Gulden regel om goed met anderen samen te leven


Als je met je gelijken samen wil leven en met hen op een duurzame wijze wil omgaan, neem dan aan dat het van het grootste belang is dat je op gelijke wijze om allen bekommerd bent en dat je tegenover niemand vooringenomen bent.

Ignatius van Loyola

Reacties

Anoniem zei…
Ook dit, zoals alles van het evangelische leven, betekent weer dat je je eigen natuur buiten werking moet zien te zetten, je voorkeuren, (voor- en ver-)oordelen, (anti-/sym-)pathieën. Het is weer een stukje sterven of gestorven zijn aan jezelf.
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor Inspiratie en stimulering mij, ons, deze tekst Ignatiaanse spiritualiteit, wijsheid en gemeenschapsleven, overdenken en zelf wijzer van woorden.
Citeer alstublieft, zo net heb ik tekst gelezen:
" The Power To Co-operate",
.............There is a strength and happiness in the awareness of being a child of God, but I'll see others also as the same."......
"this
" The future of the world and the transformation of the planet actually depend on transformation in each one of us, from ego and self-glorification to humility, respect and co-operation".
einde citeren.
Anoniem zei…
Dat laatste is zeker zo, maar is het een haalbare kaart voor de oude mens? M.i. niet. Dus hangt toch alles van God af. Wat gaat God doen? De planeet transformeren door ieder van ons te transformeren, maar zal Hij dat anders willen doen dan met als enig gereedschap: onze vrije wil en zijn genade? Alleen God zelf kan alle mensen geestelijk zo bewegen dat ze/wij, collectief de genade willen aannemen en dus veranderen. Kan dat zijn: in de laatste dagen zal Ik mijn Geest uitstorten over alle vlees? Zie Joël. Persoonlijk denk ik dat het zo niet zal gaan. Ik meen in de Schrift te lezen dat niet allen de genade zullen aannemen. Onkruid en tarwe, schapen en bokken. Dit komt dan misschien neer op: het boek Openbaring wordt niet teruggetrokken. Vgl: "het zal zijn als in de dagen van Noach..." Mat. 24.

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?

Moet je dom zijn om te geloven? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor de komende zondag