Posts

Waarom je in vriendschappelijke gesprekken stelselmatige tegenspraak beter vermijdt

Afbeelding
In 2014 werd bij Athenaeum –Polak & van Gennep een nieuwe vertaling gepubliceerd van een boek van Baltasar Gracián (1601-1658) , genaamd “Handorakel en kunst van de voorzichtigheid” in een vertaling van Theo Kars. Gracián was een Spaanse jezuïet van wie ondermeer deze verzameling van 299 aforismen bewaard is gebleven. Vele getuigen van grote mensenkennis en wijsheid. Vele andere kunnen schokken door hun cynisme en opportunisme. Je vindt er de subtiliteit van Ignatius van Loyola in terug. De evangelische gedrevenheid is echter vaak ver te zoeken.


135. Niet altijd met tegenwerpingen komen. Door stelselmatige tegenspraak krijgen wij de naam dwaas en onaangenaam te zijn. Ons gezond verstand moet ons voor die zucht behoeden. Het kan weliswaar van vindingrijkheid getuigen overal bezwaren tegen te ontdekken, maar wie dit aanhoudend doet, toont dat het hem aan verstand ontbreekt. 
Zulke mensen maken van het prettigste gesprek een kleine oorlog, en zijn daardoor meer de vijanden van hun vrie…

Een weigering die plezier doet

Afbeelding
Na Ignatius van Loyola is Theresia van Lisieux mijn favoriete heilige. Onderstaand citaat uit haar autobiografie vind ik heel bijzonder.

Het is in de karmel niet altijd mogelijk de woorden van het Evangelie naar de letter in de praktijk te brengen. Soms moet je vanwege je bezigheden wel eens een kleine dienst aan iemand weigeren. Maar als de liefde tot de naaste in de ziel diep wortel geschoten heeft, is dat ook uiterlijk te zien. 
Je kunt op een zo minzame manier iets weigeren wat je niet geven kunt, dat die weigering net zoveel plezier doet als de gave.

Paus op bezoek in vrouwengevangenis Chili: rechtstreekse beelden

Afbeelding
Paus Franciscus bezoekt centrale vrouwengevangenis in Santiago de Chile: rechtstreeks

Vier nu eucharistie met Franciscus in Chili

Afbeelding
Eucharistieviering, rechtstreeks, met paus Franciscus in Santiago de Chile.

Paus in Chili: rechtstreekse beelden officiële verwelkoming

Afbeelding
Paus Franciscus wordt nu verwelkomd in Santiago de Chile door de Chileense presidente. Rechtstreekse beelden mét commentaar.

"God ziet mij". Ja, maar hoe?

Afbeelding
Hoe kijk Jij naar mij?
Deze schijnbaar eenvoudige vraag stelt ons de heilige Ignatius, als wij ons klaarmaken om te bidden. God kijkt inderdaad naar ons, maar hoe kijkt God naar mij? Kijkt God naar mij alsnaar een probleem, ergerniswekkend of de moeite niet waard?
Ouders verloren onlangs hun dochter ten gevolge van baarmoederkanker.Het was een aangename dochter, niet meteen overdreven godsdienstig. Zij had ijverig haar leven en carrière uitgebouwd, en had een zo goed als vaste relatie. Haar ouders deden al wat binnen hun mogelijkheden lag om hun dochter door haar verschrikkelijk korte ziekte heen te helpen. Maar vooral schonken ze haar al hun liefde. Zo werd hun dochter zich bewust van de diepte van hun liefde, zoals zij dit voorheen nooit beseft had. En niet alleen dit. Ze begon in te zien hoe ook zoveel andere mensen van haar hielden – vrienden, collega’s en toevallige kennissen. Missen, gebeden, wenskaarten stroomden toe, en er vloeide menige traan.
Ik kwam langzaam tot het inzicht d…

Wat vergeving en verzoening zo moeilijk maakt - Kwaad en vergeving (3/8)

Afbeelding
Vooreerst, heel wat mensen hebben het heel moeilijk om zichzelf in vraag te stellen. Daarbij komt dat om vergeving vragen of vergeving schenken zich altijd afspeelt binnen een relatie, en gedragen wordt door het besef dat de schuld niet zozeer in een misstap bestaat, maar in een aantasting van de relatie zelf. De uitbouw van een relatie houdt altijd een aantal spanningen in :

-spanning tussen vertrouwen en kwetsbaarheid, waarmee men zich aan elkaar geschonken heeft. Ik geef mij in mijn kwetsbaarheid juist omdat ik erop vertrouw dat je mij niet dieper zult kwetsen, maar mij zult helen.

-spanning tussen verwachtingen en vrees; verwachtingen van : in zijn/haar ogen zal ik mogen zijn wie ik ben; hij/zij zal eerbied hebben voor mijn eigenheid, mijn 'mysterie'; hij/zij zal werk maken van de kleine kanten waarmee hij/zij weet dat hij/zij mij kwetst en de vrees dat het misschien zo niet zal zijn.

-spanning tussen de sterkte en de broosheid van elke liefdesverhouding. Een serieuze fout do…

Goedheid gaat niet verloren

Afbeelding
In het station van Brussel-Zuid stond ik voor een snackautomaat. Ik was muntjes uit mijn geldbeugel aan het vissen toen ik zachtjes werd aangesproken. Mijnheer, kan ik u even spreken? Die voorzichtige woorden kwamen uit de mond van een man die jonger leek dan ikzelf.Zijn voorste tanden was hij kwijt. Zijn kleren maakten duidelijk dat het hem niet voor de wind ging. Ik had net tussen de kopermuntjes een euromunt opgemerkt en gaf die aan de man.
Meteen verscheen een brede glimlach op zijn lippen. Mijnheer, mag ik u een tip geven? Hij wees naar een andere automaat. Daar is iets verkeerd mee. Als u daar geld in stopt, krijgt u een dubbele portie. Ik dankte de man hartelijk voor de tip. Ik hoefde geen dubbele portie.
Die man had me geraakt. Misschien was ik wel de honderste persoon die hij die avond had aangesproken. Hij zou me nooit meer terug zien. Mijn – minimale – vriendelijkheid voor hem had meteen een tegenbeweging van vriendelijkheid opgeroepen. Goedheid gaat niet verloren. Ook n…

Is er voor alles een oplossing ?

Afbeelding
Vast zitten. Echt helemaal vast zitten. Is dit jou al overkomen? Wat doe jij dan? Wat helpt jou dan?
Kan het zijn dat er steeds een oplossing is? Ook al is die heel onverwacht en anders dan wat je verwacht had?

Kwaad en vergeving (2/8): hoe omgaan met het kwaad in mijzelf ?

Afbeelding
Neem ik het, met eigen krachten, op tegen het kwaad in mij, dan riskeer ik over te gaan van toegeeflijkheid aan mezelf naar hardheid tegenover mezelf, en vast te lopen in de gesloten kring van de zelfbevrijding. Dit gaat in tegen mijn diepste wezen. Een mens is fundamenteel gericht op de andere, ook voor zijn bevrijding.
De bevrijding uit het kwaad is altijd een bevrijding uit zichzelf, uit de zelfbeslotenheid, naar anderen toe, en naar God toe. De bevrijding uit het kwaad is altijd een stap zetten naar verzoening. M.a.w. het komt er minder op aan dat ik het opneem tegen het kwaad in mij, dan wel dat ik mij overgeef aan een liefde waartoe ik in mezelf de oproep voel, en die me ook buiten mezelf haalt omdat zij mij op de eerste plaats naar de ander richt. De liefde van en voor een mens, of voor mensen, en de alomvattende liefde die de Vader mij toedraagt.

De vraag die je nú moet beantwoorden. Straks is het te laat ...

Afbeelding
Ik laat het over aan jou om uit te maken welk van beide beter is. Nu zeggen over wat aards is “Wat is het nut hiervan voor een mens?”  Dan wel om later tevergeefs uit te roepen: “Wat was het nut hiervan?”
Ignatius van Loyola

Dromen over dansende maar laffe duiveltjes

Afbeelding
Met ons GCL-groepje lezen we dit jaar de autobiografie van Theresia van Lisieux. Graag deel ik af en toe met jou citaten uit dit meesterwerk.
Theresia herinnert zich een droom van toen ze 4 jaar oud was, en duidt hem 20 jaar later.

Op een nacht droomde ik dat ik naar buiten ging om alleen in de tuin te gaan wandelen.
Toen ik onderaan de treden gekomen was die je op moest gaan om in de tuin te komen, stond ik plotseling als aan de grond genageld van schrik. Voor mij, vlakbij het prieeltje, bevond zich een ton met kalk en op die ton dansten twee afgrijselijke duiveltjes en wel met een verrassend grote lenigheid ondanks de strijkijzers die ze aan hun voeten hadden.
Plotseling richtten ze hun vlammende ogen op mij en op hetzelfde moment – ze leken meer geschrokken te zijn dan ik – sprongen ze van de ton af en gingen zich verstoppen in de linnenkamer die daar tegenover is. Toen ik zag hoe laf ze waren, wilde ik wel eens weten wat ze daar gingen doen en ik ging dichter bij het raam staan. Die…

Over 4 jongetjes en straffe verhalen

Afbeelding
Tijdens een wandeling met jonge gezinnen, stapte ik een tijdje met enkele jongetjes tussen 6 en 10 jaar. Na een tijdje begon ik hen anekdotes te vertellen, “straffe verhalen”, over belevenissen in “verre landen”: een cobra-gevecht, een bedelaar met een olifantsvoet, stelende apen, een arm meisje met een niet verzorgde hazenlip, een ervaring van gastvrijheid bij straatarme mensen enz.
De jongetjes vonden het heerlijk. Ik eigenlijk ook.  Na afloop liepen ze meteen naar hun ouders om de verhalen door te vertellen, woordelijk. ’s Anderendaags aan tafel kreeg ook ik tot in het detail die verhalen opnieuw uit hun mond te horen. Desgevraagd vertelden ze me dat ze het veel leuker vonden om verhalen viva voce te horen, dan om ze te lezen in boeken.
Het geschreven woord is uitzonderlijk handig en krachtig voor de communicatie. Maar het gesproken woord, in het bijzonder in verhaalvorm, heeft nog een heel andere kwaliteit van aantrekkingskracht.
Jezus was een verteller.