Posts

Iemand aanvaarden en toch diens gebreken niet onder mat vegen. Hoe doe je dat? In de leer bij Piet van Breemen sj

Afbeelding
30 jaar geleden las ik voor het eerst de tekst “De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is” van Piet van Breemen sj (uit “Als brood dat wordt gebroken”, Lannoo, 1977). Hij grifte zich meteen in mijn geheugen. Hier volgt een uittreksel.
Iemand aanvaarden betekent niet dat ik zijn gebreken ontken, dat ik ze toedek of probeer weg te praten. Aanvaarding betekent ook niet dat ik alles wat die persoon doet prachtig vind. Het tegendeel is waar. Als ik de gebreken van iemand ontken, dan aanvaard ik hem zeker niet; ik heb de diepte van die persoon nog niet bereikt. Alleen wanneer ik iemand aanvaard, kan ik werkelijk zijn gebreken onder ogen zien.

Op een negatieve manier uitgedrukt: aanvaarding betekent dat ik nooit iemand het gevoel geef dat hij niet meetelt. Niets meer van iemand verwachten is zoveel als iemand doden en hem onvruchtbaar maken. Hij kan niets meer. Men zegt dat kinderen met Engelse ziekte kalk uit de muur krabben. Mensen die niet aanvaard worden, krabben aanvaarding uit de muur…

De zeven grondregels voor de zending vandaag - missiezondag 2019

Afbeelding
Adolfo Nicolás sj, voormalig algemeen overste van de jezuïeten, was het grootste  deel van zijn leven missonaris in Azië.  Pater Nicolás noemt zeven grondregels voor de zending vandaag. Mij inspireren ze alvast. Ik heb een vermoeden dat paus Franciscus ze ook zou kunnen onderschrijven.
1.Het belang van “de weg van de nederigheid” bij de verkondiging van het Evangelie 2.Het belang om bij alles wat we zeggen en verkondigen steeds te erkennen  dat onze menselijkheid beperkt en onaf is, zonder enige zweem van triomfalisme. 3.Wat je probeert te verkondigen moet eenvoudig zijn, niet ingewikkeld en zonder te veel rationalisering. Anders wordt het snel onduidelijk en onbegrijpelijk. 4. Gul zijn in het erkennen van Gods werkzaamheid in het leven en de geschiedenis van de volkeren. Samen met oprechte bewondering, vreugde en hoop telkens we bij bij anderen goedheid en toewijding zien. 5.De meest geloofwaardige boodschap komt voor uit ons eigen leven, toegewijd aan en geleid door het Evangelie van Jez…

Kiezen is verliezen. Dan maar niet ...?

Afbeelding
Ik wist door mijn keuze verloren ieder ander verlokkend bestaan. Ik heb dan maar niet gekozen, en hetleven is voorbij gegaan.

Kiezen is mogelijk. Je leven hangt er vanaf.
Kan je van de ander houden zonder hem of haar te bewonderen?

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over liefde. In deze serie bied ik enkele uittreksels aan. (6/7)
Dit is het wonder van de liefde. Niet dat zij de kleine kantjes van de geliefden en hun storend steeds weer anders zijn zomaar doet verdwijnen. Wel laat de liefde toe om deze bronnen van onrust om te vormen tot nieuwe, onvermoede uitnodigingen om nog meer te beminnen. 
De liefde maakt het mogelijk om geleidelijk aan de scherpe hoeken van de ander te dulden, om ze vervolgens te gunnen en, soms, om er gewoon van te gaan houden. 
Uitgerijpte liefde heeft niet langer nood aan bewondering. Ze reikt niet naar de ander omwille van diens schoonheid, kracht of welk talent dan ook. Ze houdt van de ander gewoon omdat die is, zoals die is. Ook als er van de oorspronkelijke aantrekkelijkheid niet veel lijkt over te schieten. Denk maar aan Chris en Katrien.
Nikolaas Sintobin sj

Waarom Iñigo van Loyola zichzelf Ignatius ging noemen

Afbeelding
Vandaag viert de Kerk het feest van de heilige Ignatius van Antiochië.

Ignatius van Loyola nam pas na zijn priesterwijding de naam van Ignatius aan. Voordien werd hij genoemd bij zijn doopnaam, Iñigo.  Toen Iñigo het levensverhaal van Ignatius van Antiochië hoorde , meer in het bijzonder wat er gebeurde rond zijn dood, was hij meteen verkocht. Hieronder vind je het verhaal.
Ignatius van Antiochië was de derde bisschop van Antiochië in Syrië. Over hem is niet veel bekend. We weten niet waar hij geboren is, noch hoe oud hij was, toen hij de marteldood stierf. Ignatius werd het slachtoffer van de christenvervolgingen ten tijde van keizer Trajanus (98-117). In Rome werd hij door keizer Trajanus aan folteringen onderworpen. De soldaten die hem folterden  hoorden hem steeds de naam van Christus verzuchten. Ze vroegen waarom hij dat deed. ‘Omdat,’ zo antwoordde Ignatius, ‘die naam mij in het hart gegrift staat.’ Hij werd uiteindelijk in het circus voor de leeuwen gegooid. Hij hitste ze op om …

Bidden, hoe begin je eraan?

Afbeelding
Het is goed om een eigen gebedshoekje in te richten, met bijv. een icoon en een kaars. Dat bevordert de concentratie. De gebedshouding moet ontspannen zijn en tegelijk eerbiedig, want ik bevind me in Gods tegenwoordigheid. Daar ligt de kern van het gebed. Veel mensen ervaren het als een goede hulp, zich eerst even op de ademhaling te richten. Bewust in- en uit-ademen. Niet de adem beïnvloeden, maar alleen waarnemen.

Een tip van Ignatius over wat je als leidinggevende ten allen prijze moet vermijden

Afbeelding
"Laat oversten zich ervoor hoeden om hun onderdanen van hen te vervreemden door ruwheid. Zelf een louter vermoeden van hardheid is reeds schadelijk."

Ignatius van Loyola

Is dit jobinterview echt zo absurd als het lijkt?

Afbeelding
Hoe zou jij reageren mocht het einde van de wereld aangebroken zijn?
Hoe zou jij naar je huidige leven kijken mocht je beseffen dat het einde nu meteen eraan kan komen. 

Want, zo is het wel …

Het summum van onredelijke liefde

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over liefde. In deze serie bied ik enkele uittreksels aan. (5/7)
Die onredelijkheid van de liefde is het sterkst te voelen in de vergeving. Vergeving betekent dat je kwaad beantwoordt met goedheid. Misschien kan je wel stellen dat ver-geving de diepste kern is van liefde: verder geven, geven zonder dat de ander het hoeft te verdienen of zelf maar te vragen. In hoop en geloof dat liefde nooit verloren gaat en, uiteindelijk, sterker is dan wat geen liefde is.
De ervaring van vergeving helpt om te groeien in vertrouwen en duurzaamheid. Ze kan de geliefden helpen om hun wederzijdse onbehouwenheid te verdragen en om de liefde waarachtiger en zuiverder te maken. Vergeven is een uitnodiging om van de ander te houden gewoon omdat die is, zoals die is, niettegenstaande van alles en nog wat. 
Het is liefde die de unieke schoonheid van de ander op het spoor komt en naar boven haalt. Het is liefde die de ander mooi maakt. Daarom is het enkel liefde …

Waarom persoonlijke gebreken echt een probleem zijn

Afbeelding
In 2014 werd bij Athenaeum  een nieuwe vertaling gepubliceerd van een boek van Baltasar Gracián (1601-1658) , genaamd “Handorakel en kunst van de voorzichtigheid” in een vertaling van Theo Kars. Baltasar Gracián was een Spaanse jezuïet van wie ondermeer deze verzameling van 299 aforismen bewaard is gebleven. Vele getuigen van grote mensenkennis en wijsheid. Vele andere kunnen schokken door hun cynisme en opportunisme. Je vindt er de subtiliteit van Ignatius van Loyola in terug. De evangelische gedrevenheid is echter vaak ver te zoeken.

Geen enkel gebrek bij jezelf dulden 
Volmaaktheid wordt nu eenmaal gekenmerkt door de afwezigheid van fouten. Er zijn maar weinig mensen die niet een of andere innerlijke of uiterlijke tekortkoming hebben, waaraan zij zich hechten ondanks het feit dat zij makkelijk te verhelpen is. 

Het stoort een intelligente toeschouwer waar te nemen hoe een geringe fout een samenstel van grote kwaliteiten bezoedelt - een wolk is al genoeg om de zon geheel te verduistere…

Drie goede redenen om al of niet te roddelen

Afbeelding
Een leerling stond te popelen om de wijze een gerucht te vertellen dat hij op de markt gehoord had. “Rustig aan,” zei de wijze, “Wat je wilt vertellen, is dat waar?” “Ik denk eigenlijk van niet.” “Is het nuttig?” “Nee” “Is het grappig?” “Ook niet” “Waarom zouden we het dan moeten horen?”
Anthony de Mello sj

Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.

Hoeveel water kan een mens in de wijn doen?

Afbeelding
Soepelheid is een deugd. Bereid zijn compromissen te sluiten is belangrijk. Maar, er zijn grenzen.
Zijn er in jouw leven zaken die zo fundamenteel zijn dat er geen discussie over mogelijk is?
Hoeveel water kan je in de wijn doen?

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk?

Afbeelding
30 jaar geleden las ik voor het eerst de tekst “De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is” van Piet van Breemen sj (uit “Als brood dat wordt gebroken”, Lannoo, 1977). Hij grifte zich meteen in mijn geheugen. Een uittreksel.

Het is betrekkelijk gemakkelijk te geloven in Gods liefde in het algemeen, maar het is erg moeilijk te geloven in Gods liefde voor mij persoonlijk. “Waarom ik?” Er zijn maar weinig mensen die werkelijk zichzelf aanvaarden, die aanvaarden dat zij aanvaard zijn. Inderdaad, het is uitzonderlijk iemand te ontmoeten die het probleem “waarom ik?” helemaal heeft opgelost.

Zelfaanvaarding kan nooit gebaseerd zijn op mijn eigen ik en zijn kwaliteiten. Zo’n grondslag stort in elkaar. Zelfaanvaarding is een act van geloof. Als God mij bemint, moet ik ook mijzelf aanvaarden. Ik kan toch niet veeleisender zijn dan God!

Piet van Breemen sj

Hoe het komt dat echte liefde zo veerkrachtig is

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over liefde. In deze serie bied ik enkele uittreksels aan. (4/7)
De geliefde zal nooit helemaal zijn zoals je hoopt of je alles kunnen geven wat je verlangt, zoals en wanneer je het verlangt. Dat hoeft ook niet. Immers, liefde leert om los te laten, ook wat je soms niet wil of kan loslaten. Om je te laten raken, ook waar je niet geraakt wil worden. Om te aanvaarden dat de ander je uiteindelijk ontsnapt en dat dit maar goed is ook. Naarmate je, met vallen en opstaan, leert om je geliefde zichzelf te laten zijn, zal je ontdekken dat de beminde je meer, anders en vaak mooier kan geven dat je zelf had kunnen denken.
De veerkracht van de liefde is zo groot dat zij het mogelijk maakt om met nieuwe energie steeds opnieuw te beginnen. Soms tegen beter weten in. Geven en ontvangen. Keer op keer nieuwe lagen en dimensies ontdekken. Bij de ander, bij je zelf en bij elkaar. Meestal onopvallend en gewoon. Toch mooi en uniek, want opgemerkt door lief…

Wat mensen van vandaag kunnen leren van de engelen

Afbeelding
"Als het erom gaat om onze naasten te helpen zouden we moeten zijn zoals de engelen. Geen inspanning is hen te groot bij hun inzet voor de redding van de mensen. En welke ook de uitkomst is, ze bewaren steeds hun zalige en eeuwigdurende rust."

Ignatius van Loyola


De kwade engel die de vorm aanneemt van de engel van het licht: ontdek wat dit kan betekenen in dit schitterend kortfilmpje

Afbeelding
In zijn richtlijnen voor de onderscheiding van de geesten heeft Ignatius van Loyola het onder meer  over “de kwade engel die de vorm aanneemt van de engel van licht”.  Inderdaad, het kwaad kan de vorm aannemen van het goede.

Oordeel zelf.

Het verschil tussen slimme en domme mensen

Afbeelding
In 2014 werd bij Athenaeum – Polak & van Gennep een nieuwe vertaling gepubliceerd van een boek van Baltasar Gracián (1601-1658) , genaamd “Handorakel en kunst van de voorzichtigheid” in een vertaling van Theo Kars. Baltasar Gracián was een Spaanse jezuïet van wie ondermeer deze verzameling van 299 aforismen bewaard is gebleven. Vele getuigen van grote mensenkennis en wijsheid. Vele andere kunnen schokken door hun cynisme en opportunisme. Je vindt er de subtiliteit van Ignatius van Loyola in terug. De evangelische gedrevenheid is echter vaak ver te zoeken.

Toegewijd en intelligent
Wat het verstand grondig heeft uitgedacht, wordt door de toewijding uitgevoerd. Haast is een eigenschap van domme mensen: omdat zij het gevaar niet zien, gaan zij zonder nadenken tot handelen over. 

Wijze mensen daarentegen maken eerder de fout traag te zijn: besef van gevaar leidt tot bedachtzaamheid. Het komt voor dat een goed bedacht plan mislukt door een trage uitvoering ervan. 

Doortastendheid is de moed…