Tweets van Paus Franciscus, vertaald in het Nederlands


Hieronder vindt u een bloemlezing uit de recente tweets van Paus Franciscus
  • ·      Beste jongeren, wees steeds gezondenen van het Evangelie, elke dag en op elke plaats (15 november 2003)
  • ·      Draag zorg voor de schepping. Maar bovenal, draag zorg voor de mensen die niet hebben wat ze nodig hebben om te leven. (14 november 2013)
  • ·    Laten we de Filippijnen, Vietnam en elke streek die geteisterd wordt door de tyfoon Haiyan gedenken. Wees mild met uw gebed en met daadwerkelijke hulp. (12 november 2013)
  • ·      God houdt van ons. Laten we de schoonheid ontdekken van het beminnen  en van het zich bemind weten. (11 november 2013)
  • ·      Ons leven dient gericht te zijn op de essentie: op Jezus Christus. Al de rest is secundair. (9 november 2013)
  • ·      Heiligen zijn mensen die helemaal toebehoren aan God. Ze hebben er geen schrik voor om bespot te worden of onbegrepen of gemarginaliseerd te zijn. (7 november 2013)
  • ·      Om trouw en coherent te zijn aan en met het Evangelie hebben we moed nodig. (5 november 2013)
  • ·      Ik dank al de missionarissen, mannen en vrouwen die in alle stilte veel werken voor de Heer en voor hun medemensen. (3 november 2013)Reacties

Meest gelezen