De grondreden waarom zoveel christenen en niet christenen aanstoot nemen aan de KerkOnderstaande regels las ik deze dagen in het boek "Ik geloof" van Bernard Sesboüé sj. Het klinkt verbazend herkenbaar ...

Een van de grootste paradoxen van de Kerk is dat de gave van God en van Christus aan zondige mensen is toevertrouwd. De Kerk kan in haar geschiedenis nooit ontkomen aan de contradictie dat ze aan de bron door en door heilig is, maar in haar leven door en door zondig is, gewoon omdat ze bestaat uit zondige mensen.

Gods gave aan de mensen, waarvan zij de heraut is en die ze doorgeeft, is zonder meer heilig. Die gave draagt zij echter in aarden kruiken, zoals Paulus al zei. Haar gevecht, in de loop van de geschiedenis, tegen de krachten van het kwaad is ook een gevecht tegen haar leden en tegen zichzelf.

Dat is wellicht de grondreden waarom zoveel christenen en niet-christenen aanstoot nemen aan de Kerk. Christus heeft ons het voorbeeld gegeven van een leven zonder zonde. Van de Kerk kan dat niet worden gezegd. Sommigen hebben haar zelfs, niet helemaal onterecht trouwens, een 'zondig' lichaam genoemd.

Reacties

Anoniem zei…
Diep droevig de mens en zijn bestaan en wat een geluk dat wij begrip kunnen tonen en kunnen handelen vanuit kracht inzicht en liefde.
De rechtvaardige luistert en oordeelt volgens gedeeld inzicht.
Alsof de kerk gekozen is uit heiligen. AF en toe gewoon een
zooitje, naar Jezus is gekomen ALS Verlosser ...dat geeft al genoeg san.
Sex in welke form is altijd een moeilijke Kant van het leven, moeilijk en MOOI.
Gewoon veel bidden en aandacht voor normale zaken en echte
LIEDE.
Anoniem zei…
"We zijn een kerk van zondaars" zei onze pastoor in de preek.
We zijn niet beter dan de anderen maar ik hou zo van de kerk.
josé zei…
Ik denk niet dat we terug het zondebesef moeten gaan aanwakkeren bij de gewone mens die weinig of niets te maken heeft met de pedofiliezaken in de kerk. Zonde als het missen van het doel en heiligheid als het doel zullen altijd een spanning blijven . Denken dat je dat kan oplossen door wilskracht is juist de autosnelweg naar de misbruiken . Zoals Paulus het zelf zegt, hoe meer ik het goede probeer te doen, hoe meer het slechte zich opdringt..Wie zal mij verlossen van dit bestaan ten dode.
Als we zien dat bepaalde opgedrongen structuren aanleiding geven tot misbruik moeten we er wel eens ernstig over nadenken om daar iets aan te veranderen en niet louter zeggen dat we zondige mensen zijn. Toch zal echte verandering maar van binnenuit komen als we met open handen en gebrokenheid enkel op hem durven rekenen .
Sorry voor mijn fouten, ik stond niet op Nederlands.
Er zijn net zoveel katholieken als chinezen.
Hoe kan een Paus de rotte appels weten.
GEWOON MELDEN EN ER GEEN MISBRUIK VAN MAKEN UIT HAAT OF OM GELD.
Dat gebeurt ook.
Gudrun zei…
Heiligheid, dat is echt zijn, maar niet perfect.

Meest gelezen

Wil je wel echt genezen worden?

Graaien protestanten in de katholieke liturgische schattenkamer? (3/4)