Waarom digitale waarheid zo rijk en subtiel is - Waarheid in tijden van internet (15/15)


Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (15/15)

Conclusie: waarheid als voortdurende, eisende dynamiek


De digitale omgeving heeft de communicatie veel makkelijker gemaakt. Ook veel complexer. De waarheidsproductie is eisender geworden, zowel naar vorm als naar inhoud. Van enkel maar inhoud is het meer een dynamiek geworden. 

Waarheid was vroeger eerder een objectief, unilateraal, eenmalig  gegeven. De digitale cultuur doet het evolueren in de richting van een permanent, dialogaal, interactief en intersubjectief gebeuren waar verticaliteit en horizontaliteit in voortdurende spanning staan met elkaar. 

Waarheid is kwetsbaarder geworden. Meer vatbaar voor manipulatie en bedrog. Waarheid is ook rijker en subtieler geworden.


Reacties

Roel zei…
Dank voor deze wijze woorden! Zeer interessante serie artikelen, met een bijzonder slotakkoord.