Nikolaas Sintobin sj: de sleutelmomenten uit mijn leven

Onlangs werd ik geïnterviewd voor "Visie", het ledenblad van de EO. Hieronder enkele uittreksels.

Je gaat zelf jaarlijks acht dagen de stilte in. Wat brengen die jou?


“In die dagen kan ik mijn antennes weer richten, door meditatie en gebed bij een geopende bijbel. Drie keer heb ik in de stilte heel intense Godservaringen gehad. Bij elkaar opgeteld, in pakweg 25 jaar, misschien een uur. Altijd op sleutelmomenten, als ik voor een keuze stond, zoals in de abdij van Leffe. Maar heel kostbaar: een zeer sterk vreugdegevoel, nauwelijks in woorden te vatten. Misschien zal ik dit nog eens ervaren, misschien niet.” Hij schiet in de lach. “Liever wel, natuurlijk!”

Reacties

Johanna zei…
Wat een bijzondere genade, niet? Dat God je laat ervaren dat Hij er is voor jou, met onvoorwaardelijke liefde, voor jou heel persoonlijk! Minstens zo'n grote genade is, dat jij, Nikolaas, het uithoudt in die lange tussenperiodes dat je niet zulke sterke ervaringen hebt van Gods heel bijzondere, persoonlijk liefde voor jou! Zijn allebei dit soort levenssituaties niet even wonderlijk? Niet even wonderschoon?!

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen