Posts

Wat godsdienstig niet en wel betekent - Edith Stein

Afbeelding
Edith Stein was van joodse afkomst. Als atheïstische filosofe kwam ze Christus op het spoor en werd uiteindelijk karmelites onder de naam Teresa Benedicta van het kruis. Op 51-jarige leeftijd werd zij vergast in Auschwitz. Zij werd in 1998 door JP II heilig verklaard en uitgeroepen tot beschermheilige van Europa. Onderstaand citaat komt uit een brief van 1928, 10 jaar vooraleer ze in de Karmel intrad. “ In de periode die onmiddellijk aan mijn bekering voorafging en ook nog een hele tijd nadien, dacht ik dat godsdienstig leven betekende dat je abstractie moest maken van alles wat aards is en zo leven dat je enkel nog maar denkt aan de dingen van God. Maar geleidelijk aan ben ik gaan begrijpen dat ons iets anders wordt gevraagd in deze wereld en dat men, zelfs in het meest contemplatieve leven, niet het recht heeft om de band met de wereld door te knippen. Ik geloof zelf dat hoe dieper je aangetrokken wordt tot God, hoe meer je ook, in die zin, uit jezelf moet treden, ’t is te zegg

Wat doen om je te laten verwennen door God?

Afbeelding
De sleutel om je te laten verwennen door God zelf Laten we er enkel  maar aan denken om God te dienen. Hij zal graag voorzien in al het overige dat we nodig hebben. Ignatius

Is vergeven voor zwakkelingen? Vlog van Nikolaas Sintobin sj over de kern van vergeving

Afbeelding
  Vergeven, kan dat eigenlijk? En als het al kan, waarom zou je het dan doen? In deze korte vlog peil ik naar de kern van het bevrijdende mysterie van de vergeving.

Waarom precies smeekgebed zo moeilijk kan zijn (3/3)

Afbeelding
Smeek- of vraaggebed is geen sinterklaasgebed. Het is niet zomaar vragen wat je graag zou hebben, zoals het kind dat een speeltuig kiest in de speelgoedwinkel. Het vraagt inderdaad een reële vrijheid en  nederigheid. Vragen in je gebed is niet zonder risico, en het is niet vanzelfsprekend dat je daar zo maar toe bereid bent. Vragen betekent immers uit handen geven. Je kan niet én vragen én het antwoord geven. Een eerste stap in dit groeiproces kan dan ook zijn om te vragen om te mogen vragen: vragen dat het je gegeven wordt om te leren vragen, om te groeien in die houding van nederigheid en overgave.  Ignatius, met de subtiliteit die hem eigen is, zegt het op zijn manier: een verlangen om te verlangen, is reeds een verlangen. Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Afbeelding
Ik geloof in de heilige Geest Ik geloof, dat Hij mijn vooroordelen kan afbreken. Ik geloof, dat Hij de sleur kan doorbreken. Ik geloof, dat Hij mijn onverschilligheid kan overwinnen. Ik geloof, dat Hij mij vindingrijk in de liefde kan maken. Ik geloof, dat Hij mij kan waarschuwen voor het kwaad. Ik geloof, dat Hij mij de moed tot het goede kan geven. Ik geloof, dat Hij mijn droefheid weet om te buigen. Ik geloof, dat Hij mij liefde voor het woord van God kan geven. Ik geloof, dat Hij mijn minderwaardigheidsgevoelens kan wegnemen. Ik geloof, dat Hij mij kracht kan geven in mijn lijden. Ik geloof, dat Hij mij een broeder kan geven, die mij steunt. Ik geloof, dat Hij mijn wezen kan doordringen. Karl Rahner sj

Van lappendeken naar zonfestijn: wereldjongerendagen als leessleutel voor Pinksteren - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Hier vind je mijn homilie voor het feest van Pinksteren. Pinksteren 2024 Handelingen 2,1-11   1 Corinthiërs 12,3b-7.12-13    Johannes 20, 19-23 In 2002 was ik met jongeren in Canada voor de Wereldjongerendagen. De laatste zondag gingen we eucharistie vieren met de Paus. We hadden een lange avondwake achter de rug met één miljoen jongeren. De stemming was onbeschrijflijk. Na een kort nachtje in openlucht stond ik voor dag en dauw op, om naar de plaats te gaan waar de priesters verzamelden ter voorbereiding van de viering. Ik was mijn slaapzak aan het inpakken toen plots een enorm onweer uitbrak. Het goot water. Binnen de paar seconden stonden die honderdduizenden jongeren recht om hun spullen in te pakken. Onderdak was er niet. Het hele immense veld werd één lappendeken van doeken en plastiek waaronder de jongeren probeerden te schuilen. Niet meteen leuk. Toen drie uur later paus JPII in zijn pausmobiel kwam aangereden, was het nog steeds aan het regenen. Dat was niet an

Wat je kan leren van een priester en zijn bril - Pinksternoveen, dag 9: zelfbeheersing

Afbeelding
Welkom in deze negende gebedstijd van de Pinksternoveen voor de vruchten van de Geest. De vrucht van de Geest waarvoor we vandaag bidden is zelfbeheersing. Dag nr 9: zelfbeheersing Kijken naar video: Instrumentarium, by the grave o    We gaan nu enkele minuten de stilte in. o    Geef even aandacht aan je lichaam. Neem een houding aan waarbij je je comfortabel voelt en tegelijk voldoende geconcentreerd. Het kan helpen als je je ogen sluit gedurende deze gebedstijd. o    Maak een kruisteken, maak een buiging, of stel een ander gebaar dat voor jou betekent dat je nu aan het bidden bent. o    Probeer tot stilte te komen. Kom bij jezelf. Probeer je vervolgens ook te openen voor Gods aanwezigheid. o    Herinner je de beelden die we net zagen over die goede priester.  Ook al wil hij dat niet, toch gaat hij helemaal door het lint. o    Richt je eerst even tot God. Wat zou je Hem spontaan willen vragen of zeggen. Misschien wel iets in verband met zelfbeheersing

Mensen kunnen wel degelijk veranderen ... - Pinksternoveen met YouTube, dag 8: zachtmoedigheid

Afbeelding
Dag 8:       Zachtmoedigheid Welkom in deze achtste gebedstijd van de Pinksternoveen voor de vruchten van de Geest. De vrucht van de Geest waarvoor we vandaag bidden is zachtmoedigheid. ·       Kijken naar video: GivelnToGiving o    We gaan nu enkele minuten de stilte in. o    Geef even aandacht aan je lichaam. Neem een houding aan waarbij je je comfortabel voelt en tegelijk voldoende geconcentreerd.  o    Maak een kruisteken, maak een buiging, of stel een ander gebaar dat voor jou betekent dat je nu aan het bidden bent. o    Probeer tot stilte te komen. Kom bij jezelf. Probeer je vervolgens ook te openen voor Gods aanwezigheid. o    Herinner je de beelden die we net zagen over het leven van die man die helemaal door mekaar wordt geschud. o    Richt je eerst even tot God. Wat zou je Hem spontaan willen vragen of zeggen. Misschien wel iets in verband met zachtmoedigheid. o     Het hoofdpersonage in de tekenfilm die we net zagen ondergaat een bekeri

Is er ooit iemand zó met jou omgesprongen? - Pinksternoveen, dag 7: vertrouwen

Afbeelding
Dag 7: v ertrouwen Welkom in deze zevende gebedstijd van de Pinksternoveen voor de vruchten van de Geest. De vrucht van de Geest waarvoor we vandaag bidden is vertrouwen. ·       Kijken naar video: Mr wind o    We gaan nu enkele minuten de stilte in. o    Geef even aandacht aan je lichaam. Neem een houding aan waarbij je je comfortabel voelt en tegelijk voldoende geconcentreerd.  o    Maak een kruisteken, maak een buiging, of stel een ander gebaar dat voor jou betekent dat je nu aan het bidden bent. o    Probeer tot stilte te komen. Kom bij jezelf. Probeer je vervolgens ook te openen voor Gods aanwezigheid. o    Herinner je de beelden die we net zagen over het leven van die schijnbaar bizarre meneer. o    Richt je eerst even tot God. Wat zou je Hem spontaan willen vragen of zeggen. Misschien wel iets in verband met vertrouwen. o     Mr Wind is een man wiens leven openbloeit door de ontmoeting met een mens die hem aanvaardt  zoals hij is. Van e

Zijn er nog vriendelijke mensen? Pinksternoveen, dag 6: vriendelijkheid

Afbeelding
6.      Vriendelijkheid Welkom in deze zesde gebedstijd van de Pinksternoveen voor de vruchten van de Geest. De vrucht van de Geest waarvoor we vandaag bidden is vriendelijkheid. ·    Kijken naar video: Would you give your jacket to Johannes  o    We gaan nu enkele minuten de stilte in. o    Geef even aandacht aan je lichaam. Neem een houding aan waarbij je je comfortabel voelt en tegelijk voldoende geconcentreerd.  o    Maak een kruisteken, maak een buiging, of stel een ander gebaar dat voor jou betekent dat je nu aan het bidden bent. o    Probeer tot stilte te komen. Kom bij jezelf. Probeer je vervolgens ook te openen voor Gods aanwezigheid. o    Herinner je de beelden die we net zagen: hoe mensen reageren op een verkleumd kind. o    Richt je eerst even tot God. Wat zou je Hem spontaan willen vragen of zeggen. Misschien wel iets in verband met vriendelijkheid. o    Geen van de volwasssenen kent dat kind. Toch gaan sommigen echt ver in hun vri

Zou Jezus dit ook gedaan hebben? - Pinksternoveen met YouTube over de vruchten van de Geest - dag 5: goedheid

Afbeelding
Dag 5: Goedheid Welkom in deze vijfde gebedstijd van de Pinksternoveen voor de vruchten van de Geest. De vrucht van de Geest waarvoor we vandaag bidden is goedheid. ·       Kijken naar video: Heilsarmist verliert beim Weihnachtsessen seine Zähne o    We gaan nu enkele minuten de stilte in. o    Geef even aandacht aan je lichaam. Neem een houding aan waarbij je je comfortabel voelt en tegelijk voldoende geconcentreerd. Het kan helpen als je je ogen sluit gedurende deze gebedstijd. o    Maak een kruisteken, maak een buiging, of stel een ander gebaar dat voor jou betekent dat je nu aan het bidden bent. o    Probeer tot stilte te komen. Kom bij jezelf. Probeer je vervolgens ook te openen voor Gods aanwezigheid. o    Herinner je de beelden die we net zagen. Een man die getuigt van een onwaarschijnlijke goedheid ten aanzien van een medemens. o    Richt je eerst even tot God. Wat zou je Hem spontaan willen vragen of zeggen. Misschien wel iets in verband met

Vaderschap op zijn best - dag 4 Pinksternoveen met YouTube over de vruchten van de Geest: geduld

Afbeelding
Dag 4:   geduld Welkom in deze vierde gebedstijd van de Pinksternoveen voor de vruchten van de Geest. De vrucht van de Geest waarvoor we vandaag bidden is het geduld. ·       Kijken naar video: Fatherhood at its best o    We gaan nu enkele minuten de stilte in. o    Geef even aandacht aan je lichaam. Neem een houding aan waarbij je je comfortabel voelt en tegelijk voldoende geconcentreerd.  o    Maak een kruisteken, maak een buiging, of stel een ander gebaar dat voor jou betekent dat je nu aan het bidden bent. o    Probeer tot stilte te komen. Kom bij jezelf. Probeer je vervolgens ook te openen voor Gods aanwezigheid. o    Herinner je de beelden die we daarnet zagen. Een vader die me groot geduld zijn dochtertje een luier aandoet. o    Richt je eerst even tot God. Wat zou je Hem spontaan willen vragen of zeggen. Misschien wel iets in verband met geduld. o    We  zagen net die stoere bonk van een vader die een toonbeeld van geduld lijkt te zijn.