Posts

Wanneer pas je je teveel aan?

Afbeelding
Je aanpassen. Een kwestie van gezond verstand. Je integreren in de cultuur die je omringt. Inculturatie, heet dat.

Hoe ver mag en kan je hierbij gaan? Is het de oplossing voor alle problemen? Of is het net wenselijk dat er een spanningsveld behouden blijft?

Zou God een marsmannetje kunnen zijn? Antwoord van jezuïet astrofysicus George Coyne sj (3/3)

Afbeelding
Als priester en astronoom bewoog George Coyne sj (+ 2020) zich zowel in de wereld van het geloof als in die van de wetenschap. De emeritus-directeur van het Vaticaanse Observatorium ziet geen conflict tussen wetenschappelijke en religieuze kennis. In een interview mijmert George Coyne sj over diverse aspecten van de verhouding tussen geloof en wetenschap. Ik selecteerde enkele passages voor u.

Vraag: Is er iets speciaals aan ons in dit enorme universum?
George Coyne sj: We zijn heel speciaal voor God, en daar is geen twijfel over mogelijk. Ik bedoel, God heeft zijn enige Zoon naar ons gezonden. Bijzonder zijn in de betekenis van een onderdeeltje zijn van het heelal is één ding, maar iets anders is het om speciaal te zijn in de zin van de religieuze geschiedenis kennen en leven vanuit een gelovige visie. Maar het blijft een uitdaging.
Als we puur materiële objecten in het heelal zouden zijn, dan zou het moeilijk zijn voor mij als wetenschapper om te verdedigen dat we speciaal zijn. Onze g…

Wie zorgt het best voor jezelf?

Afbeelding
God zorgt veel beter voor de belangen van een mens die zichzelf en zijn eigen zaken op de tweede plaats stelt en de dienst van God op de eerste plaats, dan de mens zelf dit zou doen mocht hij zijn eigen belang verkiezen boven dat van God.

Ignatius van Loyola 

Franciscus verschilt veel van Trump. Dat is maar goed ook.

Afbeelding
Franciscus verschilt veel van Trump. Dat is maar goed ook.
Nogal wat mensen reageren ontgoocheld op de recente pennenvrucht van de paus. Ze menen uit Querida Amazonia te kunnen afleiden dat hij gehuwde priesters afwijst. Langs de andere kant lees ik dat sommigen er een verdieping van de kerkelijke leer inzake het priestercelibaat in ontwaren. Zou Franciscus dan nog maar eens “verwarring” geschapen hebben?
De lectuur van het nieuwe document van Franciscus lijkt me te tonen dat beide interpretaties naast de kwestie zijn. Ze vinden niet de minste steun in de tekst. Niet wat de aanpak van de paus betreft en evenmin wat zijn argumentatie aangaat.
Zelf had ik gehoopt dat Franciscus zijn uitdrukkelijk fiat zou geven voor de wijding van de viri probati. Toch ben ik enthousiast over deze exhortatie. Ik vind ze uitdagend en hoopvol.
In dit Trump-tijdperk zijn we gewoon geworden aan onmiddellijk, reactief optreden vanuit een conflictlogica. Zo niet Franciscus. Het is de taak van de Pontifex (letterl…

Waarom lijken geloof en wetenschap onverenigbaar? Jezuïet-astrofysicus George Coyne sj antwoordt (2/3)

Afbeelding
Als priester en astronoom bewoog George Coyne sj  (+ 2020) zich zowel in de wereld van het geloof als in die van de wetenschap. De emeritus-directeur van het Vaticaanse Observatorium ziet geen conflict tussen wetenschappelijke en religieuze kennis. In een interview mijmert George Coyne sj over diverse aspecten van de verhouding tussen geloof en wetenschap. Ik selecteerde enkele passages voor jou.
Vraag: Waarom lijkt het dat geloof en wetenschap op gespannen voet staan?
George Coyne sj:  Door jullie! Journalisten! Ik maak hier een grapje, maar sommige journalisten lijken echt olie op het vuur te willen gooien.
Een probleem is dat er wetenschappers zijn die beweren dat ze de wetenschap beoefenen, terwijl ze God ofwel nadrukkelijk ten tonele voeren, ofwel juist stellig ontkennen. Ze stappen dan buiten de wetenschap.
Ik krijg problemen wanneer ik dit zeg, maar het atheïsme is in feite ook een geloof. Een atheïst kan niet bewijzen dat er geen God is. Documenten uit de hele menselijke geschiede…

Is het mogelijk dat je man je gelukkig maakt?

Afbeelding
Bij onderstaande tekst kan je een aantal terechte bedenkingen formuleren. Maar de vrouw heeft echt wel een punt.

Tijdens een receptie aangeboden aan de nieuwe directeur marketing van een belangrijk bedrijf in Londen vroeg een dame aan de echtgenote van de man: “Maakt uw man u echt gelukkig?” Haar man stond in de buurt en had de vraag opgevangen. Hij was van tevoren fier op het antwoord dat zijn vrouw zou geven.

De vrouw antwoordde evenwel: “Neen, hij maakt me niet gelukkig …”

Er viel een ongemakkelijke stilte rondom haar. Haar echtgenoot kromp ineen. Hij kon zijn oren niet geloven. En dat nog wel in het publiek!

De vrouw vervolgde: “Neen, hij maakt me niet gelukkig … Ik ben gelukkig. Of ik gelukkig ben of niet, hangt niet van hem af, maar van mij.  Mijn geluk hangt enkel van mij af. Ik kies ervoor om gelukkig te zijn, in elke situatie en op elk moment van mijn leven. Indien mijn geluk zou afhangen van andere mensen, dingen of omstandigheden dan zou ik in slechte papieren zitten! In h…

Wat de mystici ons leren

Afbeelding
Elke menselijke ervaring bevat een religieuze dimensie. Heel ons leven is vervuld van Gods tegenwoordigheid. Denk er dus aan, als je je gebed begint, dat God je nabij is. Wees niet bezorgd als je verstrooid wordt. Als er iets telkens opnieuw in je gebed binnendringt, neem dan wat tijd om er met God over te praten. Stel je soepel op, want Gods Geest waait waar Hij wil.
Gebed kan je geest ontsluiten en je levensvisie verruimen.  Open je geest om op een nieuwe wijze te kijken naar God, naar de mensen, naar jezelf. Als je jezelf opent voor Gods geest,  kunnen er in je hart verschillende stemmingen opkomen; zoals droefheid omwille van tedere herinneringen of blijdschap omwille van de herinnering aan een viering. Onze stemmingen zijn telkens een boodschap van God en vertellen ons veel over onze geestelijke zoektocht. Gebed geeft zo onze wil de kracht om tot handelen over te gaan. Door het gebed kan God onze wil raken en kracht geven om te leven in overeenstemming met wat wij als waarheid er…

George Coyne sj, astronoom, over geloof en wetenschap (1/3)

Afbeelding
Als priester en astronoom beweegt George Coyne sj zich zowel in de wereld van het geloof als in die van de wetenschap. De emeritus-directeur van het Vaticaanse Observatorium ziet geen conflict tussen wetenschappelijke en religieuze kennis. In een interview mijmert George Coyne sj over diverse aspecten van de verhouding tussen geloof en wetenschap. Ik selecteerde enkele passages voor u.

Vraag: Wat voor een God zou een universum als het onze maken?"
George Coyne sj:  Naar mijn mening is het is een verbazende God. Toen Hij het heelal creëerde, heeft God geen wasmachine of auto gemaakt. God maakte iets dynamisch.
Schepping heeft een evolutionair aspect en ook toeval speelt hierin een rol. God maakte niet iets dat vooraf volledig bepaald was. We weten niet helemaal waar het heen gaat, zelfs niet wetenschappelijk. We kunnen niet alles voorspellen.
Is God almachtig? Is God alwetend zoals het mij geleerd werd? Zou God in staat zijn om bij het ontstaan van het universum te weten dat ik gebore…

Mijn naam is Nathan. En hoe is jouw naam?

Afbeelding
Hoe ziet jouw hoofd er uit van binnen?
Aangrijpende, betoverende voorstelling van ….

Hoe onderscheidend omgaan met je gevoelens? - Onderscheiding voor beginners (3/3)

Afbeelding
Joe Tetlow sj is een van de grootste specialisten van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. In deze mini-serie geeft hij enkele basisprincipes voor de Onderscheiding van de geesten.
Hoe omgaan met gevoelens
Sommige richtlijnen kan je eigenlijk ook zelf bedenken. Als je, bijvoorbeeld, een goede beslissing hebt genomen om God te dienen en na een tijdje dient er zich troosteloosheid aan, dan  is het geen goed idee om je beslissing in vraag te gaan stellen. Het zal hier maar hoogst uitzonderlijk gaan over een beweging die komt van  een goede geest. Als je je down voelt, doe je er goed aan om een beetje meer te bidden en om je meer in te zetten voor anderen. 
Indien je, plotsklaps en zonder enige voorafgaande bijzondere bezigheid, getroost wordt door liefde voor God vóór alles, dan mag je er zeker van zijn dat dit het werk is van de goede geest (zeker als je gemoed vol schiet). 
Maar als je aan het bidden bent of je bent met iets bezig en de troost of troosteloosheid komt gelei…

In de leer bij Etty Hillesum: van danken naar loven

Afbeelding
Etty Hillesum is een jonge Joodse vrouw die leefde in Amsterdam, tijdens WOII. Ze hield een dagboek bij dat na haar dood in Auschwitz is teruggevonden. De jodenvervolging is bijna onleefbaar geworden. Etty is nog vrij maar beseft dat ze binnenkort zal worden opgepakt. Uit haar dagboek blijkt een steeds grotere innerlijke vrijheid. Onderstaand fragment is daar een treffende illustratie van. Je leest er hoe ze de sprong maakt van danken naar loven en prijzen.

Ieder schoon hemd dat je aantrekt is nog een soort feest. En iedere keer dat je je nog met geurige zeep wast in een badkamer, die voor dat halve uur helemaal van jou alleen is. 

Net of ik al bezig ben één voortdurend afscheid te vieren van al deze voortreffelijkheden der beschaving. 

En als ik daar later niet meer in deel, zal ik toch nog weten dat ze bestaan en dat ze het leven veraangenamen kunnen en ik zal ze prijzen als één van de goede hoedanigheden van het leven, ook al vallen ze me niet ten deel. Want dat het nu toevallig míj …

Wat is meer waard dan de gave om doden op te wekken

Afbeelding
Je eigen wil los kunnen laten is meer waard dan de gave om de doden op te wekken. Ignatius van Loyola

Hoe gaan de "geesten" te werk? - Onderscheiding voor beginners (2/3)

Afbeelding
Joe Tetlow sj is een van de grootste specialisten van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. In deze mini-serie geeft hij enkele basisprincipes voor de Onderscheiding van de geesten.
Hoe de  geesten te werk gaan
Sommige basis-patronen zijn makkelijk te vatten. Zoals je kan vermoeden, is het zo dat de goede geest gewoonlijk leidt tot liefde, vreugde, vrede en dergelijke. De kwade geest leidt gewoonlijk tot verwarring, twijfel, walging en dergelijke. Een ander patroon: als je gewoon bent een zondig leven te  leiden dan zal de goede geest je opzadelen met troosteloosheid omdat hij je in vraag gaat stellen. 
Daarentegen, zal in een dergelijke situatie de kwade geest ervoor zorgen dat je je tevreden voelt opdat je zou blijven zondigen. Een ander duidelijk herkenbaar patroon is net het tegenovergestelde hiervan: als je je er ernstig op toelegt om God te dienen, dan veranderen de geesten van rol.  De kwade geest zal je bezwaren met troosteloosheid om je van God weg te trekken. De …

Is het verkeerd te bidden om te mogen sterven?

Afbeelding
In ziekenhuizen en verzorgingshuizen ontmoet ik mensen die me vragen: “Is het verkeerd te bidden om te mogen sterven?” Zij zouden willen wensen dat de tijd van afstompend wachten voorbij zou zijn. Alsof ze willen zeggen: “God heeft me blijkbaar vergeten.” En: “Ik heb liever dat het vooruitgaat, ook al weet ik niet wat me te wachten staat.” Verpleging en familie koesteren soms dezelfde gedachten; daar zijn de onderhoudskosten, het tekort aan bedden, het vervelende om iemand te bezoeken die niet meer kan praten, om niet meer te zeggen. Het is te begrijpen dat in een seculiere cultuur euthanasie veld wint.
Maar terwijl er aan de buitenkant niet veel meer schijnt te werken, gebeurt er heel wat binnenin. Dit wordt helder gestaafd door schrijvers als K.D. Sing, in The Grace of Dying (Genadevol sterven).
Het stervensproces moeten we zien als de laatste fase in de menselijke groei. God is bezig, hij ontledigt ons, zodat het mogelijk wordt dat we “geheel vervuld worden van de volheid van God” (E…

Onderscheiding voor beginners: over welke "geesten" heeft men het? (1/3)

Afbeelding
Joe Tetlow sj is een van de grootste specialisten van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. In deze mini-serie geeft hij enkele basisprincipes voor de Onderscheiding van de geesten.
Troost en troosteloosheid
Het menselijk doen en laten wordt bepaald door een complex geheel van motieven. Zowel in ons dagdagelijks bezig zijn als bij onze grote beslissingen. Waarom kiest een jonge vrouw ervoor om arts te geworden of een jonge man om ingenieur te worden? Er is van alles dat meespeelt: succes, altruïsme, belangstelling. Of nog, wat beweegt een vrouw die lange jaren gerookt heeft om hiermee te stoppen of een man met overgewicht om slank te worden? Ook hier zijn er allerhande factoren: angst om te sterven, verlangen naar gezondheid, bezorgdheid om de familie. Al die factoren spelen op mekaar in een beweging die er de persoon ten slotte toe brengt om te handelen. Meester Ignatius heeft geleerd om na te denken over die complexe clusters van motieven – beelden, ideeën, aantrekkingen…

Waarom je beter niet trouwt met een heilige!

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was eenIndisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.
De wijze ging graag om met gewone mensen, maar wantrouwde hen die een reputatie van heiligheid hadden.
Tegen een leerling die hem om advies vroeg over het huwelijk, zei hij: “Zorg ervoor dat je niet met een heilige trouwt.”
“Maar, waarom niet?”
Het antwoord was: “Omdat dat de zekerste weg naar het martelaarschap is.” Anthony de Mello sj

Uit je diepste diep - is dit je ooit overkomen?

Afbeelding
Iets kan je heel diep raken. Ook al weet je niet precies waar het om gaat.

Plotseling, op de meest onverwachte ogenblikken is het er, voel je het.
Het kan verlammen. Maar als het echt  uit je diepste diep komt – anders dus dan in onderstaande video – dan gaat het over leven en vreugde.Radio-interview met Nikolaas Sintobin sj over van alles en nog wat van christelijk geloof

Afbeelding
Uitvoerig interview door Joop van der Elst met Nikolaas Sintobin sj naar aanleiding van zijn boek "Wat deed God voor Hij de wereld schiep. En 51 andere vragen over het christelijk geloof."

Klik hier om dit boek te bestellen

Over een drager die ook gedragen dient te worden

Afbeelding
Homilie voor het feest van Maria Lichtmis.

Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) Maleachi 3, 1-4Hebreeën 2, 14-18Lucas 2, 22-40