Één God die drie en één is: wat wil dat zeggen?
Het behoort wezenlijk tot Gods natuur dat Hij zichzelf wil geven. Het Geheim van de allerheiligste Drie-eenheid is niet zozeer hoe drie één kunnen zijn en één drie, maar veelmeer hoe de Vader zichzelf zo totaal kan wegschenken, dat de gehele volheid van de Vader in de Zoon is, en dat de Zoon in staat is zich zo volledig over te geven dat hij niets van zichzelf overhoudt. Door dat totale wegschenken van zichzelf zijn Vader en Zoon één in de Heilige Geest.

De drie goddelijke Personen willen niet alleen zichzelf aan elkaar geven; de drie-ene God wil Zich ook aan ons geven, en juist daarom heeft Hij ons geschapen: om Zich aan ons te kunnen geven. Daar ligt de zin van de schepping en ook van ons persoonlijk leven. Omdat God liefde is, een liefde die zichzelf vanuit haar diepste wezen totaal wil schenken, daarom besta ik. In de slotmeditatie van de Geestelijke Oefeningen vraagt Ignatius de retraitant om “met grote innigheid te overwegen hoe de Heer verlangt Zich aan mij te geven zoveel Hij maar kan.” God verlangt er hartstochtelijk naar dat wij ons inlaten op zijn liefde, en die liefde met hart en ziel aannemen.


Piet van Breemen sj

Reacties

Anoniem zei…
Het is een groots gegeven, wat bijna niet te geloven is en toch is het aanwezig omdat de liefde zich schenkt en overal kan komen.
Anoniem zei…
Vader, zoon en geest: in het gewone leven al wonderbaar!!

Meest gelezen

Hoe vermijden dat duistere machten vrij spel krijgen?