Posts

Posts uit oktober, 2015 weergeven

"God vinden in alle dingen": hoe doe je dat

Afbeelding
Onderstaande slideshow legt op glasheldere wijze de kern van de ignatiaanse spiritualiteit uit: hoe je God kan vinden in alle dingen. Met teksten van Brian Grogan sj.

Klik op onderstaande foto om door te gaan naar de slideshow.

Onderscheiden in tijden van crisis: crisis en gesprek (3/6)

Afbeelding
In het voorjaar 2015 publiceerde ik in het tijdschrift herademing een bijdrage over Onderscheiden in tijden van crisis. In de leer bij Ignatius van Loyola. Enkele uittreksels: Ignatius geeft nog een andere richtlijn voor als je het zwaar te verduren krijgt. Dan kan het namelijk bevrijdend zijn om in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon.
Dertiende richtlijn.… De vijand van de menselijke natuur wil en verlangt dat de listen en de overredings­kunst waarmee hij een rechtvaardige ziel benadert, in het verborgene aanvaard en gehouden worden.Maar wanneer deze ze bekend maakt aan haar goe­de biechtvader of aan een ander geestelijk iemand die zijn listen en gemeenheden kent, valt hem dat zeer zwaar.Want hij komt dan tot de conclusie dat hij met de gemeenheid waaraan hij begonnen is niet verder kan gaan, nu zijn onmiskenbare listen bekend zijn gemaakt. (G.O. 326)

Paus Franciscus nodigt hertrouwde echtgescheidenen uit om te "onderscheiden". Hoe doe je dat?

Afbeelding
In het slotdocument van de Synode over het gezin wordt in de paragrafen over de hertrouwde echtgescheidenen tot 4 maal toe het woord onderscheiden gebruikt. Er wordt gevraagd dat zij begeleid worden in een onderscheidingstraject om hen vollediger te kunnen laten deelnemen aan het leven van de Kerk.

Velen - zowel synodevaders als commentatoren - interpreteren deze bepalingen in die zin dat de uitkomst van deze onderscheiding kan zijn dat sommige hertrouwde echtgescheidenen opnieuw tot de sacramenten kunnen worden toegelaten.

Het sleutelwoord is dus onderscheiding. Geen toeval dat in een synode, voorgezeten door een paus-jezuïet, dit woord wordt gebruikt. De onderscheiding van de geesten staat centraal in de ignatiaanse spiritualiteit: het leren luisteren naar je biddende hart en onderscheiden hoe God daar tot je spreekt, in het bijzonder doorheen de vreugde.

Dit gaat beslist niet over emocultuur. Wel over een veeleisende én subtiele gebedscultuur waartoe Ignatius van Loyola een beslis…

Onderscheiden in tijden van crisis: crisis en keuze (2/6)

Afbeelding
In het voorjaar 2015 publiceerde ik in het tijdschrift herademing een bijdrage over Onderscheiden in tijden van crisis. In de leer bij Ignatius van Loyola. Enkele uittreksels: Een eerste concrete suggestie van Ignatius over omgaan met crisis gaat over keuze.
Vijfde richtlijn.In een tijd van troosteloosheid moet men nooit verandering aanbrengen in de voorne­mens en in het besluit waartoe men de dag vóór die troosteloosheid of bij de vorige vertroosting ge­komen was, maar er vastbesloten en standvastig in zijn.Want zoals het bij vertroosting meer de goede geest is die ons leidt en raad geeft, zo is het bij troosteloosheid de kwade geest.Met zijn raadgevingen kunnen wij niet de weg inslaan die uitkomst biedt. (G.O. nr 318)

Paus Franciscus gaat voor in Eucharistieviering slot synode

Afbeelding
Rechtstreeks uit Rome: Eucharistieviering, voorgegaan door paus Franciscus, bij de afsluiting van de synode voor het gezin.

De oorzaak van onze zonde

Afbeelding
Vandaag verschijnt onderstaande overweging op www.gewijderuimte.org.
Zonde is er niet in slagen zich moeite te geven om te  beminnen. Zonde is niet alleen alles wat wij verkeerd doen maar ook ook wat wij niet doen. 
De heillige Ignatius schrijft dit toe aan een gemis aan dankbaarheid. Het is er niet inslagen alles te herkennen als een geschenk dat gekoesterd, onderhouden en gedeeld moet worden. Voor Ignatius is ondankbaarheid de grootste zonde en de oorsprong van alle zonde.

Wat je kan leren van een marathonloper voor je gebed

Afbeelding
Om 8u25 ben ik te gast bij de NCRV op NPO 2 in het programma "De verwondering". Aanleiding is de dag van de stilte. In onderstaande teaser vertel ik wat je kan leren van een marathonloper als je wil bidden.

Nikolaas Sintobin sj over stilte ervaren in de drukte van Amsterdam

Afbeelding
Morgen is het de dag van de stilte. Op NPO 2 ben ik te gast in "De verwondering" (8u25) en ga in gesprek met Annemiek Schrijver over hoe je in de stad tot stilte kan komen.

Hieronder heb je alvast een voorsmaakje.

Onderscheiden in tijden van crisis: crisis als spirituele basishouding (1/6)

Afbeelding

De kern van het leven van een jezuïet: in 20 seconden

Afbeelding
Onlangs overleed Derrick, een Brits jezuïet. Enkele jaren geleden hoorde ik dit korte getuigenis van hem over de kern van het leven van een jezuïet.

Derrick spreekt amper 20 seconden. En dan zegt hij nog 2X hetzelfde. Het is wel heel duidelijk.
Het soort mensen waarvoor God beter zorgt dan voor andere

Afbeelding