Posts

Vier nú de eucharistie met paus Franciscus in Kaunas (Litouwen)

Afbeelding
Rechtstreekse beelden eucharistieviering voorgegaan door paus Franciscus in Kaunas (Litouwen)

Audio-boek over ignatiaanse spiritualiteit met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Met het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit hebben we een audio-boek geproduceerd over ignatiaanse spiritualiteit. In tien korte podcasts vertel ik over de krachtlijnen van de ignatiaanse spiritualiteit.
Dit audio-boek geeft concrete tips, geïnspireerd door het leven van Ignatius en gaat in op vragen als: Wat is een geslaagd leven? Hoe kom ik erachter wat ik met mijn leven moet aanvangen? Hoe verhouden zich hart en verstand? Kiezen, hoe doe je dat? God, heeft die nog betekenis? Zo ja, hoe kun je Hem op het spoor komen? Trouwens, geloven in God, wat wil dat eigenlijk zeggen?

Drie tips om katholiek te blijven in tijden van misbruikcrisis

Afbeelding
Dit is mijn homilie voor deze zondag, in de Nicolaasbasiliek van Amsterdam


25ste week 2018 Wijsheid 2,12.17-20Jacobus 3,16-18.4,1-3Marcus 9,30-37. Vorig WE was ik bij een groep protestantse christenen van Hour of Power. Ik sprak hen over de vreugde in het christelijk leven. ‘s Nachts lag ik even wakker. Recente nieuwsberichten spookten door mijn hoofd: misbruik in Chili, de Verenigde Staten, Duitsland en dan dat artikel in het NRC over Nederlandse bisschoppen en kardinalen. Ik voelde weinig vreugde. Temeer, daar het zonneklaar is dat ons nog lange tijd dergelijke berichten wachten. ’s Morgens ontbeet ik met hen. Met oprechte bezorgdheid vroegen ze me of ik dacht dat de katholieke Kerk dit alles wel zou overleven?
Als je vandaag de pers leest dan lijkt het dat onze Kerk één grote misbruikfabriek is en dat priesters, bisschoppen en zelfs kardinalen op grote schaal het kwetsbare leven van kinderen blijven beschadigen en vernietigen. Niet vreemd dat sommigen besluiten dat ze niet langer bij d…

In de serie "t Hoeft niet altijd serieus te zijn: lachen is aanstekelijk

Afbeelding
Het goede vraagt om gedeeld te worden.

Vreugde is aanstekelijk. Niet enkel voor de camera. Zou het kunnen dat we daar gewoon voor gemaakt zijn?

Goed om hier af en toe eens aan herinnerd te worden.

Wat moet je doen om heilig te worden?

Afbeelding
In onze GCL-groep in Amsterdam lezen we dit jaar "Gaudete et exsultate", de apostolische exhortatie van paus Franciscus van het voorjaar 2018. Het is een heerlijke tekst over heiligheid. Ik zal af en toe uittreksels posten die mij bijzonder treffen.

Wie is er geroepen om heilig te worden?

Nr 12: Om heilig te zijn is het niet noodzakelijk bisschop, priester, religieus of religieuze te zijn. Vaak hebben wij de verleiding te denken dat heiligheid voor hen is weggelegd die de mogelijkheid hebben afstand te houden van gewone bezigheden om veel tijd aan het gebed te wijden. Dat is niet zo. Wij zijn allen geroepen heilig te zijn door in liefde te leven en ieder in de bezigheden van iedere dag, daar waar hij zich bevindt, een eigen getuigenis af te leggen. 

Hoe kan je groeien in heiligheid?

Nr 16: Deze heiligheid waartoe de Heer je roept, zal groeien door kleine gebaren. Bijvoorbeeld: een dame gaat naar de markt om boodschappen te doen, ze ontmoet een buurman en begint te praten, en …

Over het gevaar van het persoonlijk voorbeeld

Afbeelding
Het is heel gevaarlijk om alle mensen langs het zelfde pad naar het heil te willen leiden.  Wie dit doet snapt niet hoe talrijk en verscheiden de gaven van de Heilige Geest zijn. 


Ignatius

Hoe je uit je gebed van alles kan leren

Afbeelding
Nav de serie "Op zoek naar God", werd ik geïnterviewd door de EO over hoe bidden met de Schrift. Dit leidde tot een serie van 6 videootjes over ignatiaans gebed.


Nr 5 gaat over: "Terugblik op het gebed"

Over gewone dingen die je kan leren

Afbeelding
Dit is niet zomaar natuurlijk gedrag. Deze peuters hebben iets aangeleerd gekregen. De kans is reëel dat dit waardevol zal zijn voor hun toekomstig leven.Wat heb jij, mogelijks reeds op vroege leeftijd, geleerd dat je helpt om beter te leven?Wat heb jij aan anderen doorgegeven, of zou je willen doorgeven dat je echt waardevol lijkt?

Denk jij dat gebed nuttig is?

Afbeelding
God heeft zo zijn eigen idee over wat gebed is. Het helpt als je hier zicht op krijgt. Dit maakt het mogelijk om beter samen te werken met de Heilige Geest die in jou werkzaam is.
De Heilige Geest – niet jij – is de hoofdpersoon in je gebed. Als je bidt, dan is Hij aan het werk in jou (Rom 8,26). Dit herinnert me aan een oude Latijnse uitdrukking voor als je een langere tijd aan gebed besteedt, zoals bij een retraite, namelijk: “vacatio Deo”. Het betekent tijd vrij hebben voor God, vrij zijn voor God, een vakantiedag met God. De tijd die je aan gebed besteedt, gaat verder dan wat nuttig is voor jezelf.
Gebed is niet nuttig: gebed is van een andere orde. Wil je tijd  maken voor persoonlijk gebed, laat dan je gewone dagelijkse bezigheden los, en maak je als het ware vrij en beschikbaar voor God. Wat jij aanbrengt voor je gebed is je eigen ik, je tijd en je verlangen met God te zijn. Kom met een open hart om langzaam door de Geest te worden omgevormd. Dit alles betekent voor jou wel hard w…

Vier tips over hoe omgaan met verstrooidheid

Afbeelding
Wie bidt wordt geconfronteerd met verstrooidheid. Op zich normaal. De vraag is hoe je hier het best mee om gaat. Wat je nooit moet doen is er kwaad om worden. Het enige gevolg daarvan is dat je helemaal uit je gebed wordt gerukt. Blijf rustig.
We kunnen onderscheid maken tussen 4 soorten van verstrooidheid. Er zijn verstrooidheden die te wijten zijn aan externe factoren : radio, telefoon, straatlawaai, gesprekken in de kamer naast je … Doorgaans is het makkelijk om hier een oplossing voor te vinden. Dit heb je in de hand.Een andere soort verstrooidheden wordt soms “vlindertjes” genoemd: gedachten die plots komen binnenvliegen, zonder reden en zonder gewicht. Je kan ze best meteen naar buiten loodsen en verdergaan met je gebed. Hoe sneller je dat doet, hoe beter. Er zijn verstrooidheden die je gebed net intenser kunnen maken. Plots moet je denken aan een vriend die zwaar ziek is. Dit gaat niet over een argeloos vlindertje.  Breng je vriend bewust in gebed bij God, vraag dat Hij hem nabij…

Hoe ervaring van twijfel teken kan zijn van groeiende maturiteit in geloof

Afbeelding
Ignatius wordt vaak voorgesteld als een voluntaristisch man die zonder aarzelen recht op zijn doel afging. Als je er zijn autobiografie (Het verhaal van de pelgrim) op naleest leer je een meer subtiele persoonlijkheid kennen. Zo lees je in hoofdstuk 3:

“Tot aan die tijd had hij volhard in nagenoeg steeds dezelfde innerlijke gesteldheid, altijd even blijmoedig en zonder enige kennis van inwendige geestelijke zaken. … Maar onmiddellijk na bovengenoemde bekoring begon hij in zijn ziel grote wisselingen te ondervinden. … Nog nooit eerder had hij zulke wisselingen ondervonden, zodat hij zich daarover begon te verwonderen en zichzelf afvroeg: “Wat is dit toch voor een nieuwe leven dat we nu beginnen?” (nrs 20-21)

De bekeerling Ignatius verkeert aanvankelijk in een roes: alles is duidelijk, hij weet precies wat hij moet doen. Als een verliefde puber is hij blind voor nuances en lijken de zaken heel eenvoudig.

Naarmate hij gaat groeien in godsverbondenheid en dus meer met beide voeten op de …

Wat je kan leren van een haan

Afbeelding
Wanneer kan jij je toevertrouwen? 
Aan de slaap, aan mensen, aan situaties …?
Wie of wat maakt jou rustig?

Als bidden wordt als een schilderij of een toneelstuk

Afbeelding
Nav de serie "Op zoek naar God", werd ik geïnterviewd door de EO over hoe bidden met de Schrift. Dit leidde tot een serie van 6 videootjes over ignatiaans gebed.

Nr 4 gaat over: "Het hart van het gebed".
Ook dit is Amsterdam: Majoor Bosschardt

Afbeelding
Midden "de Walletjes" (= prostitutiebuurt) van Amsterdam, staat dit beeld van Majoor Bosschardt (1913-20017). Deze krasse dame was actief in het Leger des Heils. Zij werd in Nederland een nationale beroemdheid door haar onvermoeibare inzet voor daklozen, verslaafden en prostituées.

Haar "strijdkreet" was: God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen. Wie biedt meer?


Bidden, in tijden van crisis

Afbeelding
Onderstaande voorbeden maakte ik voor de vieringen van het voorbije weekeinde. Mij hielpen ze om te bidden. Jou hopelijk ook.

vBidden wij voor allen die te lijden hebben gehad van misbruik vanwege kerkelijke gezagsdragers, in welke vorm dan ook; ook al is het lang geleden. Dat zij erkenning, herstel, heling, en rust mogen vinden.
vBidden wij voor paus Franciscus. Dat God hem de kracht en de wijsheid blijft geven om onze Kerk leiding en inspiratie te geven in deze woelige tijden. Dat zijn voorbeeld van zelfvergeten nederigheid en dienstbaarheid uit mag stralen naar de hele Kerk, en in het bijzonder naar hen die verantwoordelijkheid dragen in onze Kerk.
vBidden wij voor christengelovigen wereldwijd, die geschokt zijn door de hele misbruikcrisis en door de nauwelijks verholen persoonlijke aanvallen op de persoon van de paus. Dat zij mogen ervaren dat de Kerk de Kerk is van God en van Jezus, ook al is zij toevertrouwd aan zondaars. Dat deze crisis voor ons allen een uitnodiging mag zijn om …

Groeien in gebed, dankzij de zee

Afbeelding
Het was in een zomer in Ierland, in een klein en lieflijk huis aan de rand van een lange en meestal verlaten kust langsheen een zeearm. Ik gaf er een retraite.
We hadden erover nagedacht hoe we dingen konden laten vallen, kwijtraken. Ik suggereerde de retraitanten om, als ze ergens echt vanaf wilden – bijvoorbeeld angst, woede of een verborgen wrok –, bij laag tij naar het strand te gaan en daar een of ander symbool van hun probleem in het zand te stoppen, en om dan de volgende morgen naar het strand terug te keren en te zien hoe, terwijl zij sliepen, de wisselende getijden hun symbool hadden doen verdwijnen.