Tips van Ignatius van Loyola om met bisschoppen en kardinalen theologische debatten te voeren


Dit zijn instructies die Ignatius van Loyola meegaf aan de jezuïeten die als theologische experten zouden deelnemen aan het Concilie van Trente. Ze hebben niets aan actualiteit ingeboet!


1.       Neem niet te vlug het woord, wees bedachtzaam en vriendelijk, in het bijzonder wanneer het zaken betreft die ter discussie staan en die wachten op een beslissing.

2.       Neem niet te vlug het woord, en alleen nadat je eerst aandachtig en rustig geluisterd hebt, zodat je moge begrijpen wat de bedoeling, de gedachte en de verlangens waren van diegenen die spreken. Weet dus wanneer je moet spreken en wanneer je moet zwijgen.

3.       Wanneer de een of andere zaak ter discussie staat, zal ik de argumenten van beide zijden overwegen, zonder gehechtheid ten aanzien van mijn persoonlijke opinie, en dien ik bij  niemand ontevredenheid te veroorzaken.

4.       Ik dien niemand te verzoeken mijn opinie te steunen, zeker niet als het gewichtige of hooggeplaatste personen betreft. En ik behandel iedereen op voet van gelijkheid, zonder partij te kiezen.

5.       Indien de zaken die ter discussie staan van die aard zijn dat je je stilzwijgen moet verbreken, geef dan je opinie zo nederig en oprecht mogelijk, en eindig altijd met de woorden salvo meliori iudicio, met  het nodige respect voor een betere opinie van een ander.  

6.       ’s Avonds vraag je aan een ander deelnemer om je te corrigeren over wat misliep of wat beter kon en als je gecorrigeerd wordt, ga er dan niet over in discussie, tenzij hij bijkomende uitleg van je verlangt.

Reacties

Anoniem zei…
Op zich toont het een vorm van respect naar je meerdere toe.Zou dat ook kunnen zonder het 'oude' denken ten aanzien van nederigheid, maar meer oo basis van gelijkwaardigheid? Mogelijk dat het spanningsveld dan anders komt te liggen.
Lieke zei…
Beste anoniem,
Wat is er ongelijkwaardig aan je nederig opstellen ten opzichte van de ander? Ik vrees dat je het woord nederig misinterpreteert en verwart met onderdanig of gehorig.
Daar doelt Ignatius de Loyola niet op, blijkens het feit dat hij eerder al spreekt over gelijkwaardigheid.

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Als Maria zegt: Ik wou dat ik dood was