Posts

Een vis en een zakeman: verschil en gelijkenis

Afbeelding
De wijze zei tegen een zakenman: “Net zoals de vis omkomt op het droge, zo gebeurt dat ook met jou als je verstrikt raakt in wereldse zaken.”

De zakenman was ontzet: “Moet ik dan stoppen met zaken doen en het klooster ingaan?”

“Nee, nee. Ga door met zakendoen en kijk in je hart.”

Anthony de Mello sj


Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.

Hoe ver kan je gaan in het verbergen van je identiteit

Afbeelding

Subtiele tip van coach Ignatius voor je "imago"

Afbeelding
Verlang ernaar dat iedereen je helemaal mag kennen, zowel van binnen als van buiten.


Ignatius

Waarom ik de komende week digitale stilte in acht neem

Afbeelding
Tot en met maandag 24 juni ga ik de stilte in. Ik neem de tijd om rustig te bidden en zo dichter bij de Heer te komen. Jezuïeten hebben de gewoonte om daar jaarlijks een week helemaal voor vrij te maken.

Mijn blog gaat die dagen ook de stilte in. In gebed weet ik me met mijn lezers verbonden.

In onderstaand videootje leg ik uit waarom stilte daarbij zo belangrijk is.

Één God die drie en één is: wat wil dat zeggen?

Afbeelding
Het behoort wezenlijk tot Gods natuur dat Hij zichzelf wil geven. Het Geheim van de allerheiligste Drie-eenheid is niet zozeer hoe drie één kunnen zijn en één drie, maar veelmeer hoe de Vader zichzelf zo totaal kan wegschenken, dat de gehele volheid van de Vader in de Zoon is, en dat de Zoon in staat is zich zo volledig over te geven dat hij niets van zichzelf overhoudt. Door dat totale wegschenken van zichzelf zijn Vader en Zoon één in de Heilige Geest.
De drie goddelijke Personen willen niet alleen zichzelf aan elkaar geven; de drie-ene God wil Zich ook aan ons geven, en juist daarom heeft Hij ons geschapen: om Zich aan ons te kunnen geven. Daar ligt de zin van de schepping en ook van ons persoonlijk leven. Omdat God liefde is, een liefde die zichzelf vanuit haar diepste wezen totaal wil schenken, daarom besta ik. In de slotmeditatie van de Geestelijke Oefeningen vraagt Ignatius de retraitant om “met grote innigheid te overwegen hoe de Heer verlangt Zich aan mij te geven zoveel Hij m…

Hoe je de duivel het best te lijf gaat

Afbeelding
"Dezelfde wapens die de duivel misbruikt met het oog op onze vernietiging moeten wij inzetten tegen hem voor ons heil."

Ignatius van Loyola

Waarom luisteren moeilijker is dan spreken

Afbeelding

Heb jij ook zo'n goede engelbewaarder?

Afbeelding
Deze man heeft een heel goede engelbewaarder. Het duurt een tijdje vooraleer hij het beseft. Hij toont zijn dankbaarheid uitvoerig.
Zorgt er iemand voor jou? Ook al ben je je daar misschien niet van bewust?
Toon jij je dankbaarheid ?