Behoort Jezus enkel toe aan de christenen?


In een interview met Tertio ging filosoof Jan Koenot onder meer in op de vraag of het beeld van Jezus in onze cultuur gedesacraliseerd is.

“Het beeld van Jezus is zo diepmenselijk dat het mensen van alle culturen, ook ver buiten het christendom, kan aanspreken. Het christendom, dat aanvankelijk zeer wantrouwig stond tegenover afbeeldingen van Christus, is een bron geworden van creatieve kracht. Christenen hebben op allerlei manieren in woord, beeld en muziek gestalte gegeven aan de inhoud van hun geloof. Beelden van Jezus behoren nu tot het patrimonium van de oosterse en de westerse cultuur, dat vandaag wereldwijd toegankelijk is. Zo komen ook mensen uit andere culturen vandaag in aanraking met deze kunstvormen.

Christenen mogen geen beslag leggen op dat patrimonium: het beeld van Jezus behoort de mensheid toe. Iedereen mag er mee werken. Kunst valt immers niet uit de lucht, maar gaat steeds in dialoog met de traditie: ze bouwt creatief en kritisch voort op de kunst van vroeger. Het is dan ook vanzelfsprekend dat kunstenaars vandaag zo omgaan met het patrimonium van de christelijke kunst. We moeten ons erover verheugen dat de figuur van Jezus in de kunst de vele vormen overleeft waarmee het christelijke geloof zich in de wereld telkens binnen een specifieke historische context heeft ontwikkeld.


De figuur van Jezus is sterker dan een geloofsvorm. Dat is hoopvol, want het biedt ruimte voor vernieuwing, ook binnen het christendom.”


   Met dank aan Tertio

Reacties