Posts

Posts uit 2017 weergeven

Desmond Tutu op het feest van de Heilige Familie - In de serie 't hoeft niet altijd serieus te zijn ...

Afbeelding
Desmond Tutu vertelt een grap over de Heilige Familie ...

Waarom Kerstmis niet nieuw is en toch alles verandert

Afbeelding
Ik geloof niet dat het christendom losstaat van alles wat ervoor kwam. Ik geloof niet dat, in sommige opzichten, er iets nieuws onder de zon is. En toch veranderde de geboorte van Jezus alles.

Voordat Hij kwam, was er een groot verlangen, uitgedrukt in de mythen, in de filosofie, in de woorden van de profeten. Deze stemmen schreeuwden hun hoop uit dat God ons niet zou overleveren aan de dood, dat de dood niet het einde zou zijn.

Met Kerstmis werd het leven dat deze stemmen aankondigen zichtbaar gemaakt. Het kwam niet als iets nieuws, maar als een bevestiging, een afkondiging dat waar al lang op gehoopt werd, waarover al lang getheoretiseerd werd en geprofeteerd, nu onder de zon lag net zo echt als jij en ik.

Amy Andrews

Lou, je m'appelle Lou

Afbeelding
Lou is een jongen die het syndroom van Morsier heeft. Dit maakt dat hij geconfronteerd wordt met meerdere beperkingen.
Onderstaande beelden tonen hoe rijk en mooi deze jonge mens wel is.  

Zo ondraaglijk mooi

Afbeelding
Zokwetsbaar.

Zo afhankelijk. Zo zorgbehoevend. Zo ondraaglijk mooi.   Zo is onze God onder ons willen komen. Zijn we bereid om dit geloven? Willen we dit? Durven we dit aan? Zijn we bereid om te geloven dat dit niet eenmalig maar doorlopend – dus ook vandaag – gebeurt?

Zegen "Urbi et Orbi" door paus Franciscus op Kerstdag in Rome

Afbeelding
Luister, kijk en ontvang de zegen Urbi et Orbi van paus Franciscus.

Middernachtmis 2017 met paus Franciscus: rechtstreekse beelden

Afbeelding
Hieronder kan je rechtstreeks de middernachtmis volgen in het Vaticaan, voorgegaan door paus Franciscus.

Is het kerstverhaal écht gebeurd?

Afbeelding
Graag deel ik met u mijn preek voor de 4de zondag van de Advent.

2 Sam 7,1-5.8b-11.16         Rom 16,25-27         Lc 1,26-38
Een van mijn neefjes kan heel overtuigend vertellen. Hij kan ook goed overdrijven. Zo kwam hij onlangs thuis van de sportclub en vertelde dat er in de kleedkamer een glas op de grond was gevallen.De scherven waren overal rond gevlogen. En wij allemaal bloeden!, voegde hij er dramatisch aan toe. Hij leek het nog te geloven ook. Zijn ouders niet. Je overdrijft weer.
In het historisch bijbels onderzoek wordt soms een omgekeerd principe gehanteerd. In sommige gevallen wordt de extreme onwaarschijnlijkheid van bepaalde historische feiten net gehanteerd als een criterium van waarschijnlijkheid. Als een feit dat vermeld wordt historisch dermate ondenkbaar lijkt dat een zinnig mens het niet zou hebben kunnen verzinnen, dan zou het wel eens waar kunnen zijn. Het meest bekende voorbeeld hiervan is uiteraard de verrijzenis van Jezus. Preciezer nog, het geleidelijk groeiend …

Wie wil jij deze dagen een kans geven om hét te ontdekken?

Afbeelding
Wij nodig jij uit deze dagen?

Wie geef jij de kans om te ontdekken wie Jezus is?

Zijn Kerst en Goede Vrijdag mekaars tegengestelden? Interview met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Is er een typische manier om ignatiaans te bidden met het kerstverhaal? Wat vieren we eigenlijk precies op kerstdag? En is het zo dat Kerst en Goede Vrijdag mekaars tegengestelden zijn? ...

Nikolaas Sintobin sj in gesprek met Rick Timmermans, in de studio van ons platform voor spiritualiteit.

Gisteren werd dit interview rechtstreeks uitgezonden op Facebook. In het midden is er even een probleem met het geluid. Spoel dan één minuutje door en het interview gaat verder.

Houd je het nog even uit?

Afbeelding
Houd je het nog uit? Nog even wachten ... vooraleer hét grote cadeau er aankomt.

Waarom je nooit angst dient te hebben

Afbeelding
God vinden in alle dingen. In onderstaande video van één minuut wordt deze kernzin van de ignatiaanse spiritualiteit uitgelegd.

Christen zijn en internet: wat de algemene overste van de jezuïeten hierover te zeggen heeft

Afbeelding
Algemene overste Arturo Sosa sj over wat christen zijn vandaag betekent, in het bijzonder voor jongeren.

Lees het volledige artikel op jezuieten.orgIs bidden dan "blik op oneindig en verstand op nul?"

Afbeelding
Bidden is een ontmoeting tussen twee personen: God en mens. Het is dan ook normaal dat de hele mens erdoor wordt aangesproken: verstand, hart en lichaam.
Bidden heeft een intellectuele component. Het gaat niet over blik op oneindig en verstand op nul. Als je met een (bijbel)tekst bidt, is het wenselijk dat je snapt waarover het gaat. Het kan goed zijn om bepaalde verbanden te leggen, tijdens het gebed of nadien, in de terugblik. Enz. Maar gebed is niet in de eerste plaats een verstandelijke oefening.
De biddende ontmoeting vindt vooral plaats in het hart. Bidden heeft alles te maken met het je openen voor Gods liefdesaanbod en je door Hem laten beminnen. Liefde raakt niet zozeer het verstand. Wel de diepere affectiviteit van de mens. Bidden is niet zozeer analyseren. Wel passief voelen en smaken. Soms met woorden. Maar net zo goed in de stilte van het woordenloos samenzijn. Zoals tussen vrienden of geliefden.

Kan een deugniet deugdzaam zijn?

Afbeelding
Een mens voor wie het moeilijk is om deugdzaam te leven en die toch dapper eraan begint om zichzelf te overwinnen, is tweemaal zo verdienstelijk als diegenen wiens  zachte en trage natuur hen niets in de weg legt.
Ignatius van Loyola

Begin van het hoogtepunt: Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Afbeelding
Vandaag viert de Kerk het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria: het begin van het hoogtepunt van de openbaring van wie God is. 

Wijlen Didier Rimaud sj, een Franse exegeet en woordkunstenaar, schreef een lied waarin hij  het drama van de Menswording op aangrijpende wijze bezingt. Ik heb het voor u vertaald.

ZEG EENS, ENGELEN
Zeg eens, Engelen, kijk of alles op zijn plaats staat, en of ik alles goed heb voorbereid. Is voor mij de tijd aangebroken om de genade uit te strooien?
Ja , Heer, alles is klaar. Maar er is ook een Hof van Olijven die men heimelijk aan het planten is. Kan jij ons uitleggen waarom?
Hebben jullie ze al gevonden : de tortelduifjes voor lichtmis, De weg voor de vlucht naar Egypte, Het dorpje Nazareth in Galilea, de werkplaats van Jozef, de timmerman, de baan die leidt naar Jeruzalem, de wetgeleerden in de Tempel? En een jong meisje, Maria genaamd?
Ja, Heer, alles is klaar. Maar daar zijn ook dertig zilverstukken. die men heimelijk aan het tellen is. Kan jij ons uitleggen waarom?…

Is mijn gebed wel goed genoeg?

Afbeelding
Is mijn gebed wel goed genoeg? Bid ik wel op de juiste manier? Van kindsbeen af worden we geëvalueerd. Niet vreemd dus dat we geneigd zijn om dit ook zelf te doen voor ons gebed. Madeleine Delbrêl (1904-1964), een Franse mystica, schreef ooit het volgende: “Bij het bidden is het belangrijk om goed te beginnen en goed te eindigen. Daartussen kan je enkel maar doen wat je kan doen.” Anders gezegd, het is belangrijk om je te concentreren bij het bidden. In het begin, om te komen in aanwezigheid van de Heer. Naar het einde, om de ontmoeting mooi af te sluiten. Maar wat er gebeurt tussen in, daar kan je maar weinig aan doen.
Christenen geloven dat het Gods Geest zelf is die bidt in hen. Gebed is een genade. Het wordt je gegeven. Veel meer dan jezelf aanbieden kan je niet doen. Soms voel je gedragen in je gebed. Soms niet. Nu eens heb je de indruk dat het “interessant” was. Dan weer leek het vervelend. Het belangrijkste is dat je tijd ter beschikking stelt van God en dat je daar trouw aan b…