Franciscus legt uit waarom getuigenissen wel of niet geloofwaardig zijn

Onderstaande tekst werd voorbije zondag gepubliceerd op www.gewijderuimte.org.

Elke christen kan een getuige worden van de verrezen Jezus. En, zijn of haar getuigenis is des te geloofwaardiger naarmate het een evangelisch leven bezielt, een vreugdevol, moedig, minzaam, vredig en barmhartig leven.
Omgekeerd, als een christen toegeeft aan gemakzucht, ijdelheid, zelfgenoegzaamheid, als hij of zij doof wordt en blind voor de vraag van de “verrijzenis” van vele broeders en zusters; hoe kan zo iemand de levende Heer overbrengen? Hoe kan de christen de bevrijdende kracht  overbrengen van de levende Jezus en van zijn mateloze tederheid?
Luister naar Jezus. Hij is de redder. Volg Hem. Naar Jezus luisteren brengt in feite mee dat men de logica van zijn paasmysterie op zich neemt; een tocht onderneemt samen met Hem om van zichzelf een liefdesgave te maken voor anderen, in gehoorzaamheid aan de wil van God, met een houding van vrijheid en onthechting van wereldse dingen.
Men moet, met andere woorden, bereid zijn zijn eigen leven te verliezen (Marcus 8:35), het op te geven zodat alle mensen zouden kunnen gered worden. Op die manier zullen we samen eeuwige vreugde genieten. De weg naar Jezus, vergeet het niet, voert ons naar geluk. De weg van Jezus maakt altijd gelukkig.
Er zal altijd een kruis zijn, beproevingen halverwege; maar op het einde worden we altijd geleid naar vreugde. Jezus bedriegt ons niet. Hij beloofde ons geluk en Hij zal het ons geven als wij zijn weg volgen.

Paus Franciscus

Reacties

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden

Ook een blog(ger) doet het graag soms wat rustiger aan ...