Christenen, wat zijn dat eigenlijk?De vreugde van de Blijde Boodschap

 Paus Franciscus brengt de kern van het christelijke leven scherp in beeld. Waar voorheen de nadruk meer lag op de Kerk als instituut met zijn dogma’s en zijn discipline, ligt nu de nadruk duidelijk op de persoon van Jezus.Wie zijn wij, christenen?  Wij zijn meer dan een club met zijn eigen regels en reglementen. Onze diepste identiteit of eigenheid wordt ook niet bepaald door ons al of niet regelmatig bijwonen van kerkdiensten, of door onze bekwaamheid die of die leerstelling te verdedigen.

Onze identiteit berust op het wezenskenmerk van een ander persoon, iemand van wie wij geloven dat Hij de zoon van God is, levend tussen ons. Wij mogen verschillen in onze opvattingen over de pauselijke onfeilbaarheid, over geboortebeperking of de wijding van vrouwen. Wij mogen bidden op een wijze die iedereen in verwarring brengt. Maar we weten dat wij alleen maar naar Jezus kijken en willen worden zoals Hij is. Wij zijn als leerlingen  die zich verzamelen rond Hem die wij liefhebben.De blijdschap van het Evangelie komt voort uit het concrete feit dat wij God in menselijke vorm ontmoeten. Hij toont ons dat Hij om ons bezorgd is, ons liefheeft en mee onze lasten draagt. Wij zijn belangrijk voor Hem, ook als wij het gevoel hebben dat wij voor niemand anders belangrijk zijn. Omdat Hij verlangt dat wij voor altijd met Hem zouden samenzijn, toont Hij zijn liefde door voor ons te sterven.


Toen ik nog klein was gingen mijn broer en ik samen naar school. Ik herinner mij dat ik op de speelplaats eens zwaar werd aangepakt. Ik voelde mij hulpeloos. Maar in mijn vertwijfeling wees ik naar de andere zijde van de speelplaats en schreeuwde: ‘Dat is mijn broer!’  Alleen, zou ik in grote miserie geraakt zijn. Maar het feit dat ik een broer had, redde mij.
Brian Grogan sj

Reacties

Anoniem zei…
Dank u wel voor deze mooie woorden.

Meest gelezen

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Begeleiding genieten: een dubbelgeschenk (1/4)

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj