"God zoeken in alle dingen": wat wil dat zeggen?Er zijn vele pogingen gedaan om een samenvatting te maken van  de karakteristieken van de Sociëteit van Jezus. Onderstaande lijst van 10 punten, uit de pen van wijlen kardinaal Avery Dulles sj (1918-2008), kan beschouwd worden als een samenvatting van wat meer specifiek is voor de geest van de heilige Ignatius.

9. Belang hechten aan de menselijke en natuurlijke bekwaamheden.

Ignatius vertrouwde in de eerste plaats op geestelijke middelen zoals goddelijke genade, gebed en het toedienen van sacramenten. Hij hechtte evenwel ook veel belang aan natuurlijke bekwaamheden, leren, cultuur en gewoontes als gaven die moeten worden gebruikt voor de dienst en de eer van God. Vandaar dat hij zoveel aandacht besteedde aan opvoeding.

10. Een originele synthese van actief en contemplatief leven.

Jeroen Nadal sj (1507-1580) had het over de gewoonte van jezuïeten “om in ons gebed en geestelijke oefeningen een volmaaktheid te zoeken om onze naaste te helpen en om dankzij die hulp van de naaste nog meer volmaaktheid te verwerven in het gebed om zodoende onze naaste nog meer te helpen.” Nadal meende dat het voor de hele Sociëteit een bijzondere genade is om niet enkel contemplatief te zijn op ogenblikken waarop je je terugtrekt, maar ook in het vuur van de actie. Op die manier kan je er toe komen om “God te zoeken in alle dingen.”

Reacties

Orchid Fund zei…
Kan het zijn dat 4 van 5 nog mist in deze serie? Vriendelijke groet, Jack van Marle
Dank om dit opgemerkt te hebben. Wordt eerstdaags aangevuld!

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?