Posts

Posts uit december, 2017 weergeven

Desmond Tutu op het feest van de Heilige Familie - In de serie 't hoeft niet altijd serieus te zijn ...

Afbeelding
Desmond Tutu vertelt een grap over de Heilige Familie ...

Had je nog maar twee minuten te leven ...

Afbeelding
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Tijd voor belangrijke vragen ....

Wat zou jij doen, had je nog maar enkele minuten te leven?

Waarom Kerstmis niet nieuw is en toch alles verandert

Afbeelding
Ik geloof niet dat het christendom losstaat van alles wat ervoor kwam. Ik geloof niet dat, in sommige opzichten, er iets nieuws onder de zon is. En toch veranderde de geboorte van Jezus alles.

Voordat Hij kwam, was er een groot verlangen, uitgedrukt in de mythen, in de filosofie, in de woorden van de profeten. Deze stemmen schreeuwden hun hoop uit dat God ons niet zou overleveren aan de dood, dat de dood niet het einde zou zijn.

Met Kerstmis werd het leven dat deze stemmen aankondigen zichtbaar gemaakt. Het kwam niet als iets nieuws, maar als een bevestiging, een afkondiging dat waar al lang op gehoopt werd, waarover al lang getheoretiseerd werd en geprofeteerd, nu onder de zon lag net zo echt als jij en ik.

Amy Andrews

Romantisch, zegt u? Idyllisch?

Afbeelding
Het is waar dat we de geboorte van Jezus vlot identificeren met engelenhaar, warme kleuren, geborgenheid, vrede, onschuld en andere ons dierbare symbolen en waarden. En dat is maar goed ook.
Maar de lezingen van het kerstoctaaf brengen ons snel terug met de beide voeten op de grond. Vandaag, amper drie dagen na Kerst,  vieren we reeds de onnozele kinderen. Een gruwelijk feest. Zoals dat van alle martelaren trouwens.
Neen, het christendom is bepaald geen vluchtweg uit de hardheid van het bestaan. De openbaring van Jezus geeft net betekenis aan de realiteit waarin wij leven. Aan de liefde en aan de schoonheid. Maar ook, en wel tegelijkertijd, aan het lijden. Tussen de kribbe en het kruis is er één ononderbroken lijn.
Kijk maar naar onderstaande video.

Lou, je m'appelle Lou

Afbeelding
Lou is een jongen die het syndroom van Morsier heeft. Dit maakt dat hij geconfronteerd wordt met meerdere beperkingen.
Onderstaande beelden tonen hoe rijk en mooi deze jonge mens wel is.  

Een indringende vraag voor een boreling

Afbeelding
Een mijmering van Brian Grogan sj
In het kerstgebeuren staat het nieuw geboren kindje in het middelpunt van de belangstelling. Veronderstel dat je het enkele ogenblikken in je armen mag houden.  Welke vraag zou je het stellen? De woorden van Mary Oliver komen nu bij mij op: ‘Vertel me eens, wat ben je van plan te doen met dat geweldige en kostbare leven van je?’
De baby kan natuurlijk niet antwoorden, en daarom antwoordt Maria in zijn plaats. Zij kent de twee namen die Hem al gegeven zijn: Jezus en Emmanuel.  Zo zou ze kunnen zeggen dat  zijn door God gegeven opdracht erin bestaat zijn volk nabij te zijn en het te redden. In stilte overdenken we dan hoe dit wel kan gebeuren. Als Hij twaalf jaar is en voor zichzelf kan spreken, zegt Jezus ons: ‘ Wisten jullie dan niet dat Ik bij mijn vader moest zijn?’ Hier krijgen we een aanwijzing van wat Hij met zijn ‘geweldige en kostbare leven’ van plan is te doen, maar niets meer.
Ik luister naar Hem, jaren later,  als Hij in de synagoge zijn openb…

Zo ondraaglijk mooi

Afbeelding
Zokwetsbaar.

Zo afhankelijk. Zo zorgbehoevend. Zo ondraaglijk mooi.   Zo is onze God onder ons willen komen. Zijn we bereid om dit geloven? Willen we dit? Durven we dit aan? Zijn we bereid om te geloven dat dit niet eenmalig maar doorlopend – dus ook vandaag – gebeurt?

Zegen "Urbi et Orbi" door paus Franciscus op Kerstdag in Rome

Afbeelding
Luister, kijk en ontvang de zegen Urbi et Orbi van paus Franciscus.

Deze nacht, 2017 jaar geleden ...

Afbeelding
Voorbije nacht, 2017 jaar geleden.  Deze nacht. Nu.

Zalig Kerstfeest!

Middernachtmis 2017 met paus Franciscus: rechtstreekse beelden

Afbeelding
Hieronder kan je rechtstreeks de middernachtmis volgen in het Vaticaan, voorgegaan door paus Franciscus.

Is het kerstverhaal écht gebeurd?

Afbeelding
Graag deel ik met u mijn preek voor de 4de zondag van de Advent.

2 Sam 7,1-5.8b-11.16         Rom 16,25-27         Lc 1,26-38
Een van mijn neefjes kan heel overtuigend vertellen. Hij kan ook goed overdrijven. Zo kwam hij onlangs thuis van de sportclub en vertelde dat er in de kleedkamer een glas op de grond was gevallen.De scherven waren overal rond gevlogen. En wij allemaal bloeden!, voegde hij er dramatisch aan toe. Hij leek het nog te geloven ook. Zijn ouders niet. Je overdrijft weer.
In het historisch bijbels onderzoek wordt soms een omgekeerd principe gehanteerd. In sommige gevallen wordt de extreme onwaarschijnlijkheid van bepaalde historische feiten net gehanteerd als een criterium van waarschijnlijkheid. Als een feit dat vermeld wordt historisch dermate ondenkbaar lijkt dat een zinnig mens het niet zou hebben kunnen verzinnen, dan zou het wel eens waar kunnen zijn. Het meest bekende voorbeeld hiervan is uiteraard de verrijzenis van Jezus. Preciezer nog, het geleidelijk groeiend …

Wie wil jij deze dagen een kans geven om hét te ontdekken?

Afbeelding
Wij nodig jij uit deze dagen?

Wie geef jij de kans om te ontdekken wie Jezus is?

Zijn Kerst en Goede Vrijdag mekaars tegengestelden? Interview met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Is er een typische manier om ignatiaans te bidden met het kerstverhaal? Wat vieren we eigenlijk precies op kerstdag? En is het zo dat Kerst en Goede Vrijdag mekaars tegengestelden zijn? ...

Nikolaas Sintobin sj in gesprek met Rick Timmermans, in de studio van ons platform voor spiritualiteit.

Gisteren werd dit interview rechtstreeks uitgezonden op Facebook. In het midden is er even een probleem met het geluid. Spoel dan één minuutje door en het interview gaat verder.

Hoe ver kan je gaan in mede-menselijkheid?

Afbeelding
Is even “beide voeten op de grond” als confronterend.Wat betekent het voor jou dat God mens verlangt te worden, ook in de armsten onder ons?

Als de engel Gabriël Maria ontmoet in Rusland ...

Afbeelding
"In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: "Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen." 
Deze Russische tekenfilm geeft een heerlijke interpretatie aan de evangelielezing van vandaag. Zijn kracht ligt zowel in zijn bijna kinderlijke creativiteit als in de trouw aan het eigenlijke verhaal.

Gun je jezelf tijd voor datgene waar je ten diepste naar verlangt?

Afbeelding
Advent is wachten en vertragen.

Gun je jezelf tijd voor datgene waar je ten diepste naar verlangt?

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk?

Afbeelding
30 jaar geleden las ik voor het eerst de tekst “De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is” van Piet van Breemen sj (uit “Als brood dat wordt gebroken”, Lannoo, 1977). Hij grifte zich meteen in mijn geheugen. Enkele uittreksels. (6/6)

Er is nog een derde reden, die wat subtieler is, maar niettemin zeer reëel. Het is betrekkelijk gemakkelijk te geloven in Gods liefde in het algemeen, maar het is erg moeilijk te geloven in Gods liefde voor mij persoonlijk. “Waarom ik?” Er zijn maar weinig mensen die werkelijk zichzelf aanvaarden, die aanvaarden dat zij aanvaard zijn. Inderdaad, het is uitzonderlijk iemand te ontmoeten die het probleem “waarom ik?” helemaal heeft opgelost.

Zelfaanvaarding kan nooit gebaseerd zijn op mijn eigen ik en zijn kwaliteiten. Zo’n grondslag stort in elkaar. Zelfaanvaarding is een act van geloof. Als God mij bemint, moet ik ook mijzelf aanvaarden. Ik kan toch niet veeleisender zijn dan God!

Piet van Breemen sj

Houd je het nog even uit?

Afbeelding
Houd je het nog uit? Nog even wachten ... vooraleer hét grote cadeau er aankomt.

Waarom je nooit angst dient te hebben

Afbeelding
God vinden in alle dingen. In onderstaande video van één minuut wordt deze kernzin van de ignatiaanse spiritualiteit uitgelegd.

Christen zijn en internet: wat de algemene overste van de jezuïeten hierover te zeggen heeft

Afbeelding
Algemene overste Arturo Sosa sj over wat christen zijn vandaag betekent, in het bijzonder voor jongeren.

Lees het volledige artikel op jezuieten.orgHoe onaangenaam wachten veranderen in 'heilig wachten'?

Afbeelding
De advent is een tijd van wachten. Wachten kan vervelend en frustrerend worden. Maar wellicht zit er in dat wachten toch een rijke dimensie verborgen. Hoe kunnen wij dat onaangename wachten veranderen in een 'heilig wachten'?
In ons leven bouwde God een groot gedeelte wachttijd in. Het Oude Testament is niets anders dan wachten. Uiteindelijk zendt God zijn Zoon. Het lijkt alsof aan al dat wachten een eind is gekomen. Maar denk dan aan al de rustige jaren die Jezus in Nazareth doorbrengt. Het lijkt wel dat God ook Jezus laat wachten! Dan komt de wervelwind van zijn openbaar optreden: Hij liet zich zien, Hij sprak, Hij trok verder, Hij bad, hij genas, Hij brak het brood...' In zijn lijden komt het wachten weer naar voren als een centraal thema. Jezus wordt als een uiterst passief iemand voorgesteld. Terwijl Hij voordien zo druk doende was, overkomt Hem nu alles: 'zij namen Hem gevangen, zij geselden Hem, zijn kruisigden en begroeven Hem...'
Jezus heeft zichzelf helemaa…

Is bidden dan "blik op oneindig en verstand op nul?"

Afbeelding
Bidden is een ontmoeting tussen twee personen: God en mens. Het is dan ook normaal dat de hele mens erdoor wordt aangesproken: verstand, hart en lichaam.
Bidden heeft een intellectuele component. Het gaat niet over blik op oneindig en verstand op nul. Als je met een (bijbel)tekst bidt, is het wenselijk dat je snapt waarover het gaat. Het kan goed zijn om bepaalde verbanden te leggen, tijdens het gebed of nadien, in de terugblik. Enz. Maar gebed is niet in de eerste plaats een verstandelijke oefening.
De biddende ontmoeting vindt vooral plaats in het hart. Bidden heeft alles te maken met het je openen voor Gods liefdesaanbod en je door Hem laten beminnen. Liefde raakt niet zozeer het verstand. Wel de diepere affectiviteit van de mens. Bidden is niet zozeer analyseren. Wel passief voelen en smaken. Soms met woorden. Maar net zo goed in de stilte van het woordenloos samenzijn. Zoals tussen vrienden of geliefden.

Kan een deugniet deugdzaam zijn?

Afbeelding
Een mens voor wie het moeilijk is om deugdzaam te leven en die toch dapper eraan begint om zichzelf te overwinnen, is tweemaal zo verdienstelijk als diegenen wiens  zachte en trage natuur hen niets in de weg legt.
Ignatius van Loyola

Waarom je moed nodig hebt om echt te geloven

Afbeelding
30 jaar geleden las ik voor het eerst de tekst “De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is” van Piet van Breemen sj (uit “Als brood dat wordt gebroken”, Lannoo, 1977). Hij grifte zich meteen in mijn geheugen. Enkele uittreksels. (5/6)
Tillich definieert geloof als “de moed om te aanvaarden dat men aanvaard is”, en hij bedoelt: aanvaard door God. Men zou kunnen denken dat zo’n geloof niet veel moed vereist. Integendeel, het klinkt misschien wat zoet en gemakkelijk. Maar er is wel degelijk moed voor nodig en dikwijls ontbreekt die moed. Waarom is het moedig te aanvaarden dat men aanvaard is? Op de eerste plaats: als er dingen gebeuren die ons teleurstellen, zijn we geneigd om te klagen “Hoe kan God dit toelaten?” We beginnen te twijfelen aan Gods liefde. Er is moed voor nodig om te geloven dat God ons aanvaardt wat er ook met ons gebeurt. Zo’n geloof gaat verder dan mijn persoonlijke ervaring. Geloof is dan een interpretatie van het leven die ik aanvaard.

Op de tweede plaats: Gods liefd…

Zijn jezuïeten gulzig?

Afbeelding
Een jezuïet en een franciscaan zaten samen aan tafel. Als dessert was er taart. Er waren twee stukken, het een flink wat groter dan het ander. De jezuïet bediende zich als eerste en nam het grootste stuk. De franciscaan protesteerde: De heilige Franciscus leerde ons dat we altijd het kleinste stukje moeten nemen. De jezuïet repliceerde: Wel, dat is toch net wat je gekregen hebt!

########
Wil je meer dergelijke grappen lezen samen met een diepgaande commentaar erop, koop dan mijn boekje "Jezuïeten grappen", een ideaal kerstgeschenk!
In dit boekje vertel ik van alles en nog wat over de manier waarop jezuïeten leven, bidden en werken. Luchtig en ernstig tegelijk. Bovendien nog mooi ook, dankzij de talrijke cartoons van de bekende tekenaar Joris Snaets.
Nikolaas Sintobin, Jezuïeten grappen, Humor en spiritualiteit, met cartoons van Joris Snaet, Averbode, 2013, ISBN-nummer: 9789031737536, 95 p. Prijs: 16€ Bestel hier  online vanuit BelgiëBestel hier online vanuit Nederland

Begin van het hoogtepunt: Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Afbeelding
Vandaag viert de Kerk het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria: het begin van het hoogtepunt van de openbaring van wie God is. 

Wijlen Didier Rimaud sj, een Franse exegeet en woordkunstenaar, schreef een lied waarin hij  het drama van de Menswording op aangrijpende wijze bezingt. Ik heb het voor u vertaald.

ZEG EENS, ENGELEN
Zeg eens, Engelen, kijk of alles op zijn plaats staat, en of ik alles goed heb voorbereid. Is voor mij de tijd aangebroken om de genade uit te strooien?
Ja , Heer, alles is klaar. Maar er is ook een Hof van Olijven die men heimelijk aan het planten is. Kan jij ons uitleggen waarom?
Hebben jullie ze al gevonden : de tortelduifjes voor lichtmis, De weg voor de vlucht naar Egypte, Het dorpje Nazareth in Galilea, de werkplaats van Jozef, de timmerman, de baan die leidt naar Jeruzalem, de wetgeleerden in de Tempel? En een jong meisje, Maria genaamd?
Ja, Heer, alles is klaar. Maar daar zijn ook dertig zilverstukken. die men heimelijk aan het tellen is. Kan jij ons uitleggen waarom?…