Posts

Posts uit november, 2016 weergeven

Het verschil tussen de Kerk en groot huisvuil (2/8)

Afbeelding
In het najaar van 2016 hield ik in het kader van “Bruisende Kerk”, een congres voor jonge katholieken in Gouda, een inleiding met als titel: “Meer houden van de Kerk: in de leer bij Ignatius van Loyola en Lucifer.” Hier volgen enkele uittreksels.  2/8 Als ik naar mezelf kijk, stel ik vast dat ik houd van onze Kerk. Niet aarzelend. Wel voluit. Dat is gewoon zo. Als ik me vervolgens de vraag stel hoe dat komt, dan heb ik meteen het antwoord. Ik heb er geen verdienste aan. Het is gewoon de Kerk die mij Jezus heeft doen ontdekken, het mooiste wat mij ooit overkomen is. Zonder de Kerk had ik nooit het Evangelie leren kennen. Het dankzij de Kerk dat ik in 1989 heb kunnen besluiten om jezuïet te worden. En nochtans stonden toen reeds zowat alle rationele, objectieve lichten op rood om me in die kwijnende Kerk te engageren. Maar mijn hart zei ja. Ik had leren houden van Jezus en ik voelde aan dat dé plaats bij uitstek om Jezus te ontmoeten en dienen net de Kerk is. 
Toen de misbruikcrisis uitbr…

Waarom God is als licht: een adventsoverweging door Mark Rotsaert sj

Afbeelding
Als het licht verdwijnt, valt de duisternis in. Dan is alles donker om ons heen. In de duisternis is het moeilijk je weg te vinden. Maar wanneer het licht opnieuw verschijnt, herleeft het leven: het licht geeft kleur aan mensen en dingen. Het licht zelf zien we niet, maar het maakt wel dat wij alles opnieuw zien wat we in de duisternis niet konden zien. Zo is ook God: we zien Hem niet, maar Hij geeft wel zin en samenhang aan ons leven. Maar soms verdwijnt ook die zin en samenhang, en dan wordt alles duister in ons. Ons hart kan vertroebeld raken. Het goede dat we willen doen, doen we niet; en het kwade dat we niet willen doen, doen we wel. Alleen komen we er meestal niet uit. En er is ook het leed dat mensen ons aandoen. Onze innerlijke kwetsuren riskeren ons op onszelf terug te dringen en maken ons blind voor het licht.
Zoveel teksten uit Oud en Nieuw Testament brengen ons het getuigenis van hen die mochten ervaren dat ook in de duisternis Hij ons bij de hand houdt, en dat ook wanneer…

Weet je nog wat je deed op 19.4.05 om 18u45? Ik wel ... (1/8)

Afbeelding
In het najaar van 2016 hield ik in het kader van “Bruisende Kerk”, een congres voor jonge katholieken in Gouda, een inleiding met als titel: “Meer houden van de Kerk: in de leer bij Ignatius van Loyola en Lucifer.” Hier volgen enkele uittreksels. 1/8
Wie van jullie herinnert zich nog wat je aan het doen was op 19 april2005, omstreeks kwart voor zeven in de avond? Ik weet het nog als was het gisteren. Ik zat, samen met mijn medebroeders, gespannen voor de televisie. Er was net witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel gekomen. Kardinaal Medina kwam het balkon van de Sint-Pietersbasiliek op en sprak de rituele woorden Habemus papam. Vervolgens kwam de naam van de opvolger van Johannes Paulus II: Josephus Ratzinger. Ik herinner met dit zo goed omdat er toen een ijskoude rilling over mijn rug liep: Het is toch niet waar … De pantserkardinaal, de rottweiler van God en andere bijnamen van de prefect van de Congregatie voor de geloofsleer kwamen me meteen voor de geest.
Jullie zijn …

Waar ren jij eigenlijk achteraan? Buster Keaton himself stelt je de vraag

Afbeelding
Waar ren jij nu toch al zo lang achter aan?
Kan je het benoemen?
Waar leidt het je naar? Meer leven? Meer dood?
Wat doe je ermee?

Karl Rahner sj over hoe je toch kan leren bidden

Afbeelding

Over enkele dagen is het zover: nieuwe tekst Onze Vader, gemeenschappelijk voor NL en VL!

Afbeelding
Met ingang van de Advent 2016 treedt bovenstaande gemeenschappelijke nieuwe vertaling
van het Onze Vader in voege in de Katholieke Kerk in Nederland en Vlaanderen.

Als Amsterdamse Vlaming stemt dit me best gelukkig. Ook kan ik ongeruste medegelovigen geruststellen. De ervaring heeft me geleerd dat je je heel snel een licht gewijzigde versie eigen kan maken.

Klik hier voor een gedetailleerde toelichting bij deze nieuwe vertaling.

Klik hier voor de heldere uitleg door aartsbisschop De Kesel over waarom "bekoring" is vervangen door "beproeving".  In het bijzonder toont hij aan dat de term "bekoring" - in de Griekse grondtekst - eigenlijk een term is die verwijst naar wat de duivel doet. Daar waar het woord "beproeven" de geëigende term is voor de wijze waarop God tewerk gaat.

Volgende stap: gemeenschappelijke tekst voor alle christenen uit het Nederlandse taalgebied!
Het uur van de dag waarop de duivel verkiest aan het werk te gaan

Afbeelding
Wanneer de duivel bij voorkeur erop uit trekt

Indien de duivel een mens met  bijzondere bitterheid wil aanvallen en bestoken, dan verkiest hij om ’s nachts tewerk te gaan
Ignatius

De grootste uitdaging waarvoor internet de christenen plaatst (6/6)

Afbeelding
In het najaar 2016 publiceerde ik een artikel in het Tijdschrift voor geestelijk leven over internetpastoraat. Hier enkele uittreksels (6/6)
Google analytics en enquêtes bij onze gebruikers geven aan dat, wat de demografie betreft, de digitale ruimte niet fundamenteel verschilt van het kerkgebouw. De jongere generaties zijn in de minderheid, zij het minder uitgesproken als in de zondagsviering. Bovendien stellen we vast dat we met onze diverse websites voornamelijk een kerkelijk publiek bereiken. Positief betekent dit dat de oudere generaties de weg gevonden hebben naar het internet, ook voor hun geestelijk leven. De uitdaging naar de jongeren toe is en blijft echter heel groot. Zo ook naar de randkerkelijken en naar de steeds groter wordende groep niet-kerkelijke mensen met weliswaar vaak christelijke wortels maar zonder expliciete christelijke cultuur of ervaring. Beide groepen zijn niet vertrouwd met de bijbelse en ruimere kerkelijke taal en symboliek. De meeste van onze producten z…