Synode over het gezin: hoe zal ze te werk gaan?


Morgen wordt in het Vaticaan de Synode over het gezin officieel geopend. In onderstaande video wordt op heldere wijze uiteengezet hoe deze vergadering concreet te werk zal gaan.


Reacties