Posts

Posts uit juli, 2016 weergeven

Gids voor een zálige vakantie

Afbeelding
Tot en met 12 augustus 2016 gaat deze blog in vakantiemodus. Zo ook zijn blogger. Tijd om rustig te Bidden Onderweg! Ik zal alvast onze mooie gebedspodcasts dagelijks beluisteren op mijn smartphone.

Je kan de app makkelijk downloaden:

Klik hier voor de android-versieKlik hier voor de iOS(iPhone)-versie

Voordracht Nikolaas Sintobin sj over levensgebed

Afbeelding
Hieronder kan je een voordracht over het ignatiaanse levensgebed beluisteren die ik het voorbije voorjaar gaf.

Wil je het levensgebed zelf doen, dan raak ik je graag onze speciale podcasts over het levensgebed aan op www.biddenonderweg.org/levensgebed.

Biddend terugblikken met muziek: proeve van een methode

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org.

Begin Adem een paar keer diep en rustig. Concentreer je en open je voor Gods aanwezigheid. Vraag God bij het begin van dit moment van gebed en bezinning om zijn genade.

Danken Zeg dank voor de muziek, voor de componisten, de instrumentalisten, de zangers, al wie helpt bij het opnemen en verspreiden van de muziek die je graag hebt. Dank voor al wie je in contact heeft gebracht met de liederen en melodieën die jij graag hoort.

Terugblik Denk aan de mooiste liederen en muziekstukken die je kent. Daarvan eens een lijst opstellen kan je hierbij helpen. Kies er eentje uit. Wanneer heb je dat stukje voor de eerste keer gehoord? Welke herinneringen en associaties roept het bij jou op?
Denk terug aan die keer toen muziek je liet voelen dat er iets goeds op je wachtte of je over het huidige ogenblik zelf heen tilde. Voel je die momenten aan als de doorsnee ervaring van je wijze van leven, of denk je: “Het beste ligt achter mij”? Mocht d…

Podcasts over levensgebed, nu online op "Bidden Onderweg"

Afbeelding
Nieuw op www.biddenonderweg.org: een serie podcasts over levensgebed

Beluister een van de volgende varianten:
Levensgebed voor kinderenLevensgebed voor jongerenLevensgebed voor volwassenen (korte en uitgebreide versie)Levensgebed met focus op een persoonLevensgebed met focus op een aandachtspuntLevensgebed met focus op een ervaringEen nieuwe productie van het Platform voor spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen


Geloven: een kwestie van zonnebril of van roze bril?

Afbeelding
Tijdens een bezinningsWE voor studenten gaf Pascal, zelf ook student, een geloofsgetuigenis. Een uittreksel:
Nu wil ik jullie nog wat vertellen over hoe ik mijn geloof vandaag beleef en hoe dat mijn leven vormgeeft. Ik zei het al eerder: mijn geloof heeft ALLES veranderd. Het is niet zozeer dat ik nu alles door een roze bril zie of zo. Nee, ik heb veeleer het gevoel dat ik jaren een zonnebril op had en dat mijn geloof die afgezet heeft. Nu heb ik de indruk dat ik alles scherp zie. De dingen zoals ze zijn.
C.S. Lewis, de bekende Britse anglist en o.a. auteur van The Chronicles of Narnia, zei het beter dan ik het kan zeggen. Hij zei: ‘Ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon is opgegaan: niet enkel om ik het zie, maar omdat ik erdoor al de rest zie.’
Geloven in God wil ook niet zeggen geloven dat als je maar hard genoeg bidt, dat je dan gespaard gaat blijven van ongeluk of tegenslag. Nee. Geloven in God wil voor mij zeggen: weten dat je ongeluk en tegenslag gaat kennen, maa…

De prijs van gekocht plezier

Afbeelding
Beklijvende tekenfilm over de dynamiek van de verslaving. Steeds maar herhalen voor steeds minder resultaat en tegen een steeds hogere prijs. Onvrijheid die klein maakt
Is dit jou helemaal vreemd of herken je er iets van?

De voorwaarde om vooruitgang te kunnen maken op geestelijk gebied

Afbeelding
Wees maar zeker dat de vooruitgang die je zal maken op geestelijk gebied evenredig is met de mate waarin je vrijer wordt in eigenliefde en bezorgdheid om je eigen welzijn.

Ignatius van Loyola

Hoe je kan leren omgaan met de ondraaglijke blik van Jezus

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org.
Enkele jaren geleden las ik Anthony De Mello’s boek Sadhana, een weg naar God. Daarin beschrijft hij een wijze van bidden die de heilige Teresa van Avila aanbeval. Het is een bedrieglijk eenvoudige wijze van bidden: Stel je voor dat Jezus naar je kijkt, liefdevol en nederig, m.a.w. ga ergens zitten en laat Jezus je aankijken.
Toen ik dit soort van gebed voor de eerste keer uitprobeerde, beeldde ik me in dat Jezus me recht aankeek, van heel dichtbij, met liefdevolle en bescheiden ogen. Ik voelde me onbeholpen en verlegen. Mijn eerste reactie was achteromkijken naar wie er achter mij stond. Ik keerde me weer om en Jezus keek nog altijd naar mij met oneindige liefde en met een glimlach die mijn hart verschroeide, en ik begon te wenen.
Ik was niet voorbereid op de kracht van die blik. In mijn leven heb ik heel wat afbeeldingen van Jezus gezien die vanaf het schilderij of de icoon recht naar de toeschouwer keken. Maar daarvan gi…

Een verhaal van bedrogen bedriegers

Afbeelding
Wie ben je? Hoe toon je je aan de anderen?
Mensen zijn tot veel bereid om graag gezien te worden. Ook om zichzelf anders voor te doen dan ze in werkelijkheid zijn.
De eindsom kan er een zijn van bedrogen bedriegers.
Hoe is jouw ervaring hiermee?
Zijn er plaatsen, relaties waar jij helemaal jezelf kan zijn?

Paus Franciscus licht in nieuwe video zijn gebedsintentie voor juli 2016 toe

Afbeelding
Video van de Paus van juli 2016:  Respect voor de inheemse volkeren                  


Ik wil de woordvoerder zijn van de diepste verlangens van de inheemse volkeren. 
En ik verlang dat je je stem voegt bij de mijne om van ganser harte te bidden dat de inheemse volkeren gerespecteerd worden, bedreigd als ze zijn in hun identiteit, ja in hun bestaan zelf.
In naam van de inheemse volkeren wil ik vragen dat onze leefwijze, onze rechten en onze tradities gerespecteerd worden.

Gaan jullie naar me luisteren?
Like de FB-pagina van "De video van de Paus"

Waarom de vrede niet het hoogste goed is

Afbeelding
"Ik leef in een heerlijke vrede met de wereld zolang als ik er niet tegen in ga en de taal van mijn geboorteland vergeet: maar laat mij ten strijde trekken en je zal zien dat de hele stad tegen mij in opstand komt en ik langs alle kanten moet vechten."

Ignatius van Loyola

Wenken voor de dagelijkse omgang met de duivel: De vijand als een legeraanvoerder die goed weet waar hij best aanvalt (4/4)

Afbeelding