Opvoeden heeft iets heel eenvoudigsOpvoeden heeft ook iets heel eenvoudigs.

Kinderen volgen het voorbeeld van hun ouders!


Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U, voor telkens door U aanreiken interessante onderwerp, om ons bezinnen, in onze doen en dienen.
Mijn wishful thinking: Graag zou ik de leiding geven ( als ik voor het zeggen had), aan Rooms Katholieke Kerk, met Heer Paus Franciscus en ZIJNE, RKK die lange traditie heeft in mensen onderwijzen en richting aan geven.
Nu in onze moderne tijden met beschikking van geniale techniek, dat dat onderwijzen zou kunnen bespoedigen.
Nu, wij moderne samenleving, hebben GOD nodig meer dan ooit, en geniale techniek, wetenschap is geniale gereedschap om GOD helpen, om met GOD, ons mensen zichzelf helpen.

"in plaatjes" onderwerp aanreiken, en dan laten deelnemers van deze vertoning in zichzelf te rade gaan:
of zij zich daar herkennen, zo ja, zo nee, en hoe onze persoon daar aanpassen,? als" een goede buur" binnen stappen bij/op rustige momenten, "bij een niet gelukkige familie", voorzichtig hulp aanbieden en bespreekbaar "helpen" maken.
Of op school, directie van die school, zouden ouders van leerlingen uitnodigen, en een film vertonen zoals in deze video, voor/met ouders, na afloop, aanmoedigen met vraag: "is zo een situatie voor U herkenbaar? " .
Ouders niet behoeven meteen opbiechten maar misschien opvoeders/ouders zouden gaan nadenken?

graag citeer deel,van tekst dat op grote behoefte aan GOD assistentie vertolkt:
" Tapping Guidance From The Supreme Intellect."
"........." it's good to take the guidance from the Intellect of someone who fulfills all these criteria.
That someone is no one except the Supreme Being or GOD, who is the entity possessing the most powerful
intellect, and intellect with the most perfect judgment power.
..........." The deeper my connection with Him in meditation, the clearer the answer will come".
einde citeren.
Mijn Hartelijk Dank U voor Uwe wijsheid mij, ons, uwe lezers, met Uwe wijsheid delen en leren mediteren op Uw website www.startdestilte.be.

Anoniem zei…
hartelijk dank U voor onderwerpen: Humor, opvoeding, video, voorbeeld.
overpeinzing over vroeger en nu:
1. Vroeger waren:
a.) " heksen" verbrandingen voor zogenaamd "heksen" die genoemd waren: vrouwen die talentvol waren",
b.) op de Dam Plein in Amsterdam vroeger waren mensen opgepakt om " gemarteld worden, tot dood als vermaak uit domheid"
om vermaak aanbieden aan "dom volk"toen, in Amsterdam.
Dat is verteld in toeristische gids tijdens wandeling in de Dam Palace.

2. Nodig is voor " ons " mensen, educatie. Onderwijs. om ons niet zo dom zijn/houden, als die mensen toen ( misschien wij in vroegere incarnaties?) waren.

3. Er zijn mensen die hoger in bewustzijn ontwikkeld zijn en mensen die lager ontwikkeld zijn,
en die mensen die hoger ontwikkeld zijn, trekken omhoog die lagere , in ontwikkeling mensen, zo is een onderwijs systeem?
4. Ik heb gelezen, dat in Orde van Jezuïeten alle deelnemers, zijn die Theologie studeren/ gestudeerd hebben, en tegelijkertijd wetenschap studeren/ gestudeerd hebben, en hoog ontwikkeld zijn in hun visie in de huidige Universum visie.
5. Wat fijn is,dat dat onderdeel is van Rooms Katholieke Kerk, dat die hoogontwikkelde Jezuïeten hun kennis delen, met ons, om ons (mij mijne), gewone mensen niet zo dom blijven "houden" als die mensen die vroeger zo dom zijn geweest.
6. Vandaag heb ik gelezen in een kwaliteit krant, dat een minister is, een MEVROUW, in een Westers, ontwikkeld land die van "geloof is ISLAM" en die mevrouw graag wil samenwerken met Christenen voor verbeteren van Wereld, en voor ophouden van discriminatie van Christenen, waar die Christenen een minderheid zijn in een land.
WAT EEN NOBEL DOEL EN STREVEN.

En nu van Christenen Zijde hand aanreiken?
7. Vraag: wie is wijs en opgeleid in huidige westerse samenleving om zo prachtige samenwerking met hart en ziel omarmen?
8. antwoord: De Jezuïeten Orde Deelnemers, omdat zij zijn super Wijs, liefdevol met Christus Liefde in hun Hart, en Liefdevol zijn voor alle mensen.


Anoniem zei…
aanvulling alstublieft op reactie van 19 november 2013, 20:33,
thema: Mevrouw die Minister is en "ISLAM als geloof heeft" , pleit voor beschermen van christenen daar waar christenen in minderheid zijn: "in daar.... en daar...., in bevolking groep.
toelichting:
Groot Landelijke Kwaliteit Krant in Nederland, heeft artikel j.l. met informatie:
titel artikel: "Moslimminister wil christelijke minderheden beschermen".
" De Britse minister voor Geloofszaken, Barones Sayeeda Warsi, roept westerse regeringen op
meer te doen om wereld wijd christelijke minderheden te beschermen, in het bijzonder in Israël waar
christenen als outsiders worden gezien."
...........ook christenen worden als "zondebok gezien in landen: Egypte, Irak, Syrië, gebieden waar het christendom ontstond.
Mijn redenering:
In 21-e eeuw is duidelijk dat de vijand van hele mensheid zijn:
Honger, onwetendheid/ongeletterdheid, en niet juiste beheren van schatten van Planeet Aarde, verspilling op grote schaal van kostbare grondstoffen.
Vraag: wie moet dat nu op goede spoor brengen?
antwoord: SAMENWERKING van verschillende " Inspiratie Visies",
en wel voor een liefdevolle omschreven doel:
verschillende? ja omdat door die verschillende " visie" gaan samen werken is een rijkere invalshoek en mogelijkheden een "situatie benaderen".
Religies, vroeger en nu?
vroeger en nu hebben Religies zelfde doel, mensen leren goed zich gedragen en GOD eren.
Wel nu:
is door wetenschap en technieken ontdekt, dat:
alle mensen onderdeel zijn van een en zelfde Universum, van een en zelfde "zwarte kracht" en van een en zelfde " Zwarte Materie".
Er is "niets" beter dan " andere", wel alles kan van duizendmaal verschillende invalshoeken bestudeerd worden zoals een diamant kan "geslepen woorden in vele spiegelingen".

Er hoeft geen concurrentie zijn tussen Religies, en SAMENWERKING zou het beste uit mensheid vandaag uithalen.
Neem bijvoorbeeld woord: "Vrede", in Nederlands" en opschrijven in alle andere talen, dat zou klinken heel verschillend, verschillend en toch alles betekent "zelfde".
Zelfde is voor woord "GOD" , in alle andere talen geven mensen andere woord voor,
wel alle mensen voelen zich eenzaam en hebben bijstand nodig van een "Universum Kracht" ,
doet er niet toe hoe die "Universum Kracht" genoemd zou worden.

vraag: hoe komt dat mensen voor : die.... of die... religie voorkeur hebben?
antwoord: aantrekking kracht van energie, dat op dat moment mensen voelen zich aangetrokken.
Energie is trilling, alles is trilling.
Hele Universum is trilling.
Voor mijn gevoel is in Rooms Katholieke Kerk en de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, een positieve energie trilling, dat heel fijn voelt, dat door die fijn voelen, mogelijkheden zijn om vele mensen aantrekken,
die positief in denken zijn en liefdevol.
Dat heb ik ervaren en gezien op de dag van " gebed voor Vrede door de Heer Paus Franciscus en Zijne"
opgeroepen en door zo vele mensen, heel graag, gedeeld.
Dat is trilling van energie dat de redding is van hele Wereld.
m.i.

Unknown zei…
De video is misschien wat overdreven, en toont zeker niet het gedrag wat de gemiddelde opvoeder heeft. Maar het idee dat de kinderen hun gedrag van de ouder imiteren, en dat deze laatste zo verantwoordelijk is voor gedrag dat het kind kan hebben, wordt in de video duidelijk en sprekend laten zien.
Tine zei…
Herkenbaar, kinderen imiteren ons gedrag. Gelukkig is dit ook zo voor goede dingen! Als ik wil dat onze kinderen fruit eten, begin ik zelf fruit te eten. Het werkt! Voor ik het weet, is mijn appel uitgedeeld. Als ik wil dat de kids ook andere dingen dan computer vragen... moet ik zelf niet om de haverklap mijn mails checken :-) Als ik wil dat de kids een fluohesje dragen, moet ik het gewoon zelf doen. Enz.

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?