Hoe het er daarboven in de hemel concreet uitziet


De liefde wacht ons op

Een overweldigende liefde wacht ons op als wij naar het eeuwige leven overgaan. We kennen niet alle details, maar dit hoeft ook niet. God, een God vol verrassingen, bereidt ieder van ons  alles voor wat ons maar gelukkig kan maken. We zijn toch, alles wel beschouwd, gemaakt om bemind te worden. En op het eind zal de Liefde zelf ons omvatten. Al wie ons zijn voorafgegaan zullen er zijn, samen met de drie goddelijke Personen, en zij zullen er zich over verheugen dat wij er ook aangekomen zijn.

In dit leven voelen wij ons dikwijls als eenzame marathonlopers. Maar op dat ogenblik gaan we onszelf ervaren alsof wij binnenlopen in een groot stadium, gevuld met met een reusachtige massa die ons volop toejuicht. Zonder twijfel vallen we dan op onze knieën en beginnen te wenen, maar onze tranen zullen tranen van vreugde zijn. Niet van droefheid. God zal ons bij de hand nemen en ons aan de verzamelde gemeenschap voorstellen. En daar staat iedereen aan onze zijde.

Als je dit allemaal verbeelding vindt, kijk dan naar de verloren zoon. De vader blijft niet wachten tot de zoon bij hem komt. Hij loopt hem tegemoet om hem te omhelzen en brengt hem thuis. Hij trekt hem prachtige kleren aan, en stelt hem dan fier aan de genodigden voor.

Als wij stervende mensen bijstaan, dan kunnen wij hen eraan herinneren dat zij in het hart van de liefde getrokken worden. De Liefde komt hen thuis brengen, zeggende: “Sta op, mijn liefste, kom toch mijn allermooiste. Kijk maar, de winter is heen, de regentijd voorgoed voorbij... Laat me je gezicht zien, laat me je stem horen, want je stem is zo mooi, je gezicht zo lieftallig!” (Hl 2,10-15).

Kunnen we nog meer verlangen?

Brian Grogan sj

Reacties

Jean Louis zei…
" Kunnen wij nog meer verlangen ? "..... Het antwoord: " Ja, dat dit allemaal waar is ! "
addie reidsma zei…
Ik vind dit wel een heel dubieus beeld om een stervende voor te houden. Hoe komt degene die dit geschreven heeft aan deze informatie? Is er ooit iemand teruggekomen uit "de hemel"? Zo ja, dan wil ik hem/haar graag spreken.
Anoniem zei…
Bijna te mooi om waar te zijn, maar we blijven hopen en vertrouwen. Iedere dag bidden wij : ik geloof, maar vermeden mijn geloof.
Anoniem zei…
Ja daarkan ik inkomen
Anoniem zei…
Ik denk en hoop dat de omhelzing met onze God groot zal zijn...
Laten we Hem nu reeds omhelzen in onze liefde voor de zwaksten in onze omgeving

Meest gelezen

Naar de wortels van de lach (1/3)

Het verschil tussen humor en cynisme of sarcasme

Reality-TV en de verschijning van Jezus aan het meer van Tiberias