Boodschap voor mensen die zichzelf voor goede christenen houden‘Wij houden onszelf wellicht voor goede christenen, spreken dikwijls over God (of misschien ook niet!), lezen dikwijls religieuze lectuur, gaan regelmatig naar godsdienstige bijeenkomsten, zijn vrijwillige medewerkers in de parochie, reserveren tijd voor meditatie en nemen trouw deel aan de eucharistieviering. En toch wordt ons leven veel meer bepaald door een vlucht voor God dan we willen toegeven. Ons leven kan boordevol belangstelling zijn voor spiritualiteit en toch maar heel weinig ruimte voor God laten. Het is bijzonder jammer dat we nauwelijks beseffen hoe onze spirituele activiteiten er dan in feite toe dienen God te ontlopen. Met onze vrome bezigheden bouwen we een heel efficiënte verdedigingsgordel op tegen de onvoorwaardelijke liefde van God die  – dat voelen we intuïtief heel zuiver aan – ons op den duur tot een volledige overgave aan God zou brengen. Precies dat willen wij niet. Zo kan religie tot een afweersysteem tegen God worden.’

‘Als wij werkelijk God in ons leven willen toelaten, God God willen laten zijn, dan moeten heel wat van onze gedachten en daden veranderen. Zonder dat we dat uitdrukkelijk toegeven, en misschien zelfs terwijl we met nadruk het tegendeel beweren, zijn we echter tot deze veranderingen niet bereid. En zo houden we met al onze vroomheid God op een veilige afstand. Hoe dichter wij God naderen, hoe meer we ontdekken welke enorme barricade we hebben opgeworpen om ons tegen God te beschermen.’

Piet van Breemen sj

Reacties

Anoniem zei…
Niemand kan God zien en in leven blijven.
Arne zei…
Helaas helemaal waar..
Anoniem zei…
Mezelf enorm herkend in deze tekst. We verbergen ons soms achter allerlei activiteiten. Een gemakkelijk excuus om niet tot het essentiële te komen namelijk onze relatie met wie of wat wij "God" noemen. Daarvoor moet je wel wat barricaden doorbreken. En dan maar hopen (en bidden) dat onze inzet een vernieuwd elan krijgt.
Anoniem zei…
U heeft gelijk , kost heel veel moeite om eerlijk te zijn en toe te geven ja ik geloof in God en wil hem volgen.Er vooruit te komen tegenover andere mensen is het moeilijks.
Annie zei…
Inderdaad. Ik was hongerig, en je dacht: "er zijn voedselbanken, die dienen daarvoor". Ik was dorstig, en je had haast, geen tijd om je met mij in te laten, je moest naar een vergadering. Ik was vluchteling, maar je wilde liever geen asielzoekerscentrum in je buurt. In mijn gezicht was een groot gat, de spieren verdwenen door Mona, gevolg van ondervoeding, en toen je een oproep kreeg om mee te betalen aan een operatie dacht je dat je niet iedereen kon helpen.
Jezus, help ons je te herkennen als we je ontmoeten, en geef ons de kracht om je minder vaak af te wijzen.
Anoniem zei…
Zo waar... Hem mijn activiteit/ tijd geven dat is nog wel te doen. Maar Hij wil mijn hart, een relatie. Dat vraagt mijzelf en vind ik veel moeilijker
Anoniem zei…
Veel gaat zoals het al door de eeuwen heen gaat. Het doen kan een glimlach voortbrengen en iets laten kan rust en inzicht geven.
Het gebed, me verbonden voelen met het woord van God en het voordoen van Jezus bedoeling ten diepste beleven kan vrucht geven.
Anoniem zei…
Au.............
Mieke zei…
En dan wacht God geduldig op ons, zoals de vader van de verloren zoon, wacht hij tot,we "open gaan voor hem" (Oosterhuis) kijkt hij liefdevol naar ons uit, tot we de kracht vinden weer teug te keren. Of hij gaat met ons mee, op de vlucht naar de wereld van de naasten, waarin we hem dan toch on verwacht toch ontmoeten.
Gerjan de Jong zei…
Tekst even goed laten inwerken. En dan heel veel herkenbaarheid, zelfs bij het schrijven van deze reactie
Gert zei…

Zeker. Maar mij valt nu op hoe de kerk politiek correctheid voor op stelt i.p.v. Jezus Christus Want kritiek op economische migratiestromen of op de islam die fascistisch zich superieur waant en de Jood, Christen en de niet moslim het liefst vernederd,vervolgd en vermoord. De moslims die aan gedwongen onderwerping liefdeloosheid, vrouwonderdrukking en homo ophangers(o.a. in Iran)moeten daaraanvoldoen mag je geen kritiek opleveren. Je komt op voor hen.Jezus zou daar kritiek ophebben omdat het om recht en rechtvaardigheid en ook om liefde,vreugde,vrede dient te gaan. Goed dat nu al wereldwijd 10 miljoen moslims zich bekeerd hebben tot het christendom. De kerk is dan politiek correct en volgen eerder het Wereldse dan het Geestelijke. Wat dat betreft staat de kerk m.i. nog te weinig in het Geestelijke. Ze dient te laten zien WAAROM het volgen van Hem de goede weg is. Omdat het een doorlopende weg van vrede,liefde,geduld,vreugde is. Dan dien je nedrig en Hem boven alles te stellen In tegenstelling van het Wereldse (het kwade)omdat het (tijdelijk genot,bevrediging geeft)maar uiteindelijk een doodlopende,destructieve weg is die relaties wat de persoon ontwricht, kapot maakt. Jezus hield steeds de mens een spiegel voor. Laat de ketk dat steeds naar zichzelf en de ander doen. Deze zaken dienen gezegd te worden. Misschien dat de gelovigen de ogen opent.

Meest gelezen

Wat deed God voor Hij de wereld schiep? Nieuw boek Nikolaas Sintobin sj - uitnodiging boekvoorstelling

Nonkel Pater: Vijf dromen van Nikolaas Sintobin - De uitdaging van de verscheidenheid

Levensles van piepklein zwaantje: video-meditatie bij begin nieuw schooljaar