Posts

Hoe je in een concentratiekamp toch vreugde kan ervaren - Een ervaringsbericht van Jacques Lusseyran (5/5)

Afbeelding
Jacques Lusseyran werd geboren 1924 in Parijs. Amper 8 jaar oud werd hij, door een ongeval, blind. Snel ontdekt hij een nieuwe bron van licht. Het laat hem toe om   op een andere manier te kijken naar de werkelijkheid. Dieper en scherper dan voorheen. Tijdens de oorlog ging hij in het verzet en kwam aan het hoofd te staan van een netwerk van meer dan 600 mensen. Hij kwam in Buchenwald terecht en overleefde. In zijn autobiografie “ Et la lumière fut » (Editions du Félin, 2005) doet hij zijn verhaal. Aangrijpend door de levensdrang en de authentieke   menselijkheid. Ook door de spiritualiteit waarvan het getuigt. Ik deel graag enkele uittreksels met u waarin deze uitzonderlijk begenadigde man vertelt hij hoe kijkt naar het leven en de mensen (de vertaling is van mijn hand). In 2007 werd een Nederlandse vertaling gepubliceerd (Het teruggevonden licht) bij uitgeverij Christofoor. In Buchenwald hadden we er die rijk waren. Maar het was aartsmoeilijk om ze in de massa op het spoor te kome

Vergeven is mogelijk. Kijk zelf - Aangrijpend videootje uit een gerechtszaal

Afbeelding
  Ooit al iets gelijkaardigs meegemaakt? Langs welke kant? Zou je het graag kunnen ervaren?

Dé tip van Paus Franciscus voor een geslaagd leven

Afbeelding
Paus Franciscus biedt ons een heel nieuwe weg aan voor vernieuwing, en dit speciaal voor de Kerk. Vernieuwing mag voor hem niet betekenen dat men zijn tijd verprutst met structuren of dat men nog iets nieuws gaat opzetten. Vernieuwing betekent veeleer dat men de centrale plaats van Christus terugwint. En dit, op zijn beurt, vraagt een totaal nieuwe geest en een volkomen nieuw hart. De vernieuwing die Paus Franciscus ons voorhoudt is de bekering van het hart. Dit kan maar als we onze weg samen met Jezus gaan en in nauw contact blijven met Hem. Daarom   blijft hij erop aandringen dat we elke dag een passage uit het Evangelie lezen, daarover nadenken en bidden; of we nu in tram of trein zitten, of thuis zijn. Dit is met Jezus optrekken. Als we dit soort van engagement om iedere dag met Jezus op weg te gaan op ons nemen, dan beginnen we te leven in een wereld van genade. En dit is meer dan vertrouwen op menselijke inspanningen. Als Jezus mee met ons op weg gaat, onze gids is, dan z

Hoe je door de psychose heen kan groeien in geloof in God - De tenen van God (3/4)

Afbeelding
“ De tenen van God. Mijn schizofrenie ”. Zo heet het autobiografische boek van Michel Mestrum (ISBN 978 90 6445 881 1). Michel is ervaringsdeskundige. Na een jarenlange opname in de psychiatrie is hij erin geslaagd om zijn zelfstandigheid te herwinnen. Verstandig en talig als hij is, weet hij het onvatbare van zijn psychose haarscherp te verwoorden. Zijn kracht haalt Michel in belangrijke mate uit zijn geloofsleven. Hieronder vindt u enkele sterke citaten. “Naar mijn mening is het alsof er in de levensfase van mijn ziek-zijn al stilaan iets doorschemert van het overweldigende leven dat na dit leven komt. Een stille, lieve bevangenheid stijgt uit boven mijn waanbeelden en doet die glimlachen. En het lijkt alsof God in de mens al iets prijsgeeft van het grote mysterie als wij heel dicht bij het diepste psychisch lijden komen. Leven bewijst dat psychose geen einde is, maar een voorbereiden ervan.  Mijn geloof leert mijn ziekte praten. Mijn ziekte leert mij zwijgen …, nu mag ik ver he

Roeping, is dat enkel voor priesters, religieuzen en predikanten? - Videogesprek tussen Nikolaas Sintobin sj en Rick Timmermans

Afbeelding
In onderstaande video gaat Rick Timmermans in gesprek met Nikolaas Sintobin sj over roeping: wat is dat, wie heeft er een roeping, hoe kom je erachter waartoe je geroepen bent, enzovoort.

Roeping tot het religieuze leven: vandaag veel makkelijker dan eeuwen geleden!

Afbeelding
Wijlen Peter-Hans Kolvenbach sj, voormalig algemeen overste van de jezuïeten, legt uit waarom kandidaten voor de Sociëteit van Jezus het vandaag veel makkelijker hebben dan enkele eeuwen geleden. Een vleugje humor op roepingenzondag!

Bidden met de Bijbel, een school in menselijkheid - Webinar met Nikolaas Sintobin sj (2/3)

Afbeelding
Het gebed mag dan de ontmoetingsplaats zijn van mens en God, dat wil niet zeggen dat het enkel maar bovenmenselijk is. Integendeel, het gebed nodigt juist uit je menselijkheid ten volle te beleven. In deze tweede webinar over "Bidden met de Bijbel"  toont Nikolaas Sintobin sj aan hoe het ignatiaanse Bijbelgebed een school is in menselijkheid. Klik hier om het boek "bidden met de Bijbel" van Nikolaas Sintobin sj te bestellen. Klik hier voor de uitgeschreven tekst van deze webinar. Klik hier om het boek "bidden met de Bijbel" te bestellen.

Hoe je door kleine dingen te waarderen er heel grote kan ontvangen - Een citaat van Pierre Favre sj

Afbeelding
Pierre Favre sj is een van de medestichters van de Sociëteit van Jezus. Hij is een meester in het geestelijk leven. Met hart, ziel en lijf gegeven aan God. En met de beide voeten op de grond … Genade “ Vraag de genade voor de kleine dingen en je zal er vinden om de grotere te realiseren, erin te geloven en te hopen. Kijk goed naar de allerkleinste. Weeg ze af, denk na over hoe je ze zal benutten en de Heer zal je er grotere geven. Ga aan het werk en geef je helemaal aan wat mogelijk wordt gemaakt door een genade die God je geeft. En de Heer zal je grotere genades geven die je in staat zullen stellen jezelf te overstijgen. Velen (en het is mijzelf vaak overkomen!) trachten de genade te verkrijgen om meer universele werken te verwezenlijken en verwaarlozen tegelijkertijd de concrete taken waarvoor ze makkelijk de genade kunnen vinden. Velen denken aan wat bijna onmogelijk is en bekommeren zich nauwelijks om het werk dat op hen ligt te wachten. Het geloof wordt je voorgesteld als een

Waarom je beter mild bent voor een gokker - Wijsheid van Anthony de Mello sj

Afbeelding
Een gokker zei eens tegen de wijze: “Gisteren werd ik betrapt op valsspelen en toen sloegen mijn kaartvrienden me in elkaar en gooiden me uit het raam. Wat vindt u dat ik moet doen?” De wijze begreep wat voor type de man was en zei: “Als ik jou was zou ik voortaan alleen maar op de begane grond kaart spelen.” Dit verbaasde de leerlingen en ze vroegen hem: “Waarom zei u hem niet te stoppen met gokken?” “Omdat ik zag dat hij dat nooit zou doen” was de even eenvoudige als wijze verklaring.  Anthony de Mello sj Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie.  De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.

Over de ultieme wijsheid van de nacht - wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
Als alles goed overwogen en beslist is, laat dan de nacht de laatste raad brengen.  Ignatius van Loyola

Hoe voor iemand die leeft met paranoÏde schizofrenie het christelijk geloof een bron van diepe hoop is - een ervaringsbericht (2/4)

Afbeelding
“ De tenen van God. Mijn schizofrenie ”. Zo heet het autobiografische boek van Michel Mestrum (ISBN 978 90 6445 881 1). Michel is ervaringsdeskundige. Na een jarenlange opname in de psychiatrie is hij erin geslaagd om zijn zelfstandigheid te herwinnen. Verstandig en talig als hij is, weet hij het onvatbare van zijn psychose haarscherp te verwoorden. Zijn kracht haalt Michel in belangrijke mate uit zijn geloofsleven. Hieronder vindt u enkele sterke citaten. “Mijn ziekte waardig dragen als ervaringsdeskundige heeft een sterke intrinsieke waarde, net zoals elk ander verhaal van mensen op deze aardbol. Het is waar, paranoïde schizofrenie kan soms heel veel pijn doen. Maar toch weet ik dat ik mag uitzien naar de thuiskomst en weet ik dat Vader me opwacht, dat mijn feest nog moet beginnen …” (p 33)

De hemel, wat is dat eigenlijk - Vlog van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
De hemel, wat is dat eigenlijk? In deze blog probeer ik in twee minuten uit te leggen wat het geloof in de hemel precies betekent en waarom het zo belangrijk is voor christenen. Wil je meer eenvoudige uitleg over het christelijk geloof, lees dan het boek van Nikolaas Sintobin sj: "Wat deed God voor Hij de wereld schiep. En 51 andere vragen over het christelijk geloof". Bestellen kan door hier te klikken

Geloof jij in engelen? - De mening van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Een tijd geleden verscheen op de theologenblog onderstaande overweging van mijn hand: Geloof jij in engelen? Hieronder vind je een uittreksel alsook een link naar de volledige tekst. ... In onze tijd klinkt het vreemd te spreken over geesten en engelen. Er zijn goede redenen om hier omzichtig mee om te gaan. Voor je het weet verlaat je helemaal het domein van het christelijk geloof. Tegelijk weten we dat ze een Bijbels gegeven zijn en dat ze in de christelijke traditie best hun plaats hebben. Zo is in de Rooms-Katholieke Kerk 29 september het feest van de aartsengelen. Wat kan je hier vandaag mee? Het getuigenis van Pierre Favre spreekt me sterk aan. Meer nog, ik vind het uitdagend en oproepend. Zijn geloof in engelen en geesten heeft niets te maken met vreemde esoterische wezens, al of niet met kleurrijke vleugels. Het is wel een beeld dat hij gebruikt om een fundamenteel aspect van zijn geloofservaring te benoemen. Favre gelooft voluit in Gods voorzienende liefde voor elke mens, ook

De tenen van God (1/4)

Afbeelding
“ De tenen van God. Mijn schizofrenie ”. Zo heet het autobiografische boek van Michel Mestrum (ISBN 978 90 6445 881 1). Michel is ervaringsdeskundige. Na een jarenlange opname in de psychiatrie is hij erin geslaagd om zijn zelfstandigheid te herwinnen. Verstandig en talig als hij is, weet hij het onvatbare van zijn psychose haarscherp te verwoorden. Zijn kracht haalt Michel in belangrijke mate uit zijn geloofsleven. Hieronder vindt u enkele sterke citaten. “Net zoals het literatuur betaamt zoek ik kleintjes die spanning te beleven tussen het leven ontvangen zoals het ons gegeven werd, en dankbaar genieten van wat ons allemaal wordt aangereikt, en aan de andere kant genoeg inzicht en tegelijk berusting hebben om te aanvaarden wat ons niet gegeven werd, en om ook daarmee op weg te gaan, wetend dat wij ook daarin de voorbode moeten zien van alles wat wij verder zullen moeten achterlaten of zullen moeten missen.  Derhalve moet je durven dromen en je leven mee laten bepalen door een ars m

Op zo'n wijze bidden met de Bijbel dat je God rechtstreeks ontmoet - Webinar met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Ja, je kunt God op een rechtstreekse manier ontmoeten in het bidden met de Bijbel. In deze eerste webinar van de reeks "Bidden met de Bijbel" leg ik uitvoerig uit wat daartoe kan bijdragen. Klik hier voor de tekst van het webinar en/of om je in te schrijven voor het tweede webinar: Bidden met de Bijbel als leerschool in menselijkheid ( op dinsdag 16 april om 20u).  

Kan je verrijzen op je eentje?

Afbeelding
In de verrijzeniservaring heeft de gelovige gemeenschap een unieke plaats. Die zekerheid van 'ik ben niet meer alleen' heeft niet enkel haar grond in onze verbondenheid met de Levende Heer, die ons in Naam van God terug tot leven roept. Ze wordt ook tastbaar gemaakt door onze verbondenheid met elkaar juist op dat vlak. De ervaring van te herleven is zó opbeurend, dat niemand ze voor zichzelf kan houden. Men moet het doorvertellen. "Hou me niet vast (enkel voor jezelf); ga eerder naar mijn broeders en zeg hun...."(Joh. 20:17). Zo roepen wij elkaar terug tot leven in Zijn naam. Dat schept een innige band tussen mensen. De verrijzenis-ervaring roept de gemeenschap tot leven. Die gemeenschap zijn wij, hier. Een anonieme jezuïet

Is dit gewoon absurd of toch herkenbaar? - Indringend videoverhaal

Afbeelding
Typisch Svankmajer … Absurde humor. Alhoewel. Als je kijkt tot het einde, zal je merken dat het helemaal niet zo grappig is. Gaat dit over ongeduld?   Over niet krijgen of hebben wat je eigenlijk hoort te hebben? Regels en afspraken, persoonlijk en collectief, zijn nodig. Zoniet kan een grenzenloze, vernietigende logica de bovenhand krijgen.   Herken je dit?

Goed leiderschap en "vergeven en vergeten": gaat dat door één deur? - het voorbeeld van Ignatius van Loyola (10/10)

Afbeelding
Pedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde. De komende weken krijgt u regelmatig een “tip” van Ignatius. "Een ander treffend bewijs van zijn liefde: als een schuldige zijn fouten had erkend en ze hem in vol vetrouwen beleden had, dan toonde hij zijn wonderbaarlijke liefde door deze fouten volledig en voor altijd te vergeten. Het is moeilijk zich voor te stellen hoever in een dergelijk geval zijn vaderlijke fijngevoeligheid en goedheid gingen. Men kon er voortaan zeker van zijn, dat er noch in zijn manier van doen, noch in zijn woorden, in zijn uiterlijke omgang evenmin als in zijn geheimste gedachten, ook maar enig spoor of herinnering aan die fouten overbleef. Het was alsof ze nooit begaan waren."

Waarom het goed is op een Bijbeltekst te kauwen: interview met Nikolaas Sintobin sj over "Bidden met de Bijbel", zijn nieuwe boek

Afbeelding
  Deze week was ik te gast bij de Groot Nieuws Radio om er te spreken over mijn nieuwe boek: " Bidden met de Bijbel. In de leer bij Ignatius van Loyola. " Alle mogelijke aspecten van het bidden met de Bijbel kwamen aan bod: waarom heb je daar een methode voor nodig, kan je bidden met alle teksten uit de Bijbel, wat als je alleen maar dorheid voelt, wat als je geen zin hebt om te bidden, hoe omgaan met afleidingen en nog veel mee. Klik hier of op de afbeelding hieronder om het gesprek te beluisteren. Komende dinsdagavond om 20u start de eerste van drie (gratis)webinars die ik geef over Bidden met de Bijbel. Voor meer info en inschrijven, klik hier. Klik hier om het boek te bestellen

Kan je vandaag nog in Jezus geloven zoals 2000 jaar geleden? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Homilie van Beloken Pasen Een tijd geleden bracht ik het WE door met een jong koppeltje. Ze zijn 25 jaar oud en kennen elkaar reeds 8 jaar. Ze wonen beiden in Parijs. Beide jonge mensen willen trouwen met elkaar en gedurende dat WE hebben we hun huwelijk voorbereid. Ik vroeg hen me uit te leggen wat het christelijk geloof voor hen precies betekent.   Hoewel ze dit niet afgesproken hadden, vatten ze elk hun geloof in drie punten samen: 1)     een aantal waarden; 2)     een relatie tot een liefhebbende God; 3)     en een houding van verantwoordelijkheid naar de andere mensen. Ik zei hen vervolgens   dat christenen deze drie punten gemeenschappelijk hebben met Joden en moslims. Dat, bijgevolg, deze drie elementen, hoe belangrijk ook, niet typisch christelijk zijn. Beiden waren verbouwereerd. Ik denk nochtans dat vele christenen desgevraagd een gelijkaardig antwoord zouden geven. Het Evangelie van deze Beloken Pasen gaat hierover: het geloof in Jezus als de

Wat even gevaarlijk is als slechte gedachten - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
Het is verdienstelijk voor de hemel om slechte gedachten te verdrijven. Even gevaarlijk is het om goede gedachten niet ten uitvoer te brengen.  Ignatius van Loyola