Tweets van Paus Franciscus, vertaald in het Nederlands


Hieronder vindt u een bloemlezing uit de recente tweets van Paus Franciscus
  • ·      Beste jongeren, wees steeds gezondenen van het Evangelie, elke dag en op elke plaats (15 november 2003)
  • ·      Draag zorg voor de schepping. Maar bovenal, draag zorg voor de mensen die niet hebben wat ze nodig hebben om te leven. (14 november 2013)
  • ·    Laten we de Filippijnen, Vietnam en elke streek die geteisterd wordt door de tyfoon Haiyan gedenken. Wees mild met uw gebed en met daadwerkelijke hulp. (12 november 2013)
  • ·      God houdt van ons. Laten we de schoonheid ontdekken van het beminnen  en van het zich bemind weten. (11 november 2013)
  • ·      Ons leven dient gericht te zijn op de essentie: op Jezus Christus. Al de rest is secundair. (9 november 2013)
  • ·      Heiligen zijn mensen die helemaal toebehoren aan God. Ze hebben er geen schrik voor om bespot te worden of onbegrepen of gemarginaliseerd te zijn. (7 november 2013)
  • ·      Om trouw en coherent te zijn aan en met het Evangelie hebben we moed nodig. (5 november 2013)
  • ·      Ik dank al de missionarissen, mannen en vrouwen die in alle stilte veel werken voor de Heer en voor hun medemensen. (3 november 2013)Reacties

Meest gelezen

Waarom een jezuïet naar de hemel gaat en een dominicaan naar het vagevuur

Een vreemd mannetje waar iets heel bijzonders van uitgaat - feest van de gedaanteverandering:

Luister naar audioboek van Nikolaas Sintobin sj over ignatiaanse spiritualiteit

Vier de heilige Ignatius met een lied