Posts

Posts uit juli, 2019 weergeven

Vier de heilige Ignatius met een lied

Afbeelding
Vandaag viert de Katholieke Kerk in het algemeen en de Sociëteit van Jezus in het bijzonder het feest van de heilige Ignatius van Loyola.

Dit Ignatiuslied leert je hem op een creatieve wijze beter kennen.Geschreven en gezongen door Arjette Kuipers
Gitaar: Huub Waalewijn
Montage: Guido Attema

Hieronder vind je de tekst en de muziek (gitaar)

Dm                       C Ignatius hij ging te paard      C      Am        Dm   In hippe strakke broek             Dm                 C met zijn zwaard en sexy baard         C         Am    Dm Om vrouwen te versieren       F               C Hij gokte, duelleerde en      Bes                  A7 Kwam weleens in 't gevang 2e stem Dm            C Ignatius van Loyola       C          Am  Dm Een ijdel edelman
Dm Am Bessus Asus Dm Dm Am A
Dm                          C Op een dag was er een slag         C         Am     Dm van Frankrijk tegen Spanje Dm                          C

Wat doen als je ongeduldig wordt in tijden van crisis? (6/6)

Afbeelding
Onlangs schreef ik een bijdrage  over Onderscheiden in tijden van crisis. In de leer bij Ignatius van Loyola. Enkele uittreksels (6/6)
Crisis en geduld
Achtste richtlijn. Wie in troosteloosheid is moet ervoor zorgen geduld te oefenen, want dit gaat in tegen de aanvechtingen die hem overkomen. Hij moet bedenken dat hij weldra vertroost zal worden, als hij de middelen aanwendt tegen die troosteloosheid waarover in de zesde richtlijn gesproken is. (GO nr. 321)
Het is eigen aan de persoon die zich slecht voelt, dat hij makkelijk ongeduldig wordt. Vandaar dat Ignatius uitnodigt om bewust te oefenen in geduld. Dit is voldoende moeilijk opdat Ignatius er een bijzonder aandachtspunt van maakt. Laat de tijd aan de tijd.
Het is ook eigen aan gevoelens van droefheid en leegte dat ze je doen denken dat ze gaan blijvenduren. De hele toekomst wordt zwart. Toch mag je erop vertrouwen dat het niet zal blijven duren. Ook dit maakt deel uit van het vertrouwen in de werking van Gods Geest die uiteindelijk, …

Wat je zélf kan doen om de crisis te lijf te gaan: concrete tips van Ignatius van Loyola (5/6)

Afbeelding
Onlangs schreef ik een bijdrage  over Onderscheiden in tijden van crisis. In de leer bij Ignatius van Loyola. Enkele uittreksels (5/6) Zesde richtlijn. Al moeten wij tijdens de troosteloosheid de vroegere voornemens niet veranderen, toch is het zeer nuttig zichzelf intens te veranderen tegen die troosteloosheid in. Bijvoorbeeld door ons toe te leggen op het gebed en de overweging, door onszelf veel te onderzoeken en door royaler te zijn in een gepaste wijze van boete doen. (GO nr. 319)
Er zijn veranderingen die we kunnen doorvoeren tegen de troosteloosheid in. Meer in het bijzonder suggereert Ignatius hier om de fundamentele manier van in het leven staan bij te sleutelen. Uit de drie voorbeelden die hij geeft kunnen we afleiden dat het raakt aan de intensiteit en de kwaliteit van verschillende dimensies van het leven. Het eigene van droefheid is namelijk dat het een mens kan doen terugvallen op oppervlakkigheid en makkelijkheid. Ignatius raadt aan om in te gaan tégen die spontane reflex…

Over de harde weg naar zelfstandigheid

Afbeelding
Deze jonge vogel heeft nog veel te leren. Ooit werd het voedsel tot in zijn bek gebracht. Die tijd is voorbij. Hij beseft dat nog niet. 
Verantwoordelijkheid opnemen, je leven zelf in handen nemen is iets wat je leert.
Wie of wat heeft jou geholpen om te leren verantwoordelijkheid op te nemen. Wie of wat helpt jou nu?

Hoe je een crisis kan ombuigen naar een weg van groei (4/6)

Afbeelding
Onlangs schreef ik een bijdrage  over Onderscheiden in tijden van crisis. In de leer bij Ignatius van Loyola. Enkele uittreksels (4/6)
Zevende richtlijn. Wie in troosteloosheid is moet nagaan hoe de Heer hem bij wijze van beproeving aan zijn natuurlijke krachten overgelaten heeft om zo de verschillende beroeringen en bekoringen van de vijand te weerstaan. En hij kan dit dankzij de goddelijke hulp die altijd bij hem blijft, ook al voelt hij ze niet duidelijk. Want de Heer heeft hem wel zijn hevige vurigheid, zijn grote liefde en zijn intense genade onttrokken, maar er blijft hem voldoende genade over voor het eeuwige heil. ( GO nr. 320)
Deze richtlijn van Ignatius van Loyola is een uitnodiging om de troosteloosheid om te buigen tot een weg naar groei. Ignatius relativeert hier tweemaal het belang van het je goed voelen.
1.Ten eerste kwalificeert Ignatius troosteloosheid als een beproeving. Meer nog, hij stelt vast dat God zich niet tegen de ervaring van troosteloosheid heeft verzet. Als G…

Wat je kan leren van Jezus voor je dagdagelijkse leven

Afbeelding
Jezus van Nazareth leerde zijn leerlingen dat zij elkaar moesten beminnen zoals Hij hen beminde. Het kan helpen om na te denken over hoe Jezus liefhad, in het bijzonder omdat ignatiaanse spiritualiteit de dagdagelijke vriendschappen kan bevorderen. In het begin van Jezus’ optreden aan de Jordaan kwamen twee leerlingen van Johannes Hem vragen waar Hij verblijf hield. Jezus nodigde hen uit  met de woorden: ‘Kom en zie’ (Joh 1,39). Die uitnodiging wordt nogal eens begrepen als een oproep apostel te worden. Maar nog voor het een ‘roeping’ werd, was het een uitnodiging tot vriendschap, vriendschap die hen geschonken werd door de Ene die hun trouwe vriend werd.

Hoe je kan leren omgaan met de ondraaglijke blik van Jezus

Afbeelding
Enkele jaren geleden las ik Anthony De Mello’s boek Sadhana, een weg naar God. Daarin beschrijft hij een wijze van bidden die de heilige Teresa van Avila aanbeval. Het is een bedrieglijk eenvoudige wijze van bidden: Stel je voor dat Jezus naar je kijkt, liefdevol en nederig, m.a.w. ga ergens zitten en laat Jezus je aankijken.
Toen ik dit soort van gebed voor de eerste keer uitprobeerde, beeldde ik me in dat Jezus me recht aankeek, van heel dichtbij, met liefdevolle en bescheiden ogen. Ik voelde me onbeholpen en verlegen. Mijn eerste reactie was achteromkijken naar wie er achter mij stond. Ik keerde me weer om en Jezus keek nog altijd naar mij met oneindige liefde en met een glimlach die mijn hart verschroeide, en ik begon te wenen.
Ik was niet voorbereid op de kracht van die blik. In mijn leven heb ik heel wat afbeeldingen van Jezus gezien die vanaf het schilderij of de icoon recht naar de toeschouwer keken. Maar daarvan ging altijd een strenge en plechtige indruk uit; alsof Jezus al d…