De doortastende waarheid van Lucifer - Waarheid in tijden van internet (14/15)


Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (14/15)

Waarheid is opbouwend 

Waarheid is geen waarde op zich. Ook Lucifer, de lichtdrager, reikt (het licht van) de waarheid aan. Als duivel doet hij dit op doortastende wijze,  met hardheid en meedogenloosheid. Om de mens te vernietigen. Waarheid en geweld kunnen hand in hand gaan.

Het is maar als waarheid gepaard gaat met respect en mildheid, dat zij een springplank kan  worden naar meer leven en menselijkheid. Dit betekent niet dat waarheid niet confronterend kan zijn en moeilijk om aan te horen. Maar in de mate dat de bestemmeling van de waarheidsuitspraken voelt dat zij gedragen worden door een constructieve ingesteldheid, zal hij of zij er zich ook meer voor kunnen openstellen en bereid zijn om de dialoog aan te gaan.

Het is wenselijk om te zeggen wat je te zeggen hebt. Maar als het even kan, op zo’n manier dat het ook ontvankelijk is voor de talrijke andersdenkenden die op het internet surfen. Een polemisch of spottend discours brengt weinig aarde aan de dijk. Een respectvolle,  verzoenende toon versterkt de geloofwaardigheid van wat je wil delen met anderen.


Reacties

Zo is dat! Zwijgen omwille van de lieve vrede of verbloemen heeft nog nooit toenadering te weeg gebracht. Spiegelen ....en in de spiegel durven kijken des te méér!

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Verzet je tegen het uitdoven van het licht

Voorwaarde om volmaakt te worden