Posts

Nikolaas Sintobin sj over blinde vlekken bij prostestanten (1/4)

Afbeelding
“Wat zijn de blinde vlekken die jij, als katholiek, opmerkt bij protestanten?” Die vraag werd me onlangs gesteld door een jonge protestantse vrouw. Voor Ignis Webmagazine schreef ik enkele gedachten hierover neer. Je vindt ze hier terug in vier stukjes. (1/4)
Wat zijn de blinde vlekken die jij, als katholiek, opmerkt bij protestanten? Die vraag werd me gesteld door een jonge vrouw, na afloop van een voordracht voor protestantse christenen. Ik woon en werk nu ruimschoots 5 jaar in Nederland. Regelmatig geef ik vorming over ignatiaanse spiritualiteit aan protestantse groepen. Nogal eens krijg ik daarbij soortgelijke vragen.
Alvorens in te zoomen op die blinde vlekken wil ik het volgende stellen. Wat mij het meest opvalt is hoezeer protestanten en katholieken hetzelfde geloof delen. Dit lijkt op het intrappen van een open deur. Toch hebben we deze evidentie meer dan eens durven vergeten. Dit neemt niet weg dat de geloofscultuur van de verschillende christelijke belijdenissen erg kan versc…

Twee vervelende voorwaarden om bij God te komen

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was eenIndisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.
“Wat moet ik doen om bij God te komen?” “Wanneer je bij God wilt komen, is het belangrijk om twee dingen te weten. De eerste is dat alle pogingen om Hem te bereiken tevergeefs zijn.” “En de tweede?”

De valstrik van de "wat als"-scenario's

Afbeelding

Wanneer word je echt christen? (Piet van Breemen sj)

Afbeelding
Wanneer je je veroordeeld voelt, dan zijn je creativiteit, je vermogen om lief te hebben, je levensvreugde en je gevoel van heelheid geblokkeerd. Als je dan plots of geleidelijk aan snapt dat je niet verworpen of veroordeeld bent, maar wel aanvaard en bemind door iemand anders op wie je steunt, dan ervaar je hoe weldoend en helend die ervaring is.

Alles wordt anders. Er is opnieuw zonneschijn en je hebt zin om te zingen. Je kan opnieuw vrolijk zijn en je vreugde doorgeven aan anderen. Je kan opnieuw delen en liefhebben. Je bent een nieuw mens, een nieuw schepsel. Wat onmogelijk was zolang je je veroordeeld wist wordt nu mogelijk.
Het was de zending van Christus om de mens tot deze verzoening en wedergeboorte te brengen. Diegenen die deze boodschap gesnapt hebben, diegenen die leven van deze ervaring noemen we christenen.
Piet Van Breemen sj

Wanneer je wel en wanneer je zeker wel moet bidden.

Afbeelding

Over de deugd van het twijfelen

Afbeelding
Voor FB gingen Rick Timmermans en Nikolaas Sintobin sj in gesprek over twijfel bij het maken van keuzes, alsook over geloofstwijfel.

Is accepteren capituleren?

Afbeelding
Voor het winternummer 2018 van “Liefke” schreef ik een overweging over “Acceptatie”. Hier enkele uittreksels. (3/8)
Acceptatie is geen lijdzame capitulatie. Wel een actieve houding die het mogelijk maakt dat je leert leven met wie en wat je bent. Zo vermijd je dat je eindeloos energie verliest door te vechten tegen de bierkaai. 
Accepteren als actieve houding gaat verder dan passief ergens eelt over te laten over groeien. Op zich kan dit weliswaar de pijn verlichten. Die eeltlaag belet echter niet dat die problematische punten uit je leven onderhuids verder blijven werken,soms zelfs gaan zweren. Eens ondergesneeuwd is de kans reëel dat je je ze niet langer bewust herinnert. Dit kan de indruk geven dat je er dan minder last van hebt. De keerzijde van de medaille is echter dat je er niet meer bij kan om ermee aan de slag te gaan. Toch blijven ze vaak energie vreten en kunnen ze de kwaliteit van je leven flink bezwaren. 
Acceptatie laat toe datje je werkelijkheid steeds meer kan omarmen. Ac…

Novak Djokovic geeft een onverwacht lesje

Afbeelding
Het is een beetje de omgekeerde wereld. Mogelijks heeft de aanwezigheid van de camera’s ook wel een beetje geholpen.
Nederigheid maakt een mens groot. Dienstbaarheid maakt een mens mooi.
Liefde heeft hier alles mee te maken.

Hoe de duivel tewerk gaat

Afbeelding