Posts

Bestaat dé waarheid dan toch?

Afbeelding
Bestaat er zoiets als dé waarheid? Of is het “ieder zijn waarheid”? Onderstaand video-verhaaltje illustreert dat verschillende mensen een verschillende visie kunnen hebben op wat er gebeurd is.   Maar ook dat er één objectiviteit aan ten grondslag ligt.

Franciscus Xaverius: "De meest ruwe grondstof" waarmee Ignatius van Loyola ooit werkte

Afbeelding
Vandaag, 3 december, vieren de Kerk en de Sociëteit van Jezus het feest van de heilige Franciscus Xaverius (1506-1552). De jezuïet   waarover Ignatius getuigde dat hij gemaakt was uit “de meest ruwe grondstof waarmee hij ooit gewerkt had”. Misschien net daarom een man met een uitzonderlijk charisma en gedrevenheid. Getuige hiervan onderstaand uittreksel uit een brief die Xaverius schreef, vanuit India, aan de studenten van Parijs. Hij is opnieuw actueel. "Hele volksstammen komen hier niet in contact met Christus om de eenvoudige reden dat er niemand klaar staat voor de heilige taak om hen erover te vertellen. Vaak heb ik gepopeld van verlangen om de Europese universiteiten binnen te rennen,  en daar als een uitzinnige te keer te gaan tegen degenen die meer geleerdheid bezitten dan de bereidwilligheid om er goed gebruik van te maken.  Ik zou hun aan het verstand willen brengen hoeveel mensen van de hemel niet weten en ongelukkig blijven door hun nalatigheid. Zij zouden ni

Verschrikkelijk, al die oude mensen ... ( video in de serie "’t Hoeft niet altijd serieus te zijn")

Afbeelding
Tot welke categorie mensen behoor jij? Zeker weten?

Boodschap voor mensen die zichzelf voor goede christenen houden

Afbeelding
‘Wij houden onszelf wellicht voor goede christenen, spreken dikwijls over God (of misschien ook niet!), lezen dikwijls religieuze lectuur, gaan regelmatig naar godsdienstige bijeenkomsten, zijn vrijwillige medewerkers in de parochie, reserveren tijd voor meditatie en nemen trouw deel aan de eucharistieviering. En toch wordt ons leven veel meer bepaald door een vlucht voor God dan we willen toegeven. Ons leven kan boordevol belangstelling zijn voor spiritualiteit en toch maar heel weinig ruimte voor God laten.  Het is bijzonder jammer dat we nauwelijks beseffen hoe onze spirituele activiteiten er dan in feite toe dienen God te ontlopen. Met onze vrome bezigheden bouwen we een heel efficiënte verdedigingsgordel op tegen de onvoorwaardelijke liefde van God die  – dat voelen we intuïtief heel zuiver aan – ons op den duur tot een volledige overgave aan God zou brengen. Precies dat willen wij niet. Zo kan religie tot een afweersysteem tegen God worden.’ ‘Als wij werkelijk God in ons

Hoe je de bekoring kan ontmaskeren - Help, het gaat niet goed met mij (12/13)

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten . In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat.  (12/13)  Drie “tactische” tips van Ignatius over omgaan met verleidingen of bekoringen (2/3) Een aspect van de aantrekkingskracht van bekoringen is dat ze verborgen willen blijven.  Het rustig uitspreken van deze gedachten aan een vertrouwenspersoon helpt vaak om ze te ontmaskeren als bekoring en om ze een deel, zoniet het geheel van hun aantrekkingskracht te doen verliezen.

Wat in de mens is het moeilijkst om te temmen? - Wijsheid van Ignatius

Afbeelding
"Het vraagt veel meer strijd om de inwendige mens te temmen dan de uitwendige mens, om de geest te veranderen dan de beenderen." Ignatius van Loyola

Een onverwachte wijze om de Advent in te gaan (video)

Afbeelding
Deze grootvader wil iets bijzonders geven aan zijn kleindochtertje. Zo maar. Omdat het haar gelukkig kan maken. Geen enkele inspanning is hem te veel. Dat is de uitdaging die hij zichzelf stelt voor de Advent.  Wie wil jij gelukkig maken op Kerst? Wat heb je daar voor over?