Posts

Posts uit augustus, 2018 weergeven

De dierenwereld op zijn kop

Afbeelding
Moeder schaap jaagt wolf op de vlucht. Objectief kan het niet. Toch gebeurt het. Is het de aanwezigheid van haar twee lammetjes die deze dame zomoedig maakt?Wanneer voel jij je sterk? Wanneer voel je sterker dan je objectief gezien eigenlijk bent?

Het gevaar van de nacht

Afbeelding
Indien de duivel een mens wil aanvallen en bestoken met  bijzondere bitterheid, dan verkiest hij om ’s nachts tewerk te gaan.

Ignatius van Loyola 

Jezus of Eros? Homilie bij een huwelijksviering

Afbeelding
Gisteren heb ik het huwelijk in gezegend van Pieter en Barbara. Hieronder de evangelielezing en mijn homilie

Paus Franciscus over het eigene van het "christelijk geheugen"

Afbeelding
De Geest van waarheid en liefde herinnert ons aan alles watChristus zei en helpt ons steeds beter de betekenis van zijn woorden te vatten. We maken allen dezelfde ervaring mee: in een bepaalde situatie denken we aan iets, en plots maken we dan de verbinding met een passage uit de Bijbel... De Geest heeft ons hier op dit pad gezet, het pad van het levende geheugen van de Kerk. En Hij vraagt ons een antwoord. Hoe genereuzerons antwoord, hoe meer Jezus’ woorden in ons tot leven komen; in onze zienswijze, in onze keuzes, in ons doen en laten, in ons getuigenis. In wezen herinnert de Geest ons aan het gebod van de liefde en roept Hij ons op tot liefde.

Een christen zonder dergelijk geheugen kan geen echte christen zijn, maar is halfweg blijven staan. Een man of vrouw, die de gevangene van het ogenblik blijft, die de schat van zijn of haar geschiedenis niet weet te waarderen, weet ook niet hoe die geschiedenis op de juiste manier te lezen en hem als een heilsgeschiedenis te beleven. Met de h…

Weg met de armen!

Afbeelding
“Liefde moet zich meer uiten in daden dan in woorden”. Zo stelt Ignatius van Loyola, naar aloude christelijke wijsheid.
Daar zijn we het allemaal roerend mee eens. 

Of niet?

Kijken tot het einde!

Twee dames in gebed

Afbeelding
In de serie " 't Hoeft niet altijd serieus te zijn."

Twee dames zijn aan het bidden in een kerk. Ze weten niet dat er een verborgen camera opgesteld staat ...

Wie is God? En wie ben ik ...

Afbeelding
God is de Schepper, de bron uit wie alles voortkomt,. Alles is van Hem afhankelijk, seconde na seconde. God is het mysterie dat mijn bestaan tot bloei laat komen. God is groot. Hij is groter dan het universum. En tegelijkertijd is God de ons meest nabije. Hij verblijft in iedere molecule van mijn lichaam. Gods bewustzijn omvat alles en is aanwezig in al mijn gedachten en verlangens. Niets van mij is Hem vreemd. Alles is hier volkomen mysterie.
Ik ben niet meer dan een pakket geschenken: alles wat ik heb en ben is een geschenk van een Ander. God laat mij enigszins in zijn goddelijke volheid delen. Mijn lichaam is een geschenk. Net zoals mijn verstand, mijn wil, mijn talenten en vaardigheden. Ik bezit het geestelijke geschenk van geloof, hoop en liefde. Al deze geschenken maken mij tot wie ik ben en worden mij toevertrouwd om mijn verwantschap met God en mijn verbondenheid met Hem te koesteren.
Een geschenk, zoals we weten, verwijst naar liefde. Ik word tot bestaan bemind, zonder onderbre…

De kunst van de matigheid

Afbeelding
De karikatuur maakt dat je er niet omheen kan. Teveel is niet goed. Het maakt kapot. Het vernietigt zichzelf. Dat geldt voor voeding. Het geldt ook voor andere zaken.Herken je hier iets van in je eigen leven? Waar, hoe,wanneer, … ?Wat helpt jou om te komen tot matigheid?

Bidden met de Bijbel: hart of verstand?

Afbeelding
Bij het ignatiaanse gebed met de Bijbel gaat het niet in de eerste plaats over Bijbelstudie. Het gaat niet over het puren van interessante of vrome gedachten uit een parabel of een toespraak van Jezus. Het gaat niet over het zoeken van de “juiste betekenis” van een psalm of een stukje uit een brief van Paulus.
Het gaat wel over het je, in de stilte, laten raken door het Woord. Luisteren, voelen, kijken, smaken van het Bijbelverhaal, en daarbij aandachtig worden voor de bewegingen die dit vertoeven bij het Woord in je hart losmaakt. Vaak op subtiele en discrete manier. Meer in het bijzonder nog, gaat het over gevoelig worden voor de bijzondere wijze waarop het Woord van God jouw kracht, rust, vreugde, hoop,  geloof en liefde geeft.
Het gaat hier dus over een ervaring, waarbij het erop aankomt om te leren onderscheiden hoe jij persoonlijk wordt geraakt, hier en nu door het Woord. 
Nikolaas Sintobin sj

Bidden en "tegen het plafond hangen"

Afbeelding
Het lijkt verleidelijk om het bidden met de Schrift in de eerste plaats en zelfs exclusief te “evalueren” in functie van de vreugde die het je geeft. Ignatius van Loyola leert ons om hier subtieler mee om te gaan.

Het is vaak een teken dat je op een voor jou vruchtbare wijze aan het bidden bent als er afwisseling is in je hart: van vreugde en leegte, van hoop en verdriet, van verlangen en pijn …. Om het misschien wat oneerbiedig uit te drukken, “goed bidden” is iets anders dan voortdurend “tegen het plafond hangen”. 

Wel integendeel. Het voorbeeld van de heiligen leert overdadig dat de strijd de regel en niet de uitzondering is. Wie  echt kiest voor Jezus die gaat gewoonweg op weerstand stuiten. Bij anderen, maar ook bij zichzelf. 

In de mate dat ons gebed echt betrokken is op ons leven, gaan we dat ook merken in ons gebed en zal er afwisseling zijn van aangename én van minder aangename bewegingen in het hart. 

Nikolaas Sintobin sj