Posts

Niet mogelijk? Bestaat niet. Een ervaringsbericht

Afbeelding
Niet mogelijk? Bestaat niet.
Heb je gezien hoe rustig deze katten blijven bij deze schijnbare patstelling. Het duurt even. Ze proberen, over en weer, verschillende alternatieven uit. Tot ze het juiste, proefondervindelijk, op het spoor komen.
Wie zoekt, die vindt. Wie vertrouwvol onderscheidt die vindt een antwoord op elke vraag.
Geloof jij dit?
Durf je daarop vertrouwen?
Herken je daar iets van in je eigen concrete ervaring?

Zijn ongewone dingen van belang als richtingwijzer naar God?

Afbeelding
Vaak zoeken we naar het ongewone als verzekering dat God er is in onze huidige situatie. Echter, God wordt eerder in de stilte gevonden, in stille volharding, stille vreugde, stille vriendelijkheid en goedheid.  Heer, laat mij rustig en stil zijn zodat ik U mag vinden.

Wenken voor de dagelijkse omgang met de duivel: de duivel als een wild beest (2/4)

Afbeelding

Wenken voor de dagelijkse omgang met de duivel (1/4)

Afbeelding
Veel mensen luisteren graag naar paus Franciscus. Ook buiten de katholieke Kerk. Zijn beeldtaal, de herkenbaarheid en de toepasbaarheid van zijn voorbeelden maken dat ongeveer iedereen hem begrijpen kan. Tegelijkertijd zijn nogal wat mensen verwonderd door de regelmatige verwijzing naar de duivel in het spreken van Franciscus. In het bijzonder als het gaat over innerlijk geestelijk leven. Kan je het daar redelijkerwijze nog over hebben, aan het begin van het derde millennium?
Ik meen te weten dat Franciscus, als hij het heeft over de duivel, niet meteen denkt aan een akelig mannetje met hoorntjes en bokkepoten. Als jezuïet is hij doordrongen van de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. In die spiritualiteit staat de “onderscheiding van de geesten” centraal: het leren onderscheid maken tussen wat komt van de goede geest van God en wat komt van de boze geest, de duivel. Het eigene van de goede geest is dat hij mensen dichter bij God brengt en dus bij meer …

Breaking: de paus geeft jezuïeten nieuwe zending: vier speerpunten

Afbeelding