Posts

Wat je verliest door te bidden - Piet van Breemen sj

Afbeelding
Wat is gebed? Bidden is tijd verliezen. Meer nog, het is jezelf verliezen.

Dit tijdverlies verwijst op realistische en indringende wijze naar een nog fundamenteler verlies en overgave die plaatsvinden bij elk authentiek gebed. “Wie zijn ziel verliest zal het vinden” is de kern van het ware gebed.

Hiermee wil ik helemaal niet zeggen dat bidden geen vruchtbare effecten kan hebben. Wel dat “nut” niet het einddoel kan zijn van gebed. Vriendschap kan allerhande “nuttige” voordelen hebben. Maar als vriendschap in de eerste plaats daarop gericht is, dan is er helemaal geen vriendschap.

Om het te zeggen met woorden van Meester Eckhart, een geestelijk schrijver uit de Middeleeuwen: “God gebruiken is Hem doden.”

Piet van Breemen sj

Het vaak vergeten eerste deel van de biecht (Hoe biechten? 2/3)

Afbeelding
Wijlen kardinaal Carlo Maria Martini sj was aartsbisschop van Milaan. Hij was een vermaard exegeet en spirituele meester met een grote pastorale bekommernis en ervaring. In onderstaande tekst geeft hij enkele waardevolle tips over “Hoe biechten?”. Vermits de tekst tamelijk lang is, heb ik hem opgedeeld in drie stukken.


HOE BIECHTEN?
SUGGESTIES VAN (WIJLEN) KARDINAAL CARLO MARIA MARTINI SJ
Je plaatsen voor Gods barmhartigheid
Naar mijn mening omvat deze dialoog in essentie twee onderdelen: het eerste noem ik confessio laudis, dat wil zeggen belijdenis in de oorspronkelijke term van het woord. Ook hier kan men uitgaan van een paradox: als het elke keer zo moeilijk is om mijn zonden uit te spreken, waarom dan niet beginnen met mijn goede daden? De heilige Ignatius zelf doet deze suggestie in zijn Geestelijke Oefeningen (GO 43) wanneer hij als eerste punt de dankzegging neemt: Heer, ik wil U in de eerste plaats bedanken omdat U mij geholpen hebt, dat en dat is gebeurd, die en die persoon en …

Het verschil tussen de Katholieke Kerk en groot huisvuil

Afbeelding
In tijden van verwarring en crisis, zo leert ons Ignatius van Loyola, is het goed terug te gaan naar wat je dacht en voelde als je je in rustiger wateren bevond …

Onderstaande paragraafjes komen uit een tekst die ik schreef enkele jaren geleden. Een bejaarde medebroeder stuurde me gisteren een mailtje om me te laten weten dat hij er toevallig op was gestoten en dat het hem in deze donkere dagen voor de Katholieke Kerk zo’n deugd had gedaan. Misschien heb je er ook iets aan. Klik hier voor de volledige tekst.
Als ik naar mezelf kijk, stel ik vast dat ik houd van onze Kerk. Niet aarzelend. Wel voluit. Dat is gewoon zo.  Als ik me vervolgens de vraag stel hoe dat komt, dan heb ik meteen het antwoord. Ik heb er geen verdienste aan. Het is gewoon de Kerk die mij Jezus heeft doen ontdekken, het mooiste wat mij ooit overkomen is. Zonder de Kerk had ik nooit het Evangelie leren kennen. Het is dankzij de Kerk dat ik in 1989 heb kunnen besluiten om jezuïet te worden. En nochtans stonden toen reed…

Besef jij eigenlijk wel wat anderen in jou aantrekt?

Afbeelding

Hoe biechten? Tips voor mensen voor wie dit niet evident is (1/3)

Afbeelding
Kardinaal Carlo Maria Martini sj was aartsbisschop van Milaan. Hij was een vermaard exegeet en spirituele meester met een grote pastorale bekommernis en ervaring. In onderstaande tekst geeft hij enkele waardevolle tips over “Hoe biechten?”. Vermits de tekst tamelijk lang is, heb ik hem opgedeeld in drie stukken.HOE BIECHTEN?
SUGGESTIES VAN KARDINAAL CARLO MARIA MARTINI SJ
Inleiding

Op dit ogenblik verkeert het sacrament van de biecht in de Kerk in crisis. We zijn ons hier allemaal van bewust. Men zegt dat de biechtstoelen leeg zijn, maar dat zijn ze aan de beide kanten: aan de ene kant ontbreken de biechtelingen, aan de andere kant de priesters. Er was een tijd dat de priester urenlang wachtte in de biechtstoel; toen kwam de tijd dat hij zich niet schuldig kon voelen wanneer er niemand biechtte; tegenwoordig praat men veel over de biecht maar niemand komt opdagen. Je kunt dus spreken van een geleidelijke verwijdering en de gelovigen zijn hier niet altijd de oorzaak van. Het gebeurt dat …

Waarom het voor sommige mensen belangrijker is nederig te zijn dan anderen

Afbeelding
Voor wie uitmunten door hun afkomst, kennis of  aangenaam karakter is het bijzonder belangrijk dat ze streven naar nederigheid. Anders  zal het hen slechter vergaan dan de kleinen en ongeletterden.

Ignatius 

Zes jaar Franciscus in beeld

Afbeelding
Vandaag danken we voor 6 jaar paus Franciscus. Hieronder een video met beelden over sterke momenten uit zijn pontificaat.

Onder de video, een overweging die ik vorig jaar, op dezelfde dag, publiceerde op de website van de VRT nav 5 jaar Franciscus