Petrus - Johannes


Pierre Favre sj was een van de medestichters van de Sociëteit van Jezus. In onderstaand uittreksel uit zijn geestelijk dagboek vertelt hij over zijn groeiend inzicht in wat de navolging van Jezus betekent op het vlak van de liefdesevaring.

Moge de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, mij welwillend toestaan het inzicht, de kracht en de wil te hebben om tevens deze beide genades na te streven en te vragen aan God en Zijn heiligen: door hen bemind te worden en hen te beminnen.

Maar ik zal meer waarde hechten aan wat beter en grootser is, en wat ik tot op heden minder gedaan heb: willen beminnen eerder dan te willen bemind te worden. Voortaan zal ik ernaar streven om tekenen van mijn liefde te geven, eerder dan tekenen te verwachten van hun kant; dit is het werken voor Christus en voor de naaste dat overeenkomt met wat Christus zegt aan Petrus: “Houd je meer van mij dan zij? Wijd mijn schapen”. Streef ernaar om eerst Petrus te zijn om Johannes te worden die meer bemind wordt en naar wie Zijn voorkeur uitgaat.

Maar tot op heden wilde ik Johannes zijn vooraleer Petrus te zijn.

Reacties

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Knip hem door, nu het nog kan ...

"Doe het tegenovergestelde van wat je spontaan zou doen": zeven ignatiaanse tips voor een beter leven in tijden van corona