Posts

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Hier vind je mijn homilie voor deze zondag.

33steZONDAG DOOR HET JAAR C
Mal 3, 19-20aPs 98 (97)2 Tess 3, 7-12Lc 21, 5-19
Het sterfbed van onze dierbaren is vaak confronterend. Het kan iets heel mooi hebben. Er kunnen gevoelens zijn van intense dankbaarheid, verbondenheid en liefde. Tegelijk kan er ook diepe pijn en verdriet zijn. Omwille van het afscheid dat heel nabij is. Ook omwille van wat verkeerd liep, onaf of ongezegd is gebleven. In die laatste momenten kan dat allemaal samen komen. Even intens als verwarrend. Het is vaak een ervaring van waarheid.
Iets analoogs horen we in de teksten van deze zondag. In het bijzonder in de evangelielezing uit Lucas. We horen er allerhande rampmeldingen over verwoesting, oorlog, pest, verraad, hongersnood enz. Maar net zo goed horen we er heel bemoedigende en zorgende woorden.
Die angstbeelden waarop Lucas ons zo rijkelijk vergast zijn een bekend litterair genre in de Bijbel. Het zijn dramatische en gewild confronterende voorstellingen die gebruikt…

Wat er gebeurt als je mensen de kans biedt om goed te zijn

Afbeelding
Er is veel goedheid in de wereld. In het bijzonder als je mensen daar de kans toe biedt.
Heb jij de voorbije tijd de kans gehad om iets goed te doen voor ander? Waarom heb je het dan al of niet gedaan?
Of is er omgekeerd iemand geweest die echt attent was voor jou?
Wat hebben die ervaringen met jou gedaan? Leer je er iets uit?


Geloofsopvoeding van tieners in het gezin: een bijzonder ervaringsbericht van Katrien

Afbeelding

Van chaos naar meer ordening: de ervaring van geestelijke begeleiding - (3/4)

Afbeelding
Vera ontdekte enkele jaren geleden de ignatiaanse spiritualiteit en de ermee gepaard gaande geestelijke begeleiding. In onderstaande reeks reflecteert ze over wat dit voor haar betekent.
Met regelmaat heb ik een gesprek met mijn geestelijk begeleider. Ter voorbereiding herlees ik mijn dagboeknotities van de voorbije weken.  Terugblikkend op een lange periode zie ik een evolutie van chaos aan innerlijke beroeringen naar meer ordening. Ik ken mezelf als iemand die veel nadacht en reflecteerde met vooral de focus op mezelf. Gaandeweg is die focus zich gaan verleggen naar de Ander die mij naar zich toe trekt.
In contact met mijn geestelijke begeleider  vertel ik over mijn dagelijks leven en ik laat hem binnen kijken in mijn innerlijke wereld met een veelheid aan bewegingen rond verschillende  levensthema’s.  Met veel aarzeling heb ik gaandeweg de sprong leren maken om me in mijn kwetsbaarheid te tonen. En nog steeds is het niet evident om over mijn gebedservaring te spreken. 

De gepaste woor…

Is het nog zinvol om vandaag te spreken over zonde? - Een overweging van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Voor het tijdschrift "De nieuwe koers" schreef ik onderstaande korte overweging over de betekenis van zonde voor christenen van vandaag.