Posts

Posts uit juni, 2016 weergeven

Wenken voor de dagelijkse omgang met de duivel: De vijand verkiest te handelen in het verborgene (3/4)

Afbeelding

Doen wat niet van je wordt verwacht

Afbeelding
Heb jij ooit zoiets gedaan? Gewoon anders doen dan wat van je verwacht wordt, dan wat gebruikelijk is
Of schrijf jij liefst helemaal binnen de lijntjes?
Beide hebben zo hun voordelen en hun nadelen.
Heeft dit niet te maken met creativiteit?

Waarom felle reacties op aartsbisschop De Kesel de katholieke Kerk niet dienen

Afbeelding
De voorbije weken werd in de sociale media heftig gereageerd op de beslissing van Mgr. De Kesel inzake de Fraterniteit van de H. Apostelen. Vaak kwamen deze commentaren uit de binnenste kern van de katholieke Kerk. Dat sommigen ongelukkig zijn met deze beslissing is te begrijpen. De indruk kan namelijk bestaan dat de aartsbisschop een beloftevolkerkelijk initiatief moedwillig de grond inboort. Wat mij echter bevreemdt is zowel de toon als de argumenten die in deze commentaren ontwikkeld worden. Drie bedenkingen hierbij.
1.Christenen vandaag zijn kritisch en mondig. Dat is een goede zaak. Nogal wat schrijvers lijken in dit dossier echter zelfs de mogelijkheid van goede trouw van de aartsbisschop niet in overweging te nemen.
2.In de reacties wordt vaak gesteld dat de aartsbisschop niet het achterste van zijn tong liet zien. Uiteraard. Wie vertrouwd is met (kerkelijke) communicatie weet dat dit eerder regel dan uitzondering is. Eigen aan kerkelijke dossiers is dat er naast objectieve reden…

Als "normale heiligheid" beter is dan "grote heiligheid"

Afbeelding
"Je bent beter af met grote voorzichtigheid en normale heiligheid dan met grote heiligheid en weinig voorzichtigheid."

Ignatius van Loyola

Rechtstreekse beelden: Paus Franciscus neemt deel aan de Goddelijke Liturgie in Jerevan

Afbeelding
Hieronder de rechtstreekse beelden van de Goddelijke Liturgie in de Armeense apostolische kathedraal van Jerevan, in aanwezigheid van Paus Franciscus.

Hoe kan je weten of je echt door Gód wordt geïnspireerd?

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org
Wat is een held? Een held is een persoon die actie onderneemt om mensen te helpen. Daartoe roept de Heilige Geest ons op. De Heilige Geest daalde neer over Maria, nadat de engel Gabriël haar vertelde dat zij de moeder van Jezus zou worden. Wat deed Maria toen? Ze ondernam actie. Ze pakte haar bagage in en reisde naar haar nicht Elisabeth. Om wat te doen? Om haar te dienen. Wat deed Jezus toen de Heilige Geest neerdaalde over Hem, na zijn doop door Johannes? Hij ondernam actie. Hij begon zijn zending en begon te dienen. Toen de Heilige Geest op Pinksteren over de apostelen neerdaalde, wat deden zij? Ze lieten hun angst los en begonnen de mensen te dienen. Niet één groep van mensen. Maar alle mensen, van alle naties.
Ook wij worden opgeroepen om te dienen, om niet langer bevreesd te zijn. Met de Heilige Geest die reeds in ons woont, valt er geen tijd te verliezen. We moeten nu actie ondernemen en degenen rondom ons bijstaan.…