Posts

Posts uit december, 2018 weergeven

Wat is nu typisch voor jezuïeten? (1)

Afbeelding
Er zijn vele pogingen gedaan om een samenvatting te maken van  de karakteristieken van de Sociëteit van Jezus. Onderstaande lijst van 10 punten, uit de pen van wijlen kardinaal Avery Dulles sj (1918-2008), kan beschouwd worden als een samenvatting van wat meer specifiek is voor de geest van de heilige Ignatius.


1. Toewijding aan de heerlijkheid van God,

van “de steeds grotere God”, die we nooit voldoende kunnen eren en dienen. Dit maakt dat de jezuïet iets heeft van een heilige onrust, een onophoudelijke zoektocht om het beter te doen, om vérder te gaan; in het Latijn spreken we hier van het magis. Je zou kunnen stellen dat Ignatius helemaal doordrongen was van God, in die zin dat hij van “de grotere eer van God” de hoogste norm maakte van alle handelen, ongeacht of het ging over belangrijke of over kleine aangelegenheden.

2. Persoonlijke liefde voor Jezus Christus en het verlangen om deel uit te maken van zijn naaste gezellen.

In de Geestelijke Oefeningen bidden de jezuïeten herhaaldel…

Hopen, tot drie maal toe

Afbeelding
De drijfkracht van de Advent is de hoop. Als er niets zou zijn om hoopvol naar uit te kijken, dan zou die periode geen bestaansrecht hebben. Vanaf het allereerste begin was er de levende hoop die uitkeek naar de geboorte van een kind dat de wereld rechtvaardigheid en vrede zou brengen en de kloof tussen God en mensen zou dichten. Maar die gedurfde, grootse hoop wordt ingevuld door bescheidener belevingen van hoop, onze dagdagelijkse hoop. En die hoop kan ons als mensen vormen.
Een bepaalde beleving van hoop zal onze relaties een eigen vorm en inhoud geven. De jonge Jezus groeide op tot een man die barmhartigheid en edelmoedigheid belichaamde. Een leven, door hoop gedragen, ziet het goede in de anderen, verdraagt hun tekortkomingen, en blijft hen hardnekkig zien zoals zij op hun best zijn.
Een andere beleving van hoop zal ons werk vorm en inhoud geven. De beloofde Messias verkondigde Gods koninkrijk van rechtvaardigheiden genade. Het heeft geen belang wat onze job of sociale positie is.…

Liefde ... een verhaal van hoge snelheid

Afbeelding
Liefde is … elk op zijn beurt. En ja hoor, het gaat allemaal heel snel.

Waarom je soms beter zwijgt over de waarheid

Afbeelding
Soms is het beter te zwijgen dan te spreken. Als de Waarheid zichzelf verdedigt, dan heeft ze geen nood aan mooie stijl. 

Ignatius van Loyola


Een professionele vrijgezel over het geheim van Sinterklaas

Afbeelding
Als professionele vrijgezel heb ik zelf geen kinderen. Daar staat dan weer tegenover dat ik de fiere oom ben van maar liefst 15 neefjes en nichtjes, tussen 8 en 21 jaar. God zij dank, zijn er nog net enkelen bij die geloven in Sinterklaas.  Zelf ben ik intussen ruimschoots oud genoeg om mij te verwonderen over het feit dat “het geheim van Sinterklaas” zo goed bewaard wordt. Vreemd toch. Honderden kinderen op een lagere school. De ene helft “gelooft” en de andere helft“ gelooft” niet meer. Hoe komt het dat die oudere kinderen, uitzonderingen niet te na gesproken, zo schroomvol omgaan met die ontluisterende waarheid die zij zelf vaak nog maar net ontdekt hebben?
Ik besloot om mijn neefjes en nichtjes de vraag te stellen en hen zelf het antwoord te laten geven. De antwoorden kwamen meteen en waren bovendien behoorlijk gelijkluidend bij de ingewijden, ongeacht hun leeftijd.
Het waren telkens de zelfde twee redenen die werden genoemd.
De eerste en blijkbaar meest doorslaggevende verklar…

Besef je wel hoe vér advent gaat

Afbeelding
Met de advent is het verhaal van Jezus begonnen. 
Het hele verhaal. 
Voor iedereen. 
Ook voor jou. Ook voor mij.

Over het belang van het gesprek bij het maken van een keuze (4/4)

Afbeelding
Michael Sparough sj en Tim Hipskind sj hebben samen met Jim Manney een boek geschreven over het maken van keuzes: “What’s your decision?” Ze geven twaalf tips van Ignatius om te komen tot een goede keuze. Hier heb je ze, drie per drie. (4/4)
10. Wat centraal staat is je relatie met God. Iedereen maakt fouten. Op zich is dat geen probleem. Wie beslissingen neemt, komt makkelijker tot andere beslissingen. Maar je zal ook jezelf beter leren kennen en makkelijker de ware God op het spoor komen.
11. Het werk van “de vijand” is doorgaans subtiel. Het is uitzonderlijk dat je ertoe bekoord wordt om iets te doen wat objectief verkeerd is. Daarentegen kan het nogal eens gebeuren dat het verkeerde pad de vorm aanneemt van iets dat goed lijkt.
12. Ga in gesprek met iemand die wijs is. We hebben hulp nodig om wijs te raken uit de subtiele bewegingen van de goede en de kwade geest.

Franciscus Xaverius getuigt over wat hem als een uitzinnige tekeer doet gaan

Afbeelding
Vandaag, 3 december, vieren de Kerk en de Sociëteit van Jezus in het bijzonder het feest van de heilige Franciscus Xaverius (1506-1552). De medebroeder waarover Ignatius getuigde dat hij gemaakt was uit “de meest ruwe grondstof waarmee hij ooit gewerkt had”. Misschien net daarom een man met een uitzonderlijk charisma en gedrevenheid.

Getuige hiervan onderstaand uittreksel uit een brief die Xaverius schreef, vanuit India, aan de studenten van Parijs. Hij heeft een vernieuwde actualiteit gekregen.

"Hele volksstammen komen hier niet in contact met Christus om de eenvoudige reden dat er niemand klaar staat voor de heilige taak om hen erover te vertellen. Vaak heb ik gepopeld van verlangen om de Europese universiteiten binnen te rennen, en daar als een uitzinnige te keer te gaan tegen degenen die meer geleerdheid bezitten dan de bereidwilligheid om er goed gebruik van te maken.

Ik zou hun aan het verstand willen brengen hoeveel mensen van de hemel niet weten en ongelukkig blijven d…

Waarom advent en grote kuis hand in hand gaan

Afbeelding
De grote kuis van elk hoekje en spleetje is begonnen. We zijn bezig aan het uitdelen van speelgoed, kleren die niet meer passen, overtollige zaken. We geven die dingen uit handen die we nog hielden ‘voor het geval dat’ en andere dingen die ons leven in wanorde brachten omdat we de tijd niet hadden dingen regelmatig op te ruimen.
De ruimte die wij in ons huis herwinnen is bevrijdend. Er is meer ruimte om te bewegen en meer plaats om te leven. Er is meer ruimte om te focussen op de dingen die de moeite waard zijn – en die dingen zijn geen dingen.
Het opruimen van de rommel in ons huis, herinnert mij eraan dat Advent een uitgelezen tijd is om de geestelijke rommel op te ruimen. Ik stel mij de vraag: zal er als Jezus komt, plaats voor Hem zijn of zal Hij mijn hart en ziel volgepropt vinden?Zit ik vast aan dingen die ik niet nodig heb wegens de vrees ‘voor het geval dat’. Of vertrouw ik Hem voldoende om alles los te laten? Heb ik de nodige tijd genomenruimte vrij te maken voor Hem? Is mijn …

Kan jij hiervan meespreken?

Afbeelding
Een mens komt alleen op de wereld. Ook het verlaten van deze wereld gebeurt alleen.

Voor sommigen verloopt de aankomst niet in eenzaamheid. Het is het begin van een heel eigen wijze van in het leven staan.
Ik kan er van meespreken. Vandaag in het bijzonder.