Posts

Posts uit november, 2013 weergeven

Nikolaas in debat over Paus Franciscus: de video

Afbeelding
Voorbije donderdag, 28 november 2013, nam ik deel aan een publiek debat over Paus Franciscus in "De Balie", in hartje Amsterdam. Hieronder kan je de video bekijken.

Ooit gelezen in het vijfde evangelie?

Afbeelding
Wist je dat er naast de vier "canonieke" evangelies ook nog een vijfde bestaat? Datgene waarin het verrassende verhaal geschreven wordt van God vandaag in jouw leven.

Op de website "www.startdestilte.be" leg ik in het onderdeel "Levensgebed" uit hoe je dit kan leren: adhv podcasts, tekeningen, vragen en antwoorden ...  Het gaat over het leren vinden van God in je heel gewone, dagdagelijkse leven. Het is het basisgebed van de jezuïeten en van vele andere mensen.

Gulden regel om goed met anderen samen te leven

Afbeelding
Als je met je gelijken samen wil leven en met hen op een duurzame wijze wil omgaan, neem dan aan dat het van het grootste belang is dat je op gelijke wijze om allen bekommerd bent en dat je tegenover niemand vooringenomen bent.
Ignatius van Loyola

Franciscus kan ook (heel) scherp uit de hoek komen ... De eerste uittreksels van "Evangelii Gaudium" - Update 2

Afbeelding
Op dinsdag 26 november,  is de apostolische exhortatie “Evangelii Gaudium” verschenen. De eerste uitvoerige tekst, helemaal van de hand van Paus Franciscus. Heerlijke lectuur!
Hier heeft u alvast enkele uittreksels.

Deel 3

Neen aan de spirituele mondaniteit
De spirituele mondaniteit, die schuil gaat achter de schijn van godsdienstigheid en zelfs van liefde voor de Kerk, bestaat in het zoeken van de menselijke eer en het persoonlijk welbevinden, eerder dan de heerlijkheid van God.  … (nr. 93)
… Het gaat over wat men denkt te zijn een doctrinele of disciplinaire veiligheid die leidt tot een narcistisch en autoritair elitisme. Eerder dan te evangeliseren, gaat men hier de anderen op de rooster leggen en classificeren. Eerder dan de ontvankelijkheid voor de genade te bevorderen, wordt de energie verspild in controle. In beide gevallen is er geen eigenlijke belangstelling voor  Jezus Christus of de medemens. … (nr. 94)
Deze duistere mondaniteit  manifesteert zich in talrijke houdingen die teg…

Hoe je de bekoring kan ontmaskeren

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten. In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat. (12/13) 
Drie “tactische” tips van Ignatius over omgaan met verleidingen of bekoringen (2/3)
Een aspect van de aantrekkingskracht van bekoringen is dat ze verborgen willen blijven. Het rustig uitspreken van deze gedachten aan een vertrouwenspersoon helpt vaak om ze te ontmaskeren als bekoring en om ze een deel, zoniet het geheel van hun aantrekkingskracht te doen verliezen.

Een stil antwoord op een schreeuwende vraag

Afbeelding
Weet je waarom jezuïeten - samen met vele anderen - zich wereldwijd inzetten voor vluchtelingen via de JRS (Jesuit Refugee Service)?

Kijk naar onderstaande video.

Er wordt niets in gezegd. Er is geen verhaal.

Toch zal je het snappen.


Even omdraaien om het duidelijk te maken. Wel even schokkend (video)

Afbeelding
Creativiteit werkt …
Gewoon even de rollen omdraaien. Wat zo “vertrouwd” lijkt, wordt plots aanstootgevend.
Ja, ook aan het kwaad kan je wennen.

Paus Franciscus getuigt over hoe en waarom hij zelf te biechte gaat

Afbeelding
Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 20 november 2013 gaf Paus Franciscus onderstaand getuigenis.

Ook de Paus gaat biechten, om de twee weken.Want de Paus is ook een zondaar. De biechtvader luistert naar de dingen die ik hem vertel, geeft me advies en vergeeft me. Want we hebben allen die vergiffenis nodig.

Het gebeurt maar al te vaak dat we iemand horen zeggen dat het volstaat om je zonden rechtstreeks aan God op te biechten. En inderdaad, ik zei het reeds, God luistert altijd. Maar in het sacrament van de verzoening zendt God een broer om de vergiffenis aan te reiken, de zekerheid van de vergiffenis, in naam van de Kerk.

Een standbeeld dat weigert een ruig kledingsstuk te dragen

Afbeelding
De mens die zich afgewend heeft van de wereld  zou moeten zijn als een standbeeld dat net zo min weigert om een ruig kledingsstuk te dragen als om beroofd te worden van het rijke gewaad dat het gewoonlijk droeg.
Ignatius van Loyola

Niemand is veroordeeld tot middelmatigheid. Oordeel zelf (video)

Afbeelding
Elk op zijn manier, elk op zijn niveau. Niemand is veroordeeld tot middelmatigheid. 
Als het maar gebeurt. Uitmuntendheid is voor iedereen!

Is het een goed idee om even te proeven van de bekoring?

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten. In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat.
Drie “tactische” tips van Ignatius over omgaan met verleidingen of bekoringen (1/3)
Het is niet wenselijk om in dialoog te treden met de bekoring. Want de listen van de verleider zijn onweerstaanbaar als je hem in de ogen gaat kijken. Als je hem een vinger geeft, grijpt hij meteen je hand, je gehele arm, en voor je het weet, lig je er helemaal. En toch zouden we zo graag  een compromis willen sluiten :  even proeven van de bekoring, het is toch zo zoet – om ons dan terug te trekken. En telkens opnieuw denken we dat we sterk genoeg zijn om te weerstaan ….
Zo groot is de kracht van de bekoorder dat hij ons telkens opnieuw erop doet vertrouwen dat we voldoende sterk zijn … eigenlijk tegen beter weten in.  Neen, waarschuwt de wijze  Ignatius  ons hier. Voor…

Opvoeden heeft iets heel eenvoudigs

Afbeelding
Opvoeden heeft ook iets heel eenvoudigs.
Kinderen volgen het voorbeeld van hun ouders!

Leren mediteren zoals je het nog nooit deed ...

Afbeelding
Wist je dat je kan bidden met de meest onwaarschijnlijke video's op YouTube?

Op www.startdestilte.be kan je het leren. Met alle mogelijke uitleg, video's,  podcasts, vraag en antwoord, sociale media ... incluis!

Tweets van Paus Franciscus, vertaald in het Nederlands

Afbeelding
Hieronder vindt u een bloemlezing uit de recente tweets van Paus Franciscus
·Beste jongeren, wees steeds gezondenen van het Evangelie, elke dag en op elke plaats (15 november 2003)·Draag zorg voor de schepping. Maar bovenal, draag zorg voor de mensen die niet hebben wat ze nodig hebben om te leven. (14 november 2013)·Laten we de Filippijnen, Vietnam en elke streek die geteisterd wordt door de tyfoon Haiyan gedenken. Wees mild met uw gebed en met daadwerkelijke hulp. (12 november 2013)·God houdt van ons. Laten we de schoonheid ontdekken van het beminnen  en van het zich bemind weten. (11 november 2013)·Ons leven dient gericht te zijn op de essentie: op Jezus Christus. Al de rest is secundair. (9 november 2013)·Heiligen zijn mensen die helemaal toebehoren aan God. Ze hebben er geen schrik voor om bespot te worden of onbegrepen of gemarginaliseerd te zijn. (7 november 2013)·Om trouw en coherent te zijn aan en met het Evangelie hebben we moed nodig. (5 november 2013)·Ik dank al de missiona…

Hoe ervaring van zwakte je sterker kan maken

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten. In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat. (10/13)
Het “goed gevoel”: deugddoend maar niet onontbeerlijk.
Ignatius relativeert sterk het belang van het “goede gevoel”. En wel op twee manieren.
Ten tweede, en samengaand met de eerste : je bent tot meer in staat dan je wel denkt. Er zit meer kracht in je dan je durft te vermoeden. Je bent sterker dan je je misschien wel zelf voelt. Plus est en vous! De Geest is steeds werkzaam, ook al voel je Hem niet. Dit is geen aansporing tot onverantwoorde krachtpatserij of om zomaar over je grenzen te gaan. Maar wel een uitnodiging van Ignatius om erop te vertrouwen dat je de nodige kracht zult krijgen en dat het belangrijk is om hierin te durven geloven, ook al voel je je zwak en kwetsbaar.

Dit heet "beperking". 't Is maar dat je het weet.

Afbeelding
Deze jonge man heeft wat men noemt een “beperking”.
’t Is maar dat je ’t weet.
Plus est en vous!


Waarom vrede niet altijd goed is

Afbeelding
Ik leef in een heerlijke vrede met de wereld zolang als ik er niet tegen in ga en de taal van mijn geboorteland vergeet: maar laat mij ten strijde trekken en je zal zien dat de hele stad tegen mij in opstand komt en ik langs alle kanten moet vechten.
Ignatius van Loyola 

Heerlijk toch, dat geweld ?!

Afbeelding
Tijdens mijn kindertijd was er in ons gezin een verbod op geweld-speelgoed. Ook op het kijken naar geweldfilms.

Onderstaand video over de spiraal van het geweld geeft daar een interessante duiding aan.

Jezuïeten steunen slachtoffers tyfoon Haiyan in Filippijnen. Doet u mee?

Afbeelding
De tyfoon Haiyan (of "Yolanda" zoals men ter plaatse zegt) heeft de Filippijnen toegetakeld. De Missieprocuratoren en NGO's van de Jezuïeten in West-Europa coördineren alle noodhulp voor de Filippijnen via hun XAVIER NETWORK. Zij concentreren zich niet alleen op directe noodhulp, maar vooral op duurzaam rampherstel en heropbouw.

Zij doen dit via de Filipijnse jezuïetenorganisatie Simbahang Lingkod ng Bayan (Kerk in dienst van het land - SLB), die samen met Caritas-Manila al noodhulp aanvoert naar Leyte and Samar. De SLB directeur is Fr. Xavier C. Alpasa, S.J.

De SLB-website http://slb.ph/v2/wordt bijgewerkt met info over de ramp onder de rubriek “BANGON PILIPINAS” (Filippijnen ontwaak). Bekijk ook hun facebookpagina: https://www.facebook.com/katotoo.

HUBEJE vzw is de vereniging van de Belgische jezuïeten die projecten steunt in ontwikkelingslanden. HUBEJE opent een rekening om giften voor de slachtoffers van de Tyfoon Yolanda-Haiyan te ontvangen (met recht op fiscaal attes…

www.startdestilte.be valt in de prijzen

Afbeelding
Zaterdagmiddag, 9 november 2013, zijn in Utrecht de ‘Webfish Awards 2013’ uitgereikt. Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan organisaties en personen in het Nederlandse taalgebied die het christelijk geloof het beste onder de aandacht brengen via websites, social media of apps. Er waren dit jaar drie categorieën: kerken, organisaties en particulieren. In elke categorie is een Gouden Webfish Award toegekend.  Dit jaar was de winnaar in categorie "organisaties" de gebedswebsite www.startdestilte.be. Deze Vlaamse gebedswebsite werd geconcipieerd door Sim D'Hertefelt, internetarchitect, in coördinatie met Nikolaas Sintobin sj, internetpastor. Deze website initieert in allerhande gebeds-en meditatiechnieken, waaronder ook drie ignatiaanse gebedstechnieken: Levensgebedbidden met de Bijbel en mediteren met YouTube. Uit het juryrapport “Hoe kan jij in je drukke leven stilte, innerlijke rust, diepgang en waarachtigheid ervaren? Door regelmatig stil te vallen, te mediteren of…

Hoe overleven in de dictatuur van het goede gevoel?

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten. In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat.
Het “goed gevoel”: deugddoend maar niet onontbeerlijk.
Ignatius relativeert sterk het belang van het “goede gevoel”. En wel op twee manieren.
Ten eerste omschrijft Ignatius de toestand waarin je je slecht voelt, en dus de afwezigheid van dat goede gevoel, als een “beproeving”. Meer nog, hij stelt dat, als die droefheid al niet gewild is door God, dat God er zich alvast niet tegen verzet heeft. Met andere woorden, als God het heeft toegelaten, dan moet daar blijkbaar iets goed uit kunnen voortkomen. Twee dingen kunnen hier uit afgeleid worden.
ØHoe wenselijk en deugddoend dat goede gevoel ook is, het is blijkbaar een verkeerde voorstelling (bekoring) te denken dat dat goede gevoel levensnoodzakelijk zou zijn. Anders zou God niet toelaten dat het de goede …

Franciscus betaalt de prijs

Afbeelding
Paus Franciscus  blijft het nieuws halen. Meestal met positieve ondertoon. Soms klinken er ook kritische geluiden. Niet zozeer uit “wereldse” hoek. Eerder uit christelijke rangen. Onlangs bestempelde Mgr. Fellay, van het schismatieke Pius X broederschap, Franciscus als een modernist. Zowat het ergste verwijt dat een aanhanger van Lefebvre kan bedenken. Meer subtiele, al of niet openlijke, kritische geluiden komen er ook van binnen de katholieke Kerk.
Sommige kritiek betreft de nieuwe accenten die Franciscus legt inzake liturgie, seksuele moraal, oecumene en dergelijke. Dit zijn pastorale keuzes. Het is van alle tijden dat deze verschillend worden onthaald.  
Andere kritiek betreft zijn communicatie. Franciscus is de eerste paus in de geschiedenis van de katholieke Kerk die niet communiceert via encyclieken en tot in de puntjes geredigeerde voordrachten. Wel via korte, soms geïmproviseerde toespraakjes,  tweets, interviews en telefoongesprekken. Hierdoor weet men niet steeds welk gezag …

De jongen en de stervende zeesterren

Afbeelding
Het is een zo voor de hand liggend excuus. “Het is toch maar een druppel op de hete plaat”, weet je wel. Het antwoord van het jongetje bevestigt dat de waarheid vaak komt uit de kindermond.

Even naar adem snakken

Afbeelding
Aan het einde van het gebedsparcours van de Geestelijke Oefeningen, in de meditatie "Om te komen tot liefde" schrijft Ignatius van Loyola als inleidende overwegkng: "De liefde moet zich meer uiten in daden dan in woorden."

Ik moet toegeven dat bovenstaande foto me even naar adem deed snakken.

Aanhoudende droefheid als springplank naar dankbaarheid

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten. In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat. (8/13)
Drie mogelijke verklaringen waarom je je droef voelt (3/3)
Een derde mogelijke verklaring die Ignatius noemt, is zonder meer een uitnodiging om te groeien in geloof. Je doet alles wat je kan. Je bent bovendien bereid om af te zien van onmiddellijke “tegenprestaties” of “beloningen” voor je inspanningen. En toch houdt de droefheid aan. Dan kan je de ervaring van dorheid, van afwezigheid van het genieten …. proberen te ervaren als een uitnodiging om te groeien in nederigheid en bescheidenheid.
Want je stelt het nu zelf vast: hoezeer je ook je best doet, uiteindelijk hangt het niet af van jezelf.
Ook al denken we vlot dat, als het ons goed gaat, dat dit een beloning is voor onze “verdienste” en dat we het dus in de eerste plaats aan onszelf te danke…

"Jezuïeten grappen. Humor en spiritualiteit": boekpresentatie in het Ignatiushuis in Amsterdam:

Afbeelding
Op maandag 11 november 2013 om 20u wordt in het Ignatiushuis in Amsterdam het boek "Jezuïeten grappen. Humor en spiritualiteit" van Nikolaas Sintobin sj voorgesteld. Sprekers zijn de theologen Frank Bosman  en Jos Moons sj, alsook de auteur zelf.

Klik hier voor meer informatie.


Nikolaas Sintobin, Jezuïeten grappen, Humor en spiritualiteit, met cartoons van Joris Snaet, Averbode, 2013, ISBN-nummer: 9789031737536, 95 p. Prijs: 16€ Bestel hier  online vanuit BelgiëBestel hier online vanuit NederlandBestel via mail bij het provincialaat van de jezuïeten (met vermelding van naam en adres)

Paus Franciscus: de Kerk is voor en van iedereen!

Afbeelding
Enkele uittreksels uit de homilie van Paus Franciscus dd 5 november 2013 (Lc 14, 15-24: de onwillige genodigden)

Je kan het christen zijn niet begrijpen als je hieraan (het feest) niet deelneemt. Allen worden we daartoe uitgenodigd.

"Ik kom wel naar het feest, maar ik ga niet verder dan het eerste salonnetje. Ik wil namelijk enkel contact met de drie of vier mensen die mij vertrouwd zijn ..." Zoiets kan je niet doen in de Kerk. Ofwel neem je deel aan alles, ofwel blijf je buiten. Je kan geen selectie maken. De Kerk is voor iedereen, te beginnen met diegenen die ik al genoemd heb, diegenen die het meest aan de kant staan. Het is de Kerk van iedereen.

De ene voorwaarde om te kunnen geloven

Afbeelding
Als je wacht tot je volledige zekerheid hebt, zal het er nooit van komen. Geloven vraagt  steeds een sprong … Het gaat over vertrouwen. Meer in het bijzonder over graag zien.

Oproep aan de ernstige onderzoeksjournalisten

Afbeelding
Deze voormiddag publiceerde pater Johan Verschueren sj onderstaande persmededeling.

De Vlaamse jezuïeten, betreuren als voormalige eigenaars van het Gesú-klooster in Sint-Joost Ten Node, de huidige verwikkelingen en de afhandeling van de krakersbewoning. Wij begrijpen de policy van de overheid niet. In het verleden, toen we zelf nog eigenaars waren, hebben we de policy van de overheid in dit vastgoeddossier ook nooit begrepen. Vanaf de jaren ’90 tot 2007 voelden we goed hoe onbepaalde krachten binnen de overheid dit vastgoeddossier blokkeerden. Dat het dan vroeg of laat misloopt wordt helaas gewoon voorspelbaar. Als voorspel op het grote bewonersprobleem in het Gesú-klooster vandaag, kregen we in 2007 zelf met een kortstondige maar grootschalige kraakactie te maken.

We doen een oproep aan de ernstige onderzoeksjournalisten om licht te werpen op de grond van deze zaak. Hoe is het ooit tot deze rotte situatie kunnen komen? Waar ligt de echte verantwoordelijkheid? Want de grote vraag is ho…

Net een jaar geleden: "Op zoek naar God", met 5 bekende Nederlandse jonge vrouwen

Afbeelding
Net een jaar geleden was ik in Oosterhout voor het geven van een stilteretraite aan vier bekende Nederlandse jonge vrouwen. Lieke van Lexmond, Kim Feenstra, Christina Curry, Sanne Vogel en Elle Bandita trokken 7 dagen lang naar een abdij om daar in stilte te mediteren en te bidden, volgens de methode van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola.

Hier kunt u de beelden nog eens bekijken. Ik raad u in het bijzonder de vierde en laatste aflevering aan.

Aflevering nr 1: de stilte in
Aflevering nr 2: de stilte jeukt
Aflevering nr 3: emotionele ervaringen en radicale besluiten
Aflevering nr 4: het klooster als gekkenhuis en emotionele conclusiesDe meest recente tweets van Paus Franciscus, vertaald in het Nederlands

Afbeelding
Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente tweets van Paus Franciscus, vertaald in het Nederlands.

De strijd tegen het kwaad is hard en duurt lang; het is essentieel om te bidden met volharding en geduld. (2 november 2013)

De christen weet hoe om te gaan met moeilijkheden, beproevingen - zelfs mislukkingen - met sereniteit en hoop in de Heer. (31 oktober 2013)

Als de materiële dingen en het geld in het centrum van ons leven komen te staan, dan slokken ze ons op en worden we herleid tot slaven. (29 oktober 2013)

We zijn allen zondaars. Maar God geneest ons met de overdaad van zijn genade, zijn barmhartigheid en zijn tederheid. (28 oktober 2013)

Beste volgers, ik heb vernomen dat jullie nu met meer dan 10 miljoen zijn! Ik dank jullie heel hartelijk en vraag om voor mij te blijven bidden. (27 oktober 2013)

We zijn al te vaak deelgenoot aan de mondialisering van de onverschilligheid; laat ons veel eerder ernaar streven om een wereldwijde solidariteit te bouwen. (26 oktober 2013)

Vind jij dat je meteen "beloond"dient te worden voor je inspanningen?

Afbeelding
Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten. In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat. (7/13) 
Drie mogelijke verklaringen waarom je je droef voelt (2/3)
De tweede mogelijke verklaring die Ignatius aanbiedt is van een heel andere natuur. Hij stelt voor om deze periode van droefheid te beschouwen als een uitnodiging om te groeien in gratuiteit, om de gemaakte keuzes te verdiepen, om te komen tot datgene waar het op aan komt. De vreugde die je voordien mocht ervaren was aangenaam, deugddoend en levengevend. 
Maar misschien is het toch niet in de eerste plaats om die reden dat je doet wat je doet. Is er niet ergens sprake, ook bij jou van een diepere gedrevenheid en, misschien zelf van een  voldoening op een nog veel dieper niveau … ? Nog anders gezegd, misschien kan je het wel aan om niet onmiddellijk beloond te moeten worden voor je inspann…