Berichten

Waarom je beter niet onderscheidt op je eentje: Nikolaas Sintobin sj over geestelijke begeleiding

Afbeelding
Wat is nu eigenlijk de "onderscheiding van de geesten" waarnaar paus Franciscus zo vaak verwijst? In deze nieuwe serie korte video's leg ik uit wat onderscheiding precies is en hoe het in zijn werk gaat. Een productie van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen
Video 6/8: geestelijke begeleiding

Over de grootste daad van mededogen

Afbeelding
Dit citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org Luisteren naar een andere persoon zou wel eens de grootste daad van mededogen kunnen zijn die je kunt verrichten. Het is de makkelijkste weg om iemand van harte welkom te heten. Als ik luister ga ik in op een uitnodiging deel te worden van het levensverhaal van iemand. Ik zeg: “Ja, jouw verhaal is belangrijk en moet gehoord worden. Ik verlang je verhaal tot een deel van het mijne te maken.” Maar, al te vaak merk ik dat ik mensen afwijs. Ik ben te druk bezig. Het zou kunnen dat ik niet graag hoor wat ik te horen krijg: hun verhaal kwetst mijn gevoeligheid. Wanneer ik iemands verhaal afwijs, wijs ik hem of haar af. Door hen te miskennen beroof ik hen van hun waardigheid. Stel je eens voor hoe de heilige Scholastica zich gevoeld moet hebben. Zij had genoten van haar gesprek met broeder Benedictus – die ze slechts een keer in het jaar ontmoette – en zij vroeg hem te blijven overnachten zodat zij hun gesprek konden voortzetten. Hij weige…

Bidden, waar en wanneer je maar wil

Afbeelding

Minder regels, meer liefde!

Afbeelding
Minder regels, meer liefde. Dit las ik gisteren tijdens een wandeling door Amsterdam. Het zette me aan het denken. Wat gaat de tijd snel. En hoe snel gaat die slinger heen en weer. In onze samenleving. Ook in onze Kerk.

Voor het Tweede Vaticaans Concilie ging de Katholieke Kerk gebukt onder onveranderlijke regels en voorschriften over van alles en nog wat. Als ik oude medebroeders hoor spreken over wat er allemaal mocht en vooral niet mocht en hoe dat tot in de kleinste puntjes was vastgelegd in gedetailleerde regelboeken, kan ik mijn oren nauwelijks geloven. Velen ervoeren het als ondraaglijk.

Toen kwam het Concilie. Deuren en vensters open op de wereld. Zuurstof, vernieuwing en veel hoop. Allerhandse overjaarse regels werden afgeschaft, van de ene dag op de andere. Veel dynamiek en creativiteit. Ook ontreddering en achteraf beschouwd, ronduit gekke dingen. Enkele jaren later brak in Parijs "Mei 68" uit. Van een breuk breuk gesproken. Interdit d'interdire (verboden om t…

Boodschap aan God van een jongen van 14 jaar

Afbeelding
Een jongen van 14 ziet zijn oma aan het einde van de straat.
Waar ga je naartoe oma, roept hij haar toe?
Ik ga naar de mis.
Zeg dan aan God dat ik gelukkig ben!

Als je doodsangsten uitstaat ... voor niets

Afbeelding
Misschien helemaal niet zo lachwekkend als het wel lijkt.
Vaste grond onder de voet hebben en het niet beseffen. Durven geloven dat je niet in het luchtledige hangt ….
Zo vreemd? Is dit iets wat je kan leren?
Dit jongetje krijgt immers, letterlijk, een duwtje in de rug.
Heb jij ook ooit zo’n moment gehad?

-->

Waar het meeste kwaad in de wereld uit voorkomt - (2/4) dynamiek van goed en kwaad

Afbeelding
Het meeste kwaad in onze wereld komt voort uit dat instinct van zelfbehoud, een drang om ‘te zijn’ en er ‘te mogen zijn’, die wij, mensen, gemeen hebben met alle levende wezens. Op zichzelf is het positief en gezond. Maar omdat wij samenleven met anderen, neemt die drang onvermijdelijk de vorm aan van zelfaffirmatie, een soort geldingsdrang, die zich gaat uitwerken ten koste van de anderen. Dit ‘er zijn’ wordt altijd maar steviger ingevuld en waar gemaakt.
Om er zeker te ‘mogen zijn’, moet ik sterker staan dan al wat met mij in concurrentie kan treden, of moet ik, wat mij eventueel kan bedreigen, uit de weg ruimen. Ik wil heersen, en liefst alleen. Concreet wendt die geldingsdrang alle middelen aan die het in zijn bereik heeft. Dat zijn zowel de goederen van deze wereld die ik zoveel mogelijk naar mezelf toehaal, als mijn eigen talenten en mogelijkheden. Deze zal ik me als persoonlijk eigendom toe-eigenen, iets dat mij eigen is. En dikwijls ook aanwenden om beslag te kunnen leggen op m…