Posts

Posts uit juni, 2015 weergeven

Nikolaas Sintobin sj vertelt over de spiritualiteit van "de vrienden van Jezus"

Afbeelding
Onlangs was ik te gast in de studio van Radio Maria NL voor een gesprek met pater Elias. Onderwerp was: de spiritualiteit van de vrienden van Jezus.

Klik hieronder om dit gesprek te beluisteren.

Wat als het bidden echt "niet leuk" is?

Afbeelding
5/10: Troosteloosheid
Uit de serie van tien gebedstips, geschreven door Piet van Breemen sj en Hans van Leeuwen sj Ieder die trouw probeert te bidden, zal niet alleen vertroosting ervaren, maar ook het tegendeel.Dorheid, duisternis, verwarring, onrust, zich aangetrokken voelen tot lage en minderwaardige dingen; of ook een innerlijke leegte, saaiheid, volledig gebrek aan concentratie.De eerste raad in deze situatie is heel moeilijk, nl. niet opgeven en zelfs niet de gebedstijd inkorten. Die raad gaat lijnrecht tegen mijn gevoelens in. Want wat ik ervaar is nu precies dat het allemaal geen zin heeft! En dan toch trouw blijven!! Dat is echt heel moeilijk. Maar ook heel wezenlijk.
Behalve dit trouw zijnmoet ik me toch ookwel een paar vragen stellen:
1. Ben ik misschien te moe? Dan moet ik voor het gebed eerst wat uitrusten, anders is het vechten tegen de bierkaai.
2. Kan het zijn, dat ik God iets weiger, wat Hij duidelijk van mij verlangt? Daar hoef ik echt niet lang over na te denken, want i…

Paus Franciscus: de weg naar het waarachtige geluk

Afbeelding
Vandaag verschijnt onderstaande overweging op www.gewijderuimte.org

Het is voor ons altijd een vreugdevolle ervaring als we de Zaligsprekingen kunnen lezen en erover mediteren. Jezus sprak die Zaligsprekingen uit in zijn eerste grote rede op het strand van het meer van Galilea. Omdat er een heel grote menigte was samengestroomd, ging Jezus, omzijn leerlingen te kunnen onderrichten, de berg op. Dit is de reden waaromdeze rede ‘de Bergrede’ wordt genoemd. In de Bijbel wordt de berg beschouwd als een plaats waar God zich laat kennen, zichzelf openbaart. Door zo op de berg te prediken laat Jezus zich kennen als een goddelijke leraar, zoals ook Mozes het was.

En wat zegt Hij ons? Hij toont ons de weg die wij in ons leven moeten bewandelen, de weg die Hijzelf is gegaan. Jezus zelf is de weg.En Hij biedt ons deze weg aan als de weg naar het waarachtige geluk. In zijn hele leven, vanaf zijn geboorte in de stal van Betlehem tot zijn dood op het kruis en zijn opstanding, belichaamt Jezus de Z…

Wie je zeker niet mag beledigen

Afbeelding

Bidden met de gebedsintenties van paus Franciscus: Nikolaas Sintobin sj in uitzending gemist op Radio Maria Nederland

Afbeelding

Doen wat de ander je vraagt is niet altijd een goed idee

Afbeelding
Het lijkt zo voor de hand liggend.
Met de beste bedoelingen suggereert het kind echter iets wat geen uitkomst biedt.
De oplossing is net het tegenovergestelde. Bij opvoeding gebeurt dit wel vaker. Ook in andere zorgrelaties.
Herken je dit? Hoe ga je daarmee om?

"Onderscheiding van de geesten", wat is dat eigenlijk

Afbeelding
In onderstaande slideshow word je op glasheldere wijze uitgelegd wat de ignatiaanse onderscheiding van de geesten nu precies is. Met teksten van Brian Grogan sj.

Klik op onderstaande foto om door te surfen naar de slideshow.


Nikolaas Sintobin sj: waarom ik ernaar verlangde een gelofte van armoede af te leggen

Afbeelding
Enige tijd geleden werd ik voor Family7, een Nederlandse protestantse TV-zender geïnterviewd. Onder meer over de religieuze geloften.

In dit fragment vertel ik waarom de gelofte van armoede voor mij zo belangrijk is.

Wat zonde is, uitgelegd met drie glazen

Afbeelding
Dit filmpje kan simplistisch overkomen. Alsof Jezus een wasmiddel is dat automatisch de zonde (sin) wegwast.
Toch legt het op heel aanschouwelijke wijze uit wat er gebeurt bij de mens die zijn innerlijkheid opent voor de Heer van het leven.

Het belangrijkste in je gebed

Afbeelding
4/10: de terugblik
Uit de serie van tien gebedstips, geschreven door Piet van Breemen sj en Hans van Leeuwen sj
Ignatius geeft de raad om na de gebedstijd een korte terugblik te werpen om na te gaan “hoe het mij in de gebedstijd vergaan is”. 
Spontaan denk je dan waarschijnlijkaan de gedachten, die in je opgekomen zijn. Die zijn inderdaad belangrijk, maar niet het belangrijkste. Daarbovenuit gaat: de ervaring van een harmonie tussen God en mij. Ignatius noemt dat “vertroosting”. Het is een innerlijke beweging, waarbij de mens zich bij God geborgen ervaart en de liefde van en tot God in zich voelt ontvlammen. Je kunt deze ervaring niet zelf oproepen. Het moet je gegeven worden; anders is het niet echt. Het is wel belangrijk, er voor open te staan. Welnu, de gedachten, die met zo’n ervaring gepaard gaan, die zijn belangrijk, daar moet je iets mee doen.
Vertroosting is eigenlijk elke vermeerdering van hoop, geloof en liefde en elke innerlijke blijdschap, die een oproep en een aantrekking inh…

De groene tweets van paus Franciscus

Afbeelding
Paus schrijft niet alleen een ecologische encyclieken. Hij tweet nu ook ecologisch. Ziehier een bloemlezing uit zijn ecologische tweets van vandaag.


Een integrale ecologie betekent dat je tijd neemt om om na te denken over je wijze van leven en over je idealen.Christelijke spiritualiteit biedt een alternatief concept aan van leefkwaliteit.Het leven volgens onze roeping om beschermers te zijn van Gods handwerk is geen bijkomstig aspect van onze christelijke ervaring.Het onderricht van het Evangelie heeft een directe weerslag op onze wijze van denken, voelen en leven.Hoe leger het hart van een mens, hoe meer hij of zij er nood aan heeft om te kopen, te bezitten en te cosumeren.Veel moet veranderen. Maar in de eerste plaats moeten wij, mensen, veranderen.We weten dat het gedrag van hen die voortdurend consumeren en vernietigen niet duurzaam kan zijn.Het verlagen van de broeikasgassen vraagt eerlijkheid, moed en verantwoordelijkheid.Het is in de eerste plaats ónze verantwoordelijkheid om …

Wat nooit overwonnen kan worden

Afbeelding