Posts

Wat een jezuïet kan leren van een advokaat: homilie van Nikolaas Sintobin sj voor de derde zondag van de 40-dagentijd

Afbeelding
Hieronder vind je video-opname en de tekst van mijn homilie voor komende zondag.

Met veel dank aan www.axideo.nl
De bonus van intiem gebed

Afbeelding
Wie zich in intiem gebed aan God toevertrouwt, wacht een buitengewone bonus. Al biddend breng je alledaagse zorgen voor God, en vertel je Hem hoe je je echt voelt – en dat kan ook wel eens over woede en frustratie omtrent Hemzelf gaan -, en langzaamaan zal Hij zich meer en meer voor jou openstellen – of veeleer zal Hij steeds sterker jouw innerlijkheid openen, zodat je Hem in alles om je heen kunt opmerken en zijn aanwezigheid opelk ogenblik kan herkennen.