Posts

Omgaan met (soms misselijk makende) zwakheden van aan jou toevertrouwde mensen - Ignatiaans leiderschap (5/10)

Afbeelding
Pedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde. De komende weken krijgt u regelmatig een “tip” van Ignatius. "Het is van het grootste belang, dat iemand die met de naasten omgaat om hen beter te maken, een goede dokter is, dat hij niet schrikt van hun ziekten of misselijk wordt van hun wonden en dat hij met groot geduld en zachtmoedigheid hun zwakheden en lastigheden verdraagt. Daarom moet hij hen niet zien als kinderen van Adam en als broze glazen of lemen vaten, maar als een beeld van God, als vrijgekochten door het Bloed van Jezus Christus, en hij moet dus zien te bereiken dat zij zichzelf helpen en zich door goede werken bereid maken om de genade van de Heer te ontvangen of daarin te groeien. Hij moet hopen dat, nu God hem eenmaal tot zo'n hoge bediening geroepen heeft, Hij ook een waardig bedienaar van hem zal

In de serie 't Hoeft niet altijd serieus te zijn - Een geslaagd leven en humor (reel)

Afbeelding
Wat is een geslaagd leven? Gelukkig zijn is niet zozeer geen tegenslag hebben. Wel om te leren omgaan met “het menselijk tekort, wanneer  en zoals dit zich aandient. Echte humor speelt net hierop in. De violist in onderstaande video toont dat een “geslaagd concert” mogelijk is, niettegenstaande …

Naar de wortels van de lach (1/3) - Interview met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Een tijd geleden werd ik voor het weekblad “Kerk en Leven” geïnterviewd over de band tussen humor en spiritualiteit. Ik deel graag enkele uittreksels met u. -        Wat zegt humor over iemands levensvisie? Humor heeft te maken met zelfrelativering. Wie met zichzelf de spot kan drijven, toont dat hij niet bang is om zichzelf in vraag te stellen. Daar gaat een diepgeworteld vertrouwen vanuit. Als internetpastor ben ik veel bezig met sociale media en daar zie ik heel wat negativisme, ook onder christenen. Vaak heeft dat te maken met de angst om twijfel toe te laten en zelf de ruimte in te vullen die het christelijke geloof biedt. Pas als je niet bang bent om een vrije vogel te zijn, kan je in gesprek gaan met jezelf en met andersdenkenden. Humor sloopt muren en helpt om het gesprek aan te gaan. Humor drijft op de goede balans tussen spot en ernst. Als ik mezelf helemaal niet ernstig neem, blijft de humor beperkt tot gezwans. Goede humor is nooit respectloos.

Hoe Ignatius van Loyola omging met weldoeners - Ignatiaans leiderschap (4/10)

Afbeelding
Pedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde. De komende weken krijgt u regelmatig een “tip” van Ignatius. "Bijzondere voorzichtigheid en reserve moeten er in acht genomen worden, als het er om gaat mensen, van wie wij een of andere weldaad hebben ontvangen, voor God te winnen. Wij behoren hun onze dankbaarheid te betuigen, zonder ons echter tot vleierij te verlagen en zonder ons ambt omlaag te halen. We moeten hun te verstaan geven, dat onze dankbaarheid op de allereerste plaats naar God uitgaat, en dat zij er zelf veel bij winnen, als zij ons goed doen omwille van Hem. Wij behoren niet méér aan te nemen dan wij voor ons onderhoud nodig hebben, en alleen van mensen die hun vrijgevigheid laten dienen voor de vooruitgang van hun ziel, en die het als een genade van God beschouwen, dat zij aalmoezen kunnen geven. Want ge

Gun jezelf een goede vasten! - Overweging van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Monniken en monialen gunnen het zichzelf om hun levenlang te vasten. Om de grote feesten des te intenser te kunnen beleven doen ze er graag nog een schepje bovenop. Dat geldt in het bijzonder voor Kerst en Pasen. Ja, u heeft het wel degelijk goed gelezen. Zij gunnen zichzelf dat. Het is hun eigen keuze. Het is bepaald geen droeve plicht die zij er node moeten bijnemen. Het maakt deel uit van het contract waarvoor zij, in alle vrijheid, hebben gekozen door in te gaan op hun monastieke roeping. Eeuwenlange ervaring heeft geleerd dat dit vasten een bijzondere stimulans is in de zoektocht naar God   Ik ben geen monnik. Toch ben ik echt blij met de 40-dagentijd. Ik hoop dat het ook dit jaar intense weken zullen zijn van meer aandacht, verbondenheid en ontvankelijkheid. De drie klassieke ingrediënten van de 40-dagentijd zullen daar wellicht ook nu bij helpen: vasten, gebed en solidariteit. De drie versterken elkaar, vullen elkaar aan.   Het vasten helpt om scherper te voelen. Meer soberheid

Speciale podcast met levensgebed voor de 40-dagentijd

Afbeelding
  Biddenonderweg.org bied je voor deze 40-dagentijd graag een speciale podcast aan. Deze podcast laat je toe om biddend na te gaan hoe het je gaat gedurende deze bijzondere tijd. Hoe je voornemens voor deze periode je dichter bij de Heer brengen en wat je eventueel kan bijschaven om dit nog te versterken. Klik hier om de podcast te beluisteren.

De heikele kunst van het onkruid wieden - Ignatiaans leiderschap (3/10)

Afbeelding
Pedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde. De komende weken krijgt u regelmatig een “tip” van Ignatius. "De uitzonderlijke wijsheid van Vader Ignatius viel ook op te merken bij een punt van het grootste belang, namelijk de kunst om zich van zijn onderdanen te bedienen. Want soms gebeurde het dat iemand van de ene kant grote talenten had om te onderwijzen, of te preken, of met vorsten om te gaan, of een ander apostolaat uit te oefenen; en van de andere kant tot zijn vernedering en als teken van de menselijke zwakheid, tegelijk met deze talenten enige onvolmaaktheden en gebreken had, die het goede dat hij zou kunnen doen konden ontluisteren en bederven, en hem zouden verhinderen de vruchten voort te brengen die men van hem kon verwachten. Maar de bovennatuurlijke en voorzichtige wijsheid van Vader Ignatius was zó gro

De vasten: ramadan van de christenen?

Afbeelding
Vandaag begint voor de christenen de 40-dagentijd, vaak de “vasten” genoemd. Deze liturgische periode wint snel opnieuw aan belang bij de christenen. Ook in de media. De zichtbare aanwezigheid van de islam in onze landen, en dus ook van de ramadan, is hier zeker niet vreemd aan. Vaak worden vasten en ramadan als min of meer identiek voorgesteld. Toch zijn hun inhoud en betekenis erg verschillend. Ze hebben punten gemeen: het is een periode van vasten, gebed, solidariteit en, ten gronde, van bekering en terugkeer tot God. Toch is hun betekenis én inhoud anders. De veertigdagentijd is een voorbereiding van het Paasfeest en herdenking van de 40 jaar die de Hebreeën in de woestijn hebben doorgebracht en de veertig dagen van Jezus in de woestijn. De ramadan is noch de voorbereiding van een feest, noch de herdenking van een gebeurtenis. De ramadan is in de eerste plaats een maand van vasten. Komt daarbij dat de inhoud en vorm van het vasten heel verschillend is. Voor de christe

Nikolaas Sintobin sj geeft tegenstrijdige tips om goed te vasten (video)

Afbeelding
In dit video-interview met de EO geeft Nikolaas Sintobin sj concrete tips over soms onvermoede vormen van vasten. Ook heeft hij het over het waarom van het vasten.

Wat maakt vasten tot christelijk vasten? Nikolaas Sintobin sj legt het kort en bondig uit - video

Afbeelding
Waarom zou je vasten in de 40-dagentijd? Wat kan helpen om er zeker van te zijn dat het vasten ook daadwerkelijk zijn doel bereikt.  In deze video geeft Nikolaas Sintobin sj je enkele tips om van deze 40-dagentijd een boeiende en verrijkende ervaring te maken. Wat het bidden betreft beveel ik je graag onze digitale 40-dagenretraite aan: De steen is weggerold . Ben je nog niet ingeschreven, dan volstaat het je mailadres op te geven via  www.ignatiaansbidden.org . 

"De steen is wegggerold": schrijf je nú in voor de 40-dagenretraite die over enkele dagen van start gaat

Afbeelding
Over enkele dagen gaat de nieuwe digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten van start. Schrijver is deze maal Rita Loyens. Lees hier een interview met haar . Ben je nog niet ingeschreven, dan volstaat het je mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org .  Ziehier wat Rita antwoordde op de vraag:  De titel van de retraite is ‘De steen is weggerold’. Wat heeft u daarmee willen zeggen? “Ik wil vooral de hoop van ons christen-zijn laten doorklinken. ‘De steen is weggerold’ spreekt die hoop op de Paasmorgen uit. Ook in de diepst donkere dagen van ons leven is het belangrijk het licht te willen zien. Soms is het maar een klein stipje. Maar hoe meer we ons erop richten en het toelaten, hoe meer het schijnen gaat.”

Hoe deugd ondeugd kan worden - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
Zonder regel en maat worden goed in kwaad en deugd in ondeugd veranderd. Ignatius van Loyola

Deze liftjongen lijkt er alvast in te geloven - Buster Keaton op zijn best

Afbeelding
Wat is waarheid, wat is bedrog? Kan je jezelf bedriegen? Deze liftjongen lijkt er alvast zelf in te geloven.   Wat is waarheid volgens jou? Wat maakt dat je gelooft of iets echt is dan wel leugen?

Hoe Ignatius waakte over de goede naam van mensen - Ignatiaans leiderschap (2/10)

Afbeelding
Pedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde.  "Met de grootste zorg waakte hij over de goede naam en faam van al zijn onderdanen, en wel op twee manieren. Ten eerste sprak hij altijd gunstig over hen en gaf hij blijk van achting voor eenieder. Hij maakte de fouten van iemand niet openbaar, tenzij een gebiedende noodzaak hem verplichtte om raad te vragen om het kwaad te verhelpen. En zelfs in dat geval praatte hij er nog niet met twee mensen over, als hij kon volstaan met één. En als het voldoende was zich tot twee mensen te wenden, dan ging hij niet naar een derde. Zonder iets te overdrijven zette hij dan op eenvoudige wijze uiteen wat er was voorgevallen. Op de tweede plaats strafte hij streng diegenen, die kwaad spraken over hun medebroeders of die door hun gesprekken aanleiding konden geven om minder goed over hen

Waarom luisteren zo moeilijk is - Het antwoord van Piet van Breemen sj

Afbeelding
Luisteren is veel moeilijker dan spreken of kijken. Wanneer ik spreek of kijk, dan ben ik het middelpunt, en dat ligt mij. Maar wanneer ik luister, dan wordt de ander het middelpunt en dat vraagt veel meer van me. Luisteren betekent mijn zwaarte­punt vastpakken en dat gedurende enige tijd in de ander ver­plaatsen.  Het vraagt een grote inspanning om dit een tijdje vol te houden. Het betekent dat ik me leeg maak van mezelf om me te laten vullen met de ander. Piet van Breemen sj

Waarom iedereen gelijk voor de wet vaak geen goed idee is - Ignatiaans leiderschap (1/10)

Afbeelding
Pedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde. De komende weken krijgt u regelmatig een “tip” van Ignatius. "Als hij, voor een bijzonder geval, een uitzondering maakte, duldde hij niet, dat men er zich aan ergerde, of dat men hem ook maar zei, dat het misschien ergernis zou kunnen geven. Evenmin liet hij toe, dat een ander die het niet nodig had, dezelfde uitzondering voor zichzelf vroeg of verlangde. Want het zou een gebrek aan onderscheiding zijn, vond hij, ongelijke dingen met een gelijke maat te meten, en een daad van ongeordendheid om zonder reden aanspraak te maken op een uitzondering, die alleen uit noodzaak aan de anderen werd toegestaan. Voor een overste zou het een zwakheid zijn en tegen de liefde ingaan om aan iemand dat wat hij nodig had te weigeren uit vrees voor klachten en protesten, of om verzoeken van

Motie van wantrouwen - Een citaat van Etty Hillesum

Afbeelding
Hieronder vind je een citaat uit het dagboek van Etty Hillesum, een joodse vrouw die stierf in Auschwitz. Haar concrete leven heeft getoond dat onderstaande woorden niet zomaar loze woorden waren. "Al onze zorgen zijn moties van wantrouwen tegenover God." Etty Hillesum

"Ik heb me voorgenomen om zorgeloos te leven" Hoezo? Uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
    Blijf maar lekker dromen, denkt u wellicht als u deze woorden leest. Ze zijn een citaat van de heilige Claude La Colombière (1641-1682) . Deze Franse jezuïet heeft een doorslaggevende rol gespeeld in de verspreiding van de devotie tot het Heilig Hart van Jezus.   De heilige Claude was beslist geen naïeve dromer. Hij was gewoon een christen. Vandaar dat hij geloofde in de Voorzienigheid. God houdt van zijn mensen. God schept ons tot leven, elke seconde van elke dag en nacht. Hij verlangt ons leven in goede banen te leiden. Dat pad is vaak anders dan wij hadden gedroomd of gehoopt. Het is steeds beter.   De grote uitdaging is vertrouwen te hebben in Gods liefdevolle betrokkenheid op ons leven. Veeleer dan ons te laten leiden door steriele angst of argwaan. Dat geldt voor ons persoonlijk leven net zo goed als voor onze gemeenschappen en organisaties. Dat geldt voor onze Kerk in haar geheel. Ook en wellicht in het bijzonder als het erop lijkt dat de zaken verkeerd lopen. God schrijft r

Zijn die zusters echt zo anders als jij en ik? - Heerlijk videootje

Afbeelding
‘t Hoeft niet altijd serieus te zijn. Maar, zoals het echte humor betaamt, stelt ook dit videootje pertinente vragen. Doen we wel echt wat we doen?    Zijn we echt met ons hart erbij of doen we soms een beetje alsof? Voor die zusters gaat het over stilte. Voor jou en mij waarschijnlijk over iets anders. Maar de vraag blijft dezelfde.

Interactieve webinar over het levensgebed: hoe God op het spoor komen in alle dingen?

Afbeelding
 Hieronder vind je de derde interactieve webinar over "Vertrouw op je gevoel". Deze maal was het onderwerp "Levensgebed". Dat is hét gebedsinstrument bij uitstek dat Ignatius aanbeveelt om je te helpen bij het onderscheiden. In de video is er een voordrachtje van 20' over het levensgebed. Vervolgens ga ik, samen met Rick Timmermans, in gesprek met de deelnemers.

Waarom je dankbaar kan zijn om vergissingen - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
Als je vaststelt dat je verkeerd gehandeld hebt, wanhoop dan niet. Ook vergissingen kunnen je helpen om een beter mens te worden.   Ignatius van Loyola

Drie goede redenen om al of niet te roddelen - Wijsheid van Anthony de Mello sj

Afbeelding
Een leerling stond te popelen om de wijze een gerucht te vertellen dat hij op de markt gehoord had. “Rustig aan,” zei de wijze, “Wat je wilt vertellen, is dat waar?” “Ik denk eigenlijk van niet.” “Is het nuttig?” “Nee” “Is het grappig?” “Ook niet” “Waarom zouden we het dan moeten horen?” Anthony de Mello sj Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie.  De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.

Wie zorgt er voor de ziel van de theoloog - Voordracht Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
  Aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) vond op 29 januari 2023 een symposium plaats met als thema "Oog voor de ziel". Aan mij werd gevraagd om er een korte reflectie te geven over "Wie zorgt er voor de ziel van de theoloog" en zich daarbij te laten inspireren door de ignatiaanse spiritualiteit. In deze korte voordracht geef ik daar een antwoord op, vertrekkend van mijn eigen ervaring als jurist en theoloog.

Biddend terugblikken met muziek: proeve van een methode

Afbeelding
Begin Adem een paar keer diep en rustig. Concentreer je en open je voor Gods aanwezigheid. Vraag God bij het begin van dit moment van gebed en bezinning om zijn genade. Danken Zeg dank voor de muziek, voor de componisten, de instrumentalisten, de zangers, al wie helpt bij het opnemen en verspreiden van de muziek die je graag hebt. Dank voor al wie je in contact heeft gebracht met de liederen en melodieën die jij graag hoort. Terugblik Denk aan de mooiste liederen en muziekstukken die je kent. Daarvan eens een lijst opstellen kan je hierbij helpen. Kies er eentje uit. Wanneer heb je dat stukje voor de eerste keer gehoord? Welke herinneringen en associaties roept het bij jou op? Denk terug aan die keer toen muziek je liet voelen dat er iets goeds op je wachtte of je over het huidige ogenblik zelf heen tilde. Voel je die momenten aan als de doorsnee ervaring van je wijze van leven, of denk je: “Het beste ligt achter mij”? Mocht dit laatste het geval zijn, sta God dan toe die

Het verschil tussen Jezus en een tovenaar - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Afbeelding
Hier vind je mijn homilie van vandaag, bij Mc 1, 21-28. Jaren geleden, als novice, was ik in Lourdes. In de late namiddag, zoals elke dag, was er sacramentsprocessie. Het heilig Sacrament werd rondgedragen en de pelgrims werden gezegend. Het meest indrukwekkende moment was de zegen van de zieken en de gehandicapten op de esplanade. Er stonden honderden wagentjes met mensen: jong en oud door mekaar. Al het leed van de wereld samen, opgesteld langs drie zijden van het plein. De priester ging rustig van de een naar de ander, terwijl hij met de monstrans zegende. Plots hoorde ik een verschrikkelijke kreet. En nog een, en nog een. Een vrouw begon te brullen, als bezeten, precies op het moment dat ze gezegend werd met het sacrament. Neen, niet alsof ze bezeten was. Ik denk dat ze echt bezeten was. Lange jaren was zij door boze geesten bestookt geworden met woede, kwaadheid, wanhoop en bitterheid. In de confrontatie met de absolute kwetsbare en gratuite liefde van Jezus in zijn Sacrament moes

Wat is de eigen bijdrage van hart, verstand en wil bij de ignatiaanse onderscheiding - Webinar met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
  Hier vind je de opname van de tweede webinar. Deze keer gaat het over hoe onderscheiding er nu precies aan toe gaat. In het eerste deel geef ik een inleiding van 20'. Vervolgens ga beantwoord ik de vragen die gesteld worden door de kijkers. De eerste webinar kan je  hier terugbekijken. De derde en laatste webinar vindt plaats volgende woensdag, 31 januari, om 20:00.

De dierenwereld op zijn kop

Afbeelding
Moeder schaap jaagt wolf op de vlucht. Objectief kan het niet. Toch gebeurt het. Is het de aanwezigheid van haar twee lammetjes die deze dame zo   moedig maakt?   Wanneer voel jij je sterk? Wanneer voel je sterker dan je objectief gezien eigenlijk bent?

Wil jij je leven echt veranderen? Dit is waar je moet mee beginnen! Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
Om je leven te veranderen  volstaat het niet te veranderen van omgeving. Wie onvolmaakt is zal dit blijven waar hij ook vertoeft, zolang hij niet is los gekomen van zijn eigen gehechtheden. Ignatius van Loyola

Waarom zoveel mensen aanstoot nemen aan de Kerk

Afbeelding
Onderstaande regels staan in het boek "Ik geloof" van theoloog Bernard Sesboüé sj. Het klinkt verbazend herkenbaar ... Een van de grootste paradoxen van de Kerk is dat de gave van God en van Christus aan zondige mensen is toevertrouwd. De Kerk kan in haar geschiedenis nooit ontkomen aan de contradictie dat ze aan de bron door en door heilig is, maar in haar leven door en door zondig is, gewoon omdat ze bestaat uit zondige mensen. Gods gave aan de mensen, waarvan zij de heraut is en die ze doorgeeft, is zonder meer heilig. Die gave draagt zij echter in aarden kruiken, zoals Paulus al zei. Haar gevecht, in de loop van de geschiedenis, tegen de krachten van het kwaad is ook een gevecht tegen haar leden en tegen zichzelf. Dat is wellicht de grondreden waarom zoveel christenen en niet-christenen aanstoot nemen aan de Kerk. Christus heeft ons het voorbeeld gegeven van een leven zonder zonde. Van de Kerk kan dat niet worden gezegd. Sommigen hebben haar zelfs, niet helemaal o

Het meest noodzakelijk én het makkelijkst om te vermijden voor de christen

Afbeelding
Juist omdat bidden behoort tot het meest noodzakelijke, is het ook het meest vrije, datgene wat het gemakkelijkst te vermijden is. Het gebeurt alleen maar als wij het uit vrije wil doen, gedreven door liefde.  Daarom gebeurt het maar zelden. Het valt ons zwaar.  Wij moeten ervoor kiezen en niet afwachten tot het vanzelf gebeurt. Misschien komen we er toe tenminste dit ene tot God te zeggen: 'Heer, leer ons bidden'. Karl Rahner sj