Subtiel recept om rijk én heilig te zijn
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.

De leerlingen vroegen zich af waarom de wijze, die zelf een zo eenvoudig leven leidde, nooit zijn rijke leerlingen veroordeelde.
Op een dag zei hij: “Het is zeldzaam, maar niet onmogelijk dat iemand die rijk is óók heilig is.”
“Hoe dan?”
“Wanneer geld hetzelfde effect heeft op zijn hart als die bamboe daar heeft op deze binnenplaats.”

Hierop keken de leerlingen naar de bamboe en zagen hoe de schaduw ervan geen enkel stofje deed opwaaien.
Anthony de Mello sj

Reacties

Anoniem zei…
Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor delen met ons met wijsheid en Inspiratie.
thema: " rijk en heilig te zijn"?
" Broaden your vision and deepen your roots".
President van een groot land kort geleden, in zijn toespraak, was te horen zegen op televisie (cá deze bedoeling in woorden) : " iemand die verdiend 1 miljoen zou goed doen 30% van, afstaan vrijwillig aan gemeenschap voor goed doel.

Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. op tekst, citaat : " Broaden your vision and deepen your roots".
als inspiratie gedachte aanreiken aan allen die kapitaal rijk zijn, die grote kapitaal bezitten en heel wijs en inspirerend zouden kunnen investeren met deel van kapitaal van/voor betekenis, LIEFDE,
voor de glorie van GOD, en Mensheid en Leven.
Idee a.u.b.
In Rome in dat prachtig Palace een conferentie organiseren en door de Heer Paus Franciscus voorzitten
met doel : inspiratie uitwisselen, kennis makken onder elkaar van kapitaal rijke personen.

toelichting redeneren nr.1:

Gisteren heb ik lezing ervaren in/bij school, Stichting Filosofie.
Titel lezing/oefening : " Gâyatrî Mantra".
Vertaling in Nederlands tekst van Gâyatrî Mantra:
" Om
Wij mediteren op dat glorievolle, goddelijke Licht dat de drie werelden
verlicht,
Moge Hij ons intellect inspireren (verlichten).
(e.c.)
In dat klas lokaal verschillende schilderijen versieren de wanden.
een schilderij super prachtig voor mijn gevoel:
" afbeelding van in veel blauwe kleuren, ietsje breed kruis,
op de hart van dat kruis is portret van JEZUS CHRISTUS uitgebeeld, met lieve glimlach en GROTE AURA en met rechter hand en wijsvinger wijzend om hoog (naar hemel).
Op zij kanten van dat kruis wijsheid in tekst geschreven als: ' zalig zijn die.... zalig zijn die.... zalig zijn die....."
Ik dacht meteen DAT IS KRUIS OM LIEF HEBBEN, dat is Kruis Symbool voor RKK in 21e eeuw.
Alstublieft.

Redeneren nr. 2.
citeer: " Do Love And Suffering Go Hand-in-Hand."
" There are two things that touch or move us in life: pain and pleasure."

Dit is argument om voor kapitaal rijke personen te bezinnen,
en nog tijdens hun leven, leven verrijken van henzelf en Goddelijke Wereld met inspirerende daden.
Er zijn voorbeelden van heel kapitaal rijke personen die niet lang hebben geleefd, zij waren ziek geworden en toch die miljarden varen voor hun persoon van geen nut toen.
" Broaden your vision and deepen your roots" ,
misschien zou een inspiratie bewerkstelligen voor ' NU ' hun goede daden in liefde voor Jezus Christus.
m.i.?


Anoniem zei…
aanv.toelichting 09/01/14, 07:50, thema: In Rome in Prachtig Palace, met doelen " Broaden your vision and deepen your roots" .
motivering voor Palace in Rome, de Heer Paus Franciscus zou voorzitter zijn en niet hoeven verre reizen maken.
Gasten: o.a. Alle kapitaal rijken personen, ook CEO's van grote bedrijven, " The Elders", Voorzitter UN, Nederlandse Konings Paar,
omdat Zijne en Hare Majesteit: Koning Willem Alexander expertise heeft toen in " water management", en Koningin Maxima een expertise heeft getoond in Microkredieten toen, en nu zijn misschien andere economische modellen, van ondersteunen als " microkredieten zonder rente en zonder aflossing van " fonds voor ontwikkeling samenwerking".
Conferentie verdelen in paar dagen, zodat na eerste dag ( geld en ideeën donaties ), Stadshoofden Presidenten zouden samen bespreken, hoe regels opstellen, dat de samenwerking zou vlot verlopen.
Mijn innerlijk " bedoeling"
Deze idee in "ether verzenden door schrijven op deze blog " hoop ik dat deze idee aangetrokken zal worden door Kosmische trillingen frequentie, van de enthousiaste organisatoren van conferenties.
Anoniem zei…
Kansen voor JA, voor slagen zijn aanwezig.
vraag: wie moet voor dat alles betalen? vervoer met vliegtuigen, taxis, beveiliging, dag verblijf/overnachten in Luxe Hotels in Rome tijdens conferentie?
antwoord: dat betalen allen deel nemers zelf. Dat is voor deelnemers een GROOT EER om uitgenodigd woorden in "residentie" van de Heer Paus, de heer Paus Franciscus die Toekomst is van hele Wereld, in bevorderen van VREDE en Armoede opheffen,
EN ARMOEDE OPHEFFEN is in belang ! van alle rijken.

idee alstublieft om te beginnen:
vraag formulier aan alle mogelijke deelnemers gasten via misschien Vaticaan' s diplomatieke korps? te uitdelen, en zij via hun netwerken, dat verder door werken,
met suggesties/vragen aan/van alle mogelijke deelnemers:
1. willen zij komen persoonlijk? en of anders? willen zij vertegenwoordiger plaatsen?
2. als zij willen komen? hoeveel kapitaal willen zij ter beschikking stellen voor eigen accommodatie? in Rome, eigen beveiliging-kosten en verblijf?
3. Zo ja willen zij, voor hoeveel dagen? dat is nodig te weten voor reservering in Luxe Hotels in Rome.
4. hebben zij voorkeuren, wie naast wie aan tafel zou zitten bij conferentie?
5. Beschikbare vele data opnoemen die voor hen van toepassing zouden kunnen zijn?

Meest gelezen

Hoe je een crisis kan ombuigen naar een weg van groei (4/6)

Wat je zélf kan doen om de crisis te lijf te gaan: concrete tips van Ignatius van Loyola (5/6)

Waarom heiligen vaak niet makkelijk zijn in de omgang - homilie van Nikolaas Sintobin sj