Verrijzenis: wat wil dat eigenlijk zeggen? Uitleg van Piet van Breemen sj"Verrijzenis" dat is niet een terugkeer uit de dood, maar een door­braak door de dood naar een leven waarin de dood geen rol meer speelt: "Want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft, de dood heeft geen macht meer over Hem", zegt Sint Paulus. Dit vormt het fundamentele verschil tussen Lazarus en Chris­tus. Lazarus keert tot het leven terug, en moest opnieuw sterven. Christus keerde niet tot het leven terug, maar Hij brak door de dood heen naar een nieuw leven. Hij heeft de dood niet meer voor Zich. En dat vormt de definitie van de verrijzenis: "een leven waar de dood geen macht meer over heeft."

Als we dit zeggen spreken we exact de waarheid uit; maar terwijl we dat doen weten we niet wat we zeggen! We brengen een mysterie onder woorden. Ofschoon we het in woorden uitdrukken, blijft het toch een mysterie. Leven zonder dood gaat onze kennis te boven.

De verrijzenis is de beste manier om te weten wie God is, omdat ze dimensie geeft aan de liefde die God is. Wij geloven in de liefde die God ons toe­draagt, en in de verrijzenis kun­nen we zien dat de liefde van God voor ons geen grenzen heeft. Het is niet zo dat God ons bemint gedurende een mensen­leef­tijd. Hij bemint ons eeuwig en wil dat wij eeuwig leven.

De verrijzenis openbaart ons dat onze dood eveneens overwonnen wordt door Gods liefde. Nu kunnen we werkelijk God vertrouwen en op Hem bouwen. Alle vrees zal nu uit ons leven verdwijnen. De verrijzenis onthult ons de diepte en de kwaliteit van de betrouwbaarheid van Gods liefde. "Breng dank aan God, want Hij is goed, zijn liefde duurt in eeuwigheid". (Ps. 118). Dit is het waar we elkaar van moe­ten overtuigen. Maar dat kunnen we alleen als we zelf in de verrij­zenis geloven. Anders geloven we ook niet dat zijn liefde duurt in eeuwigheid.


Piet Van Breemen sj

Reacties

Meest gelezen

Is het mogelijk dat je man je gelukkig maakt?

Franciscus verschilt veel van Trump. Dat is maar goed ook.

Is het verkeerd te bidden om te mogen sterven?

Onderscheiding voor beginners: over welke "geesten" heeft men het? (1/3)