Posts

Posts uit 2019 weergeven

Wanneer word je echt christen? (Piet van Breemen sj)

Afbeelding
Wanneer je je veroordeeld voelt, dan zijn je creativiteit, je vermogen om lief te hebben, je levensvreugde en je gevoel van heelheid geblokkeerd. Als je dan plots of geleidelijk aan snapt dat je niet verworpen of veroordeeld bent, maar wel aanvaard en bemind door iemand anders op wie je steunt, dan ervaar je hoe weldoend en helend die ervaring is.

Alles wordt anders. Er is opnieuw zonneschijn en je hebt zin om te zingen. Je kan opnieuw vrolijk zijn en je vreugde doorgeven aan anderen. Je kan opnieuw delen en liefhebben. Je bent een nieuw mens, een nieuw schepsel. Wat onmogelijk was zolang je je veroordeeld wist wordt nu mogelijk.
Het was de zending van Christus om de mens tot deze verzoening en wedergeboorte te brengen. Diegenen die deze boodschap gesnapt hebben, diegenen die leven van deze ervaring noemen we christenen.
Piet Van Breemen sj

Wanneer je wel en wanneer je zeker wel moet bidden.

Afbeelding

Over de deugd van het twijfelen

Afbeelding
Voor FB gingen Rick Timmermans en Nikolaas Sintobin sj in gesprek over twijfel bij het maken van keuzes, alsook over geloofstwijfel.

Is accepteren capituleren?

Afbeelding
Voor het winternummer 2018 van “Liefke” schreef ik een overweging over “Acceptatie”. Hier enkele uittreksels. (3/8)
Acceptatie is geen lijdzame capitulatie. Wel een actieve houding die het mogelijk maakt dat je leert leven met wie en wat je bent. Zo vermijd je dat je eindeloos energie verliest door te vechten tegen de bierkaai. 
Accepteren als actieve houding gaat verder dan passief ergens eelt over te laten over groeien. Op zich kan dit weliswaar de pijn verlichten. Die eeltlaag belet echter niet dat die problematische punten uit je leven onderhuids verder blijven werken,soms zelfs gaan zweren. Eens ondergesneeuwd is de kans reëel dat je je ze niet langer bewust herinnert. Dit kan de indruk geven dat je er dan minder last van hebt. De keerzijde van de medaille is echter dat je er niet meer bij kan om ermee aan de slag te gaan. Toch blijven ze vaak energie vreten en kunnen ze de kwaliteit van je leven flink bezwaren. 
Acceptatie laat toe datje je werkelijkheid steeds meer kan omarmen. Ac…

Novak Djokovic geeft een onverwacht lesje

Afbeelding
Het is een beetje de omgekeerde wereld. Mogelijks heeft de aanwezigheid van de camera’s ook wel een beetje geholpen.
Nederigheid maakt een mens groot. Dienstbaarheid maakt een mens mooi.
Liefde heeft hier alles mee te maken.

Hoe de duivel tewerk gaat

Afbeelding

Drie tips om van voornemens "goede" voornemens te maken

Afbeelding
Het was ongetwijfeld een gezellige avond. Ik veronderstel dat er veel is gelachen en dat het eten uitstekend smaakte. Maar, eerlijk gezegd, ik heb daar geen precieze herinneringen meer aan. Het was twee jaar geleden, op oudejaar. Ik was te gast bij vrienden met vier tieners. Wat ik me wel haarscherp herinner was hoe die kinderen een voor een hun voornemen voor het nieuwe jaar noemden.
Daarnet vond ik de opname terug op mijn smartphone. Ik was onder de indruk hoe ernstig ze dit deden en hoe aandachtig ze naar elkaar luisterden. Binnenkort ben ik opnieuw bij hen te gast. Ik zou de kinderen graag vragen wat ze ervan terecht hebben gebracht.
Voornemens maken bij het nieuwe jaar. Ik geloof erin. Het hoeft geen gebakken lucht te zijn. Voornemens kunnen wel degelijk werken. Als ze ten minste aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een voornemen heeft iets van een belofte. Een belofte aan jezelf. Het zegt iets over het feit dat ons leven niet zomaar een aaneenschakeling is van toevalligheden waarv…

Aanvaarden als deur naar groei

Afbeelding
Voor het winternummer 2018 van “Liefke” schreef ik een overweging over “Acceptatie”. Hier enkele uittreksels. (2/8)
Wat betekent accepteren eigenlijk, letterlijk? De herkomst van dit woord is interessant. Het komt van twee Latijnse woorden: ad en capere. Ad is een voorzetsel. Het betekent naar; het geeft een richting en een beweging aan. Capere is een werkwoord. Het wil zoveel zeggen als grijpen, pakken, nemen. Zo beschouwd is ac-cipere behoorlijk actief: een handeling die een keuze inhoudt en die een persoonlijke inspanning vraagt.
Carl Gustav Jung, een van de grondleggers van de moderne psychologie, schrijft ergens: ‘Men verandert slechts datgene wat men aanvaardt’. Aanvaarden, anders gezegd, kan een weg zijn naar meer realisme en groei. Aanvaarden om te leven met die aspecten van je werkelijkheid die je misschien anders gewild had, maar die nu eenmaal zijn zoals ze zijn, en die zo zullen blijven. Het aanvaarden van wie of wat jij en je omgeving zijn kan nodig zijn om te vermijden da…

Liefde in tijden van Facebook

Afbeelding
Liefde in tijden van Facebook en andere chatsites.
Een schitterende illustratie van het feit dat ook liefde en vriendschap te maken hebben met inculturatie.
Ook van hoe onrechtvaardig vooroordelen zijn.

Acceptatie, weg naar meer waarheid en vrijheid: een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Voor het winternummer 2018 van “Liefke” schreef ik een overweging over “Acceptatie”. Hier enkele uittreksels. (1/8)
Tomas Kiss is een Hongaarse joodse jongen van 14 jaar. In 1944 wordt hij naar Auschwitz gedeporteerd. Hij is een van de weinigen uit zijn familie die het overleeft. Met vallen en opstaan bouwt hij nadien een mooi leven uit. Over zijn verleden praat hij nooit. Ook niet met zijn vrouw of zijn vader, de enige andere uit het gezin die levend terug is gekomen. Hij weigert dit bewust wegens ondraaglijk. Kiss wordt uiteindelijk een beroemdheid in de Parijse modewereld. Een eigen modehuis lanceren lukt echter niet. Daarvoor is hij te angstig. Die angst neemt alsmaar toe. Net als de nachtmerries over de nare herinneringen uit de concentratiekampen. Aan het einde van zijn lange leven gaat hij in op het verzoek van een ver familielid, de schrijfster Véronique Mougin, om zijn levensverhaal te vertellen (Où passe l’aiguille, 2018). Na vele jaren is Tomas Kiss nu toch in staat om het i…

Twee eigenschappen die van jezuïeten jezuïeten maken

Afbeelding
Er zijn vele pogingen gedaan om een samenvatting te maken van  de karakteristieken van de Sociëteit van Jezus. Onderstaande lijst van 10 punten, uit de pen van wijlen kardinaal Avery Dulles sj (1918-2008), kan beschouwd worden als een samenvatting van wat meer specifiek is voor de geest van de heilige Ignatius.

7.Onderscheiding
Ignatius was een meester in het werkelijke leven en in de kunst van het nemen van beslissingen. Hij maakte zorgvuldig onderscheid tussen middel en doel, steeds die middelen kiezend die het meest geschikt waren om het beoogde doel te bereiken. Bij de keuze van middelen past hij consequent het “tantum … quantum” principe toe, dwz “in de mate dat het helpt”, maar niet meer. In verband hiermee toont hij hoe je inwendig vrij kan worden, ttz, vrij van gehechtheden aan wat dan ook dat niet op zich dient nagestreefd te worden.
8.Aanpassingsvermogen
Ignatius besteedde steeds veel aandacht aan het precieze moment, de plaats of de mensen waarmee hij omging. Hij lette erop om …

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Afbeelding
De reis van de drie koningen
Het was een koude tocht, en de slechtste tijd van het jaar voor een reis,
voor zulk een verre reis.

De wegen modderig, het weer guur, de winter op zijn strengst.
de kamelen, die hun knieën ontvelden, hun hoeven bezeerden,
werden onhandelbaar en legden zich neer in de smeltende sneeuw.
Menigmaal dachten wij met spijt terug aan onze zomerpaleizen op bloeiende
berghellingen, aan meisjes, in zijde gehuld, die gekoelde wijn ronddienden.


Onze kameeldrijvers vloekten, kankerden, weigerden dienst,
riepen om brandewijn en vrouwen. Onze kampvuren wilden niet branden,
onderdak was moeilijk te vinden, de steden waren vijandig, de dorpen stug,
de gehuchten smerig en verschrikkelijk duur : het was een ellendige tocht.


Tenslotte reisden wij de gehele nacht door, sliepen zo nu en dan
langs de wegkant en hoorden gedurig in onze ogen zingende stemmen, zeggend:
jullie onderneming is waanzin.


Eindelijk, toen het licht werd, daalden we neer in een luw dal, vochtig,
onder de sneeuwlijn, …

"God zoeken in alle dingen": wat wil dat zeggen?

Afbeelding
Er zijn vele pogingen gedaan om een samenvatting te maken van  de karakteristieken van de Sociëteit van Jezus. Onderstaande lijst van 10 punten, uit de pen van wijlen kardinaal Avery Dulles sj (1918-2008), kan beschouwd worden als een samenvatting van wat meer specifiek is voor de geest van de heilige Ignatius.
9. Belang hechten aan de menselijke en natuurlijke bekwaamheden.

Ignatius vertrouwde in de eerste plaats op geestelijke middelen zoals goddelijke genade, gebed en het toedienen van sacramenten. Hij hechtte evenwel ook veel belang aan natuurlijke bekwaamheden, leren, cultuur en gewoontes als gaven die moeten worden gebruikt voor de dienst en de eer van God. Vandaar dat hij zoveel aandacht besteedde aan opvoeding.

10. Een originele synthese van actief en contemplatief leven.

Jeroen Nadal sj (1507-1580) had het over de gewoonte van jezuïeten “om in ons gebed en geestelijke oefeningen een volmaaktheid te zoeken om onze naaste te helpen en om dankzij die hulp van de naaste nog meer vo…

Wat doet de Paus daar toch met die opgestoken vinger?

Afbeelding