Posts

Posts uit september, 2015 weergeven

Kan je vijand je vriend worden?

Afbeelding
Dit is best een grote uitdaging. Maar dan wel een die perspectief biedt. Hoe ga je best om met je beperkingen. Of moeilijker nog, die van anderen.
Je kan ze (proberen te) ontkennen. Je kan er tegen vechten.
Je kan er ook gewoon leren van houden!

Mark, een Nederlandse novice-jezuïet vertelt over een bedelstage

Afbeelding
Mark, een Nederlandse novice, blikt openhartig terug op de noviciaatservaring waar hij het meest tegen opzag: het pelgrims- of bedelexperiment.

Een andere uitdaging die ik erg moeilijk vond was het dagelijkse bedelen voor eten en onderdak. Dit was nooit gemakkelijk, het voelde zelfs onnatuurlijk. Onnatuurlijk omdat ik ervan houd om voor mijzelf te zorgen en onafhankelijk te zijn van anderen. Om afhankelijk te zijn van mensen die ik nooit had ontmoet noch waarschijnlijk weer zal ontmoeten voelde erg vreemd. En dit is zacht uitgedrukt. Bij iemand aanbellen voelde alsof ik mijzelf te veel opdrong aan anderen. Geweigerd worden is dan ook niet erg goed voor het zelfvertrouwen. Toch was een weigering uitzonderlijk. Tijdens onze reis hebben we veel buitengewoon vriendelijke mensen ontmoet die ons genoeg te eten gaven. Elke keer wanneer zij dit deden, voelde het verblijdend, simpelweg goed. Het was goede stof voor reflectie. Want zou ik een stinkende, ongeschoren vreemdeling in mijn huis laten…

Bloemlezing uit mooiste beelden pausbezoek USA

Afbeelding
Zes dagen pausbezoek in anderhalve minuut

Waarom geheimen niet bestaan

Afbeelding

Paus Franciscus op bezoek in een Amerikaanse gevangenis

Afbeelding
Paus Franciscus heeft vandaag een Amerikaanse gevangenis bezocht. Ziehier de volledige beelden.``

Vlaamse Kerk steekt zusterkerken de loef af

Afbeelding
Mediazondag 2015 staat in het teken van het nieuwe Kerknet, de nieuwe digitale omgeving van de Katholieke Kerk in Vlaanderen.

Sinds meer dan een jaar ben ik nauw betrokken bij de uitwerking van dit ambitieuze project: één grote internetomgeving voor de verschillende geledingen van de Kerk. Ik vind dat het resultaat echt mag gezien worden. Geen een van de kerkprovincies uit de buurlanden beschikt over een website die ook maar in de buurt kan komen van het nieuwe Kerknet.

Alle mogelijke info over het nieuwe Kerknet vind je hier. Ook en in het bijzonder een interview met Sim D'hertelfelt, de bezieler en coördinator van het hele project.

Ook als jezuïeten steunen we dit project. Op dit ogenblik hebben we drie microsites waarop je van alles kan vinden van ons:

1. Een microsite van de jezuïeten

2.  Een geheel nieuwe microsite genaamd "Gebedsnetwerk van de Paus"

3. Een persoonlijke microsite van uw dienaarEucharistieviering met Paus Franciscus in Philadelphia

Afbeelding
Rechtstreekse beelden eucharistieviering paus Franciscus in Philadelphia

Paus Franciscus neemt deel aan interreligieuze ontmoeting aan Ground Zero in New York

Afbeelding
Rechtstreekse beelden van de interreligieuze ontmoeting aan het Ground Zero Memorial in New York.

Paus Franciscus spreekt de Verenigde Naties toe: rechtstreeks

Afbeelding
Paus Franciscus spreekt de Verenigde Naties toe in New York: rechtstreeks

Vergeving is een mooi idee, totdat ...

Afbeelding
Onderstaande overweging verscheen onlangs op www.gewijderuimte.org.
Iemand vergeven kan heel moeilijk zijn. C.S. Lewis schreef: “Iedereen vindt vergeving een mooi idee, totdat er iets te vergeven valt”. Wanneer wij niet kunnen vergeven, worden we geketend aan het kwaad dat ons is aangedaan. We kunnen dan niet vooruit.

Paus Franciscus spreekt het Amerikaanse congres toe

Afbeelding
0m 9u20 plaatselijke tijd geeft Paus Franciscus, als eerste Paus in de geschiedenis, een toespraak voor de verzamelde kamers van  het Amerikaanse Congres. Hier de rechtstreekse beelden.

De goede raad van Paus Franciscus aan de Amerikaanse bisschoppen en ... aan ons

Afbeelding
Gisteren sprak Paus Franciscus 300 Amerikaanse bisschoppen toe. Op broederlijke maar besliste toon. Zijn goede raad lijkt me ook relevant voor gewone mensen zoals wij.

Sluit je niet op achter muren van angst; om daar je wonden te likken; om met heimwee te verlangen naar tijden die niet meer terugkomen en om harde antwoorden voor te bereiden op de weerstanden die nu reeds bitter zijn. ...  Het zure en oorlogszuchtige woordgebruik van de verdeeldheid past niet op de lippen van een herder.

De weg leidt langs de onderlinge dialoog, de dialoog in jullie pastorieën, dialoog met de leken, dialoog met de families, dialoog met de samenleving. Ik zal het nooit moe worden om jullie aan te moedigen om zonder angst de dialoog aan te gaan.

Klik hier voor de volledige toespraak van de Paus

Paus Franciscus gaat voor in eucharistie en heiligverklaring van Junipero Serra

Afbeelding
Volg hier de rechtstreekse beelden van de eucharistieviering en de heiligverklaring in Washington DC

Paus op bezoek in het Witte Huis: rechtstreeks

Afbeelding
Ziehier de beelden van de officiële verwelkoming van Paus Franciscus in het Witte Huis.

Leren van een baby-tweeling

Afbeelding
Met elkaar in gesprek gaan is een complex gebeuren.
Basisvoorwaarde is dat je een aantal zaken gemeenschappelijk hebt. Je moet iets aanvoelen van mekaar. Bereid zijn om gratuit tijd te geven.
Woorden zijn daarbij belangrijk. Maar in laatste instantie gaat het niet over woorden. Wel over vertrouwen. Dat vraagt tijd. Opbouwen. Beetje bij beetje.