Posts

Posts uit mei, 2019 weergeven

Het verschil tussen positiveren en dankbaarheid als levenshouding - dankbaarheid 10/11

Afbeelding
Voor het tijdschrift Liefke schreef ik een overweging over dankbaarheid. Hier kan je ze lezen in 11 stukjes – 10/11
Voor sommige mensen wordt dankbaarheid een wijze van in het leven staan.

Dankbaarheid lijkt met de jaren diep in hun hart gegrift te zijn. Zij kunnen dankbaar zijn zonder dat daar een bijzondere aanleiding toe bestaat. Zij kunnen zomaar blij zijn. Niet omdat zij ooit beslist hebben om een roze bril te dragen en voortaan alles door dik en dun positiveren. Wel omdat zij het eenvoudige feit dat zij leven hebben leren ervaren als een geschenk.

Zij hebben ontdekt dat je zo kan kijken naar mensen en dingen, jezelf incluis, dat je, ook al is er veel stof of zelfs modder overheen gekomen, er steeds weer iets van schoonheid of goedheid in kan ontwaren.
Nikolaas Sintobin sj

Hemelvaart: waar gaat dat eigenlijk over?

Afbeelding
Met de Hemelvaart komt een einde aan de lichamelijke aanwezigheid van Jezus onder de mensen. Er is weliswaar nog de aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie. Maar het tijdperk van de bijzondere lijfelijke aanwezigheid van de Zoon wordt definitief afgesloten door de Hemelvaart.
In de dynamiek en de logica van  de heilsgeschiedenis, beantwoordt de Hemelvaart onmiskenbaar aan de incarnatie/menswording: de Zoon is nedergedaald naar de aarde. Hij heeft er een bepaalde tijd verbleven. Hij is gestorven en is vervolgens verrezen. Het opstijgen naar de hemel betekent dat Hij teruggekeerd is “naar waar Hij eerst was” (Joh 6, 62). De Verrezene is nu definitief terug bij de Vader. Hij is opnieuw “tot Gods majesteit verheven”(Joh 7, 39),  “aan de rechterhand van God. (Mc 16, 19) De vroegere toestand van de gewone aardse nabijheid is voorbij.  Of zoals Jezus het uitlegt aan Nikodemus: “Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?

Hoe ga jij om met de dood van je geliefden?

Afbeelding

Een nieuwe stiltetip van Nikolaas: het belang van begeleiding in je geestelijke zoektocht

Afbeelding
Geestelijke begeleiding kan wonderen doen!

Kunnen vertellen over je geestelijke zoektocht, aan vrienden, of beter nog aan een gevormd geestelijk begeleider, kan een genade zijn.


Over de zoete leugen van de zelfgenoegzaamheid - dankbaarheid 9/11)

Afbeelding
Voor het tijdschrift Liefke schreef ik een overweging over dankbaarheid. Hier kan je ze lezen in 11 stukjes – 9/11 Als je daarentegen meent alles zelf in huis te hebben, kan je makkelijk verdwalen in de zoete leugen van de zelfgenoegzaamheid. Dan kom je snel tot de conclusie dat je die anderen eigenlijk niet nodig hebt. Dat je het zelf beter kan. Dat het niet wenselijk is om van anderen te leren, te ontvangen of om met hen samen te werken. Dan komt eenzaamheid snel om de hoek kijken en wordt dankbaarheid wel erg moeilijk.
Zo’n houding maakt een mens niet gelukkig omdat je dan het diepste van jezelf miskent en geweld aandoet. Het is niet waar dat je alles zelf in huis hebt en eigenlijk kan je ook niet zonder die ander. Een mens bestaat maar echt in de mate dat hij betrokken is op anderen. Zozeer als dankbaarheid een mens gelukkig maakt, zozeer maakt een levenshouding die afsluit van dankbaarheid een mens uiteindelijk ongelukkig. Ook al zal de zelfgenoegzame mens dit niet willen toegev…

Het kritieke moment van het gebed

Afbeelding
Schrijvers over het geestelijke leven zijn het erover eens dat het kritieke moment in het dagelijkse gebed de eerste minuut is: het plaatsen van onszelf in Gods nabijheid. Hier wordt de stemming en de spirit van je  hele gebed bepaald. In zijn boek ‘Hoe bidden?’ verwoordt Bernard Basset sj dit kritieke moment zo: ‘Ik moet stoppen met waaraan ook te denken én mijzelf in Gods nabijheid plaatsen, mij ervan bewust worden dat Hij bij mij is daar waar ik ben.’ Joggers starten hun hobby iedere dag op dezelfde wijze: zij beginnen met strekoefeningen en bereiden zich daarbij mentaal voor op hun ‘fysieke oefening’.  Mensen die bidden, beginnen hun dagelijkse ‘geestelijke oefening‘ook op een vaste wijze.  Een manier is bijvoorbeeld het volgende gebed te zeggen, langzaam en vanuit het hart: Vader, gij hebt mij geschapen,
          en gij hebt mij met een bepaalde bedoeling hier op aarde gezet Jezus, gij zijt voor mij gestorven,
          en gij hebt mij opgeroepen uw werk te voltooien. Heilige Geest, …

Waarom het nonsens is van iemand te houden zoals hij/zij zou moeten zijn

Afbeelding
Ik word aanvaard door God zoals ik ben: zoals ik ben en niet zoals ik zou moeten zijn. Dat laatste zou een lege boodschap betekenen omdat ik nooit ben zoals ik zou moeten zijn. Ik weet dat mijn levenspad in werkelijkheid niet recht is. Er zijn vele bochten, vele verkeerde beslissingen waarlangs mijn levensloop mij gebracht heeft tot waar ik nu ben; en de Schrift vertelt me dat de plaats waar ik nu sta heilige grond is (Ex. 3, 5). God kent mijn naam: “Ik heb u in mijn handpalm gegrift” (Jes 49, 16). God kan nooit naar zijn hand kijken zonder mijn naam te zien. En mijn naam: dan ben IK! Hij staat garant voor mijn identiteit.

Sint Augustinus zegt: “Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt.” Dat is de droom van iedere mens: dat ik eens iemand mag ontmoeten bij wie ik werkelijk kan uitpraten, die mij en mijn woorden begrijpt, die kan luisteren ook naar wat niet gezegd wordt en die me dan werkelijk aanvaardt. God is de vervulling van deze droom. Hij houdt van mij met m…

Waarom de ervaring van afhankelijkheid dankbaarheid makkelijker maakt - dankbaarheid 8/11

Afbeelding
Voor het tijdschrift Liefke schreef ik een overweging over dankbaarheid. Hier kan je ze lezen in 11 stukjes – 8/11 We zagen reeds dat dankbaarheid vaak te maken heeft met verbondenheid met andere mensen. Dit raakt aan de kern van ons menszijn. Spontaan houden mensen van zelfstandigheid. We willen onze eigen boontjes kunnen doppen, liever dan afhankelijk te zijn van anderen. Als we echter eerlijk zijn met onszelf, dan stellen we vast dat we niet voldoende hebben aan onszelf. We hebben, willens nillens, medemensen nodig om gelukkig te zijn.
Vaak is deze ervaring van verbondenheid en afhankelijkheid sterker ontwikkeld bij eenvoudige en bescheiden mensen. Die hebben er vaak minder problemen mee om toe te geven dat er van alles is dat ze niet hebben of kunnen. Meer nog, dat ze kwetsbaar en gekwetst zijn, ver van volmaakt. Dit kan de weg effenen naar een grotere openheid naar andere mensen. Het versterkt de onderlinge verbondenheid. Ontvangen van een ander wordt makkelijker. Net als geven …

Over kwetsbaarheid en schoonheid

Afbeelding
Niets is zo kwetsbaar als een zeepbel. Toch kan die zeepbel wondermooi en zelf, op zijn manier, sterk worden.
Herken je daar iets van in je eigen leven?

Zeg maar ja tegen boosheid

Afbeelding
In ignatiaanse middens hoor je het vaak zeggen: als je bidt, is het goed om God te zeggen hoe je je echt voelt. Dat klinkt makkelijker dan het is. Brian Busse sj wijst op de veel voorkomende aversie tegen de psalmen die woede en geweld uitdrukken. Van hem komt volgende wijze overweging:
“We kunnen de neiging hebben om die klaagpsalmen (die samen een derde uitmaken van het psalterium!) links te laten liggen. Dit is niet zonder risico. Het risico ligt hem hierin dat we dan een eenvoudige waarheid over het hoofd zien: we voelen ons namelijk vaak zo. 
Je gedrag laten bepalen door geweld kan niet gerechtvaardigd worden. Maar als we niet toelaten dat boosheid en pijn mogen worden uitgeschreeuwd t.o.v. God, dan kan het overkomen, in het bijzonder bij jonge mensen, dat we de boodschap zouden geven dat dit abnormale gevoelens zijn; dat het niet hoort om boosheid of pijn te voelen."
Dit zou niet goed zijn.
Met dank aan Jim Manney

De bodem waarop dankbaarheid het best bloeit - dankbaarheid 7/11

Afbeelding