Oproep aan de ernstige onderzoeksjournalisten


Deze voormiddag publiceerde pater Johan Verschueren sj onderstaande persmededeling.

De Vlaamse jezuïeten, betreuren als voormalige eigenaars van het Gesú-klooster in Sint-Joost Ten Node, de huidige verwikkelingen en de afhandeling van de krakersbewoning. Wij begrijpen de policy van de overheid niet. In het verleden, toen we zelf nog eigenaars waren, hebben we de policy van de overheid in dit vastgoeddossier ook nooit begrepen. Vanaf de jaren ’90 tot 2007 voelden we goed hoe onbepaalde krachten binnen de overheid dit vastgoeddossier blokkeerden. Dat het dan vroeg of laat misloopt wordt helaas gewoon voorspelbaar. Als voorspel op het grote bewonersprobleem in het Gesú-klooster vandaag, kregen we in 2007 zelf met een kortstondige maar grootschalige kraakactie te maken.

We doen een oproep aan de ernstige onderzoeksjournalisten om licht te werpen op de grond van deze zaak. Hoe is het ooit tot deze rotte situatie kunnen komen? Waar ligt de echte verantwoordelijkheid? Want de grote vraag is hoe het komt dat meer dan 10 jaar lang de overheid weigert om vergunningen af te leveren om deze hoek van de stad bouwkundig te laten ontwikkelen? De voortschrijdende verrotting die daarvan het gevolg was en er nog steeds is, moet aangeklaagd worden. Het maakt slachtoffers onder de allerzwaksten; dit kan niemand in een ontwikkeld land tolereren. Schande!


Johan Verschueren s.j.
Provinciaal overste van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten


4 november 2013

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Als Maria zegt: Ik wou dat ik dood was