Waar het feest van Maria Tenhemelopneming eigenlijk over gaat


Op www.igniswebmagazine.nl verscheen een bijdrage van de hand van Peter van Dael sj, kunsthistoricus. Vertrekkend van een gravure probeert hij, doorheen de visuele en litteraire heen, door te stoten naar de kern van het mysterie dat de Katholieke Kerk vandaag viert.

Hieronder een uittreksel uit de overweging van Peter van Dael sj

"Op het feest van Maria Tenhemelopneming vieren de gelovigen hun roeping. Waartoe zij geroepen zijn, wordt hun in beelden en visioenen voorgehouden. En ook de weg daartoe: het is de weg van de kleine dienstmaagd, die niet uit is op macht en rijkdom, maar gelooft in haar roeping, en haar rijkdom zoekt in God, die de geringen verheft en de hongerigen overlaadt met gaven. Zij vieren een visioen, dat werkelijkheid wordt telkens wanneer zij kiezen voor dienstbetoon in plaats van machtsvertoon."

Reacties

Diaconie avant la lettre!

Meest gelezen

Wat doen met die eeuwige onrust in je ziel? Een gouden tip van Ignatius bij het begin van het nieuwe jaar

Die koude stal ben jezelf! Waarom het goed is Kerst te vieren als het ijskoud is.

Eenvoudig recept om 2019 goed te beginnen

Wat is nu typisch voor jezuïeten? (1)