Posts

Het prioriteren van gevoelens om je intuïtie de volle kans te geven - 7/9

Afbeelding
Voor LFK schreef ik een essay over intuïtie. Hier enkele uittreksels – 7/9
Om aan de slag te gaan met je intuïtie kan nodig zijn je gevoelens te prioriteren. Heel kort door de bocht kan je gevoelens opdelen in positieve en negatieve.
Je kunt veel leren uit negatieve gevoelens. Maar vaak wijzen ze naar een doodlopend spoor.
Duurzame positieve gevoelens zijn belangrijker. Doorgaans zeggen ze iets over meer leven, perspectief, groei enzovoort. Het kan nodig zijn om tijd en ruimte te geven aan woede of verdriet. Maar hoed je ervoor om erin vast te lopen.
Probeer er bewust voor te kiezen om verbinding te krijgen met die positieve gevoelens. Ze zijn er. Altijd. Ook al liggen ze soms bedolven onder dikke lagen van donker stof. Zij zijn het die het levenspad aanwijzen.
Nikolaas Sintobin sj

Bijzondere plekjes om God te vinden

Afbeelding
Een vriendin vertelde me over haar ‘bijzondere plekjes’ die voor haar echt uniek waren. Het waren plaatsen die zij niet zo dikwijls opzocht. Maar als zij het deed, dan voelde zij daar Gods aanwezigheid op een bijna overweldigende wijze. Veel van die plekjes vond zij in de natuur, zoals het strand en de boerderij van haar grootvader. Wanneer ze in de bergen was, dan nodigden die haar uit de grootheid en de creatieve kracht van onze Schepper aan te voelen. Soms bleef zij daar dan rustig staan. Ze liet de schoonheid van de natuur in haar binnendringen. Dan besefte zij ook dat haar leven maar één onderdeeltje was van Gods wonderbare en voortdurende scheppingswerk.
Dit verhaal over die ‘bijzondere plekjes’ bleef in mijn geheugen hangen. Tijdens mijn bewustzijnsonderzoek (levensgebed) moest ik er dikwijls aan denken. Ik begon te beseffen dat er in mijn leven van alle dag enkele basisritmes en gewoontehandelingen zitten. Zij laten mij toe op een nogal eenvoudige en gemakkelijke wijze God te v…

Een haalbaar recept voor vrede

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.
Tegen een leerling die constant klaagde over anderen zei de wijze: “Wanneer je vrede wilt, probeer dan jezelf te veranderen, niet de anderen. Het is makkelijker je voeten met slippers te beschermen dan de aarde met tapijt te bedekken.”

Anthony de Mello sj


Over vrijheid als voorwaarde om echt intuïtief te leven - 6/9

Afbeelding
Voor LFK schreef ik een essay over intuïtie. Hier enkele uittreksels – 6/9
Een ander aandachtspunt voor een betrouwbare intuïtie betreft innerlijke vrijheid. Luisteren naar je hart; doorgaans zijn we daar best voor te vinden. Althans … zolang ons hart klopt in de richting die we zelf spontaan zouden willen gaan. Maar misschien roept die diepe stem in jou je net op om een andere weg te bewandelen. Misschien suggereert je intuïtie je wel dat je geluk niet dáár ligt waar jij het gewild of gedacht had.
Hier staan we voor de uitdaging van innerlijke beschikbaarheid. Ben ik bereid om écht te luisteren? Om me te laten verrassen? Om mijn zekerheden te laten bevragen? Om het vertrouwde los te laten om verder te kunnen groeien op mijn levenspad, ook als dat een onbekende richting lijkt uit te gaan.
Nikolaas Sintobin sj

Paus Franciscus over de missionaire strategie van Jezus

Afbeelding
Jezus is geen eenzame verkondiger. Hij wil zijn zending niet alleen vervullen. Integendeel, Hij betrekt zijn leerlingen erbij. Naast de twaalf apostelen roept Jezus nog tweeënzeventig anderen. Hij zendt hen, twee aan twee, naar de dorpen om te verkondigen dat het Koninkrijk van God nabij is. Dit is heel mooi! Jezus wil het niet allemaal in zijn eentje doen. Hij kwam Gods liefde in de wereld brengen. Maar Hij wil dit doen in de vorm van een gemeenschap of vanuit een broederschap. Dit is de reden waarom Hij onmiddellijk een groep van leerlingen samenstelt. Samen vormen zij een missionaire gemeenschap. Hij traint hen meteen voor de zending. Zij zullen uiteindelijk gezonden worden.
Het Evangelie volgens Lucas vertelt ons dat die tweeënzeventigvreugdevol van hun zending terugkwamen. En dit omdat zij de kracht ervoeren om in Jezus’ naam het kwaad te verdrijven. Jezus zegt ook letterlijk dat Hij aan deze leerlingen de macht geeft om het kwaad te verslaan. Maar Hij voegt eraan toe: “Verheug je…

Gaat dit over karma, een goed sterrenbeeld ... of nog iets heel anders?

Afbeelding
Sommigen lijken voor het geluk geboren. Een goede karma? Een goed sterrenbeeld? Christenen spreken over Voorzienigheid. Of nog, zeggen - en geloven - dat de mens wikt maar dat God beschikt. Wat is die Voorzienigheid? Het leven op aarde kan zo hard zijn … Gaat het enkel over geluk of ongeluk? Over "leuk" of "niet leuk"? Of moeten we verder en dieper gaan? Soms tegen beter weten in. Geloven dat God het beste met ons voor heeft. Dat Hij recht schrijft op onze kromme lijnen. Niettegenstaande alles. Geloof jij daarin? Durf jij daarin te geloven? Ook als de uitkomst héél verschillend is van wat je gehoopt had?

Hoe vermijden dat je intuïtie onbetrouwbaar wordt - 5/9

Afbeelding
Voor LFK schreef ik een essay over intuïtie. Hier enkele uittreksels – 5/9
Intuïtief leven kent een groot gewicht toe aan het hart. De ervaring leert echter dat er met dat hart van alles verkeerd kan gaan. Tot perversie toe.  Anders gezegd, het is nodig dat je je hart opvoedt, kneedt en voedt. Niet eenmaal. Wel blijvend.
Wat mij betreft, doe je dat het beste door je te laten inspireren door een van de grote levensbeschouwelijke of religieuze tradities die er bestaan. Die zijn door de eeuwen heen gepolijst en daardoor betrouwbaar. Je eigen cocktail samenstellen is doorgaans niet erg werkzaam omdat dit te moeilijk blijkt.
Nikolaas Sintobin sj

Is mijn gebed wel goed genoeg?

Afbeelding
Is mijn gebed wel goed genoeg? Bid ik wel op de juiste manier? Van kindsbeen af worden we geëvalueerd. Niet vreemd dus dat we geneigd zijn om dit ook zelf te doen voor ons gebed. 
Madeleine Delbrêl (1904-1964), een Franse mystica, schreef ooit het volgende: “Bij het bidden is het belangrijk om goed te beginnen en goed te eindigen. Daartussen kan je enkel maar doen wat je kan doen.” Anders gezegd, het is belangrijk om je te concentreren bij het bidden. In het begin, om te komen in aanwezigheid van de Heer. Naar het einde, om de ontmoeting mooi af te sluiten. Maar wat er gebeurt tussen in, daar kan je maar weinig aan doen.
Christenen geloven dat het Gods Geest zelf is die bidt in hen. Gebed is een genade. Het wordt je gegeven. Veel meer dan jezelf aanbieden kan je niet doen. Soms voel je gedragen in je gebed. Soms niet. Nu eens heb je de indruk dat het “interessant” was. Dan weer leek het vervelend. Het belangrijkste is dat je tijd ter beschikking stelt van God en dat je daar trouw aan b…

Voor wie last heeft van woedeaanvallen - een tip van Ignatius van Loyola

Afbeelding
"Wie last heeft van woedeaanvallen doet er niet goed aan het gezelschap van andere mensen te mijden. Immers, dergelijke opwellingen kan je enkel maar overwinnen door er weerstand aan te bieden en niet door ervoor op de vlucht te slaan."
Ignatius van Loyola

Tips om je intuïtie te oefenen - 4/9

Afbeelding
Voor LFK schreef ik een essay over intuïtie. Hier enkele uittreksels – 4/9
Intuïtie heeft veel te maken met het hart en met de gevoelens die je daar kunt opmerken. In het bijzonder met gevoelens die duurzaam blijken te zijn. Als je enthousiasme voelt bij een project maar dat enthousiasme verdwijnt meteen, dan is dit een veeg teken. Als je diepe rust ervaart bij een bepaald perspectief voor je carrière, en die rust is er opnieuw als je enkele dagen later de zaak wederom oppakt, dan mag je veronderstellen dat die rust een belangrijke richtingwijzer is.  
Soms zijn die gevoelens helder en sterk. Vaak zijn ze subtiel en discreet, nauwelijks merkbaar. Wil je op zinvolle en nauwkeurige wijze kunnen lezen in het boek van je hart, dan is het wenselijk om dit met regelmaat te doen. Oefening baart kunst. Die kunst maakt het mogelijk dat je preciezer en fijner kunt luisteren
Nikolaas Sintobin sj

Vier tips van Ignatius van Loyola over leven met het coronavirus

Afbeelding
Wat zou Ignatius van Loyola ons te zeggen hebben over het omgaan met de crisis rond het coronavirus?  Hij gaf alvast enkele tips aan Nikolaas Sintobin sj

Hemel 14 maart 2020, aardse tijd
Dierbare mensen op aarde,
Ik zie dat jullie het moeilijk hebben een juiste houding te vinden ten aanzien van het coronavirus. Dat is niet vreemd. De voorbije tientallen jaren heeft de wetenschap zo’n vooruitgang geboekt, dat jullie zijn gaan geloven dat binnen de kortste keren voor elk probleem een oplossing kan worden bedacht. Nu wordt wereldwijd duidelijk dat dit een illusie is. Voor velen onder jullie is dit behoorlijk verwarrend.
Zelf heb ik ruim dertig jaar gekampt met chronische ziekte. Als algemene overste van de snelgroeiende jezuïetenorde werd ik vijftien jaar lang dag in dag uit geconfronteerd met alle mogelijke en onmogelijke problemen. Ik wil jullie graag vier tips geven om deze barre tijden goed door te komen. Ze zijn ontleend aan mijn eigen ervaring.
1.Gehoorzaam ten tijde van dit coronavirus …

Over een bruiloft zonder gasten

Afbeelding
Hieronder vind je mijn homilie voor deze zondag

Achtentwintigste zondag door het jaar Jesaja 25,6-1Oa                              Filippenzen 4,12-14.19-20                       Matteüs 22,1-14 of 22,1-10 Sommige mensen houden er bijzondere gewoontes op na. Ze zijn specialist in het zichzelf op recepties en feesten zonder uitnodiging binnen te smokkelen.  Ze horen er helemaal niet thuis. Dat belet hen niet lekker te eten en te drinken, op kosten van hun onbekende gastheer of gastvrouw. Anderen hebben een voorkeur voor heel selecte feestjes; in het bijzonder van staatshoofden of andere beroemdheden. Ze zorgen er dan voor dat ze op de foto komen met die sterren. Sommigen gaan zover dat ze er een heuse collectie van maken en dat ze die foto’s doorspelen aan de pers.
De vergelijking die Jezus ons vandaag aanbiedt gaat over zo’n feest in hoge kringen. Er is een koning die uitnodigt voor de bruiloft van zijn zoon. Het verloop van het feest is onverwacht. Zowel de houding van de koning als die …

Het verschil tussen intuïtie en magie - 3/9

Afbeelding
Voor LFK schreef ik een essay over intuïtie. Hier enkele uittreksels – 3/9
Ten eerste, durven vertrouwen op je intuïtie is geen vrijkaart voor magie: alsof het antwoord op je vraag zomaar, als bij wonder, uit de hemel zou komen nederdalen. Het vooronderstelt kennis en voorbereiding. Wil je ergens over schrijven, dan moet je eerst opzoekingswerk doen. Wil je een zinvolle professionele keuze maken, dan is het wenselijk dat je je dossiers goed op orde hebt en ook nog eens grondig bestudeert.
Dan is de kans veel groter dat die intuïtie van jou niet berust op zandkastelen. Wel op de concrete feitelijkheid, met al zijn subtiliteit én zijn hardheid. Hart en verstand zijn geen concurrenten. Ze gaan hand in hand.
Nikolaas Sintobin sj

Niet als kat en hond

Afbeelding