Posts

Posts uit april, 2020 weergeven

Hoe kan je de angel van de angst verwijderen? - Gesprek met Nikolaas Sintobin sj over leven in de coronacrisis

Afbeelding
Rick Timmermans interviewt Nikolaas Sintobin sj over hoe je de angel van de angst kan verwijderen.

Hoe het er daarboven in de hemel concreet uitziet

Afbeelding
De liefde wacht ons op Een overweldigende liefde wacht ons op als wij naar het eeuwige leven overgaan. We kennen niet alle details, maar dit hoeft ook niet. God, een God vol verrassingen, bereidt ieder van ons  alles voor wat ons maar gelukkig kan maken. We zijn toch, alles wel beschouwd, gemaakt om bemind te worden. En op het eind zal de Liefde zelf ons omvatten. Al wie ons zijn voorafgegaan zullen er zijn, samen met de drie goddelijke Personen, en zij zullen er zich over verheugen dat wij er ook aangekomen zijn. In dit leven voelen wij ons dikwijls als eenzame marathonlopers. Maar op dat ogenblik gaan we onszelf ervaren alsof wij binnenlopen in een groot stadium, gevuld met met een reusachtige massa die ons volop toejuicht. Zonder twijfel vallen we dan op onze knieën en beginnen te wenen, maar onze tranen zullen tranen van vreugde zijn. Niet van droefheid. God zal ons bij de hand nemen en ons aan de verzamelde gemeenschap voorstellen. En daar staat iedereen aan onze zijd

Rozen van barmhartigheid: het leven van Marc Desmet, jezuïet - palliatief arts

Afbeelding
Aangrijpende reportage over het leven en werken van jezuïet-arts Marc Desmet: het zoeken van het leven in het sterven. Met veel dank aan Kerknet.

Geduld als remedie tegen de weemoed (4/7)

Afbeelding
Voor LIEFKE magazine schreef ik een overweging genaamd: Geduld als kompas voor een goed leven. In deze coronatijden kan ze je hopelijk inspirereren. 4/7 Geduld nodigt uit om nú te leven. Het verleden bestaat niet meer. De toekomst bestaat nog niet. Het enige moment dat echt is en waarin een mens leeft is hier en nú.  Dit dulden of aanvaarden beschermt tegen de weemoed - het blijven hangen in het dode verleden – of het aantrekkelijke maar vaak ijdele dromen van een betere, edoch onbestaande toekomst.  Het nú dulden kan dus de deur openen naar intenser leven in de werkelijkheid. Zodoende kan geduld je ertoe brengen om meer te genieten van het leven, om meer de subtiele schoonheid te proeven van het echte leven, eerder dan je te verliezen in spijt of dromen. Nikolaas Sintobin sj

Waarom wilde Jezus dat de leerlingen van Emmaüs Hem niet herkenden? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Hieronder vind je mijn homilie voor vandaag.  3e zondag van Pasen, jaar A Hand. 2,14.22-28 - Ps. 16/15 -1 Petr. 1,17-21 - Lc. 24,13-35 Het verhaal van de leerlingen van Emmaüs klinkt vertrouwd in de oren. Zó vertrouwd dat het moeilijk kan zijn om het bijzondere van wat er beschreven wordt tot ons door te laten dringen. Ik wil het verhaal opnieuw met jullie doornemen en inzoomen op drie aspecten die wezenlijk zijn, maar waar me misschien over heen lezen. 1.      Beide mannen zijn zijn niet op zoek naar Jezus. Ze zijn zwaar ontgoocheld. Kleopas en zijn gezel hopen of verwachten niets. Voor hen is het verhaal over. Zoals in de andere verschijningsverhalen neemt de verrezen Heer zélf het initiatief neemt om naar hen toe te komen. Het minste dat je kan zeggen is dat Jezus dit niet doet op een opdringerige wijze. Lucas zegt letterlijk: Hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen . Jezus wil niet dat ze Hem al te vlot herkennen. “Zo maar” geloven in de verrijzenis, als was

Tips om te leren houden van losbandige mensen

Afbeelding
"Houd zelf van de meest losbandigen: houd van de liefde tot Christus die er nog overblijft in hen, hoe klein ook; indien ze die kwijtgespeeld zijn houd van hun deugden; indien die verdwenen zijn, houd van de heilige gelijkenis die ze in zich dragen, houd van het bloed van Christus waarvan je gelooft dat het hen redt." Ignatius van Loyola

Waarom tijd zo belangrijk is bij vergeving - kwaad en vergeving (7/8)

Afbeelding
Een kwetsuur moet kunnen genezen. Dat vraagt tijd. De tijd om eventuele illusies los te laten die we ons gemaakt hadden omtrent bepaalde personen; om die personen met andere ogen te bekijken; de tijd om ons te wapenen zodat we verder op weg kunnen met de waarheid zoals ze is; met onze geschiedenis zoals ze ons overkomen is. Die tijd hebben we voor een deel in handen, en voor een deel niet. Ook onze psychische ingesteldheid speelt daarin mee. Maar we moeten om die genade bidden. Bidden dat onze hartvochtigheid Gods barmhartigheid nooit in de weg zou staan. En, wetend dat Hij weet, aan Hem het oordeel overlaten. Een anonieme jezuïet

Hoe kan je de afstand tussen God en jezelf overbruggen?

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes. “Hoe zoek je eenheid met God?” “Hoe harder je zoekt, des te groter maak je de afstand tussen God en jezelf.” “Maar hoe overbrug je die afstand dan?” “Probeer te begrijpen dat deze er niet is.” “Betekent dat soms dat God en ik één zijn?” “Niet één, niet twee” “Hoe zit dat?” “De zon en zijn licht; de oceaan en de golf; de zanger en zijn lied …. niet één, niet twee”  Anthony de Mello sj

Ook in tijden van coronacrisis is dit waarheid ...

Afbeelding
Het leven is kort. Amper één ademstoot … Memento mori. Carpe diem!

Geduld, wat is dat eigenlijk? (2/7)

Afbeelding
Voor LIEFKE magazine schreef ik een overweging genaamd: Geduld als kompas voor een goed leven. In deze coronatijden kan ze je hopelijk inspireren.    2/7 Wat is geduld? Het woord zegt het zelf. Geduld komt van dulden . Iets dulden wil zeggen dat je iets aanvaardt, dat je ermee instemt, het verdraagt, enzovoort. Soms tegen je zin, maar toch. Je aanvaardt te ondergaan wat is, omdat het is. Hier gaat een grote wijsheid achter schuil. Als je het tenminste juist interpreteert. Je kunt immers niet om het even wat aanvaarden.  Soms is het, integendeel, zinvol en wenselijk om je te verzetten en de strijd aan te gaan. Maar dat vechten kan vechten tegen de bierkaai worden. Sommige zaken kan je nu eenmaal niet veranderen. Niet op korte termijn. Soms nooit. Je kunt die onveranderlijkheid, op min of meer subtiele wijze, ontkennen. Dat gebeurt vaker dan je zou denken. Dan dreigen je inspanningen verloren moeite te zijn.  Je kunt die energie ook investeren in het zoeken naar

Bidden als er thuis spanningen zijn - Serie: hoe ga ik om met de coronacrisis?

Afbeelding
In deze video reikt Nikolaas Sintobin sj een eenvoudige gebedsvorm aan om de spanningen thuis tot voorwerp te maken van je gebed: het bijzonder levensgebed .

Kan je vandaag nog in Jezus geloven zoals 2000 jaar geleden?

Afbeelding
Hier vind je mijn homilie voor de gezongen en interactieve eucharistieviering waarin ik om 9u45 zal voorgaan via  https://onlinemis.nl/ . Je bent welkom om mee te vieren. Klik op "Verbind nu" en volg dan precies de instructies. Je zal de software van "zoom" moeten downloaden en een aantal toestemmingen geven voor beeld en geluid. Via diezelfde website zal ik voortaan elke maandag om 20u een voordracht houden over diverse aspecten van de ignatiaanse onderscheiding van de geesten. Ook hiervoor welkom! Homilie van Beloken Pasen Handelingen 4,32-35               1 Johannes 5,1-6           Johannes 20,19-31 Een tijd geleden bracht ik het WE door met Laure en Adrien. Ze zijn 25 jaar oud en kennen elkaar reeds 8 jaar. Ze wonen beiden in Parijs. Beide jonge mensen willen trouwen met elkaar en gedurende dat WE hebben we hun huwelijk voorbereid. Ik vroeg hen me uit te leggen wat het christelijk geloof voor hen precies betekent.   Hoewel ze dit niet afge