Posts

Posts uit augustus, 2019 weergeven

Denk jij echt dat deze kinderen meer waard zijn dan honden?

Afbeelding
Even kijken en luisteren om binnen te komen in de schokkende ervaring van de kastenlozen in India.

Hoe kan het anders dat christenen in de overigens zo mooie en rijke land zich massaal inzetten voor meer gerechtigheid.


Wat deed God voor Hij de wereld schiep? Nieuw boek Nikolaas Sintobin sj - uitnodiging boekvoorstelling

Afbeelding
Beste,

Samen met de uitgeverij Lannoo nodig ik je graag uit op de voorstelling van mijn nieuwe boek: 
Wat deed God voor Hij de wereld schiep? En 51 andere vragen over het christelijke geloof
11 september om 19u30, in de Oude Abdij van Drongen.
Inschrijving gewenst (zie hieronder).
Van harte welkom!
Nikolaas Sintobin sj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Boekvoorstelling  We nodigen u van harte uit
op de voorstelling van het boek
Wat deed God voor Hij de wereld schiep?
Gelieve uw aanwezigheid vóór 9 september te bevestigen via stefanie.decraemer@lannoo.be  of via 051/42 42 75.  woensdag 11 september
om 19u30
Oude Abdij Drongen
Drongenplein 26-27,  9031 Drongen

Bevestig hier uw aanwezigheid Programma Verwelkoming door Liesbeth Van den Bossche, directeur Oude Abdij van Drongen

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over vertrouwen. In deze serie bied ik je enkele uittreksels aan. (4/6)


Ik kan me voorstellen dat mensen geschokt zijn door het getuigenis van Stefan. Het kan lijken op een pleidooi om voortaan geen gehoor meer te geven aan wat de artsen je voorschrijven en gewoon te doen wat je eigen intuïtie je zegt te doen. Ik denk dat het subtieler is dan dat. Stefan zegt van zichzelf dat hij een gelukkig man is en dat de talrijke beperkingen waarmee hij voortaan moet leven hem hebben doen groeien als mens. Zelf trek ik twee lessen uit deze ervaring en levenshouding van Stefan. Naar mijn aanvoelen hebben ze alles te maken met vertrouwen als richtingwijzer naar geluk.
Vaak hoor je bij het begin van het nieuwe jaar zeggen ik wens je een goede gezondheid toe, want dat is uiteindelijk toch het belangrijkste. Van Stefan kan je bezwaarlijk zeggen dat hij een goede gezondheid heeft. Ik ken heel wat mensen die kerngezond zijn maar niet gelukkig. De meeste mens…

Voorwaarde opdat deugd als deugd wordt beschouwd

Afbeelding
Veel mensen zullen er makkelijker toe komen om van de deugd te houden wanneer dit hen wordt aanbevolen  door iemand die zij hoogachten dan dat zij dit zouden doen om de deugd zelf.

Ignatius van Loyola

Een blinde vlek die misschien wel herkenbaar is

Afbeelding
Een man wordt zo opgeslorpt door zijn eigen problemen dat hij niet ziet wat een drama er zich aan het afspelen is rondom hem (in het bijzonder vanaf 2:30).

In deze short is het bijna grotesk. Maar kijk gewoon naar je eigen ervaring. Zo bij de haren getrokken is het nu ook weer niet.

Trouwens, beleven we op dit ogenblik niet iets analoogs, maar dan op wereldschaal?

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over vertrouwen. In deze serie bied ienkele uittreksels aan. (3/6)
Er is gradatie in vertrouwen. Het kleine kind dat voor het eerst fietst ziet met zijn eigen ogen dat papa of mama naast hem staat. Als ik mij kwetsbaar opstel tegenover een vriendin dan zie ik haar aanwezigheid, hoor ik haar stem, zie ik haar ogen en heb ik de precieze herinnering van haar voorbije woorden en daden. Er is nog wel risico. Maar er is tegelijk een stevig en betrouwbaar vangnet dat het makkelijker maakt om de sprong in het onbekende te wagen.
Sommigen gaan wel heel ver in dat vertrouwen. Onlangs leerde ik Stefan kennen. Stefan is een Amsterdammer die enkele jaren geleden een hoge dwarslaesie kreeg. Van het ene ogenblik op het andere was alles beneden zijn hoofd verlamd. Zes maanden later ging Stefan opnieuw zelfstandig wonen, in een aangepaste woning. Nochtans was hij, volgens de regels van de geneeskunde, eigenlijk veroordeeld was om voortaan enkel nog maar be…

Maria, kijk naar mij

Afbeelding
OLV van de Weg (Gesú-kerk, Rome)
Op het feest van de hemelvaart van Maria bied ik graag een mooi marialied aan van de heilige Alberto Hurtado sj. Je vindt hieronder zowel de oorspronkelijke Spaanse tekst als de Nederlandse vertaling.

1. "María mírame"
María, mírame,
María, mírame,
si Tú me miras
Él también me mirará.
Madre mía, mírame
De la mano llévame
Muy cerca de él
Que ahí me quiero quedar.
En tus brazos quiero descansar.

María, cúbreme con tu manto
que tengo miedo, no sé rezar,
que por tus ojos misericordiosos
tendré la fuerza, tendré la paz.

Madre, consuélame de mis penas,
es que no quiero ofenderle más
que por tus ojos misericordiosos
quiero ir al cielo y verlos ya.

--------------------------------

Maria kijk me aan

Maria kijk me aan,
Maria kijk me aan
Als jij naar mij kijkt,
zal Hij ook naar mij kijken
Moeder van mij,
kijk naar mij,
neem me bij de hand
en leid me dicht bij Hem,
want daar verlang ik te verwijlen

Maria bedek me met je mantel
want ik ben bang,
ik k…

Wat een vlieg kan doen met je gebed

Afbeelding
Wat is bidden? Hoe komen tot stille meditatie?
Uiteraard is het wenselijk een gunstige omgeving te vinden om tot stilte te komen. Zo mogelijk, kan je daar je eigen steentje toe bijdragen. Het is minstens even belangrijk om de eigen  mogelijkheden die de omgeving  biedt te benutten.
Dit geldt overigens niet enkel voor gebed en meditatie …

Waarom zou je eigenlijk vertrouwen? (2/6)

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over vertrouwen. In deze serie bied ik je enkele uittreksels aan. (2/6)
Zonder vertrouwen dreigt het leven moeilijk te worden. Eigenlijk wordt er voortdurend een beroep gedaan op ons vertrouwen. Ik kan dit blogje niet schrijven als ik niet ergens op vertrouw dat jij, lezer, op de een of de andere manier toch een klein beetje geïnteresseerd bent in mijn verhaal. Zeker weten doe ik het niet. Een zekere dosis vertrouwen lijkt inderdaad een noodzakelijke basishouding te zijn in het leven. Het is, op de keper beschouwd, gemeenschappelijk aan alle mensen. Meer nog, misschien zegt vertrouwen wel iets over het mens zijn op zich. Zeker als je de mens beschouwt als een wezen van relaties met andere mensen. Nikolaas Sintobin sj

Tango 1981: is dit absurd of helemaal niet?

Afbeelding
Surrealistisch? Absurd? Nonsens?

Of gewoon bevragend.
In deze video-installatie doet elk personnage gewoon zijn ding. Steeds opnieuw. Alsof hij of zij helemaal alleen was op de wereld.
Hoe leven wij in ons gezin, onze gemeenschap, onze samenleving, met de collega’s … ?


Durven vertrouwen op wat komt: een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over vertrouwen (1/6)

Afbeelding
Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over vertrouwen. In deze serie bied ik enkele uittreksels aan. (1/6)
Vertrouwen is in onze samenleving flink in crisis. Niet dat we er niet naar verlangen. Integendeel. De meesten onder ons vinden het belangrijk om mensen om zich heen te hebben op wie ze kunnen vertrouwen. Toch hebben velen het steeds moeilijker om te vertrouwen in mensen en, ruimer, in het leven. Hoezeer ze ook verlangen om te kunnen vertrouwen, het is de argwaan die de bovenhand heeft. De enige die je echt kan vertrouwen ben jezelf, hoor je vaak. Toch heb je mensen die opmerkelijk vertrouwvol in het leven staan. Is het dan zo dat vertrouwen voorbehouden is voor een klein groepje geluksvogels?
Ik denk dat je als mens niet of nauwelijks kan leven zonder vertrouwen. Positief uitgedrukt, dat het echt zinvol en soms gewoon nodig is om te vertrouwen. Ruimer, dat een bewuste en doordachte keuze voor vertrouwen je kan helpen om een meer vervullend en rijk leven te leiden.
Om te …

Waar verslaving eigenlijk over gaat

Afbeelding
Bij de haren getrokken, zeg je. Ik ben er nog niet zo zeker van.
Zeker is dat het haarfijn illustreert waar verslaving over gaat.

Luister naar audioboek van Nikolaas Sintobin sj over ignatiaanse spiritualiteit

Afbeelding
Mijn boek 'Leven met Ignatius – Op het kompas van de vreugde' is ook beschikbaar als audioboek. Ik verwerkte de inhoud van dit boek in elf verschillende podcastafleveringen. Daarin geeft ik concrete tips, geïnspireerd door het leven van Ignatius. Het audioboek gaat in op vragen als: Wat is een geslaagd leven? Hoe kom ik erachter wat ik met mijn leven moet aanvangen? Hoe verhouden zich hart en verstand? Het audioboek is een uitgave van Bidden Onderweg. Dit audioboek helpt je om de vreugde in je hart te leren opmerken en die vreugde te kiezen als kompas voor je leven. Paus Franciscus, zelf jezuïet, is het sprekende bewijs dat die vreugde een leidraad kan worden. Andere vragen die ik in mijn boek behandel zijn: Kiezen, hoe doe je dat? God, heeft die nog betekenis? Zo ja, hoe kun je Hem op het spoor komen? Trouwens, geloven in God, wat wil dat eigenlijk zeggen? Beluister hier de elf afleveringen van Leven met Ignatius (klik op de oranje-rode knop hieronder)


Waarom een jezuïet naar de hemel gaat en een dominicaan naar het vagevuur

Afbeelding
Op de feestdag van de heilige Dominicus, stichter van de domincanen, graag een grapje over een dominicaan en, wat had je gedacht, een jezuïet 😛.

Een dominicaan, een bekend predikant, komt aan in de hemel. Tegelijkertijd klopt een jezuïet, priester-arbeider en taxichauffeur, aan de poort van Sint Pieter.
De jezuïet wordt meteen opgevangen door een delegatie engelen die hem recht de hemel binnenleiden, zonder enig voorafgaand gesprek.
De dominicaan wordt uitvoerig op de rooster gelegd om te zien of hij eventueel tot het vagevuur zou kunnen worden toegelaten. Hij is ten zeerste verontwaardigd door de voorkeursbehandeling die de jezuïet te beurt gevallen is en begint te protesteren.

Karl Rahner sj legt uit waarom de studie van een kakkerlak zo belangrijk kan zijn voor een jezuïet

Afbeelding
In 1978 publiceerde Karl Rahner sj zijn vermaarde « Brief van Ignatius aan jezuïeten van nu ».  Ziehier een stukje uit deze brief waarin hij nadenkt over het belang van de Geestelijke Oefeningen in het pastoraat van de jezuïeten. Niet zonder een vleugje humor …

« Je begrijpt me nu wel, denk ik, als ik stel, dat het geven van de Geestelijke Oefeningen voor jullie, jezuïeten, de voornaamste taak moet zijn. Met Geestelijke Oefeningen bedoel ik dan natuurlijk geen cursussen die door de Kerkelijke Overheid worden georganiseerd en die aan velen tegelijk worden gegeven. Ik bedoel dat we anderen helpen binnen te gaan in Gods geheim, zodat ze Gods onmiddellijke nabijheid niet verdringen, maar duidelijk ervaren en aanvaarden. Niet dat ieder van jullie op deze manier Geestelijke Oefeningen zou kunnen of moeten geven : niet ieder van jullie hoeft zich in te beelden dat hij dat zou kunnen. Ik wil ook niets afdoen aan het belang van alle andere pastorale, wetenschappelijke en maatschappelijke tak…

Een vreemd mannetje waar iets heel bijzonders van uitgaat - feest van de gedaanteverandering:

Afbeelding
Vandaag lezen we in de liturgie het verhaal van de gedaanteverandering van Jezus. Het is een van mijn favoriete passages. Ik smaak er iets in van wat de leerlingen ervaren hebben in hun dagelijkse omgang met Jezus: onzegbare goedheid en schoonheid.

Onderstaande tekenfilm, hoewel puur profaan, geeft hier iets van weer.

Roepen dit verhaal en/of deze tekenfilm de een of de andere herinnering of ervaring op bij jou?