Posts

Het kritieke moment van het gebed

Afbeelding
Schrijvers over het geestelijke leven zijn het erover eens dat het kritieke moment in het dagelijkse gebed de eerste minuut is: het plaatsen van onszelf in Gods nabijheid. Hier wordt de stemming en de spirit van je  hele gebed bepaald. In zijn boek ‘Hoe bidden?’ verwoordt Bernard Basset sj dit kritieke moment zo: ‘Ik moet stoppen met waaraan ook te denken én mijzelf in Gods nabijheid plaatsen, mij ervan bewust worden dat Hij bij mij is daar waar ik ben.’ Joggers starten hun hobby iedere dag op dezelfde wijze: zij beginnen met strekoefeningen en bereiden zich daarbij mentaal voor op hun ‘fysieke oefening’.  Mensen die bidden, beginnen hun dagelijkse ‘geestelijke oefening‘ook op een vaste wijze.  Een manier is bijvoorbeeld het volgende gebed te zeggen, langzaam en vanuit het hart: Vader, gij hebt mij geschapen,
          en gij hebt mij met een bepaalde bedoeling hier op aarde gezet Jezus, gij zijt voor mij gestorven,
          en gij hebt mij opgeroepen uw werk te voltooien. Heilige Geest, …

Waarom het nonsens is van iemand te houden zoals hij/zij zou moeten zijn

Afbeelding
Ik word aanvaard door God zoals ik ben: zoals ik ben en niet zoals ik zou moeten zijn. Dat laatste zou een lege boodschap betekenen omdat ik nooit ben zoals ik zou moeten zijn. Ik weet dat mijn levenspad in werkelijkheid niet recht is. Er zijn vele bochten, vele verkeerde beslissingen waarlangs mijn levensloop mij gebracht heeft tot waar ik nu ben; en de Schrift vertelt me dat de plaats waar ik nu sta heilige grond is (Ex. 3, 5). God kent mijn naam: “Ik heb u in mijn handpalm gegrift” (Jes 49, 16). God kan nooit naar zijn hand kijken zonder mijn naam te zien. En mijn naam: dan ben IK! Hij staat garant voor mijn identiteit.

Sint Augustinus zegt: “Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt.” Dat is de droom van iedere mens: dat ik eens iemand mag ontmoeten bij wie ik werkelijk kan uitpraten, die mij en mijn woorden begrijpt, die kan luisteren ook naar wat niet gezegd wordt en die me dan werkelijk aanvaardt. God is de vervulling van deze droom. Hij houdt van mij met m…

Waarom de ervaring van afhankelijkheid dankbaarheid makkelijker maakt - dankbaarheid 8/11

Afbeelding
Voor het tijdschrift Liefke schreef ik een overweging over dankbaarheid. Hier kan je ze lezen in 11 stukjes – 8/11 We zagen reeds dat dankbaarheid vaak te maken heeft met verbondenheid met andere mensen. Dit raakt aan de kern van ons menszijn. Spontaan houden mensen van zelfstandigheid. We willen onze eigen boontjes kunnen doppen, liever dan afhankelijk te zijn van anderen. Als we echter eerlijk zijn met onszelf, dan stellen we vast dat we niet voldoende hebben aan onszelf. We hebben, willens nillens, medemensen nodig om gelukkig te zijn.
Vaak is deze ervaring van verbondenheid en afhankelijkheid sterker ontwikkeld bij eenvoudige en bescheiden mensen. Die hebben er vaak minder problemen mee om toe te geven dat er van alles is dat ze niet hebben of kunnen. Meer nog, dat ze kwetsbaar en gekwetst zijn, ver van volmaakt. Dit kan de weg effenen naar een grotere openheid naar andere mensen. Het versterkt de onderlinge verbondenheid. Ontvangen van een ander wordt makkelijker. Net als geven …

Over kwetsbaarheid en schoonheid

Afbeelding
Niets is zo kwetsbaar als een zeepbel. Toch kan die zeepbel wondermooi en zelf, op zijn manier, sterk worden.
Herken je daar iets van in je eigen leven?

Wat het aandacht geven aan andermans fouten je kan leren over jezelf ...

Afbeelding
Hoe scherper je toekijkt andermans fouten, hoe waarschijnlijker dat je die van jezelf door de vingers ziet.


Ignatius

Zeg maar ja tegen boosheid

Afbeelding
In ignatiaanse middens hoor je het vaak zeggen: als je bidt, is het goed om God te zeggen hoe je je echt voelt. Dat klinkt makkelijker dan het is. Brian Busse sj wijst op de veel voorkomende aversie tegen de psalmen die woede en geweld uitdrukken. Van hem komt volgende wijze overweging:
“We kunnen de neiging hebben om die klaagpsalmen (die samen een derde uitmaken van het psalterium!) links te laten liggen. Dit is niet zonder risico. Het risico ligt hem hierin dat we dan een eenvoudige waarheid over het hoofd zien: we voelen ons namelijk vaak zo. 
Je gedrag laten bepalen door geweld kan niet gerechtvaardigd worden. Maar als we niet toelaten dat boosheid en pijn mogen worden uitgeschreeuwd t.o.v. God, dan kan het overkomen, in het bijzonder bij jonge mensen, dat we de boodschap zouden geven dat dit abnormale gevoelens zijn; dat het niet hoort om boosheid of pijn te voelen."
Dit zou niet goed zijn.
Met dank aan Jim Manney

De bodem waarop dankbaarheid het best bloeit - dankbaarheid 7/11

Afbeelding

Zie je wel wat je ziet?

Afbeelding
Zie je wat je echt ziet? Of zie je wat je graag ziet?

Geldt dit soms ook voor de wijze waarop je naar jezelf of naar anderen kijkt?

Zo ja, hoe zou dit komen?

Over een dom wonderkind

Afbeelding
De reputatie als wonderkind van een jonge leerling was zo groot dat geleerden van overal zijn advies kwamen vragen en zich verbaasden over zijn geleerdheid. Toen de gouverneur een adviseur zocht, kwam hij naar de wijze en vroeg: “Is het waar dat deze jonge man zoveel weet als iedereen zegt?” “Om de waarheid te zeggen,” zei de wijze wrang, “die jongen leest zoveel dat ik niet inzie hoe hij de tijd vindt om ook maar iets te weten.” 

Anthony de Mello sj

Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.

Handleiding om je te oefenen in dankbaarheid - 6/11

Afbeelding
Voor het tijdschrift Liefke schreef ik een overweging over dankbaarheid. Hier kan je ze lezen in 11 stukjes – 6/11
Dankbaarheid is een deugddoend gevoel dat je niet zomaar op bevel kan oproepen. Toch heeft het, ook, te maken met aandacht: aandacht voor wie of wat gedurende een gewone dag in je ziel vreugde, rust, vertrouwen, blijheid, verbondenheid, openheid, gedrevenheid, enzovoort teweegbrengt. Soms sterk. Meestal subtiel en nauwelijks merkbaar. Die aandacht is iets wat je kan oefenen. Gewoon je eens of tweemaal per dag de vraag stellen: waar heb ik de voorbije uren iets ervaren van die deugddoende gevoelens. Oefening baart kunst. Ook inzake innerlijke gevoeligheid en dus vermogen tot dankbaarheid.
Het is zinvol om bij zo’n aandachtsonderzoek niet zozeer te focussen op feiten dan wel op gevoelens. Eerst dus de positieve gevoelens zelf opzoeken, en pas in een tweede beweging die gaan linken aan de feiten die ze hebben veroorzaakt. Dan kan je ontdekken dat er in je leven gebeurtenisse…

Waarom je gebed niet "politiek correct" hoeft te zijn - gebedstip van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding

Goede raad van Ignatius aan politici en andere gezagsdragers

Afbeelding
"Ik zou niet graag hebben dat bij de gezagsdragers de gemoedsbewegingen, in het bijzonder boosheid, volledig uitgedoofd en dood zouden zijn . Maar wel dat ze op gepaste wijze onder controle worden gehouden."

Ignatius van Loyola

Waarom je niet zomaar kan beslissen om dankbaar te zijn - dankbaarheid 4/11

Afbeelding