Wat vasten tot christelijk vasten maakt (Nikolaas Sintobin sj - 3/3)


Foto: C. Chin A Paw
Christenen worden in de 40-dagentijd niet alleen uitgenodigd om zich van sommige zaken te onthouden. Er is, tegelijk, ook de aansporing om andere dingen net meer te doen: bidden en concrete daden van naastenliefde. Zo worden de vrijgekomen tijd, energie en aandacht daadwerkelijk in richting van God gekanaliseerd.

Het is deze combinatie van minder en meer die van vasten een christelijk vasten kan maken.

Nikolaas Sintobin sj


Reacties

Meest gelezen

Hoe vermijden dat duistere machten vrij spel krijgen?