Posts

Posts uit februari, 2017 weergeven

Karl Rahner sj over de Kerk van morgen (4/5)

Afbeelding
Onlangs vond ik aantekeningen terug over een studie van Richard Lennan over de ecclesiologie van Karl Rahner sj. Graag deel ik met u enkele highlights die mij hielpen/helpen om onze Kerk vandaag en van morgen beter te snappen.
Een ander kenmerk van de Kerk van morgen – eigenlijk is het nu al aanwezig – is dat zij gekarakteriseerd wordt door wat Rahner de cryptogame ketterij noemt. Cryptogamie is een neologisme dat hij ontleent aan de plantenkunde. Het is de toestand van een onvruchtbare plant. Zij kan zich niet voorplanten. Het gaat dus over een ketterij die helemaal niet gesystematiseerd is. Zij probeert niet de plaats in te nemen van de leer van de Kerk. Zij plant zich dus niet voort. Ze wordt niet doorgegeven door de ene persoon aan de andere.
De cryptogame ketterij is het rechtstreekse gevolg van het pluralisme van de moderniteit dat de persoonlijke mening van de individuele gelovige privilegieert. Concreet betekent het dat geen enkele gelovige nog kan zeggen dat hij 100% het geloo…

Op internet ben "ik" de baas - Waarheid in tijden van internet (2/15)

Afbeelding
Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (2/15)
2. Surfer is de baas (Zes dynamieken van de internetomgeving)
Hoeveel manipulatie er ook is op het internet, uiteindelijk is het de surfer zelf die klikt. Elke surfer staat, letterlijk, in het midden van het wereldwijde web. Hij kiest zelf wat hij waar, hoelang en wanneer gaat lezen, bekijken of beluisteren. Als webmaster kan je hooguit proberen de surfer naar je website te lokken. Wetend dat de duurzaamheid van zijn aanwezigheid wispelturig en onvoorspelbaar is.
Op YouTube bepaal je zelf wat je al of niet gaat bekijken, in tegenstelling tot de klassieke televisie waar de vrijheid veel minder groot is. Het is zo goed als onmogelijk de surfer tegen zijn wil vast te houden.
Anders gezegd, het is aan de digitale contentleverancier om zich aan te passen aan de surfer. Het machtsargument werkt hier niet. Het aloude preekstoelmodel heeft afge…

Hoe ziet de wereld van God eruit?

Afbeelding
Dit citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org

De wereld van God is een wereld waarin ieder zich verantwoordelijk voelt voor de ander. Tijdens bezinning, vasten en gebed moet ieder zich grondig afvragen: Is dit nu werkelijk de wereld die ik verlang? Is dit echt de wereld die wij allen in ons hart koesteren? Is de wereld die wij wensen echt een wereld van harmonie en vrede, in ons en in onze relaties met anderen, in families, in steden, in en tussen naties?  En, betekent echte vrijheid niet in deze wereld wegen te kiezen die voeren naar wat goed is voor iedereen en geleid worden door liefde?  Dan vragen wij ons af: is dit de wereld waarin wij leven? De schepping behoudt haar schoonheid die ons vervult met bewondering en ze blijft een prachtig werk. Maar er is ook “geweld, verdeeldheid, onenigheid, oorlog”. Die doen zich voor als de mens, de top van de schepping, ophoudt met het beschouwen van schoonheid en goedheid en zich terugtrekt in zelfgenoegzaamheid. Paus Franciscus

Waarheid in tijden van internet (1/15): paus en ongelovige op zelfde niveau

Afbeelding
Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (1/15)
1. Horizontale communicatiestructuur (Zes dynamieken van de internetomgeving)
In het wereldwijde web staat ieder op gelijk niveau. Digitale communicatie is horizontaal. Ieder kan publiceren, reageren en delen. Velen doen dit ook. Internet staat wars van hiërarchie. Het verdraagt geen censuur.
Zo ben ik, bijvoorbeeld, beheerder van de Facebook-pagina van de Video van de Paus, deel van het officiële Vaticaanse communicatienetwerk. De enige voorwaarde om beheerder te worden was dat ik nooit een commentaar zou verwijderen. Onheuse commentaren dienen gecorrigeerd te worden door andere surfers, middels door hen zelf toegevoegde commentaren. Niet door de verantwoordelijken.Voordeel is dat de surfer zich zo een beeld kan vormen van hoe de content wordt ontvangen door zijn medesurfers en zelf zijn steentje kan bijdragen. Problematisch is dat de …

Wat samenleven met koe, geit, kippen kan leren over geluk

Afbeelding
“Als ik nu geen hulp krijg, word ik knettergek. We wonen met zijn allen in één kamer: mijn vrouw, mijn kinderen, mijn schoonouders. We staan allemaal stijf van de zenuwen, we schreeuwen elkaar van alles naar het hoofd. Die kamer is de hel!” “Beloof je te doen wat ik je ook maar zeg?” zei de wijze ernstig. “Ik zweer het.” “OK dan. Hoeveel dieren heb je?” “Een koe, een geit en zes kippen.” “Neem die allemaal bij je in de kamer.” De leerling was ontzet, maar hij had beloofd dat hij de wijze zou gehoorzamen, dus nam hij zijn dieren bij zich in huis. Een week later kwam hij terug – een beklagenswaardige gezicht. Hij zuchtte: “Ik kan elk ogenblik overspannen raken. Het vuil! De stank! Het lawaai! Dit trekken we niet meer!” “Ga terug,” zei de wijze “en laat de dieren weer naar buiten.” De man rende naar huis. De volgende dag kwam hij terug en zijn ogen straalden van vreugde. “Het leven is een feest! De dieren lopen weer buiten. Het huis is het paradijs op aarde – zo stil en vredig.”
Anthony de Mello …

Karl Rahner sj over « de Kerk van morgen » (3/5)

Afbeelding
Onlangs vond ik aantekeningen terug over een studie van Richard Lennan over de ecclesiologie van Karl Rahner sj. Graag deel ik met u enkele highlights die mij hielpen/helpen om onze Kerk vandaag en van morgen beter te snappen.
Het spreekt voor zich dat de bijdrage die de Kerk zal kunnen leveren aan de wereld minder massief en alomvattend zal zijn dan vroeger. Toch meent Rahner niet dat de Kerk zich voortaan zou moeten terugtrekken uit de wereld.1. Volgens hem moet de taak van de Kerk van morgen gedefinieerd worden in termen van bevordering van het Rijk van God, eerder dan in termen van sociale hervormingen.
2. Rahner benadrukt sterk dat er een valkuil is die de Kerk moet vermijden: dit risico omschrijft hij als het worden van “een winkel van heiligheid”: een club die zich in de eerste plaats bekommert om het zielenheil van haar selecte leden.
3. Integendeel, het is de eerste taak van de Kerk om te delen in de hoop, de vreugde, de zorgen en de angsten van de mensen van onze tijd. Meer in …

Chinese tekenfilm over tijdloze kracht van liefde

Afbeelding
Verlangen mag. Verlangen is goed.
Het diepste verlangen weerstaat aan de tijd. Het zet je in beweging.
Wat is jouw verlangen?

Chinese tekenfilm over kracht van liefde

Afbeelding
Verlangen mag. Verlangen is goed.
Het diepste verlangen weerstaat aan de tijd. Het zet je in beweging.
Wat is jouw verlangen?

Franciscus legt uit waarom getuigenissen wel of niet geloofwaardig zijn

Afbeelding
Onderstaande tekst werd voorbije zondag gepubliceerd op www.gewijderuimte.org.

Elke christen kan een getuige worden van de verrezen Jezus. En, zijn of haar getuigenis is des te geloofwaardiger naarmate het een evangelisch leven bezielt, een vreugdevol, moedig, minzaam, vredig en barmhartig leven. Omgekeerd, als een christen toegeeft aan gemakzucht, ijdelheid, zelfgenoegzaamheid, als hij of zij doof wordt en blind voor de vraag van de “verrijzenis” van vele broeders en zusters; hoe kan zo iemand de levende Heer overbrengen? Hoe kan de christen de bevrijdende kracht overbrengen van de levende Jezus en van zijn mateloze tederheid? Luister naar Jezus. Hij is de redder. Volg Hem. Naar Jezus luisteren brengt in feite mee dat men de logica van zijn paasmysterie op zich neemt; een tocht onderneemt samen met Hem om van zichzelf een liefdesgave te maken voor anderen, in gehoorzaamheid aan de wil van God, met een houding van vrijheid en onthechting van wereldse dingen. Men moet, met andere woorden, …

Het verschil tussen protestanten en katholieken, een interview met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Voorbije zaterdagavond was ik te gast in de studio's van de EO-radio ("EO Live") voor een interview.

In dit eerste deel (13:24) spreek ik over het verschil tussen protestanten en katholieken, over hoe je God kan vinden midden in de ellende, wie Jezus is voor mij enz.

In dit tweede deel (8:50)  vertel ik hoe en waarom we het boekje "Eindeloos geduldige liefde" hebben uitgegeven, en hoe je er zelf mee aan de slag kan voor de komende 40-dagentijd.


"Spreek Heer, ik luister": bereid je voor op het Paasfeest, samen met meer dan 10.000 andere mensen

Afbeelding
Op 1 maart 2017, Aswoensdag, start onze nieuwe  digitale 40-dagenretraite: "Spreek Heer, ik luister". Deze keer zijn de teksten geschreven door de Vlaamse jezuïet Marc De la Marche. We beloven je een sterk gebedstraject dat je tot in het diepste van jezelf voorbereidt om het Paasfeest te kunnen vieren.

Nam je deel aan onze voorbije digitale adventsretraite, dan krijg je automatisch de gebedsmails opgestuurd. Zoniet dan volstaat het om te surfen naar www.ignatiaansbidden.org. Geef daar je e-mailadres op en dan ontvang je elke dag een (gratis) gebedsmail. Samen met meer dan 10.000 mensen in Nederland en Vlaanderen, en in de hele wereld!

Nieuw deze keer is dat we op een aantal plaatsen in NL en VL persoonlijke begeleiding aanbieden gedurende deze retraite.

Waarom zou je Bidden Onderweg?

Afbeelding
Waarom zou je Bidden Onderweg? Antwoord in één minuut!

Een nieuw videootje gemaakt door onze novice Stephen Noon.