"Hij is nedergedaald ter helle": wat wil dat zeggen?


In de lezingendienst van het brevier vinden we op Stille Zaterdag een boeiende uitleg van Karl Rahner sj over Stille Zaterdag. Enkele uittreksels.

“Als we denken aan Stille Zaterdag, valt iets merkwaardigs op: in ons godsdienstig leven slaan we deze dag over. We vieren Goede Vrijdag en Pasen, … Wat er tussen deze twee dagen ligt, namelijk Stille Zaterdag, slaan we over. … Toch belijden we, telkens als we de apostolische geloofsbelijdenis … uitspreken: Hij is nedergedaald ter helle. En dit is de tekst die bij Stille Zaterdag hoort.

… Het betekent op de eerste plaats: Jezus is waarlijk gestorven. … De dood heeft Jezus vastgehouden als in banden. Hij was in de dood. …

Omdat wij uit hetzelfde hout gesneden zijn en ook midden in het leven reeds onze dood sterven, kunnen wij zijn lot niet enkel van buiten af begrijpen, maar wij kunnen het delen. Gelovend ervaren wij dat zijn nederdaling in de machteloosheid van  ons mens-zijn alle paaszaterdag-uren van ons leven geheiligd heeft. Vanuit onszelf alleen zou alles slechts in eenzaamheid worden blootgesteld aan de duisternis en de leegte van de dood. Maar omdat Hij ons lot deelde en ons daarin verloste, brengt deze Stille Zaterdag in zijn duisternis ons het licht van het leven.

Sinds Hij is nedergedaald in de grondeloze en bodemloze diepte van de wereld, zijn er geen afgronden van het bestaan meer waarin een mens in eenzaamheid zou worden achtergelaten. Eén is er voorgegaan en heeft ze allemaal doorleden tot onze overwinning. Op de bodem van alle nederdalingen kan men nu het eeuwige leven vinden.”

Reacties

Anoniem zei…
U heeft gelijk dit slaan we over en denken alleen aan de Paaswake vanavond.
De 3 dagen zijn hier verplicht: een ouderwetse zekerheid,
wel verstandig maar voor veel zwaar; dan is de uitleg troostend.
Heden zult gij met Mij zijn in het Paradijs,dat is geen loze belofte.
Voor de gemeenschap van toen ook nodig; als Jezus iemand terug riep uit de dood zeiden ze "die was niet dood"
Bij Jezus is er geen twijfel mogelijk. De soldaat die zijn hart doorstak maakte twijfel onmogelijk.
we mogen ook een beetje bijkomen.
Na een executie zijn we moe: nog gratie? Nee ....De mensen staan meest buiten te wachten; we houden contact,..Nee, hij/zij is doodverklaard door een arts die NU PAS komt, want het is tegen zijn eed.
Het bericht van de vrienden: HIJ IS IN DE HEMEL.
En zo geloven wij dat; geen hel, voor niemand.
God heeft zijn Zoon binnengehaald, en onze medemens.
Anoniem zei…
.. en daalde ik af in de diepte der aarde, Ge zijt er;

Meest gelezen

Waarom een jezuïet naar de hemel gaat en een dominicaan naar het vagevuur

Een vreemd mannetje waar iets heel bijzonders van uitgaat - feest van de gedaanteverandering:

Luister naar audioboek van Nikolaas Sintobin sj over ignatiaanse spiritualiteit

Vier de heilige Ignatius met een lied