Posts

Christen zijn en internet: wat de algemene overste van de jezuïeten hierover te zeggen heeft

Afbeelding
Algemene overste Arturo Sosa sj over wat christen zijn vandaag betekent, in het bijzonder voor jongeren.

Lees het volledige artikel op jezuieten.orgHoe onaangenaam wachten veranderen in 'heilig wachten'?

Afbeelding
De advent is een tijd van wachten. Wachten kan vervelend en frustrerend worden. Maar wellicht zit er in dat wachten toch een rijke dimensie verborgen. Hoe kunnen wij dat onaangename wachten veranderen in een 'heilig wachten'?
In ons leven bouwde God een groot gedeelte wachttijd in. Het Oude Testament is niets anders dan wachten. Uiteindelijk zendt God zijn Zoon. Het lijkt alsof aan al dat wachten een eind is gekomen. Maar denk dan aan al de rustige jaren die Jezus in Nazareth doorbrengt. Het lijkt wel dat God ook Jezus laat wachten! Dan komt de wervelwind van zijn openbaar optreden: Hij liet zich zien, Hij sprak, Hij trok verder, Hij bad, hij genas, Hij brak het brood...' In zijn lijden komt het wachten weer naar voren als een centraal thema. Jezus wordt als een uiterst passief iemand voorgesteld. Terwijl Hij voordien zo druk doende was, overkomt Hem nu alles: 'zij namen Hem gevangen, zij geselden Hem, zijn kruisigden en begroeven Hem...'
Jezus heeft zichzelf helemaa…

Is bidden dan "blik op oneindig en verstand op nul?"

Afbeelding
Bidden is een ontmoeting tussen twee personen: God en mens. Het is dan ook normaal dat de hele mens erdoor wordt aangesproken: verstand, hart en lichaam.
Bidden heeft een intellectuele component. Het gaat niet over blik op oneindig en verstand op nul. Als je met een (bijbel)tekst bidt, is het wenselijk dat je snapt waarover het gaat. Het kan goed zijn om bepaalde verbanden te leggen, tijdens het gebed of nadien, in de terugblik. Enz. Maar gebed is niet in de eerste plaats een verstandelijke oefening.
De biddende ontmoeting vindt vooral plaats in het hart. Bidden heeft alles te maken met het je openen voor Gods liefdesaanbod en je door Hem laten beminnen. Liefde raakt niet zozeer het verstand. Wel de diepere affectiviteit van de mens. Bidden is niet zozeer analyseren. Wel passief voelen en smaken. Soms met woorden. Maar net zo goed in de stilte van het woordenloos samenzijn. Zoals tussen vrienden of geliefden.

Kan een deugniet deugdzaam zijn?

Afbeelding
Een mens voor wie het moeilijk is om deugdzaam te leven en die toch dapper eraan begint om zichzelf te overwinnen, is tweemaal zo verdienstelijk als diegenen wiens  zachte en trage natuur hen niets in de weg legt.
Ignatius van Loyola

Waarom je moed nodig hebt om echt te geloven

Afbeelding
30 jaar geleden las ik voor het eerst de tekst “De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is” van Piet van Breemen sj (uit “Als brood dat wordt gebroken”, Lannoo, 1977). Hij grifte zich meteen in mijn geheugen. Enkele uittreksels. (5/6)
Tillich definieert geloof als “de moed om te aanvaarden dat men aanvaard is”, en hij bedoelt: aanvaard door God. Men zou kunnen denken dat zo’n geloof niet veel moed vereist. Integendeel, het klinkt misschien wat zoet en gemakkelijk. Maar er is wel degelijk moed voor nodig en dikwijls ontbreekt die moed. Waarom is het moedig te aanvaarden dat men aanvaard is? Op de eerste plaats: als er dingen gebeuren die ons teleurstellen, zijn we geneigd om te klagen “Hoe kan God dit toelaten?” We beginnen te twijfelen aan Gods liefde. Er is moed voor nodig om te geloven dat God ons aanvaardt wat er ook met ons gebeurt. Zo’n geloof gaat verder dan mijn persoonlijke ervaring. Geloof is dan een interpretatie van het leven die ik aanvaard.

Op de tweede plaats: Gods liefd…

Begin van het héle verhaal

Afbeelding
Met de advent is het verhaal van Jezus begonnen. Het hele verhaal. Voor iedereen.

Zijn jezuïeten gulzig?

Afbeelding
Een jezuïet en een franciscaan zaten samen aan tafel. Als dessert was er taart. Er waren twee stukken, het een flink wat groter dan het ander. De jezuïet bediende zich als eerste en nam het grootste stuk. De franciscaan protesteerde: De heilige Franciscus leerde ons dat we altijd het kleinste stukje moeten nemen. De jezuïet repliceerde: Wel, dat is toch net wat je gekregen hebt!

########
Wil je meer dergelijke grappen lezen samen met een diepgaande commentaar erop, koop dan mijn boekje "Jezuïeten grappen", een ideaal kerstgeschenk!
In dit boekje vertel ik van alles en nog wat over de manier waarop jezuïeten leven, bidden en werken. Luchtig en ernstig tegelijk. Bovendien nog mooi ook, dankzij de talrijke cartoons van de bekende tekenaar Joris Snaets.
Nikolaas Sintobin, Jezuïeten grappen, Humor en spiritualiteit, met cartoons van Joris Snaet, Averbode, 2013, ISBN-nummer: 9789031737536, 95 p. Prijs: 16€ Bestel hier  online vanuit BelgiëBestel hier online vanuit Nederland

Begin van het hoogtepunt: Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Afbeelding
Vandaag viert de Kerk het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria: het begin van het hoogtepunt van de openbaring van wie God is. 

Wijlen Didier Rimaud sj, een Franse exegeet en woordkunstenaar, schreef een lied waarin hij  het drama van de Menswording op aangrijpende wijze bezingt. Ik heb het voor u vertaald.

ZEG EENS, ENGELEN
Zeg eens, Engelen, kijk of alles op zijn plaats staat, en of ik alles goed heb voorbereid. Is voor mij de tijd aangebroken om de genade uit te strooien?
Ja , Heer, alles is klaar. Maar er is ook een Hof van Olijven die men heimelijk aan het planten is. Kan jij ons uitleggen waarom?
Hebben jullie ze al gevonden : de tortelduifjes voor lichtmis, De weg voor de vlucht naar Egypte, Het dorpje Nazareth in Galilea, de werkplaats van Jozef, de timmerman, de baan die leidt naar Jeruzalem, de wetgeleerden in de Tempel? En een jong meisje, Maria genaamd?
Ja, Heer, alles is klaar. Maar daar zijn ook dertig zilverstukken. die men heimelijk aan het tellen is. Kan jij ons uitleggen waarom?…

Is mijn gebed wel goed genoeg?

Afbeelding
Is mijn gebed wel goed genoeg? Bid ik wel op de juiste manier? Van kindsbeen af worden we geëvalueerd. Niet vreemd dus dat we geneigd zijn om dit ook zelf te doen voor ons gebed. Madeleine Delbrêl (1904-1964), een Franse mystica, schreef ooit het volgende: “Bij het bidden is het belangrijk om goed te beginnen en goed te eindigen. Daartussen kan je enkel maar doen wat je kan doen.” Anders gezegd, het is belangrijk om je te concentreren bij het bidden. In het begin, om te komen in aanwezigheid van de Heer. Naar het einde, om de ontmoeting mooi af te sluiten. Maar wat er gebeurt tussen in, daar kan je maar weinig aan doen.
Christenen geloven dat het Gods Geest zelf is die bidt in hen. Gebed is een genade. Het wordt je gegeven. Veel meer dan jezelf aanbieden kan je niet doen. Soms voel je gedragen in je gebed. Soms niet. Nu eens heb je de indruk dat het “interessant” was. Dan weer leek het vervelend. Het belangrijkste is dat je tijd ter beschikking stelt van God en dat je daar trouw aan b…

Hoe je afstand tussen God en jezelf kan overbruggen?

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.
“Hoe zoek je eenheid met God?” “Hoe harder je zoekt, des te groter maak je de afstand tussen God en jezelf.” “Maar hoe overbrug je die afstand dan?” “Probeer te begrijpen dat deze er niet is.” “Betekent dat soms dat God en ik één zijn?” “Niet één, niet twee” “Hoe zit dat?” “De zon en zijn licht; de oceaan en de golf; de zanger en zijn lied …. niet één, niet twee” 

Anthony de Mello sj

Wat altijd helpt in de liefde

Afbeelding
Je kan niet aan alles tegelijk denken. Sommige mensen kunnen zó geconcentreerd zijn  dat al de rest niet meer bestaat.
Zeker weten.
Maar een beetje voorkomendheid helpt, ook in de liefde.

Herken je hier iets van? Wat betekent respectvol liefhebben voor jou?

Waarom het nonsens is van iemand te houden zoals hij/zij zou moeten zijn

Afbeelding