Als de engel Gabriël Maria ontmoet in Rusland ...


"In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: "Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen." 

Deze Russische tekenfilm geeft een heerlijke interpretatie aan de evangelielezing van vandaag. Zijn kracht ligt zowel in zijn bijna kinderlijke creativiteit als in de trouw aan het eigenlijke verhaal.

Reacties

Meest gelezen

Drie tips om katholiek te blijven in tijden van misbruikcrisis

Theresia van Lisieux legt uit waarom ze onmogelijk angst kan hebben voor God

Het beste medicijn tegen hoogmoed