Wie is Jezus? Het antwoord van een anonieme jezuïet (2/4)


Die man is op een unieke manier bij God, die man is in God. “Tot dit besluit komen wij. Niet omdat het ons voorgezegd werd. Maar vanuit het diepe en mysterieuze besef dat ook elk van ons geroepen is om, op diezelfde wijze, ooit ten volle zichzelf te zijn, en zo bij God te zijn en helemaal in God op te gaan. Tot dit besluit kom ik wanneer ik zie hoe, wat Hem innerlijk bezielde op een unieke manier heeft doorgewerkt in onze geschiedenis en bij ontzettend veel mensen een ongelooflijke edelmoedigheid heeft opgebracht. Het is het mysterie van de schepping van de mens, dat in Jezus even opgelicht wordt. 

Wanneer ik toekijk hoe Jezus met mensen omgaat, wanneer ik zijn woorden laat weerklinken in mijn hart, dan ontdek ik inderdaad dat zijn droom van een broederlijke mensheid, waar allen zich kinderen zouden weten van dezelfde Vader, waar daadwerkelijke liefde de grondhouding wordt van waaruit wij, mensen, omgaan met elkaar, dat dit niet zover staat van mijn dromen, van wat ik zelf verlang. Niet te verwonderen, zowel Hij als ik zijn beeld van de Vader en dragen diens droom in ons hart. 

Alleen verlangde Jezus het vuriger, en zijn inzet om die droom waar te maken was zeker radicaler, authentieker en rechtlijniger dan die van mij. Juist daarom voel ik me aangezet om die Jezus beter te leren kennen. Ik wil dieper gaan ontdekken wat Hij voor mij, voor mijn leven, en voor dat van vele anderen kan betekenen.

Een anonieme jezuïet

Reacties

Meest gelezen

Hoe vermijden dat duistere machten vrij spel krijgen?