Een standbeeld dat weigert een ruig kledingsstuk te dragenDe mens die zich afgewend heeft van de wereld  zou moeten zijn als een standbeeld dat net zo min weigert om een ruig kledingsstuk te dragen als om beroofd te worden van het rijke gewaad dat het gewoonlijk droeg.

Ignatius van Loyola

Reacties

Anoniem zei…
Moeilijk.
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U ons inspireren door Uwe citaat (onze) mijne gedachten kneden, en zoeken (onze) mijne
gedachten in woorden opschrijven.
1. thema: wijsheid, ignatiaanse spiritualiteit, Ignatius van Loyola.
standbeeld: in woorden boek: ter ere van beroemd persoon opgericht beeld; staan als een standbeeld stijf en onbeweeglijk.
Ignatius van Loyola, heeft standbeeld verdiend, door zijn wijsheid, gaven, hoog ethiek, Liefde voor Jezus,
stichter van Jezuïeten Orde.
Jezuïeten Orde staat als Standbeeld, krachtig en niet verstoorbaar door een " ruig kleding stuk of gestolen rijke gewaad".
Jezuïeten Orde heeft hoogste vorm van ethiek dat in woorden kan gezegd worden:
" Voor allen die goed zijn (voor mij) ben ik goed;
en voor diegenen die niet goed zijn ( voor mij) ben ik ook goed;
zodoende zullen allen ertoe komen goed te zijn."
Anoniem zei…
alstublieft misschien een idee?
Rooms Katholieke Kerk heeft een doel Mensen en GOD dienen, In Christus Liefde.
Wereldse rijkdom in materie is niet de doel.
Armen die niemand hebben, is heel genadig van Rooms Katholieke Kerk hen steun aanbieden.
Rooms Katholieke Kerk is Kerk van alle mensen, en van die met ruig kleding , en van die met rijke gewaad.
Rooms Katholieke Kerk is krachtig, in alle omstandigheden.
Rooms Katholieke Kerk is krachtig, spirituele verrijking bieden voor allen.

Anoniem zei…
vergeef alstublieft mij deze citaat houd mij aan werk.
misschien?
mijn wishful thinking:
Ik verlang, dat Rooms Katholieke Kerk als organisatie blijft bloeien en groeien en inspireren.
(Van harte hoop ik niet zo een voorbeeld van een mens, die zich afgewend van de wereld, en realiteit, werkelijkheid met die wereld verloren heeft, is onverschillig geworden, dat doet hem niets toe of een ruig kledingsstuk dragen of rijke gewaad laten gestolen worden, zo een mens is als een standbeeld,
stijf, en niet meewerkend).
Nu zijn de grootste kansen voor Rooms Katholieke Kerk,Wereld leiden, en die Wereld zal zich willen geleid worden, door charismatische leider.
Rooms Katholieke Kerk nu met inspirerende krachten voelbaar in hele wereld, met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE die verbindende kracht is is een katalysator voor bestemd voor redden van Wereld.
In Spirit met Jezus, met Supreme Being Supreme Intellect, GOD met alle namen, De Vader en Zoon en Heilige Geest, en Maria en alle Engelen.
Dat is een Huis gebouwd op een Rots.Voor alle mensen, omdat met zijn allen, alle mensen, is mogelijk die wereld van vandaag op goede rails laten rijden.Anoniem zei…
erg negatief naar de wereld toe , daarin kan ik Ignatius niet volgen en dat hoeft gelukkig ook niet , de wereld is voor mij een voordurende uitnodiging om naar God te gaan met haar t vreugden en de noden , het is maar hoe je naar dingen kijkt en zowel ik als Ignatius zijn feilbare mensen met feilbare uitspraken , Mariette
Anoniem zei…
aanvulling alstublieft op reactie van 22/11/13, 17:31.
Ignatius wijsheid hoop ik nu begrepen hebben.
dat in mijn woorden en interpretatie:
ik als mens onderdeel ben van Wereld, om bijdrage geven in het goede voor mijn medemens, en wezens en planeet Aarde.Ik ben geboren om beter woorden "in mijn zijn" dan vroeger, omdat dat is de bedoeling van een "evolutie", leren om steeds dichterbij komen bij dat "onvoorwaardelijke liefde en mededogen" voor mijn naaste,
om steeds meer "goddelijker dienen".
Als ik mij van "de wereld zou afwenden" ik begrijp hier, als ik mij niet discipline toe bracht, en geen mededogen leren kweken, dan zou ik te vergelijken zijn als "een standbeeld, die standbeeld niets kan schelen, een ruig kledingsstuk om zich krijgen, of een rijke gewaad van vroeger gestolen laten.
Ik begrijp nu dat voor mij advies is: mij niet van de wereld afwenden, wel participeren, leren, in liefde dienen.
Anoniem zei…
Idee alstublieft: Ik heb gelezen dat de Heer Paus Franciscus nieuwsgierig is naar mening van gelovigen hoe zijn de verlangens voor een nieuwe ideeën.
Voor mij en velen mijne zou fijn zijn op website van Rooms Katholieke Kerk in aanbod van DVD's,
wetenschap DVD's kunnen vinden.
Natuurlijk DVD's van wetenschap zijn verkrijgbaar bij grote landelijke Kwaliteit Kranten en zijn heel voordelig geprijsd.
Ik bedoel ongeveer deze: The Fabric Of The Cosmos, wetenschapsserie , Wonders Of The Universe , Wonders Of The Solar System, Secret Life Of Materials, Elements, The Circle Of Life, The Elegant Universe, Wonders Of Life, The Story Of Maths wiskunde als fundament van onze beschaving, prachtige kathedralen, en vele andere DVD's dat dat m.i. vergroot geloof in God en Christus Jezus .
Dan zijn wij, gelovigen van Rooms Katholieke Kerk met Heer Paus Franciscus en ZIJNE, niet afgewend van de wereld, wel de wereld en God leren liefhebben.
m.i.

Meest gelezen

Waarom een jezuïet naar de hemel gaat en een dominicaan naar het vagevuur

Een vreemd mannetje waar iets heel bijzonders van uitgaat - feest van de gedaanteverandering:

Luister naar audioboek van Nikolaas Sintobin sj over ignatiaanse spiritualiteit

Vier de heilige Ignatius met een lied