Petrus - Johannes


Pierre Favre sj was een van de medestichters van de Sociëteit van Jezus. In onderstaand uittreksel uit zijn geestelijk dagboek vertelt hij over zijn groeiend inzicht in wat de navolging van Jezus betekent op het vlak van de liefdesevaring.

Moge de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, mij welwillend toestaan het inzicht, de kracht en de wil te hebben om tevens deze beide genades na te streven en te vragen aan God en Zijn heiligen: door hen bemind te worden en hen te beminnen.

Maar ik zal meer waarde hechten aan wat beter en grootser is, en wat ik tot op heden minder gedaan heb: willen beminnen eerder dan te willen bemind te worden. Voortaan zal ik ernaar streven om tekenen van mijn liefde te geven, eerder dan tekenen te verwachten van hun kant; dit is het werken voor Christus en voor de naaste dat overeenkomt met wat Christus zegt aan Petrus: “Houd je meer van mij dan zij? Wijd mijn schapen”. Streef ernaar om eerst Petrus te zijn om Johannes te worden die meer bemind wordt en naar wie Zijn voorkeur uitgaat.

Maar tot op heden wilde ik Johannes zijn vooraleer Petrus te zijn.

Reacties

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Kan je leren vergeven?

Waarom creëren altijd iets nieuws heeft - Serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (2/8)

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Ook een blog(ger) doet het graag soms wat rustiger aan ...