Paus Franciscus: de Kerk is voor en van iedereen!


Enkele uittreksels uit de homilie van Paus Franciscus dd 5 november 2013 (Lc 14, 15-24: de onwillige genodigden)

Je kan het christen zijn niet begrijpen als je hieraan (het feest) niet deelneemt. Allen worden we daartoe uitgenodigd.

"Ik kom wel naar het feest, maar ik ga niet verder dan het eerste salonnetje. Ik wil namelijk enkel contact met de drie of vier mensen die mij vertrouwd zijn ..." Zoiets kan je niet doen in de Kerk. Ofwel neem je deel aan alles, ofwel blijf je buiten. Je kan geen selectie maken. De Kerk is voor iedereen, te beginnen met diegenen die ik al genoemd heb, diegenen die het meest aan de kant staan. Het is de Kerk van iedereen.

Reacties

Anoniem zei…
Ik houd echt van de duidelijke taal die paus Franciscus spreekt. Hij maakt geen ommetjes, geen bochtjes. Recht toe, recht aan! Knap dat je het waagt in dergelijke functie.
Anoniem zei…
Hartelijk dank U voor mogen weten hoe is de Visie van de Heer Paus Franciscus.
Voor mij een gelukkig ontdekking.
De Heer Paus Franciscus met ZIJNE, is EEN GODDELIJKE KATHOLIEK PAUS.
EEN GODDELIJKE KATHOLIEKE PAUS DAT GOD TOEN EN IN NU! HEEFT GEDACHT.
God is Liefde, vreugde, vrede, wijsheid, en de HEER PAUS FRANCISCUS MET ZIJNE,
zijn LIEFDE, VREUGDE, VREDE, WIJSHEID.
Anoniem zei…
Aanvulling op reactie van 9 november 2013, 12:57,
tekst: " EEN GODDELIJKE KATHOLIEKE PAUS DAT GOD TOEN EN IN NU! HEEFT GEDACHT."
" KERK" volgens woordenboek o.a. is "GODSDIENST OEFENING".
citeer een tekst:
" The Soul has five primary qualities: peace, purity, love, knowledge and happiness.
LOVE does not mean just a special feeling for one or two people.
SPIRITUAL LOVE is far greater; it means respect, tolerance, forgiveness, compassion and flexibility;
there is a universal feeling of belonging, an openness of heart, a generosity of spirit that is all-embracing."
einde citeren.
deze tekst m.i. past bij titel: " Paus Franciscus: de Kerk is voor en van iedereen"
Anoniem zei…
aanvulling alstublieft op reactie 10 november 2013, 22:43,
tekst: EEN GODDELIJKE KATHOLIEKE PAUS".
zo net gelezen tekst: .."...De roos en de doorn ontspringen aan dezelfde wortel".
.....wanneer de mens groeit, door vergaren kennis die onze horizon verbreedt, en als het ware licht brengt in ons leven, wanneer de mens groeit, ook zijn schaduw groeit en dat deze schaduw lange tijd zal bestaan, hoewel de schaduw uiteindelijk zal oplossen in het steeds helderder wordende licht."

In titel: " Paus Franciscus: de Kerk is voor en van iedereen",
is een grootsere visie van de Heer Paus Franciscus ervaren.
in mijn woorden:
Wij mensen hebben mogelijkheden groeien ons hele leven, ons beteren.
In Rooms Katholieke Kerk is mogelijkheid van elkaar leren.
Wij leren: en van die, die hoger zijn in hiërarchie, en van hen die lager zijn in hiërarchie, omdat wij elkaar nodig hebben, wij bestaan dankzij die hogere en die lagere in hiërarchie.
Anoniem zei…
aanvulling alstublieft op reactie van 12 november 2013, 12:25,
tekst: " wij leren: en van die, .....en van die...."
aanvulling:
wij leren ook van alle verschillen, die mensen in "alle hun verschillen hun wereld beleven",
ik heb gelezen dat alle mensen zijn als schelpen in een Ocean, elke mens heeft een en zelfde BRON , en geen enkele mens leven is gelijk aan andere mens leven.
"zelfde BRON: " Three things in the Universe are eternal:
One is the Universe which has always been there.
Second is the SOUL; the individual SOUL is eternal.
Third, the BIG MIND, or GOD, is always there, otherwise it won't be called GOD.
GOD is something which was there, is there, and will be there, that which is omnipresent.
GOD is not a person. IT IS ENERGY, it is the SPACE.
GOD is like the space in which everything comes, in which everything stays, into which everything dissolves.
That can never be destroyed. And it is always there. YOU have no escape. You cannot go away from GOD at all. Impossible... GOD is the LIGHT, the Consciousness, ...."
" This creation, this very life is a mystery, and the mystery cannot be understood. But it can be lived in its totality."
Anoniem zei…
Hartelijk dank voor mijn Ontdekking voor Nikolaas Sintobin SJ.
mijn ontdekking nu:
Zo net gelezen artikel en gezocht de website: " www.startdestilte.be.
p.s. 1.
In mijn leven had ik verschillende visualisaties van GOD. Het deed niet toe, welke visualisaties waren voor mij, keer op keer, liefde die mij toestroomde na mijne gebeden, tot GOD toen: in die visualisatie ,of: die, liefde was ,? van van dezelfde kwaliteit.
www.start de stilte . be :
ik begrijp hier dat: prachtig mogelijkheid een gebed doen in eigen "visualisatie" die op dat moment bij me past.
Van harte gefeliciteerd met super creatieve mogelijkheden aanbieden leren bidden, door Uwe wijsheid en creativiteit.
Leren bidden en met GOD zichzelf verbinden.
p.s.2.
Voor mij "visualisatie" van NU: "GOD IS ENERGY",
het prachtig voor mij van Uwe : " Daily Prayer 2013-11-12 / Gewijde Ruimte, Inspirerende gebed voor mij opschrijven en na zeggen en van versterkt worden
p.s.3.
als is toegestaan? graag schrijf ik de tekst Uwe " Gewijde Ruimte "tekst:
gebed die bij mij goed past op dit moment,
titel: " Gods aanwezigheid"
"God is me nabij, meer nog:
Hij woont in mij. Hij houdt me in leven.
Laat me even stil worden bij zijn leven gevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart, in heel mijn leven".

"God is aanwezig in het hart van alles, in het bijzonder in ons".
Hartelijk dank U nog eens,
voor Alle Liefdevolle Wijze, hand aanreiken voor GOD zoeken en VINDEN, dankzij Uwe wijsheid en creativiteit.

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Als Maria zegt: Ik wou dat ik dood was