Posts

Posts uit maart, 2013 weergeven

Onthaal Hem als een vriend

Afbeelding
Uit de homilie van Paus Franciscus tijdens de Paaswake
Aanvaard dat de de Verrrezen Jezus je leven binnenkomt. Onthaal Hem als een vriend, met vertrouwen: Hij is het leven!
Als je tot op heden ver van Hem af stond, doe dan een kleine stap: Hij zal je ontvangen met open armen.
Als het je koud laat, durf dan het risico te nemen: je zal niet ontgoocheld worden.
Als het je moeilijk lijkt om Hem na te volgen, wees niet bang, heb vertrouwen in Hem, wees zeker dat Hij dicht bij jou is. Hij is met jou en Hij zal je de vrede schenken die je zoekt en de kracht om te leven zoals Hij het verlangt.

Tussen hangen en wurgen

Afbeelding
Vandaag viert de Kerk het feest van Stille Zaterdag. Een mysterieus en best wat moeilijk feest. Zo wat tussen hangen en wurgen. Er is nog de pijn van Goede Vrijdag. Jezus die gestorven is voor ónze zonden. En er is het vooruitzicht van het feest van Pasen. Neen, het was geen mislukking. Neen, het was niet voor niets. Ja, de liefde overwint. Alles, de grootste onrechtvaardigheid, ja zelfs de dood.

Op Stille Zaterdag kunnen we alleen maar wachten. De tijd tijd laten zijn. Niet bang. Wel vol van hoop.

Dit citaat van de kerkvader en -leraar Johannes Chrysostomos kan, zij het a contrario, helpen om iets te doorgronden van dit mysterie:

Niet zozeer het aantal van de zonden leidt tot verderf, maar het verlies van de hoop.”

"De streling van Jezus": homilie van Paus Franciscus bij de voetwassing van jonge gevangenen

Afbeelding
Tijdens de viering van het Laatste Avondmaal in een gevangenis voor jonge delinquenten, heeft Paus Franciscus, vooraleer de voeten te wassen van een 12-tal jongeren, voor de vuist weg volgende homilie gegeven.
Dit is aangrijpend. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Petrus snapt er niets van. Hij weigert, maar Jezus legt het hem uit. Het is Jezus, God die dit gedaan heeft, en het is Hij zelf die dit uitlegt aan zijn leerlingen. “Snappen jullie wat ik voor jullie heb gedaan. Jullie noemen mij “leraar” en “meester” en dat doen jullie terecht, want dat ben ik ook. Indien dus Ik, de Meester en de Leraar, jullie de voeten heb gewassen, dienen jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven om na te volgen. Zodanig dat jullie voor elkaar dienen te doen wat  Ik voor jullie heb gedaan.”
Het is het voorbeeld dat onze Heer zelf gesteld heeft. Het is belangrijk voor Hem om hun voeten te wassen. Immers, diegene onder ons die het hoogst geplaatst is moet zich ten dien…

De rozenkrans: uit de oude doos en dus lekker modern

Afbeelding
De rozenkrans ... Bestaat dat nog? Zeker wel.
Uit de oude doos en dus lekker modern. Ook voor jonge mensen.
Je kan het makkelijk leren.
Alles wat je wil weten over deze even rustgevende als eenvoudige en verdiepende gebedstraditie, nu op Start de stilte: getekende handleiding, podcasts en antwoorden op alle mogelijke vragen.
Klik hier voor deze nieuwe bijdrage op Start de Stilte

Tot het uiterste toe

Afbeelding
Jezus gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. (Joh 13)

Het is me niet duidelijk wat nu precies de drijfveer was van de maker van onderstaande tekenfilm. Wel dat het hoofdpersonage iets begrepen heeft van wat liefde wil zeggen.Programma voor de hervorming van de Kerk volgens Paus Franciscus, door hemzelf

Afbeelding
De toespraak van Bergoglio tijdens het voor-conclaaf: een diagnose van de problemen in de Kerk

De aartsbisschop van Havanna, kardinaal Jaime Lucas Orga y Alamino, citeerde voorbije zaterdag, 23 maart 2013, uit een document dat hij gekregen had van Paus Franciscus. Het bevat de grote lijnen van de toespraak die hij gaf gedurende de algemene congregaties van de kardinalen, voorafgaand aan het conclaaf.
Kardinaal Ortega was danig onder de indruk van deze toespraak dat hij de toenmalige kardinaal Bergoglio vroeg om een kopie van diens tussenkomst.
Kardinaal Ortega kreeg van paus Franciscus de toestemming om deze informatie te verspreiden.

Wat volgt is een officieuze vertaling van de tekst.

Evangeliseren vooronderstelt apostolisch vuur.
1. Evangeliseren vooronderstelt dat de Kerk verlangt om buiten zichzelf te treden. De Kerk wordt geroepen om buiten zichzelf te treden en om naar de grenzen te gaan. Niet alleen de geografische, maar ook de existentiële grenzen: het mysterie van zonde, van pijn…

De pastorale strategie van Kardinaal Bergoglio in een notendop

Afbeelding
Uittreksel uit een interview dat de toenmalige Kardinaal Bergoglio gaf aan “Vatican Insider” dd 24februari 2012.
Naar de rand snellen We moeten resoluut naar buiten gaan en naar de rand snellen. We dienen ons te hoeden voor de geestelijke verzwakking van een Kerk die helemaal opgaat in haar eigen wereld. Wanneer een Kerk zo evolueert dan wordt ze ziek. Inderdaad, als je de straat opgaat dan neem je het risico dat er ongelukken gebeuren, net zoals bij elke gewone man of vrouw die buitenkomt. Maar een Kerk die al te zeer op zichzelf betrokken blijft, zal snel oud worden. Indien ik zou moeten kiezen tussen een gewonde Kerk die de straten opgaat en een zieke, teruggetrokken Kerk, dan zou ik beslist kiezen voor de eerste …
Naar de onverschilligen toe Wij streven ernaar om in contact te komen met families die niet betrokken zijn op de parochie. Eerder dan enkel maar een Kerk te zijn die verwelkomt en onthaalt, proberen wij een Kerk te zijn die naar buiten treedt en die gaat naar mannen en vro…

Brief Algemene Overste jezuïeten bij begin pontificaat Paus Franciscus

Afbeelding
                                                                                                               Rome, 24 maart 2013
Beste Medebroeders,

Op het feest van de Heilige Jozef kreeg ik de gelegenheid te concelebreren in de eucharistie van de inauguratie van Paus Franciscus. De Generaal van de franciscanen, die ook Voorzitter is van de Unie van de Generale Oversten, en ik waren de enige niet-kardinalen die als concelebranten waren uitgenodigd. Bij mijn reflectie over deze ervaring en de andere gebeurtenissen van de laatste dagen voel ik het nodig opnieuw een woord te richten tot heel de Sociëteit van Jezus. En ik doe het gaarne.

Het is evident dat de verwachtingen van heel de Kerk groot zijn wanneer men de gebaren en de woorden van de nieuwe Paus hoort en ziet. Men merkt heel tastbaar dat er een klimaat van grote hoop is ontstaan. Deze hoopvolle verwachtingen en de naam Franciscus die de Paus als naam heeft gekozen, zijn twee tekenen die perfect samen de vernieuwing en de herv…

Reportage over het religieus leven van pinguins

Afbeelding
Vooraleer we het Paastriduüm binnengaan, nog even relaxen.


Benjamin de Zoete, de man die de uitzendingen van “Op zoek naar God” heeft gemonteerd,  geeft u nog een toemaatje …

Bergoglio: het recht om je te bekeren

Afbeelding
Onderstaande overweging is een dezer dagen geschreven door José Caravias sj, jezuïet uit Paraguay. Hij heeft Bergoglio meegemaakt als Provinciale Overste van de Argentijnse jezuïeten tijdens de dictatuur van Videla. Met kennis van zaken getuigt hij, vertrekkend van wat hij zelf heeft meegemaakt.  Indrukwekkend. Je suis ahuri par l’insistance avec laquelle on veut faire resurgir les supposées déficiences, déjà lointaines, du Pape récemment élu. Jorge Bergoglio, comme tout être humain, a une histoire personnelle, remplie de réussites, de problèmes, d’erreurs et de doutes. Il a son caractère, son tempérament et le poids de son passé. Mais, comme tout être humain, il a le droit de pouvoir corriger des trajectoires et guérir les blessures. Je l’ai rencontré plusieurs fois durant l’année 1975. Il fut mon supérieur provincial. Il m’écouta et s’occupa toujours de moi avec affection, mais j’étais pour lui une cause de soucis. En mai 1972, je fus séquestré à Asunción du Paraguay, par un commando po…

Een zuster met “een eigenaardige tic”

Afbeelding
Met een groepje studenten lezen we dit academiejaar de autobiografie van Theresia van Lisieux. Graag deel ik af en toe met u citaten uit dit meesterwerk. In het tweede deel van haar autobiografie mijmert Theresia over wat naastenliefde concreet is.
Bij het inwendig gebed zat ik vaak voor een zuster die een eigenaardige tic had. … Zodra deze zuster binnengekomen was, begon ze een vreemd geluid te maken dat een beetje leek op wat je hoort als je twee schelpen tegen elkaar schuurt. …  
Ik kan u niet zeggen, moeder, hoezeer dat geluid me irriteerde. Ik had zo graag mijn hoofd om willen draaien en de schuldige aan willen kijken die zich vast niet bewust was van haar tic … Maar in mijn hart voelde ik dat het beter was het uit liefde voor God te verdragen en deze zuster ook geen pijn te doen. Ik bleef dus rustig. Ik probeerde me met de goede God te verenigen en dat kleine geluidje te vergeten.
Maar het had geen zin; ik voelde het zweet me uitbreken en ik kon niet anders dan het inwendig gebed …

Gebedscursus: "Op zoek naar God in de stilte"

Afbeelding
Wil je in deze Goede Week graag een tandje bij steken om al biddend de Passie van Jezus nog intenser te beleven, dan raad ik je graag de e-cursus van de Evangelische Omroep aan.

Je vindt er een gans gebedsparcours, maar ook heel wat gebedspedagogische tips en allerhande video-materiaal.

Bart van Emmerik sj en ikzelf werkten hieraan mee.

Het is een cursus die je kan volgen aan je eigen ritme. Het maakt wel dat je je naam en emailadres eenmalig dient op te geven.

Klik hier om naar de e-cursus van de EO te gaan.

Porseleinen eenhoorn

Afbeelding
Enkele onooglijke scherven …. Enkel maar goed voor de vuilbak?

Soms “verdampen” ze in de mist van de vergetelheid. Soms draag je ze een leven lang met je mee.
Ze kunnen symbool staan voor wat je ooit innig verbonden heeft. En, zoals in de tijd van de oude Grieken, kunnen diezelfde scherven mensen na tientallen jaren terug bij mekaar brengen.
Onderstaand kortverhaal kwam als winnaar uit de bus van een wedstrijd waarbij een een porseleinen beeldje van een eenhoorn het opgelegde thema was.

Homilie van Paus Franciscus op 24 maart 2013, palmzondag (in het Nederlands)

Afbeelding
Jezus trekt Jeruzalem binnen. De menigte van leerlingen volgt Hem in feeststemming, zij spreiden hun kleden voor Hem uit. Men spreekt over de wonderen die Hij deed. Een lofroep klinkt: “Gezegend de Koning die komt in de naam van de Heer. In de hemel vrede en Hosanna in den hoge”. (Lc. 19, 38) Menigte, feest, hosanna, vrede. Een klimaat van vreugde hangt in de lucht. Jezus heeft in het hart van velen hoop gewekt, vooral bij bescheiden, eenvoudige, arme en vergeten mensen, bij diegenen die, in de ogen van de wereld, niet meetellen. Hij was in staat om de menselijke ellende mee te voelen. Hij heeft het gezicht van Gods barmhartigheid getoond en heeft zich voorovergebogen om lichaam en ziel te helen. Dat is Jezus, dat is zijn hart. Zo ziet Hij ons allemaal aan. Hij ziet onze zwakheden en onze zonden. Zo groot is de liefde van Jezus. En zo trekt Hij nu Jeruzalem binnen en zo ziet Hij ons allemaal aan. Een wonderschone scene vol licht, vol licht van de liefde van God die uit zijn hart stroo…

Palmzondagviering met Paus Franciscus, life uit Rome

Afbeelding

Een man viel in een gat …

Afbeelding
Een shortfilm die heel aanschouwelijk iets probeert weer te geven van de eigenheid van de christelijke openbaring.

Echt knap.
Zij het dat ik het net iets te wit-zwart vind. Zowel in de vergelijking met de andere religieuze tradities als in de voorstelling van het leven zonder de persoon van Jezus.

Ontmoeting Paus Franciscus met Benedictus

Afbeelding
Eerste video-beelden van de ontmoeting tussen Franciscus en Benedictus in Castel Gandolfo.

Brief van Paus Franciscus aan de jezuïeten, hun medewerkers en vrienden

Afbeelding
Paus Franciscus stuurde onderstaande brief aan pater Adolfo Nicolás, Algemeen Overste van de Sociëteit van Jezus, in antwoord op diens brief met gelukwensen.

Beste pater Nicolás,

Het was met grote vreugde dat ik de vriendelijke brief ontvangen heb die u mij gestuurd heeft in uw naam en in die van de Sociëteit van Jezus, naar aanleiding van mijn verkiezing tot de Stoel van Petrus. U verzekert er mij van uw gebeden voor mij en voor mijn apostolisch ambt alsook van uw volledige beschikbaarheid om de Kerk en de Plaatsvervanger van Christus - onvoorwaardelijk - verder te dienen, overeenkomstig het onderricht van de heilige Ignatius van Loyola.

Graag mijn hartelijke dank voor dit teken van genegenheid en nabijheid. Ik koester dezelfde gevoelens naar u toe en vraag de Heer dat hij al de jezuïeten moge verlichten en nabij zijn opdat zij, trouw aan het ontvangen charisma en de voetstappen van de heiligen van onze geliefde Orde volgend, evangelisch zuurdeeg mogen zijn in de wereld doorheen hun p…

Over een feministische moslima en een koperen kelk

Afbeelding
Medebroeder Guido Dierickx verblijft opnieuw voor enkele weken in Abidjan (Ivoorkust) om les te geven aan het CERAP (Centre de recherche et d’action pour la paix). Ik laat hem graag met u zijn indrukken delen.


Democratie na de burgeroorlog?
Mijn leefwereld hier is beperkt tot het domein van de CERAP. Dus heel beperkt. Er gebeurt hier weinig nieuws, tenzij die inbraak deze nacht in onze kapel. Allicht door een ongeschoolde dief die nog geen onderscheid kan maken tussen een koperen en een gouden kelk. Maar dat terzijde gelaten, soms gebeurt er wel iets en dan moet je erbij zijn.
Enkele dagen geleden kwam in onze zaal een minister spreken over de recente hervorming van het familierecht. Kennelijk een onderwerp dat vele gemoederen verhit. De minister was een dame met allure, welbespraakt en zeer overtuigd van de goede zaak. Zij stond bekend als één van de grote pleitbezorgers van de hervorming en stak dat ook nu niet onder stoelen of banken. De nieuwe wet zou een gelijkberechtiging meebreng…

De rechterhand van aartsbisschop Bergoglio

Afbeelding
Getuigenis van de hulpbisschop van aartsbisschop Bergoglio.


De telefoontjes van Paus Franciscus

Afbeelding
Ook een paus telefoneert. Natuurlijk.

Maar toch. De telefoontjes van Franciscus hebben iets bijzonders.


Kijk maar naar Manfred

Afbeelding
Omgaan met anderen. Omgaan met verschil. Het is en blijft een uitdaging.

Sommigen leren het als vanzelf.  Voor anderen verloopt het iets moeizamer en langs omwegen. 
Kijk maar naar Manfred.

Etienne Vermeersch enthousiast over paus Franciscus en jezuïeten

Afbeelding
Etienne Vermeersch was voorbije donderdag te gast in Reyers Laat. Gespreksthema was de verkiezing van jezuïet Jorge Bergoglio tot Paus.

Voormalig jezuïet Vermeersch deed geen moeite om zijn enthousiasme voor Paus Franciscus en voor de jezuïeten onder stoelen of banken te steken.

Klik hier om de reportage vooralsnog te bekijken.

Het onwaarschijnlijke relaas eerste ontmoeting nieuwe Paus en Generale Overste jezuïeten

Afbeelding
Paus Franciscus nodigde mij persoonlijk uit om hem te komen ontmoeten in het huis van de heilige Marta, dat gebruikt werd door de kardinalen die deelnamen aan het conclaaf, omstreeks 17u30 (17 maart 2013). Hij stond aan de ingang en omhelsde mij, zoals jezuïeten dat gewoon zijn. Eerst werden er enkele foto’s genomen, op zijn verzoek. En ondanks mijn verontschuldigingen dat ik het protocol diende te respecteren, drong hij erop aan dat ik met hem zou omgaan zoals met om het even welke andere jezuïet en hem dus zou tutoyeren. Het was dus niet de bedoeling dat ik hem zou aanspreken met “Heiligheid” of “Heilige Vader”.
Omdat hij in zijn nieuwe taak veel raad, denkkracht , personeel enz. nodig zal hebben bood ik hem al de mankracht van de jezuïeten aan. Hij was me hier dankbaar voor en hij zei dat hij graag wilde ingaan op mijn uitnodiging om met ons het een middagmaal te komen gebruiken in onze curie.
Ik voelde dat we helemaal op dezelfde golflengte zaten over de verschillende thema’s die…

Een onverwachte ontmoeting in de Pyreneeën

Afbeelding
Walter Ceyssens sj wordt over enkele weken priester gewijd in de Sociëteit van Jezus. In onderstaande video vertelt hij hoe hij al stappend in de Spaanse Pyreneeën tot zijn eigen verwondering Jezus op het spoor kwam. Met alle gevolgen vandien ...Walter werkt mee aan de groepsblog van jezuïeten in opleiding www.wijselijkonwetend.orgwww.wijselijkonwetend.org.

Aanvullende verklaring Franz Jalics sj

Afbeelding
In 1976 werd pater Franz Jalics sj het slachtoffer van de toenmalige Argentijnse militaire dictatuur. Deze gebeurtenissen leidden tot vragen over de rol gespeeld door de toenmalige provinciale overste van de Argentijnse Jezuïeten, pater Jorge Mario Bergoglio SJ, de huidige Paus Franciscus. Op 15 maart 2013 legde hij een eerste verklaring af en op 20 maart 2013een aanvullende verklaring. Wij bieden een vertaling van beide verklaring van pater Franz Jalics sj, zoals die te vinden is op de officiële websites van de Duitstalige Jezuïetenprovincies. Hij geeft er op heel sobere wijze een overzicht van de feiten die gekend zijn. Aanvullende verklaring van Pater Franz Jalics sj dd 20 maart 2013 Omdat ik sinds mijn verklaring van 15 maart van dit jaar zeer vele vragen om informatie ontvangen heb, zou ik het volgende willen aanvullen. Ik voel me daartoe nagenoeg gedwongen, omdat meerdere kommentaren het tegenovergestelde te verstaan geven van dat wat ik bedoeld heb. Dit nu zijn de feiten: Orlando…

Het Knokke van Abidjan: tussen droom en daad

Afbeelding
Medebroeder Guido Dierickx verblijft opnieuw voor enkele weken in Abidjan (Ivoorkust) om les te geven aan het CERAP (Centre de recherche et d’action pour la paix). Ik laat hem graag met u zijn indrukken delen.

Tussen droom en daad in Abidjan

Eergisteren mocht ik een uitstapje maken naar Grand Bassam. De Unesco heeft dit stadje toegevoegd aan het culturele werelderfgoed. Terecht, want het is iets unieks. Het was de eerste hoofdstad van Ivoorkust onder het Franse koloniale regime. Je ziet er nog de rechte, brede straten van de jaren 1900 en de statige gebouwen van de toenmalige koloniale overheid. Enkele van die gebouwen zijn in hun oorspronkelijke pracht gerestaureerd, de meeste zijn echter verwaarloosd en vervallen. Dat is het meest treffende van Grand Bassam: het is een spookstad is geworden, een icoon van “gloire et décadence”. Spooksteden hebben soms een huiveringwekkende charme. Antwerpenaren weten dat na een bezoek aan wat overblijft van Doel. Waarom ook had men deze stad willen on…

Digitaal maar niet virtueel: de genade van het internet

Afbeelding
Piaras Jackson sj is een Ierse jezuïet die de voorbije jaren  Sacred Space/Gewijde Ruimte heeft uitgebouwd. In onderstaande video vertelt hij welke ongekende mogelijkheden de digitale omgeving biedt voor christenen.

Ook hoe digitaal niet noodzakelijk virtueel hoeft te zijn. Maw, dat je ook via het web tot gemeenschapsvorming kan komen.

Durven geloven dat het anders kan zijn en worden

Afbeelding
De werkelijkheid laat zich niet opsluiten in slagzinnen, slogans of doemdenken.

De schepping is oneindig gevarieerd en steeds weer anders. Zo ook de mensengeschiedenis. Zo ook het verhaal van de Kerk. Het is een voortdurende uitdaging om dit toe te laten tot ons bewustzijn.

Ware macht is dienstbaar zijn (NL vertaling homilie Paus)

Afbeelding
Hieronder vindt u de vertaling van de homilie van Paus Franciscus bij zijn inhuldigingseucharistie
1 Dierbare broeders en zusters!
Ik dank de Heer, dat ik deze heilige Mis bij het feestelijke begin van mijn Petrusdienst op het Hoogfeest van de heilige Jozef, de bruidegom van de Maagd Maria en de patroon van de Wereldkerk mag vieren. Het is een zeer betekenisvolle samenkomst en het is ook de naamdag van mijn vereerde voorganger - die we nabij zijn in gebed vol liefde en dankbaarheid. Hartelijk begroet ik mijn medebroeders, de kardinalen en bisschoppen, de priesters, diakens, religieuzen en alle gelovige leken. Ik dank de vertegenwoordigers van de andere kerken en kerkelijke gemeenschappen, en ook de vertegenwoordigers van de Joodse gemeente en andere religieuze gemeenschappen voor hun aanwezigheid. Mijn hartelijke groet richt ik ook aan de Staatshoofden en Regeringsleiders, aan de officiële delegaties van vele landen der wereld en aan het corps-diplomatique. Custos…