Posts

Posts uit maart, 2015 weergeven

Liefde kan overstromen

Afbeelding
Onze digitale 40-dagenretraite nadert het hoogtepunt. Onderstaande tekst geeft het thema aan voor de gebedsteksten van de Goede Week. Inschrijven voor onze 40-dagenretraite kan nog. Klik hier.

Liefde die kan overstromen naar onze medemens
Als Jezus gevraagd wordt naar het grootste gebod, antwoordt Hij onmiddellijk: de liefde. En wel: de liefde tot God, en –even belangrijk- de liefde tot de medemens (Mt. 22, 37-39). Dat tweede noemt Hij :”heb je naaste lief als jezelf” . Die woorden ontleent Hij aan het Oude Testament (Lev. 19, 18). Maar op de laatste avond van zijn leven, na de voetwassing, drukt Hij die liefde tot de medemens anders uit: “zoals Ik jullie heb liefgehad. Zo moeten jullie elkaar liefhebben” (Joh. 13, 34)
We hoeven niet lang na te denken om te beseffen dat we die nieuwe opdracht op eigen kracht niet kunnen volbrengen. Dat weet Jezus ook heel goed. Hij moet het doen in ons. Wij moeten ons laten volstromen met zijn liefde, zodat die kan overstromen naar onze medemens.
Trouwen…

Waarom soberheid zo rijk maakt

Afbeelding
Gods milddadigheid vergoedt in overvloed de voordelen waaraan een mens om harentwil verzaakt.
Ignatius van Loyola

Nikolaas Sintobin sj: de sleutelmomenten uit mijn leven

Afbeelding
Onlangs werd ik geïnterviewd voor "Visie", het ledenblad van de EO. Hieronder enkele uittreksels.
Je gaat zelf jaarlijks acht dagen de stilte in. Wat brengen die jou?

Wat brengt liefde op?

Afbeelding
Wat brengt liefde op? Niets. Het maakt je alleen maar gelukkig.

En het is nog aanstekelijk ook.Nikolaas Sintobin sj: wat bidden met de Bijbel met mij deed als jonge man

Afbeelding
Onlangs werd ik geïnterviewd voor "Visie", het ledenblad van de EO. Hieronder enkele uittreksels.
Nikolaas besloot nog een jaar aan de Katholieke Universiteit van Leuven te gaan studeren, een rechtenspecialisatie. “Omdat ik wist dat daar veel aanbod was op het gebied van geloofsvorming, koos ik bewust voor Leuven. Als oud-leerling van een jezuïetencollege in Gent, had ik goede herinneringen aan jezuïeten: buitengewone leerkrachten. Ik sloot me aan bij een gebedsgroepje van tien juristen, dat zich onder leiding van een jezuïet intensief bezighield met ignatiaanse spiritualiteit. Daarbij lees je biddend – gericht op Jezus – Bijbelverhalen. Inlevend: alsof je er zelf bij bent. Die methode is ontwikkeld door Ignatius, de stichter van de jezuïetenorde.”

Niet als kat en hond

Afbeelding