Storend recept voor Waarheid


Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.

Tegen een bezoeker die zichzelf beschreef als een zoeker naar de Waarheid zei de wijze: “Als je de Waarheid zoekt, is er één ding dat belangrijk is.”
“Ik weet het – een allesoverheersend verlangen naar de Waarheid.”

“Neen – een onvoorwaardelijke bereidheid om toe te geven dat je het wel eens bij het verkeerde eind kunt hebben.”
Anthony de Mello sj

Reacties

Anoniem zei…
Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin SJ voor delen met ons citaat Anthony de Mello SJ, Ignatiaanse Spiritualiteit, India, Nederigheid, nederigheid verlangen, waarheid.

Alstublieft citeer deel tekst van een " sub titel" : " THE POWER OF SILENCE MAKES THE IMPOSSIBLE A ACHIEVABLE"
".Expression: When I am faced with a difficult situation, my mind is flooded with thoughts.
I also begin to talk it a lot, describing the problem to all I meet,
then the problem looks so big that I feel I could do nothing to change it".

"Experience: I need learn the art of silence ( mental and verbal).
Internal silence brings the right solutions because my mind is calm.
And when I don't describe the problem too much to people I will know there is a solution
and I will be able to find it to."
(e.c. Bron: deel tekst uit bkwsu.org).

Citeer deel tekst:
" Toekomstige religie"
" Er moet dus een overkoepelende visie komen.
Die visie wordt niet geaccepteerd omdat gezaghebbende mensen die min of meer opleggen,
maar omdat iedereen de logica en waarde ervan ervaart, omdat iedereen die op waarheid kan toetsen en in de praktijk kan brengen.
Belangrijk daarom is ook, dat je het religieuze denken niet loskoppelt van filosofie en wetenschap.
Waar Religie antwoorden zoekt naar de zin van het leven,
probeert de wetenschap te ontdekken HOE de wereld in elkaar zit.
De filosofie geeft antwoord op het WAAROM der dingen,
tenminste dat zou ze moeten doen.
Deze drie facetten van het menselijk bewustzijn moeten samenwerken.
De huidige tijd laat zien dat mensen zich niet meer de wet laten voorschrijven.
De kerken lopen leeg, omdat de kerkelijke dogma's niet meer te rijmen zijn met de wetenschappelijke feiten,
het logische denken en wat mensen als juist ervaren".
(e.c. Bron: deel tekst : St.I.S.I.S./ Luc.nr.2 april 2014/ 40-43/ Stop bitching, start a revolution/ Redacti/ B.Voorham/ ).

Mijn redeneren a.u.b.
1. " Ook Plato beschreef in zijn dialogen over de ideale maatschappij.
Door in te brengen naar vermogen en te nemen naar behoefte ontstaat een gemeenschap in harmonie.
Om goede producten te maken, dient iedereen deel te nemen aan het werk overeenkomstig zijn ontwikkeling en krijgt iedereen zijn overeenkomstige stimulans uit zijn deelname".

2. Wij hebben nodig " Een duurzame samenleving" .
Rooms Katholieke Kerk Organisatie op Wereld Plateau met Inspirerende Hoofd van de Organisatie , de Heer Paus Franciscus, die ook op een bijstand kan rekenen van STEUN van grote getale Wijze Personen, Steun voor de Hoogwaardige Duurzame Visie van de Heer Paus Franciscus en ZIJNE voor Mensen, Planeet Aarde en samen met God, God die begrijpen is voor allemaal.
"God vinden in Alle Dingen" dat is goed te begrijpen voor ons allemaal.

Ignatiaanse Pedagogie en Ignatiaanse Spiritualiteit , 500 Jaar ! al bestaat? !

In 2014 vandaag is nodig te leren, leven en toepassen.
P.s.
dat is een mooi figuur om Jezus uitbeelden aan Kruis,
Kruis die ook in vele kleuren mogelijk in kunststof uitgebeelden.
Mensen hebben verschillende kruisen in eigen levens, en kruisen dragen is "automatisch"
naar eigen kracht kunnen dragen (heb ik gelezen).
Het is de visie op " dat kruis ": of die licht begint te worden, of "blijft zwaar te dragen".kan rekenen
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. thema: Hoogwaardige Duurzame Visie van de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, voor Wereld Vrede, Welzijn voor Alle mensen voor Harmonieuze Samenleving in hele Wereld,
KAN REKENEN OP ALLE WIJZE PERSONEN,
Kan rekenen op ons allen in realisatie van toekomst plannen in Vrede en Liefde.

citeer deel tekst: Boek " Jezuïeten Grappen Humor en Spiritualiteit " geschreven door Nikolaas Sintobin SJ met cartoons van Joris Snaet.
bladzijden 77 t/m 79.

titel: "16. Inzet voor geloof én voor gerechtigheid"
citeer deel tekst van bladzijde 78 en deel tekst van bladzijde 79.
" Die sociale gevoeligheid is in de loop van de eeuwen weliswaar steeds bewaard gebleven,
maar niet altijd even sterk en ook niet in alle sectoren.
Pedro Arrupe, algemene overste van 1965 tot 1983 , speelde een doorslaggevende rol in de vernieuwde bewustwording in de Sociëteit van Jezus van het belang van inzet voor meer gerechtigheid.
Onder zijn charismatische leiding verklaarde de 32e Algemene Congregatie ( de hoogste gezagsinstantie van de Sociëteit van Jezus) in 1974:
De zending van de Sociëteit van Jezus vandaag is de dienst van het geloof waarvan de bevordering van de rechtvaardigheid een absolute vereiste is.
Dezelfde Arrupe zou enkele jaren later het startschot geven voor de JESUIT REFUGEE SERVICE:
een NGO waarin thans wereldwijd tweehonderd jezuïeten en talrijke lekenmedewerkers zich inzetten voor vluchtelingen"..........................................."
".................................In Afrika en Zuid - Amerika werden sinds de tweede helft van de twintigste eeuw niet minder dan DRIEDUIZEND NIEUWE JEZUÏTENSCHOLEN OPGERICHT DIE KWALITEITSONDERWIJS VERSTREKKEN AAN KANSARME KINDEREN."
(einde citeren deel tekst van bladzijde 78 en deel tekst van bladzijde 79).
Anoniem zei…
Jezuïeten Orde Ingewijden Wereld verrijkt hebben sinds de tweede helft van de twintigste eeuw met DRIEDUIZEND NIEUWE JEZUÏETENSCHOLEN VOOR KWALITEITSONDERWIJS VERSTREKKEN AAN KANSARME KINDEREN.
1. citeer deel tekst uit boek: titel " JEZUÏETEN GRAPPEN HUMOR EN SPIRITUALITEIT" geschreven door Nikolaas Sintobin SJ, met cartoons van Joris Snaet.

titel: " 1. God vinden en dienen in alle dingen"
bladzijde 12 t/m 15.
citeer deel tekst van bladzijde 14,
"......... " Vele jezuïeten staan in het onderwijs of doen bezinningswerk. Anderen werken in de gevangenis, zijn verpleger of parochiepriester.
Maar van oudsher hebben jezuïeten zich ook toegelegd op exacte wetenschappen zoals sterrenkunde, wiskunde of cartografie.
En vandaag heb je jezuïeten die gespecialiseerd zijn in ecologie, internet, film, zakenethiek, rockmuziek, internationale politiek, dans.............."
Jezuïeten beschouwen het als hun kerntaak Gods aanwezigheid zichtbaar en bespreekbaar te maken overal ter wereld en bij alle soorten mensen;
ook in domeinen en disciplines die niet meteen als kerkelijk worden beschouwd.
De voortdurende uitdaging hierbij is om volop in de wereld te staan en van harte van de wereld te houden;
zonder evenwel van de wereld te zijn".
(einde citeren deel tekst op bladzijde 14).

2. Jezuïeten Orde Ingewijden zijn Gods Geleerden, Theologen in Ruimste Begrip, en Specialisten in Alle Wetenschappen, en Super bekwame Communicatie Kenners in Pedagogie en Spiritualiteit, In Artistieke domeinen en veel nog meer met een Goddelijke Toewijding Mensen Dienen samen met hun geliefde Jezus.
DIT IS TOEKOMSTIGE RELIGIE.
Waar Religie antwoorden zoekt naar de zin van het leven, de wetenschap zoekt hoe de wereld in elkaar zit , de filosofie geeft antwoord op het waarom der dingen.
"OP zoek naar GOD en God vinden en dienen in Alle dingen " dat is Super Universeel Toekomst Religie voor alle mensen.

3. Kort geleden in internationaal nieuws was onderwerp van: " deeltje". " van HIGGS-deeltje"
Deeltje die in super deskundig "laboratoria " "ontdekt was en beschreven".

citeer a.u.b. deel tekst van titel: " Golf = deeltje = deel van het Geheel".
" Kerngedachten:
" Alles leeft, wordt innerlijk gedreven door bewustzijn".
" Golf = deeltje: alle substanties zijn ' krachten in evenwicht ' , gekristalliseerd bewustzijn.
We kunnen het vergelijken met de verschillende toestanden van water: damp, vloeibaar water en ijs."
" Golf = deeltje = deel van het Geheel: elk wezen is als een wervel in een kustloze oceaan.
We kunnen onszelf nooit los zien van het Geheel.
De wervel is opgebouwd uit alle elementen van de oceaan, maar drukt die op zijn eigen wijze uit".
(e.c. Bron: St.I.S.I.S./ Luc.nr.2, april 2014/ 53-56/ SC/ 4 Referenties/ Golf=deeltje=deel van het Geheel/).

Jezuïeten Orde Ingewijden visie : God vinden in alle dingen is een Super Inspirerende voor alle mensen te ontdekken en zich verrijken met God en Wonderen.
in mijn woorden na verteld.

Meest gelezen

Wil je wel echt genezen worden?

Graaien protestanten in de katholieke liturgische schattenkamer? (3/4)