Wat is nu typisch voor jezuïeten? (2/5)Er zijn vele pogingen gedaan om een samenvatting te maken van  de karakteristieken van de Sociëteit van Jezus. Onderstaande lijst van 10 punten, uit de pen van wijlen kardinaal Avery Dulles sj (1918-2008), kan beschouwd worden als een samenvatting van wat meer specifiek is voor de geest van de heilige Ignatius.

3. Werken samen met, in en voor de Kerk,

en daarbij steeds denken in verbondenheid met de Kerk, in gehoorzaamheid aan haar herders. Doorheen het hele boek van de Constituties merk je hoezeer Ignatius er de nadruk op legt dat er een leer zou onderwezen worden die “veiliger en meer algemeen aanvaard” is, zodat de studenten zich een “meer betrouwbare en veilige leer” kunnen eigen maken.

4. Beschikbaarheid. Beschikbaar zijn voor de Kerk, om op om het even welke plaats te werken,

Voor het grotere en meer algemene goed. Ignatius beschouwde de Sociëteit als een geestelijke troepenmacht die over de hele wereld kan worden ingezet. Vanuit deze wereldwijde visie staat hij wars van elke verdeeldheid op grond van landsgrenzen of rassen.Reacties

Anoniem zei…
Het geloof van de ander respecteren is van belang. Het voordoen waar de soceiteit van Jezus voor staat is niet eenvoudig. Dicht bij jezelf blijven en luisteren naar Gods adem is mogelijk. Recht spreken kent haar verantwoordelijkheid en daar ligt een grote taak. Mensenrechten, behoud van de natuur en bescherming van bijna uitgestorven dieren er is zo veel waar god en de mens over moet waken. Dat de politiek haar zegeningen mag ontvangen.

Meest gelezen

Is het mogelijk dat je man je gelukkig maakt?

Franciscus verschilt veel van Trump. Dat is maar goed ook.

Is het verkeerd te bidden om te mogen sterven?

Onderscheiding voor beginners: over welke "geesten" heeft men het? (1/3)