Hoe kan je weten of een ervaring echt goed voor je is?


Voor LIEFKE magazine schreef ik een overweging genaamd: Geduld als kompas voor een goed leven. Ik heb ze verwerkt tot een mini-serie van 7 fragmenten.  6/7


In de zoektocht naar een goed leven is geduld ook een voorwaarde om het levenskaf te scheiden van het levenskoren. 

Geduld maakt het mogelijk om de uitdaging van de tijd te lijf te gaan. Om te duren, zonder meteen te bezwijken voor de bekoring van de onmiddellijkheid. 

Hoe kan ik weten of een ervaring echt goed geweest is voor me? Hoe kan ik het onderscheid maken tussen oppervlakkig genot en diepe vreugde. Hoe kan ik achterhalen wat betrouwbare fundamenten en bouwstenen zijn voor de uitbouw van mijn leven? Ook hier speelt geduld een sleutelrol. 

Wie bereid is om de tijd te dulden die maakt het mogelijk om te onderscheiden: wat geeft me duurzame vreugde en wat vervult me weliswaar op het moment zelf maar laat me na afloop achter met een slecht gevoel? De ervaring leert dat, doorgaans, enkel betrouwbaar is wat blijvende vreugde geeft. Goede keuzes maken vraagt dus dat je geduldig kunt zijn.  Het vraagt dat je tijd geeft aan de tijd, om te luisteren naar wat er zich afspeelt in de diepte van je hart.


Reacties

Anoniem zei…
Wanneer ik de liefde of het mededogen beleef in relatie met de ander dan geeft dat een samen zijn. Werk heeft verantwoordelijkheden en kent grenzen. Eerlijk zijn naar jezelf toe kan betekenen dat je iets beeindigd of dat het beeindigd wordt maar in je diepste voel je dat het goed was wat is geweest. Zo leer je loslaten en kun je ook weer opnieuw beginnen.
Soms begrijp ik mijn gevoel niet, frustrerend. Je wilt verder maar alles gaat moeizaam van binnen. Kleine dingen worden struikelblokken.
Hinderlijk. Vaak blijkt het toch met je lichaam,te maken te hebben: moe van gisteren, moe van het aanmoedigen van anderen.
Ik hoor een vogel zingen en de rust keert terug.
God gebruikt vaak kleine dingen ...

Meest gelezen

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Begeleiding genieten: een dubbelgeschenk (1/4)

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj